ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 64 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทับพล 34
3 8.82
7 20.59
6 17.65
2 5.88
2 5.88
14 41.18
20 58.82%
2  โรงเรียนบ้านควนต่อ 169
4 2.37
19 11.24
21 12.43
23 13.61
29 17.16
73 43.20
96 56.80%
3  โรงเรียนบ้านเหนือ 64
6 9.38
11 17.19
15 23.44
1 1.56
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
4  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 51
6 11.76
4 7.84
4 7.84
4 7.84
4 7.84
29 56.86
22 43.14%
5  โรงเรียนบ้านทับไทร 76
8 10.53
5 6.58
9 11.84
6 7.89
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 359
27 7.52
25 6.96
25 6.96
25 6.96
25 6.96
232 64.62
127 35.38%
7  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 156
22 14.10
5 3.21
25 16.03
3 1.92
0 0.00
101 64.74
55 35.26%
8  โรงเรียนบ้านโคกหาร 130
13 10.00
14 10.77
5 3.85
9 6.92
4 3.08
85 65.38
45 34.62%
9  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 76
9 11.84
5 6.58
9 11.84
3 3.95
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 439
30 6.83
34 7.74
77 17.54
2 0.46
6 1.37
290 66.06
149 33.94%
11  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 314
10 3.18
8 2.55
40 12.74
18 5.73
25 7.96
213 67.83
101 32.17%
12  โรงเรียนบ้านดินนา 140
9 6.43
11 7.86
23 16.43
0 0.00
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
13  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 250
20 8.00
17 6.80
38 15.20
1 0.40
0 0.00
174 69.60
76 30.40%
14  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1984
79 3.98
20 1.01
265 13.36
86 4.33
141 7.11
1393 70.21
591 29.79%
15  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 259
14 5.41
15 5.79
20 7.72
13 5.02
14 5.41
183 70.66
76 29.34%
16  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 148
9 6.08
5 3.38
22 14.86
6 4.05
1 0.68
105 70.95
43 29.05%
17  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 155
14 9.03
7 4.52
5 3.23
4 2.58
15 9.68
110 70.97
45 29.03%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 382
23 6.02
39 10.21
13 3.40
22 5.76
13 3.40
272 71.20
110 28.80%
19  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 139
25 17.99
3 2.16
10 7.19
1 0.72
0 0.00
100 71.94
39 28.06%
20  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 82
7 8.54
3 3.66
13 15.85
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
21  โรงเรียนบ้านทรายขาว 273
8 2.93
36 13.19
28 10.26
2 0.73
0 0.00
199 72.89
74 27.11%
22  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 255
8 3.14
7 2.75
20 7.84
15 5.88
16 6.27
189 74.12
66 25.88%
23  โรงเรียนบ้านควนกลาง 143
17 11.89
5 3.50
14 9.79
0 0.00
1 0.70
106 74.13
37 25.87%
24  โรงเรียนบ้านควนม่วง 371
11 2.96
11 2.96
58 15.63
8 2.16
1 0.27
282 76.01
89 23.99%
25  โรงเรียนบ้านบางคราม 221
23 10.41
12 5.43
11 4.98
4 1.81
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
26  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 65
1 1.54
2 3.08
10 15.38
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
27  โรงเรียนบ้านคลองไคร 270
8 2.96
20 7.41
30 11.11
0 0.00
0 0.00
212 78.52
58 21.48%
28  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 94
7 7.45
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
29  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 60
8 13.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
30  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 130
8 6.15
6 4.62
8 6.15
4 3.08
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
31  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 101
1 0.99
3 2.97
8 7.92
0 0.00
8 7.92
81 80.20
20 19.80%
32  โรงเรียนคลองพน 592
48 8.11
25 4.22
37 6.25
1 0.17
0 0.00
481 81.25
111 18.75%
33  โรงเรียนบ้านพรุเตย 219
5 2.28
4 1.83
17 7.76
8 3.65
7 3.20
178 81.28
41 18.72%
34  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 248
13 5.24
6 2.42
14 5.65
5 2.02
8 3.23
202 81.45
46 18.55%
35  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 174
6 3.45
5 2.87
21 12.07
0 0.00
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
36  โรงเรียนบ้านควนใต้ 88
1 1.14
3 3.41
8 9.09
2 2.27
2 2.27
72 81.82
16 18.18%
37  โรงเรียนบ้านปากหรา 103
2 1.94
3 2.91
12 11.65
1 0.97
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
38  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 148
5 3.38
3 2.03
6 4.05
5 3.38
5 3.38
124 83.78
24 16.22%
39  โรงเรียนทุ่งพะยอม 64
1 1.56
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
40  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 304
10 3.29
2 0.66
35 11.51
0 0.00
0 0.00
257 84.54
47 15.46%
41  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 213
9 4.23
4 1.88
15 7.04
4 1.88
0 0.00
181 84.98
32 15.02%
42  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 61
1 1.64
2 3.28
5 8.20
0 0.00
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
43  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 217
5 2.30
2 0.92
23 10.60
1 0.46
0 0.00
186 85.71
31 14.29%
44  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 432
15 3.47
13 3.01
13 3.01
10 2.31
9 2.08
372 86.11
60 13.89%
45  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 145
0 0.00
0 0.00
20 13.79
0 0.00
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
46  โรงเรียนบ้านหลังสอด 146
14 9.59
0 0.00
6 4.11
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
47  โรงเรียนบ้านควนแดง 112
2 1.79
4 3.57
8 7.14
1 0.89
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
48  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 124
4 3.23
4 3.23
8 6.45
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
49  โรงเรียนบ้านคลองยาง 119
6 5.04
4 3.36
4 3.36
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 317
5 1.58
9 2.84
20 6.31
2 0.63
0 0.00
281 88.64
36 11.36%
51  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 874
22 2.52
12 1.37
63 7.21
2 0.23
0 0.00
775 88.67
99 11.33%
52  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 115
2 1.74
2 1.74
8 6.96
1 0.87
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
53  โรงเรียนบ้านติงไหร 130
2 1.54
1 0.77
9 6.92
1 0.77
1 0.77
116 89.23
14 10.77%
54  โรงเรียนบ้านหนองจิก 113
4 3.54
0 0.00
5 4.42
1 0.88
2 1.77
101 89.38
12 10.62%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 147
2 1.36
0 0.00
13 8.84
0 0.00
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
56  โรงเรียนบ้านบากัน 208
2 0.96
4 1.92
11 5.29
4 1.92
0 0.00
187 89.90
21 10.10%
57  โรงเรียนบ้านเขาดิน 286
4 1.40
6 2.10
17 5.94
1 0.35
0 0.00
258 90.21
28 9.79%
58  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
60  โรงเรียนบ้านบางเตียว 71
2 2.82
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
61  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
62  โรงเรียนบ้านปากคลอง 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
63  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
64  โรงเรียนวัดช่องแบก 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  635 4.75
เตี้ย  478 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,264 9.46
ผอมและเตี้ย  313 2.34
อ้วนและเตี้ย  340 2.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,326 77.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,030 คน


22.69%


Powered By www.thaieducation.net