ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้าน กม.30 142
22 15.49
9 6.34
25 17.61
13 9.15
37 26.06
36 25.35
106 74.65%
2  โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 83
4 4.82
1 1.20
15 18.07
1 1.20
38 45.78
24 28.92
59 71.08%
3  โรงเรียนบ้าน กม.35 873
47 5.38
30 3.44
222 25.43
14 1.60
252 28.87
308 35.28
565 64.72%
4  โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 44
12 27.27
4 9.09
8 18.18
3 6.82
1 2.27
16 36.36
28 63.64%
5  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 41
1 2.44
2 4.88
9 21.95
3 7.32
11 26.83
15 36.59
26 63.41%
6  โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 83
17 20.48
4 4.82
8 9.64
9 10.84
9 10.84
36 43.37
47 56.63%
7  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 181
27 14.92
10 5.52
41 22.65
21 11.60
0 0.00
82 45.30
99 54.70%
8  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 132
25 18.94
23 17.42
22 16.67
0 0.00
0 0.00
62 46.97
70 53.03%
9  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 31
5 16.13
5 16.13
6 19.35
0 0.00
0 0.00
15 48.39
16 51.61%
10  โรงเรียนบ้านรังย้อย 84
12 14.29
4 4.76
9 10.71
9 10.71
9 10.71
41 48.81
43 51.19%
11  โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 97
9 9.28
3 3.09
11 11.34
12 12.37
14 14.43
48 49.48
49 50.52%
12  โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 65
2 3.08
7 10.77
15 23.08
3 4.62
4 6.15
34 52.31
31 47.69%
13  โรงเรียนบ้านเขาคลัง 69
6 8.70
18 26.09
2 2.90
6 8.70
0 0.00
37 53.62
32 46.38%
14  โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 52
6 11.54
2 3.85
7 13.46
6 11.54
3 5.77
28 53.85
24 46.15%
15  โรงเรียนบ้านกลาง 236
17 7.20
11 4.66
43 18.22
6 2.54
26 11.02
133 56.36
103 43.64%
16  โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 37
4 10.81
6 16.22
6 16.22
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
17  โรงเรียนบ้านยางสาว 19
4 21.05
0 0.00
2 10.53
0 0.00
2 10.53
11 57.89
8 42.11%
18  โรงเรียนบ้านท่าแดง 198
39 19.70
9 4.55
29 14.65
5 2.53
0 0.00
116 58.59
82 41.41%
19  โรงเรียนบ้านป่าคาย 66
8 12.12
8 12.12
10 15.15
0 0.00
1 1.52
39 59.09
27 40.91%
20  โรงเรียนบ้านวังขาม 43
16 37.21
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
21  โรงเรียนบ้านสระประดู่ 104
18 17.31
2 1.92
19 18.27
1 0.96
0 0.00
64 61.54
40 38.46%
22  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 167
11 6.59
18 10.78
33 19.76
2 1.20
0 0.00
103 61.68
64 38.32%
23  โรงเรียนบ้านท่าโรง 47
3 6.38
4 8.51
8 17.02
3 6.38
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
24  โรงเรียนบ้านหนองแจง 87
22 25.29
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
25  โรงเรียนบ้านคลองดู่ 100
11 11.00
2 2.00
19 19.00
3 3.00
1 1.00
64 64.00
36 36.00%
26  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 113
14 12.39
1 0.88
13 11.50
11 9.73
0 0.00
74 65.49
39 34.51%
27  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 64
13 20.31
2 3.13
6 9.38
1 1.56
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
28  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 115
9 7.83
8 6.96
10 8.70
6 5.22
6 5.22
76 66.09
39 33.91%
29  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 62
12 19.35
2 3.23
4 6.45
1 1.61
2 3.23
41 66.13
21 33.87%
30  โรงเรียนบ้านโคกปรือ 139
24 17.27
0 0.00
21 15.11
1 0.72
1 0.72
92 66.19
47 33.81%
31  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 154
11 7.14
11 7.14
25 16.23
5 3.25
0 0.00
102 66.23
52 33.77%
32  โรงเรียนบ้านวังปลา 15
3 20.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
33  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 90
10 11.11
5 5.56
12 13.33
2 2.22
1 1.11
60 66.67
30 33.33%
34  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 291
41 14.09
27 9.28
26 8.93
3 1.03
0 0.00
194 66.67
97 33.33%
35  โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 136
21 15.44
5 3.68
15 11.03
4 2.94
0 0.00
91 66.91
45 33.09%
36  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 233
10 4.29
15 6.44
39 16.74
8 3.43
5 2.15
156 66.95
77 33.05%
37  โรงเรียนบ้านเขาพลวง 135
22 16.30
5 3.70
10 7.41
5 3.70
2 1.48
91 67.41
44 32.59%
38  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 219
13 5.94
8 3.65
48 21.92
1 0.46
1 0.46
148 67.58
71 32.42%
39  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 204
10 4.90
13 6.37
16 7.84
14 6.86
13 6.37
138 67.65
66 32.35%
40  โรงเรียนบ้านราหุล 208
19 9.13
11 5.29
23 11.06
3 1.44
11 5.29
141 67.79
67 32.21%
41  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 203
10 4.93
16 7.88
38 18.72
0 0.00
1 0.49
138 67.98
65 32.02%
42  โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 79
7 8.86
1 1.27
11 13.92
5 6.33
1 1.27
54 68.35
25 31.65%
43  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 105
8 7.62
8 7.62
17 16.19
0 0.00
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
44  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 51
7 13.73
8 15.69
1 1.96
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
45  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 98
9 9.18
10 10.20
6 6.12
2 2.04
3 3.06
68 69.39
30 30.61%
46  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 109
8 7.34
8 7.34
16 14.68
1 0.92
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 83
15 18.07
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
48  โรงเรียนบ้านจัดสรร 103
7 6.80
8 7.77
15 14.56
1 0.97
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
49  โรงเรียนบ้านสระเกษ 67
10 14.93
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
50  โรงเรียนบ้านท่าสวาย 64
2 3.13
0 0.00
17 26.56
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
51  โรงเรียนบ้านลำตาเณร 64
0 0.00
0 0.00
12 18.75
7 10.94
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
52  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 65
7 10.77
2 3.08
9 13.85
1 1.54
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
53  โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 46
5 10.87
4 8.70
4 8.70
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
54  โรงเรียนบ้านหัวโตก 108
12 11.11
4 3.70
14 12.96
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
55  โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 73
9 12.33
4 5.48
7 9.59
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
56  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 44
5 11.36
4 9.09
1 2.27
2 4.55
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
57  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 59
12 20.34
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
58  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 299
24 8.03
27 9.03
15 5.02
15 5.02
0 0.00
218 72.91
81 27.09%
59  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 41
3 7.32
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
60  โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 71
2 2.82
2 2.82
7 9.86
2 2.82
6 8.45
52 73.24
19 26.76%
61  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 401
17 4.24
21 5.24
61 15.21
3 0.75
2 0.50
297 74.06
104 25.94%
62  โรงเรียนบ้านหนองหมู 89
4 4.49
4 4.49
10 11.24
5 5.62
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
63  โรงเรียนบ้านลำนารวย 124
9 7.26
3 2.42
20 16.13
0 0.00
0 0.00
92 74.19
32 25.81%
64  โรงเรียนบ้านเนินถาวร 198
11 5.56
10 5.05
29 14.65
1 0.51
0 0.00
147 74.24
51 25.76%
65  โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 90
2 2.22
2 2.22
19 21.11
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
66  โรงเรียนบ้านเพชรละคร 239
31 12.97
12 5.02
14 5.86
4 1.67
0 0.00
178 74.48
61 25.52%
67  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 99
9 9.09
8 8.08
6 6.06
2 2.02
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 532
47 8.83
22 4.14
62 11.65
2 0.38
0 0.00
399 75.00
133 25.00%
69  โรงเรียนบ้านซับบอน 116
0 0.00
4 3.45
23 19.83
0 0.00
2 1.72
87 75.00
29 25.00%
70  โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 56
7 12.50
7 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
71  โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 64
10 15.63
0 0.00
5 7.81
0 0.00
1 1.56
48 75.00
16 25.00%
72  โรงเรียนบ้านไทรงาม 84
6 7.14
2 2.38
8 9.52
4 4.76
1 1.19
63 75.00
21 25.00%
73  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 57
3 5.26
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
74  โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 180
15 8.33
0 0.00
29 16.11
0 0.00
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
75  โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 78
5 6.41
0 0.00
14 17.95
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
76  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 83
4 4.82
3 3.61
6 7.23
7 8.43
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
77  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 187
15 8.02
17 9.09
0 0.00
8 4.28
5 2.67
142 75.94
45 24.06%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 121
14 11.57
0 0.00
14 11.57
1 0.83
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
79  โรงเรียนบ้านคลองยาง 109
8 7.34
2 1.83
12 11.01
2 1.83
2 1.83
83 76.15
26 23.85%
80  โรงเรียนบ้านคลองบง 42
0 0.00
1 2.38
7 16.67
2 4.76
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
81  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 47
2 4.26
2 4.26
3 6.38
4 8.51
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
82  โรงเรียนบ้านคลองทราย 214
12 5.61
4 1.87
33 15.42
1 0.47
0 0.00
164 76.64
50 23.36%
83  โรงเรียนบ้านคลองกรวด 56
4 7.14
5 8.93
4 7.14
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
84  โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 52
6 11.54
0 0.00
2 3.85
3 5.77
1 1.92
40 76.92
12 23.08%
85  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 61
1 1.64
0 0.00
13 21.31
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
86  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 140
7 5.00
7 5.00
10 7.14
7 5.00
1 0.71
108 77.14
32 22.86%
87  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 288
21 7.29
10 3.47
32 11.11
2 0.69
0 0.00
223 77.43
65 22.57%
88  โรงเรียนบ้านสันติธรรม 63
4 6.35
4 6.35
2 3.17
2 3.17
2 3.17
49 77.78
14 22.22%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัว 211
11 5.21
0 0.00
12 5.69
11 5.21
12 5.69
165 78.20
46 21.80%
90  โรงเรียนบ้านสระกรวด 139
15 10.79
0 0.00
15 10.79
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
91  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 51
1 1.96
2 3.92
4 7.84
1 1.96
3 5.88
40 78.43
11 21.57%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 577
19 3.29
16 2.77
89 15.42
0 0.00
0 0.00
453 78.51
124 21.49%
93  โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 42
3 7.14
3 7.14
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 229
15 6.55
10 4.37
17 7.42
3 1.31
4 1.75
180 78.60
49 21.40%
95  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 174
6 3.45
3 1.72
26 14.94
2 1.15
0 0.00
137 78.74
37 21.26%
96  โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 43
2 4.65
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
97  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 67
3 4.48
1 1.49
7 10.45
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 135
15 11.11
5 3.70
7 5.19
1 0.74
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
99  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 97
3 3.09
4 4.12
13 13.40
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
100  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 151
15 9.93
0 0.00
16 10.60
0 0.00
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
101  โรงเรียนบ้านดาดอุดม 44
6 13.64
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
102  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 69
7 10.14
0 0.00
3 4.35
4 5.80
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 134
6 4.48
1 0.75
19 14.18
1 0.75
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
104  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 40
4 10.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
105  โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 65
6 9.23
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
106  โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 50
5 10.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
107  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 91
7 7.69
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
108  โรงเรียนบ้านตีบใต้ 183
8 4.37
3 1.64
16 8.74
9 4.92
0 0.00
147 80.33
36 19.67%
109  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 77
3 3.90
0 0.00
9 11.69
3 3.90
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
110  โรงเรียนบ้านวังน้อย 67
2 2.99
2 2.99
8 11.94
1 1.49
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
111  โรงเรียนบ้านวังเหว 52
0 0.00
2 3.85
3 5.77
3 5.77
2 3.85
42 80.77
10 19.23%
112  โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 115
6 5.22
0 0.00
13 11.30
2 1.74
1 0.87
93 80.87
22 19.13%
113  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 74
5 6.76
1 1.35
6 8.11
1 1.35
1 1.35
60 81.08
14 18.92%
114  โรงเรียนบ้านซับชมภู 80
4 5.00
1 1.25
10 12.50
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 166
10 6.02
2 1.20
19 11.45
0 0.00
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
116  โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 119
10 8.40
0 0.00
12 10.08
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
117  โรงเรียนบ้านโคกหิน 98
4 4.08
3 3.06
8 8.16
3 3.06
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
118  โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 44
4 9.09
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
119  โรงเรียนบ้านลำพาด 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
120  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 99
1 1.01
2 2.02
15 15.15
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
121  โรงเรียนบ้านพญาวัง 182
7 3.85
11 6.04
5 2.75
9 4.95
1 0.55
149 81.87
33 18.13%
122  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 96
4 4.17
2 2.08
11 11.46
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
123  โรงเรียนบ้านวังท่าดี 147
5 3.40
3 2.04
18 12.24
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
124  โรงเรียนบ้านบ่อไทย 282
13 4.61
4 1.42
32 11.35
0 0.00
0 0.00
233 82.62
49 17.38%
125  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 65
3 4.62
1 1.54
5 7.69
2 3.08
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
126  โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 65
0 0.00
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
127  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
0 0.00
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
128  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 312
5 1.60
11 3.53
32 10.26
0 0.00
3 0.96
261 83.65
51 16.35%
129  โรงเรียนบ้านเนินคนธา 198
3 1.52
2 1.01
25 12.63
2 1.01
0 0.00
166 83.84
32 16.16%
130  โรงเรียนบ้านกันจุ 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
0 0.00
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
131  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 64
4 6.25
5 7.81
0 0.00
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
132  โรงเรียนบ้านบ่อรัง 148
5 3.38
5 3.38
11 7.43
2 1.35
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
133  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 188
11 5.85
3 1.60
12 6.38
2 1.06
1 0.53
159 84.57
29 15.43%
134  โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 73
3 4.11
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
135  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 426
32 7.51
0 0.00
32 7.51
0 0.00
0 0.00
362 84.98
64 15.02%
136  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 120
7 5.83
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
137  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 154
3 1.95
0 0.00
20 12.99
0 0.00
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
138  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 27
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
139  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 115
5 4.35
2 1.74
7 6.09
3 2.61
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
140  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 423
21 4.96
6 1.42
33 7.80
1 0.24
1 0.24
361 85.34
62 14.66%
141  โรงเรียนบ้านวังขอน 254
19 7.48
5 1.97
13 5.12
0 0.00
0 0.00
217 85.43
37 14.57%
142  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 248
7 2.82
4 1.61
25 10.08
0 0.00
0 0.00
212 85.48
36 14.52%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 170
9 5.29
1 0.59
13 7.65
1 0.59
0 0.00
146 85.88
24 14.12%
144  โรงเรียนบ้านปางยาง 78
2 2.56
6 7.69
3 3.85
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
145  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 64
1 1.56
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
146  โรงเรียนบ้านนาตะกุด 208
0 0.00
0 0.00
29 13.94
0 0.00
0 0.00
179 86.06
29 13.94%
147  โรงเรียนบ้านพนมเพชร 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
148  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
2 4.44
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
149  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 83
4 4.82
0 0.00
4 4.82
1 1.20
2 2.41
72 86.75
11 13.25%
150  โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 69
4 5.80
0 0.00
4 5.80
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
151  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 77
3 3.90
0 0.00
4 5.19
3 3.90
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
152  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 126
5 3.97
2 1.59
6 4.76
0 0.00
3 2.38
110 87.30
16 12.70%
153  โรงเรียนบ้านเข็มทอง 120
6 5.00
3 2.50
5 4.17
1 0.83
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
154  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 106
3 2.83
1 0.94
9 8.49
0 0.00
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
155  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 183
8 4.37
0 0.00
14 7.65
0 0.00
0 0.00
161 87.98
22 12.02%
156  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 124
2 1.61
6 4.84
6 4.84
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
157  โรงเรียนบ้านวังไลย์ 65
4 6.15
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
158  โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 122
1 0.82
0 0.00
12 9.84
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
159  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 67
0 0.00
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
160  โรงเรียนบ้านพุขาม 224
10 4.46
9 4.02
2 0.89
2 0.89
0 0.00
201 89.73
23 10.27%
161  โรงเรียนบ้านวังลึก 69
1 1.45
1 1.45
4 5.80
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
162  โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 81
2 2.47
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
163  โรงเรียนบ้านซับอีลุม 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
164  โรงเรียนบ้านซับตะแบก 112
4 3.57
2 1.79
3 2.68
1 0.89
1 0.89
101 90.18
11 9.82%
165  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 141
12 8.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
166  โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 147
1 0.68
0 0.00
10 6.80
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
167  โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 247
5 2.02
5 2.02
4 1.62
3 1.21
1 0.40
229 92.71
18 7.29%
169  โรงเรียนบ้านวังอ่าง 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
170  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
171  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
172  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
29 93.55
2 6.45%
173  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 95
2 2.11
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
174  โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 116
2 1.72
0 0.00
3 2.59
2 1.72
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
175  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 120
1 0.83
1 0.83
4 3.33
1 0.83
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
176  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
177  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 163
2 1.23
2 1.23
5 3.07
0 0.00
0 0.00
154 94.48
9 5.52%
178  โรงเรียนบ้านนาวังแหน 73
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
179  โรงเรียนบ้านปากตก 146
3 2.05
0 0.00
3 2.05
0 0.00
2 1.37
138 94.52
8 5.48%
180  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 92
2 2.17
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
181  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 173
2 1.16
3 1.73
0 0.00
4 2.31
0 0.00
164 94.80
9 5.20%
182  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 562
0 0.00
1 0.18
18 3.20
3 0.53
2 0.36
538 95.73
24 4.27%
183  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 72
0 0.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
184  โรงเรียนบ้านซับน้อย 176
0 0.00
1 0.57
5 2.84
0 0.00
0 0.00
170 96.59
6 3.41%
185  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
1 1.61
60 96.77
2 3.23%
186  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 100
1 1.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
187  โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
188  โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
189  โรงเรียนบ้านพรหมยาม 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,500 6.37
เตี้ย  746 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,451 10.41
ผอมและเตี้ย  383 1.63
อ้วนและเตี้ย  523 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,944 76.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,603 คน


23.79%


Powered By www.thaieducation.net