ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 380
12 3.16
145 38.16
17 4.47
6 1.58
1 0.26
199 52.37
181 47.63%
2  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 36
3 8.33
0 0.00
8 22.22
3 8.33
2 5.56
20 55.56
16 44.44%
3  โรงเรียนบ้านหินโง่น 55
18 32.73
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
4  โรงเรียนบ้านปากดุก 162
13 8.02
10 6.17
29 17.90
4 2.47
3 1.85
103 63.58
59 36.42%
5  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 95
13 13.68
1 1.05
18 18.95
0 0.00
0 0.00
63 66.32
32 33.68%
6  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 57
8 14.04
3 5.26
7 12.28
1 1.75
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
7  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 122
9 7.38
9 7.38
14 11.48
6 4.92
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
8  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 45
5 11.11
0 0.00
7 15.56
2 4.44
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
9  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 972
17 1.75
188 19.34
73 7.51
8 0.82
3 0.31
683 70.27
289 29.73%
10  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 71
4 5.63
8 11.27
9 12.68
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
11  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 96
9 9.38
9 9.38
10 10.42
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
12  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 129
5 3.88
12 9.30
17 13.18
3 2.33
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
13  โรงเรียนบ้านซำภู 74
3 4.05
2 2.70
15 20.27
1 1.35
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
14  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 75
3 4.00
5 6.67
12 16.00
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองยาว 101
4 3.96
4 3.96
17 16.83
3 2.97
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
16  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 65
1 1.54
2 3.08
14 21.54
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
17  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 61
0 0.00
5 8.20
11 18.03
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
18  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 214
0 0.00
40 18.69
15 7.01
0 0.00
0 0.00
159 74.30
55 25.70%
19  โรงเรียนบ้านป่าบง 146
14 9.59
14 9.59
9 6.16
0 0.00
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
20  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 191
16 8.38
3 1.57
27 14.14
2 1.05
0 0.00
143 74.87
48 25.13%
21  โรงเรียนบ้านจางวาง 16
1 6.25
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
22  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
23  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 36
8 22.22
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
24  โรงเรียนบ้านวังมล 182
6 3.30
5 2.75
34 18.68
0 0.00
0 0.00
137 75.27
45 24.73%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62
3 4.84
1 1.61
11 17.74
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
26  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 29
0 0.00
1 3.45
6 20.69
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
27  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 79
3 3.80
2 2.53
12 15.19
2 2.53
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
28  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 100
8 8.00
3 3.00
12 12.00
1 1.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
29  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 21
0 0.00
1 4.76
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
30  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 21
4 19.05
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
31  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1129
61 5.40
29 2.57
170 15.06
7 0.62
0 0.00
862 76.35
267 23.65%
32  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 60
6 10.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
33  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 73
6 8.22
1 1.37
2 2.74
8 10.96
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
34  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 39
3 7.69
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
35  โรงเรียนบ้านฝาย 143
10 6.99
8 5.59
13 9.09
2 1.40
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
36  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 114
6 5.26
0 0.00
20 17.54
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
37  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 49
5 10.20
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
38  โรงเรียนบ้านท่าผู 54
3 5.56
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
39  โรงเรียนบ้านหนองปลา 55
3 5.45
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
40  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 51
4 7.84
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
41  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122
2 1.64
4 3.28
17 13.93
3 2.46
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
42  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 122
7 5.74
2 1.64
16 13.11
1 0.82
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
43  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 235
12 5.11
8 3.40
30 12.77
0 0.00
0 0.00
185 78.72
50 21.28%
44  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 137
1 0.73
20 14.60
8 5.84
0 0.00
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
45  โรงเรียนบ้านบุ่ง 81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
46  โรงเรียนบ้านนายาว 159
7 4.40
6 3.77
20 12.58
0 0.00
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
47  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 135
7 5.19
7 5.19
12 8.89
2 1.48
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
48  โรงเรียนบ้านลานบ่า 34
0 0.00
3 8.82
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
49  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 119
2 1.68
7 5.88
15 12.61
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
50  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 120
2 1.67
4 3.33
18 15.00
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
51  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 25
2 8.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
52  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 60
4 6.67
1 1.67
5 8.33
2 3.33
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
53  โรงเรียนบ้านโนนทอง 60
3 5.00
1 1.67
7 11.67
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
54  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 166
4 2.41
8 4.82
20 12.05
0 0.00
1 0.60
133 80.12
33 19.88%
55  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 598
13 2.17
58 9.70
44 7.36
2 0.33
0 0.00
481 80.43
117 19.57%
56  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 73
1 1.37
6 8.22
7 9.59
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
57  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 143
4 2.80
9 6.29
12 8.39
1 0.70
1 0.70
116 81.12
27 18.88%
58  โรงเรียนบ้านศิลา 107
6 5.61
1 0.93
13 12.15
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
59  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 86
8 9.30
2 2.33
5 5.81
0 0.00
1 1.16
70 81.40
16 18.60%
60  โรงเรียนบ้านหนองเล 54
5 9.26
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
61  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 144
10 6.94
5 3.47
8 5.56
3 2.08
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
62  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 150
2 1.33
1 0.67
24 16.00
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
63  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 123
5 4.07
3 2.44
14 11.38
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
64  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 163
0 0.00
8 4.91
21 12.88
0 0.00
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
65  โรงเรียนบ้านกกกะบก 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
0 0.00
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
66  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 90
5 5.56
3 3.33
8 8.89
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
67  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 187
12 6.42
6 3.21
15 8.02
0 0.00
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
68  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 17
0 0.00
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
69  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 143
6 4.20
5 3.50
13 9.09
1 0.70
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
70  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 69
5 7.25
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 335
9 2.69
7 2.09
42 12.54
0 0.00
0 0.00
277 82.69
58 17.31%
72  โรงเรียนบ้านดงขวาง 99
4 4.04
2 2.02
9 9.09
2 2.02
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
73  โรงเรียนบ้านวังขอน 70
4 5.71
3 4.29
4 5.71
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
74  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 142
5 3.52
4 2.82
15 10.56
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
75  โรงเรียนบ้านนาซำ 60
3 5.00
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
76  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 42
1 2.38
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
77  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 84
3 3.57
4 4.76
5 5.95
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
78  โรงเรียนบ้านกกโอ 128
3 2.34
6 4.69
12 9.38
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
79  โรงเรียนบ้านวังยาว 116
9 7.76
7 6.03
3 2.59
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 172
4 2.33
2 1.16
21 12.21
1 0.58
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
81  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 68
3 4.41
6 8.82
2 2.94
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 873
29 3.32
80 9.16
31 3.55
1 0.11
0 0.00
732 83.85
141 16.15%
83  โรงเรียนบ้านหินฮาว 44
3 6.82
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
84  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
85  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 109
4 3.67
3 2.75
7 6.42
3 2.75
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
86  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 78
7 8.97
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
87  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 131
4 3.05
4 3.05
12 9.16
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
88  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 66
3 4.55
0 0.00
5 7.58
2 3.03
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
89  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 162
3 1.85
2 1.23
17 10.49
0 0.00
1 0.62
139 85.80
23 14.20%
90  โรงเรียนบ้านส้มเลา 135
7 5.19
1 0.74
11 8.15
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
91  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 173
3 1.73
4 2.31
16 9.25
1 0.58
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
92  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 94
2 2.13
8 8.51
3 3.19
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
93  โรงเรียนบ้านวังกวาง 197
9 4.57
7 3.55
11 5.58
0 0.00
0 0.00
170 86.29
27 13.71%
94  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 103
4 3.88
4 3.88
3 2.91
3 2.91
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
95  โรงเรียนวัดศรีทอง 90
3 3.33
1 1.11
5 5.56
3 3.33
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
96  โรงเรียนบ้านสักหลง 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
97  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
98  โรงเรียนบ้านโคกมน 219
3 1.37
7 3.20
16 7.31
1 0.46
1 0.46
191 87.21
28 12.79%
99  โรงเรียนบ้านนครเดิด 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
100  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 140
10 7.14
1 0.71
6 4.29
0 0.00
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
101  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 59
0 0.00
4 6.78
3 5.08
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
102  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 178
0 0.00
5 2.81
16 8.99
0 0.00
0 0.00
157 88.20
21 11.80%
103  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 162
2 1.23
9 5.56
6 3.70
2 1.23
0 0.00
143 88.27
19 11.73%
104  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 96
3 3.13
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
105  โรงเรียนบ้านโสก 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
106  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
107  โรงเรียนบ้านกลาง 137
1 0.73
0 0.00
14 10.22
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
108  โรงเรียนบ้านท่าโก 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
109  โรงเรียนบ้านปากออก 84
2 2.38
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
110  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 123
6 4.88
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
111  โรงเรียนบ้านหัวนา 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
112  โรงเรียนบ้านซำม่วง 93
0 0.00
3 3.23
6 6.45
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
113  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 9.09
10 90.91
1 9.09%
114  โรงเรียนบ้านวังเวิน 46
1 2.17
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
115  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 177
4 2.26
4 2.26
7 3.95
0 0.00
0 0.00
162 91.53
15 8.47%
116  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 78
4 5.13
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
117  โรงเรียนบ้านวังร่อง 145
4 2.76
0 0.00
7 4.83
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
118  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
119  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 74
2 2.70
1 1.35
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
120  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
121  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 169
2 1.18
2 1.18
5 2.96
1 0.59
0 0.00
159 94.08
10 5.92%
122  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
123  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 90
2 2.22
1 1.11
2 2.22
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
124  โรงเรียนบ้านวังบาล 119
3 2.52
1 0.84
2 1.68
0 0.00
0 0.00
113 94.96
6 5.04%
125  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 159
1 0.63
5 3.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 96.23
6 3.77%
126  โรงเรียนบ้านหนองคัน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  627 4.02
เตี้ย  911 5.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,436 9.21
ผอมและเตี้ย  105 0.67
อ้วนและเตี้ย  16 0.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,490 80.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,095 คน


19.86%


Powered By www.thaieducation.net