ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.63
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 63
16 25.40
9 14.29
19 30.16
12 19.05
7 11.11
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 56
9 16.07
7 12.50
34 60.71
4 7.14
1 1.79
1 1.79
55 98.21%
3  โรงเรียนวัดท่าปอ 84
16 19.05
12 14.29
17 20.24
10 11.90
7 8.33
22 26.19
62 73.81%
4  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 231
18 7.79
7 3.03
48 20.78
25 10.82
55 23.81
78 33.77
153 66.23%
5  โรงเรียนวัดบางเบน 24
4 16.67
2 8.33
4 16.67
3 12.50
1 4.17
10 41.67
14 58.33%
6  โรงเรียนวัดวังเรือน 173
0 0.00
0 0.00
30 17.34
69 39.88
0 0.00
74 42.77
99 57.23%
7  โรงเรียนวัดทับหมัน 221
30 13.57
18 8.14
35 15.84
12 5.43
0 0.00
126 57.01
95 42.99%
8  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 21
2 9.52
1 4.76
3 14.29
1 4.76
2 9.52
12 57.14
9 42.86%
9  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 112
19 16.96
1 0.89
23 20.54
5 4.46
0 0.00
64 57.14
48 42.86%
10  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 64
7 10.94
0 0.00
13 20.31
3 4.69
2 3.13
39 60.94
25 39.06%
11  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 62
5 8.06
6 9.68
10 16.13
3 4.84
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
12  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 192
17 8.85
11 5.73
16 8.33
17 8.85
13 6.77
118 61.46
74 38.54%
13  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 229
18 7.86
6 2.62
43 18.78
13 5.68
8 3.49
141 61.57
88 38.43%
14  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 16
2 12.50
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
15  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 11
4 36.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
16  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 107
15 14.02
1 0.93
20 18.69
1 0.93
1 0.93
69 64.49
38 35.51%
17  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 36
0 0.00
3 8.33
9 25.00
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
18  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 45
4 8.89
2 4.44
8 17.78
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
19  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
20  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 142
9 6.34
7 4.93
14 9.86
10 7.04
7 4.93
95 66.90
47 33.10%
21  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 135
17 12.59
16 11.85
11 8.15
0 0.00
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
22  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 151
10 6.62
6 3.97
32 21.19
1 0.66
0 0.00
102 67.55
49 32.45%
23  โรงเรียนวัดวังไคร้ 62
6 9.68
4 6.45
8 12.90
2 3.23
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
24  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 70
6 8.57
0 0.00
16 22.86
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
25  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
2 6.25
2 6.25
22 68.75
10 31.25%
26  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 94
7 7.45
5 5.32
10 10.64
1 1.06
5 5.32
66 70.21
28 29.79%
27  โรงเรียนบ้านวังแดง 99
6 6.06
10 10.10
12 12.12
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
28  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 82
16 19.51
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 106
6 5.66
2 1.89
21 19.81
2 1.89
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
30  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 111
4 3.60
12 10.81
11 9.91
2 1.80
2 1.80
80 72.07
31 27.93%
31  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 196
35 17.86
9 4.59
7 3.57
3 1.53
0 0.00
142 72.45
54 27.55%
32  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 104
4 3.85
6 5.77
13 12.50
4 3.85
1 0.96
76 73.08
28 26.92%
33  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 67
3 4.48
2 2.99
12 17.91
0 0.00
1 1.49
49 73.13
18 26.87%
34  โรงเรียนวัดวังหว้า 210
12 5.71
12 5.71
28 13.33
2 0.95
1 0.48
155 73.81
55 26.19%
35  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 86
8 9.30
0 0.00
6 6.98
7 8.14
1 1.16
64 74.42
22 25.58%
36  โรงเรียนวัดเขารวก 157
11 7.01
7 4.46
20 12.74
2 1.27
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
37  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 106
4 3.77
0 0.00
23 21.70
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
38  โรงเรียนวัดวังสำโรง 139
10 7.19
7 5.04
11 7.91
7 5.04
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
39  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 56
2 3.57
3 5.36
8 14.29
0 0.00
1 1.79
42 75.00
14 25.00%
40  โรงเรียนบ้านหนองแขม 100
8 8.00
7 7.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
41  โรงเรียนบ้านไดลึก 112
3 2.68
2 1.79
9 8.04
4 3.57
9 8.04
85 75.89
27 24.11%
42  โรงเรียนบ้านหนองบัว 75
2 2.67
5 6.67
11 14.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
43  โรงเรียนวัดพร้าว 184
7 3.80
6 3.26
17 9.24
6 3.26
8 4.35
140 76.09
44 23.91%
44  โรงเรียนบ้านท่าบัว 91
2 2.20
4 4.40
11 12.09
4 4.40
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
45  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 285
28 9.82
17 5.96
18 6.32
1 0.35
0 0.00
221 77.54
64 22.46%
46  โรงเรียนวัดคลองข่อย 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
2 5.41
5 13.51
29 78.38
8 21.62%
47  โรงเรียนวัดคลองคูณ 146
13 8.90
0 0.00
18 12.33
0 0.00
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
48  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 137
1 0.73
9 6.57
19 13.87
0 0.00
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
49  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 147
2 1.36
14 9.52
6 4.08
8 5.44
1 0.68
116 78.91
31 21.09%
50  โรงเรียนบ้านเนินแค 19
1 5.26
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
51  โรงเรียนวัดขวาง 88
2 2.27
2 2.27
11 12.50
1 1.14
1 1.14
71 80.68
17 19.32%
52  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 128
2 1.56
4 3.13
7 5.47
5 3.91
6 4.69
104 81.25
24 18.75%
54  โรงเรียนวังก้านเหลือง 234
16 6.84
7 2.99
15 6.41
3 1.28
2 0.85
191 81.62
43 18.38%
55  โรงเรียนวัดเขาทราย 316
19 6.01
8 2.53
25 7.91
4 1.27
2 0.63
258 81.65
58 18.35%
56  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 88
10 11.36
0 0.00
4 4.55
0 0.00
2 2.27
72 81.82
16 18.18%
57  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
58  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 56
4 7.14
3 5.36
2 3.57
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
59  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 62
2 3.23
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 141
5 3.55
5 3.55
15 10.64
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
61  โรงเรียนวัดเขาส้าน 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
62  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 84
3 3.57
0 0.00
7 8.33
1 1.19
3 3.57
70 83.33
14 16.67%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
0 0.00
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
64  โรงเรียนวัดทับปรู 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
65  โรงเรียนวัดหนองสนวน 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
66  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 75
6 8.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
67  โรงเรียนบ้านเขาพระ 144
0 0.00
0 0.00
13 9.03
8 5.56
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
68  โรงเรียนวัดป่าเรไร 83
3 3.61
3 3.61
3 3.61
3 3.61
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
69  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 63
2 3.17
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
70  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 193
5 2.59
1 0.52
12 6.22
5 2.59
4 2.07
166 86.01
27 13.99%
71  โรงเรียนวัดหนองง้าว 29
0 0.00
2 6.90
1 3.45
1 3.45
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
72  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
73  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 911
26 2.85
21 2.31
49 5.38
13 1.43
14 1.54
788 86.50
123 13.50%
74  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 576
19 3.30
16 2.78
16 2.78
12 2.08
13 2.26
500 86.81
76 13.19%
75  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 123
5 4.07
4 3.25
6 4.88
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
76  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 101
6 5.94
2 1.98
5 4.95
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 246
7 2.85
0 0.00
22 8.94
2 0.81
0 0.00
215 87.40
31 12.60%
78  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
79  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 120
0 0.00
0 0.00
15 12.50
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
80  โรงเรียนวัดวังแดง 218
5 2.29
3 1.38
3 1.38
8 3.67
8 3.67
191 87.61
27 12.39%
81  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 97
2 2.06
1 1.03
7 7.22
1 1.03
1 1.03
85 87.63
12 12.37%
82  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 50
4 8.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
83  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
84  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 78
2 2.56
2 2.56
2 2.56
2 2.56
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
85  โรงเรียนบ้านบึงลี 53
0 0.00
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
86  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 62
0 0.00
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
87  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 133
5 3.76
4 3.01
3 2.26
0 0.00
2 1.50
119 89.47
14 10.53%
89  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 59
2 3.39
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
90  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 314
8 2.55
3 0.96
8 2.55
5 1.59
7 2.23
283 90.13
31 9.87%
91  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
92  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
93  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 120
1 0.83
1 0.83
8 6.67
0 0.00
1 0.83
109 90.83
11 9.17%
94  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
95  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
96  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 97
0 0.00
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
97  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
98  โรงเรียนวัดคงคาราม 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
99  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 115
0 0.00
0 0.00
9 7.83
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
100  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 95
3 3.16
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
101  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
102  โรงเรียนบ้านเนินทราย 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.33
2 4.65
40 93.02
3 6.98%
103  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 101
0 0.00
1 0.99
4 3.96
0 0.00
2 1.98
94 93.07
7 6.93%
104  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 118
4 3.39
2 1.69
2 1.69
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
105  โรงเรียนวัดชัยศรี 200
3 1.50
1 0.50
8 4.00
1 0.50
0 0.00
187 93.50
13 6.50%
106  โรงเรียนวัดวังกระชัน 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
2 3.17
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
107  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
108  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.03
31 93.94
2 6.06%
109  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1225
15 1.22
13 1.06
17 1.39
14 1.14
13 1.06
1153 94.12
72 5.88%
110  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 157
2 1.27
2 1.27
2 1.27
2 1.27
1 0.64
148 94.27
9 5.73%
111  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
112  โรงเรียนวัดป่าแดง 117
1 0.85
0 0.00
3 2.56
2 1.71
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
113  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
114  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 84
0 0.00
0 0.00
1 1.19
2 2.38
1 1.19
80 95.24
4 4.76%
115  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 105
2 1.90
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
116  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 111
2 1.80
1 0.90
2 1.80
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
117  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
118  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 92
0 0.00
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%
119  โรงเรียนวัดโพทะเล 117
0 0.00
0 0.00
1 0.85
0 0.00
0 0.00
116 99.15
1 0.85%
120  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดวังตะกู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,162 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  652 4.60
เตี้ย  386 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,158 8.18
ผอมและเตี้ย  357 2.52
อ้วนและเตี้ย  231 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,378 80.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,784 คน


19.66%


Powered By www.thaieducation.net