ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 161
7 4.35
9 5.59
15 9.32
17 10.56
27 16.77
86 53.42
75 46.58%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 134
12 8.96
9 6.72
34 25.37
0 0.00
0 0.00
79 58.96
55 41.04%
3  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 42
0 0.00
4 9.52
10 23.81
3 7.14
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
4  โรงเรียนวัดหนองหลวง 124
11 8.87
8 6.45
17 13.71
8 6.45
6 4.84
74 59.68
50 40.32%
5  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 154
9 5.84
3 1.95
21 13.64
12 7.79
16 10.39
93 60.39
61 39.61%
6  โรงเรียนบ้านปลวกสูง 123
9 7.32
13 10.57
16 13.01
5 4.07
5 4.07
75 60.98
48 39.02%
7  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 24
5 20.83
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
8  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 335
22 6.57
18 5.37
40 11.94
18 5.37
25 7.46
212 63.28
123 36.72%
9  โรงเรียนบ้านหนองโสน 383
26 6.79
38 9.92
64 16.71
7 1.83
3 0.78
245 63.97
138 36.03%
10  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 39
3 7.69
0 0.00
9 23.08
1 2.56
1 2.56
25 64.10
14 35.90%
11  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 80
18 22.50
4 5.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
12  โรงเรียนวัดเนินพยอม 40
8 20.00
0 0.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
13  โรงเรียนวัดบ้านนา 65
4 6.15
3 4.62
14 21.54
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
14  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 26
2 7.69
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
15  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 137
15 10.95
1 0.73
25 18.25
1 0.73
0 0.00
95 69.34
42 30.66%
16  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 23
3 13.04
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
17  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 63
8 12.70
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
18  โรงเรียนวัดหนองปล้อง 97
4 4.12
1 1.03
19 19.59
4 4.12
1 1.03
68 70.10
29 29.90%
19  โรงเรียนบ้านท่าแห 81
9 11.11
0 0.00
15 18.52
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
20  โรงเรียนวัดคลองโนน 102
8 7.84
5 4.90
10 9.80
7 6.86
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
21  โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 204
16 7.84
1 0.49
41 20.10
2 0.98
0 0.00
144 70.59
60 29.41%
22  โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ 48
6 12.50
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
23  โรงเรียนบ้านวังทับไทร 79
5 6.33
5 6.33
13 16.46
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
24  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 90
14 15.56
2 2.22
10 11.11
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
25  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 480
40 8.33
20 4.17
76 15.83
1 0.21
1 0.21
342 71.25
138 28.75%
26  โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 116
4 3.45
0 0.00
27 23.28
0 0.00
1 0.86
84 72.41
32 27.59%
27  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 55
4 7.27
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
28  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 109
5 4.59
6 5.50
18 16.51
0 0.00
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
29  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 68
4 5.88
1 1.47
13 19.12
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
30  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1981
57 2.88
104 5.25
281 14.18
56 2.83
22 1.11
1461 73.75
520 26.25%
31  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 147
17 11.56
3 2.04
18 12.24
0 0.00
0 0.00
109 74.15
38 25.85%
32  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 122
13 10.66
6 4.92
11 9.02
1 0.82
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
33  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 175
22 12.57
10 5.71
12 6.86
0 0.00
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
34  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 40
2 5.00
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
35  โรงเรียนวัดฆะมัง 36
3 8.33
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
36  โรงเรียนบ้านยางสามต้น 136
7 5.15
5 3.68
21 15.44
0 0.00
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
37  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 68
2 2.94
0 0.00
12 17.65
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
38  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 98
7 7.14
5 5.10
9 9.18
2 2.04
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
39  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 124
5 4.03
4 3.23
20 16.13
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
40  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 30
1 3.33
1 3.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
41  โรงเรียนบึงสีไฟ 39
4 10.26
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
42  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 35
7 20.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
43  โรงเรียนบ้านหัวดง 180
8 4.44
0 0.00
30 16.67
3 1.67
0 0.00
139 77.22
41 22.78%
44  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 192
2 1.04
8 4.17
33 17.19
0 0.00
0 0.00
149 77.60
43 22.40%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 220
6 2.73
7 3.18
36 16.36
0 0.00
0 0.00
171 77.73
49 22.27%
46  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 63
5 7.94
3 4.76
3 4.76
1 1.59
2 3.17
49 77.78
14 22.22%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 154
11 7.14
3 1.95
19 12.34
1 0.65
0 0.00
120 77.92
34 22.08%
48  โรงเรียนบ้านนิคม 165
2 1.21
5 3.03
29 17.58
0 0.00
0 0.00
129 78.18
36 21.82%
49  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 263
23 8.75
3 1.14
26 9.89
3 1.14
0 0.00
208 79.09
55 20.91%
50  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 96
7 7.29
2 2.08
11 11.46
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
51  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 125
9 7.20
0 0.00
17 13.60
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
52  โรงเรียนบ้านโนนทอง 63
3 4.76
1 1.59
9 14.29
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
53  โรงเรียนวัดหนองหลุม 63
0 0.00
3 4.76
7 11.11
3 4.76
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
54  โรงเรียนบ้านเนินยาว 49
2 4.08
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
55  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 54
0 0.00
0 0.00
10 18.52
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 31
0 0.00
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
57  โรงเรียนวัดวังแดง 130
2 1.54
2 1.54
21 16.15
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
58  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
59  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 94
4 4.26
8 8.51
6 6.38
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
60  โรงเรียนบ้านวังอ้อ 124
7 5.65
0 0.00
16 12.90
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
61  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 54
4 7.41
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
62  โรงเรียนบ้านป่าแซง 126
12 9.52
5 3.97
6 4.76
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
63  โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
64  โรงเรียนบ้านบัวยาง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 18.18
9 81.82
2 18.18%
65  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 116
1 0.86
1 0.86
19 16.38
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
66  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 216
6 2.78
4 1.85
29 13.43
0 0.00
0 0.00
177 81.94
39 18.06%
67  โรงเรียนบ้านสวนแตง 45
1 2.22
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
68  โรงเรียนวัดหงษ์ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
1 2.94
1 2.94
28 82.35
6 17.65%
69  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 69
0 0.00
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
70  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 133
0 0.00
5 3.76
9 6.77
9 6.77
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
71  โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 116
5 4.31
0 0.00
8 6.90
7 6.03
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
72  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 76
2 2.63
1 1.32
10 13.16
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
73  โรงเรียนวัดเนินปอ 100
0 0.00
0 0.00
17 17.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
74  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
75  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 96
4 4.17
0 0.00
12 12.50
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
76  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 254
12 4.72
0 0.00
30 11.81
0 0.00
0 0.00
212 83.46
42 16.54%
77  โรงเรียนบ้านปากดง 67
5 7.46
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
78  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
79  โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 62
0 0.00
1 1.61
9 14.52
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
80  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
81  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 56
1 1.79
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
82  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 162
7 4.32
3 1.85
16 9.88
0 0.00
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
83  โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 38
1 2.63
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
84  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 116
3 2.59
4 3.45
11 9.48
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
85  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 58
1 1.72
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
86  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 291
3 1.03
7 2.41
34 11.68
0 0.00
1 0.34
246 84.54
45 15.46%
87  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 124
8 6.45
0 0.00
9 7.26
2 1.61
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
88  โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 118
7 5.93
3 2.54
8 6.78
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
89  โรงเรียนบ้านหนองพง 118
8 6.78
0 0.00
10 8.47
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
90  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
91  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 185
11 5.95
6 3.24
11 5.95
0 0.00
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 53
1 1.89
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
93  โรงเรียนบ้านหนองขาว 262
7 2.67
9 3.44
22 8.40
1 0.38
0 0.00
223 85.11
39 14.89%
94  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 123
10 8.13
2 1.63
6 4.88
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
95  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 247
6 2.43
15 6.07
15 6.07
0 0.00
0 0.00
211 85.43
36 14.57%
96  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 55
2 3.64
2 3.64
3 5.45
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
97  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 56
1 1.79
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
98  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 84
3 3.57
1 1.19
6 7.14
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
99  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 70
2 2.86
7 10.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
100  โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 56
1 1.79
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
101  โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 50
5 10.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
102  โรงเรียนวัดวังตะขบ 82
3 3.66
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
103  โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 69
0 0.00
3 4.35
6 8.70
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
104  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
105  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
106  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
107  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 96
3 3.13
2 2.08
7 7.29
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
108  โรงเรียนวัดลำชะล่า 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
109  โรงเรียนบ้านน้อย 65
6 9.23
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
110  โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 111
1 0.90
0 0.00
12 10.81
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
111  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
112  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
113  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 149
5 3.36
2 1.34
10 6.71
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
114  โรงเรียนวัดท่าข่อย 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
115  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
116  โรงเรียนบ้านวังทับยา 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
117  โรงเรียนวัดดงชะพลู 67
3 4.48
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
118  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 139
3 2.16
4 2.88
2 1.44
5 3.60
0 0.00
125 89.93
14 10.07%
119  โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 40
0 0.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
120  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 175
5 2.86
3 1.71
6 3.43
3 1.71
0 0.00
158 90.29
17 9.71%
121  โรงเรียนวัดดงกลาง 199
9 4.52
1 0.50
6 3.02
3 1.51
0 0.00
180 90.45
19 9.55%
122  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
123  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
124  โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 33
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 89
4 4.49
4 4.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
126  โรงเรียนวัดโนนสะเดา 101
2 1.98
1 0.99
6 5.94
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
127  โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 84
1 1.19
0 0.00
5 5.95
0 0.00
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
128  โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 101
4 3.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.96
93 92.08
8 7.92%
129  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
130  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
131  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
132  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 63
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
133  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.81
122 99.19
1 0.81%

 

จำนวนนักเรียน  15,000 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  731 4.87
เตี้ย  452 3.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,755 11.70
ผอมและเตี้ย  201 1.34
อ้วนและเตี้ย  120 0.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,741 78.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,259 คน


21.73%


Powered By www.thaieducation.net