ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.62
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมะต้อง 41
27 65.85
2 4.88
10 24.39
2 4.88
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 112
16 14.29
10 8.93
20 17.86
12 10.71
11 9.82
43 38.39
69 61.61%
3  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 75
35 46.67
1 1.33
8 10.67
1 1.33
0 0.00
30 40.00
45 60.00%
4  โรงเรียนวัดธรรมาราม 81
12 14.81
0 0.00
16 19.75
12 14.81
7 8.64
34 41.98
47 58.02%
5  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 110
3 2.73
53 48.18
5 4.55
2 1.82
0 0.00
47 42.73
63 57.27%
6  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 148
2 1.35
13 8.78
30 20.27
10 6.76
23 15.54
70 47.30
78 52.70%
7  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 216
26 12.04
22 10.19
48 22.22
14 6.48
2 0.93
104 48.15
112 51.85%
8  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 16
7 43.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
9  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 149
14 9.40
14 9.40
28 18.79
8 5.37
6 4.03
79 53.02
70 46.98%
10  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 86
15 17.44
9 10.47
4 4.65
8 9.30
4 4.65
46 53.49
40 46.51%
11  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 194
20 10.31
16 8.25
19 9.79
16 8.25
19 9.79
104 53.61
90 46.39%
12  โรงเรียนบ้านหนองลาน 63
3 4.76
4 6.35
12 19.05
1 1.59
9 14.29
34 53.97
29 46.03%
13  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 139
19 13.67
17 12.23
15 10.79
8 5.76
0 0.00
80 57.55
59 42.45%
14  โรงเรียนบ้านหนองหิน 350
46 13.14
26 7.43
37 10.57
17 4.86
22 6.29
202 57.71
148 42.29%
15  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 112
8 7.14
2 1.79
16 14.29
4 3.57
17 15.18
65 58.04
47 41.96%
16  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 249
15 6.02
13 5.22
23 9.24
28 11.24
22 8.84
148 59.44
101 40.56%
17  โรงเรียนบ้านปากรอง 45
8 17.78
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
18  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 68
3 4.41
12 17.65
6 8.82
5 7.35
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
19  โรงเรียนวัดสนามไชย 50
10 20.00
1 2.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
20  โรงเรียนบ้านนาจาน 98
16 16.33
6 6.12
13 13.27
1 1.02
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
21  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 36
8 22.22
0 0.00
1 2.78
1 2.78
3 8.33
23 63.89
13 36.11%
22  โรงเรียนห้วยปลาไหล 66
14 21.21
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
23  โรงเรียนวัดนาขุม 125
25 20.00
0 0.00
17 13.60
1 0.80
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
24  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 246
37 15.04
9 3.66
33 13.41
2 0.81
3 1.22
162 65.85
84 34.15%
25  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 50
1 2.00
5 10.00
6 12.00
3 6.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
26  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 92
4 4.35
2 2.17
24 26.09
0 0.00
0 0.00
62 67.39
30 32.61%
27  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 71
4 5.63
10 14.08
7 9.86
2 2.82
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
28  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 69
2 2.90
4 5.80
16 23.19
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
29  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 133
12 9.02
8 6.02
7 5.26
9 6.77
5 3.76
92 69.17
41 30.83%
30  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 69
9 13.04
4 5.80
6 8.70
2 2.90
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
31  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 27
0 0.00
0 0.00
8 29.63
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
32  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 150
21 14.00
0 0.00
22 14.67
1 0.67
0 0.00
106 70.67
44 29.33%
33  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 83
3 3.61
3 3.61
4 4.82
6 7.23
7 8.43
60 72.29
23 27.71%
34  โรงเรียนวัดท่าช้าง 88
0 0.00
0 0.00
24 27.27
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
35  โรงเรียนวัดเขาน้อย 52
5 9.62
3 5.77
3 5.77
1 1.92
2 3.85
38 73.08
14 26.92%
36  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 124
4 3.23
9 7.26
16 12.90
4 3.23
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
37  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 95
11 11.58
0 0.00
14 14.74
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
38  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 181
26 14.36
2 1.10
19 10.50
0 0.00
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
39  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 174
2 1.15
31 17.82
10 5.75
1 0.57
0 0.00
130 74.71
44 25.29%
40  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
41  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 52
4 7.69
2 3.85
5 9.62
2 3.85
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
42  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 61
3 4.92
1 1.64
9 14.75
1 1.64
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
43  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 29
3 10.34
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
44  โรงเรียนวัดบ่อภาค 113
5 4.42
12 10.62
5 4.42
5 4.42
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
45  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 81
10 12.35
3 3.70
6 7.41
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
46  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 69
4 5.80
1 1.45
11 15.94
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
47  โรงเรียนบ้านนาตอน 53
2 3.77
5 9.43
5 9.43
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 85
5 5.88
1 1.18
13 15.29
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
49  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 179
6 3.35
7 3.91
27 15.08
0 0.00
0 0.00
139 77.65
40 22.35%
50  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 117
9 7.69
4 3.42
13 11.11
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
51  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 123
5 4.07
3 2.44
15 12.20
2 1.63
2 1.63
96 78.05
27 21.95%
52  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 142
8 5.63
3 2.11
10 7.04
7 4.93
3 2.11
111 78.17
31 21.83%
53  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 37
1 2.70
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
54  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 127
7 5.51
2 1.57
18 14.17
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
55  โรงเรียนบ้านนาแฝก 43
2 4.65
1 2.33
5 11.63
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
56  โรงเรียนบ้านป่าคาย 43
6 13.95
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
57  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 77
6 7.79
2 2.60
5 6.49
2 2.60
1 1.30
61 79.22
16 20.78%
58  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 115
7 6.09
3 2.61
10 8.70
2 1.74
1 0.87
92 80.00
23 20.00%
59  โรงเรียนบ้านพร้าว 126
12 9.52
3 2.38
10 7.94
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
60  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
61  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 81
1 1.23
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
62  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 87
1 1.15
1 1.15
14 16.09
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
63  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 149
8 5.37
3 2.01
12 8.05
4 2.68
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
64  โรงเรียนวัดน้ำคบ 133
11 8.27
6 4.51
7 5.26
0 0.00
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
65  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 39
3 7.69
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
66  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 147
10 6.80
2 1.36
12 8.16
2 1.36
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
67  โรงเรียนวัดหอกลอง 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
68  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 108
8 7.41
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
69  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 115
3 2.61
0 0.00
17 14.78
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
70  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 134
7 5.22
4 2.99
7 5.22
3 2.24
2 1.49
111 82.84
23 17.16%
71  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 82
6 7.32
0 0.00
5 6.10
3 3.66
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
72  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 130
5 3.85
2 1.54
13 10.00
1 0.77
1 0.77
108 83.08
22 16.92%
73  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 61
4 6.56
0 0.00
3 4.92
2 3.28
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
74  โรงเรียนบ้านป่ารวก 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
75  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 131
16 12.21
1 0.76
2 1.53
2 1.53
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
76  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 44
6 13.64
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
77  โรงเรียนผดุงวิทยา 104
5 4.81
2 1.92
5 4.81
2 1.92
2 1.92
88 84.62
16 15.38%
78  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
79  โรงเรียนบ้านป่าแดง 490
15 3.06
22 4.49
30 6.12
3 0.61
4 0.82
416 84.90
74 15.10%
80  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 73
2 2.74
4 5.48
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
81  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
82  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 301
9 2.99
27 8.97
3 1.00
5 1.66
1 0.33
256 85.05
45 14.95%
83  โรงเรียนวัดวังวน 114
1 0.88
0 0.00
9 7.89
0 0.00
7 6.14
97 85.09
17 14.91%
84  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 208
12 5.77
12 5.77
7 3.37
0 0.00
0 0.00
177 85.10
31 14.90%
85  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
86  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
3 11.11
23 85.19
4 14.81%
87  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
88  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 109
0 0.00
1 0.92
15 13.76
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
89  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 124
2 1.61
1 0.81
14 11.29
1 0.81
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
90  โรงเรียนประชาสามัคคี 49
0 0.00
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
91  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 21
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
92  โรงเรียนวัดท้องโพลง 178
5 2.81
0 0.00
20 11.24
0 0.00
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
93  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 98
0 0.00
7 7.14
0 0.00
5 5.10
1 1.02
85 86.73
13 13.27%
94  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 58
3 5.17
1 1.72
2 3.45
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
95  โรงเรียนบางยางพัฒนา 83
5 6.02
3 3.61
2 2.41
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
96  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
97  โรงเรียนบ้านกกม่วง 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
98  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
99  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
5 8.20
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
100  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
101  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 196
13 6.63
3 1.53
4 2.04
0 0.00
1 0.51
175 89.29
21 10.71%
102  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 68
5 7.35
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
103  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 98
0 0.00
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
104  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 72
2 2.78
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
105  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
2 1.72
5 4.31
105 90.52
11 9.48%
106  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
107  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 84
0 0.00
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
108  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 61
0 0.00
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
109  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
110  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
25 92.59
2 7.41%
111  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 115
0 0.00
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
112  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
113  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
114  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 195
2 1.03
0 0.00
1 0.51
2 1.03
1 0.51
189 96.92
6 3.08%
115  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 117
0 0.00
0 0.00
2 1.71
0 0.00
1 0.85
114 97.44
3 2.56%
116  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  792 6.88
เตี้ย  476 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,082 9.39
ผอมและเตี้ย  259 2.25
อ้วนและเตี้ย  204 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,706 75.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,813 คน


24.42%


Powered By www.thaieducation.net