ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 45 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.43
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 141
72 51.06
0 0.00
62 43.97
3 2.13
4 2.84
0 0.00
141 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกลด 50
0 0.00
0 0.00
15 30.00
2 4.00
5 10.00
28 56.00
22 44.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 37
5 13.51
1 2.70
3 8.11
3 8.11
3 8.11
22 59.46
15 40.54%
4  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 85
19 22.35
2 2.35
8 9.41
1 1.18
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
5  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 77
7 9.09
3 3.90
15 19.48
2 2.60
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
6  โรงเรียนบ้านยางโทน 42
1 2.38
0 0.00
12 28.57
1 2.38
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
7  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 96
10 10.42
5 5.21
15 15.63
1 1.04
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
8  โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 16
0 0.00
1 6.25
4 25.00
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
9  โรงเรียนบ้านซำรัง 157
17 10.83
9 5.73
17 10.83
5 3.18
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
10  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 23
4 17.39
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
11  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 86
17 19.77
2 2.33
6 6.98
1 1.16
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
12  โรงเรียนวัดโคกสลุด 68
1 1.47
4 5.88
8 11.76
1 1.47
6 8.82
48 70.59
20 29.41%
13  โรงเรียนบ้านเจริญผล 114
11 9.65
1 0.88
21 18.42
0 0.00
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
14  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 134
12 8.96
8 5.97
12 8.96
4 2.99
0 0.00
98 73.13
36 26.87%
15  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 108
9 8.33
6 5.56
10 9.26
3 2.78
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
16  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 259
29 11.20
11 4.25
24 9.27
0 0.00
0 0.00
195 75.29
64 24.71%
17  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 148
7 4.73
5 3.38
23 15.54
1 0.68
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
18  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
19  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
2 15.38
10 76.92
3 23.08%
20  โรงเรียนสามัคคีธรรม 102
7 6.86
3 2.94
12 11.76
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
21  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 123
9 7.32
0 0.00
17 13.82
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
22  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 81
4 4.94
0 0.00
9 11.11
3 3.70
1 1.23
64 79.01
17 20.99%
23  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 66
11 16.67
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
24  โรงเรียนวัดวังพิกุล 139
6 4.32
2 1.44
19 13.67
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
25  โรงเรียนวัดบึงลำ 62
1 1.61
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
26  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 213
17 7.98
1 0.47
15 7.04
6 2.82
0 0.00
174 81.69
39 18.31%
27  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 88
3 3.41
5 5.68
8 9.09
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
28  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 68
1 1.47
1 1.47
6 8.82
4 5.88
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
29  โรงเรียนบ้านหินประกาย 170
5 2.94
5 2.94
16 9.41
4 2.35
0 0.00
140 82.35
30 17.65%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 196
6 3.06
7 3.57
19 9.69
0 0.00
0 0.00
164 83.67
32 16.33%
31  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 97
2 2.06
2 2.06
8 8.25
1 1.03
2 2.06
82 84.54
15 15.46%
32  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 52
4 7.69
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
33  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1217
62 5.09
28 2.30
72 5.92
22 1.81
1 0.08
1032 84.80
185 15.20%
34  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 295
7 2.37
11 3.73
24 8.14
1 0.34
0 0.00
252 85.42
43 14.58%
35  โรงเรียนบ้านดินทอง 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
36  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 104
2 1.92
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
37  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 87
4 4.60
2 2.30
2 2.30
1 1.15
1 1.15
77 88.51
10 11.49%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 160
11 6.88
6 3.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
39  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 98
1 1.02
2 2.04
7 7.14
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
40  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
41  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 102
1 0.98
1 0.98
3 2.94
2 1.96
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
42  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 116
1 0.86
1 0.86
2 1.72
2 1.72
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
43  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
44  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
45  โรงเรียนวัดดงข่อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  5,439 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  388 7.13
เตี้ย  140 2.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  540 9.93
ผอมและเตี้ย  75 1.38
อ้วนและเตี้ย  25 0.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,271 78.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,168 คน


21.47%


Powered By www.thaieducation.net