ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.25
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 141
72 51.06
0 0.00
62 43.97
3 2.13
4 2.84
0 0.00
141 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 160
21 13.13
14 8.75
8 5.00
43 26.88
24 15.00
50 31.25
110 68.75%
3  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 87
4 4.60
7 8.05
11 12.64
11 12.64
18 20.69
36 41.38
51 58.62%
4  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 103
21 20.39
25 24.27
9 8.74
2 1.94
0 0.00
46 44.66
57 55.34%
5  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 395
15 3.80
17 4.30
49 12.41
23 5.82
70 17.72
221 55.95
174 44.05%
6  โรงเรียนบ้านหนองกลด 50
0 0.00
0 0.00
15 30.00
2 4.00
5 10.00
28 56.00
22 44.00%
7  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 162
11 6.79
3 1.85
25 15.43
14 8.64
18 11.11
91 56.17
71 43.83%
8  โรงเรียนบ้านกลาง 63
4 6.35
2 3.17
13 20.63
6 9.52
2 3.17
36 57.14
27 42.86%
9  โรงเรียนบ้านน้ำริน 257
45 17.51
18 7.00
35 13.62
11 4.28
0 0.00
148 57.59
109 42.41%
10  โรงเรียนบ้านหนองพระ 64
8 12.50
5 7.81
5 7.81
5 7.81
3 4.69
38 59.38
26 40.63%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 37
5 13.51
1 2.70
3 8.11
3 8.11
3 8.11
22 59.46
15 40.54%
12  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 228
13 5.70
5 2.19
29 12.72
18 7.89
26 11.40
137 60.09
91 39.91%
13  โรงเรียนวัดตายม 28
5 17.86
3 10.71
1 3.57
2 7.14
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
14  โรงเรียนบ้านสะเดา 204
12 5.88
11 5.39
11 5.39
23 11.27
22 10.78
125 61.27
79 38.73%
15  โรงเรียนศึกษาลัย 497
47 9.46
23 4.63
88 17.71
15 3.02
19 3.82
305 61.37
192 38.63%
16  โรงเรียนบ้านท่ายาง 56
9 16.07
2 3.57
6 10.71
4 7.14
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
17  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 194
14 7.22
9 4.64
29 14.95
5 2.58
12 6.19
125 64.43
69 35.57%
18  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 85
19 22.35
2 2.35
8 9.41
1 1.18
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
19  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 77
7 9.09
3 3.90
15 19.48
2 2.60
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
20  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 50
3 6.00
9 18.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
33 66.00
17 34.00%
21  โรงเรียนบ้านซำหวาย 133
12 9.02
9 6.77
4 3.01
20 15.04
0 0.00
88 66.17
45 33.83%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 63
5 7.94
6 9.52
10 15.87
0 0.00
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
23  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 15
2 13.33
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
24  โรงเรียนบ้านยางโทน 42
1 2.38
0 0.00
12 28.57
1 2.38
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
25  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 96
10 10.42
5 5.21
15 15.63
1 1.04
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
26  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 203
20 9.85
11 5.42
16 7.88
5 2.46
12 5.91
139 68.47
64 31.53%
27  โรงเรียนบ้านซำรัง 157
17 10.83
9 5.73
17 10.83
5 3.18
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
28  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 180
19 10.56
11 6.11
18 10.00
6 3.33
1 0.56
125 69.44
55 30.56%
29  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 23
4 17.39
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
30  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 86
17 19.77
2 2.33
6 6.98
1 1.16
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
31  โรงเรียนบ้านลำภาศ 96
18 18.75
1 1.04
10 10.42
0 0.00
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
32  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 157
24 15.29
0 0.00
19 12.10
0 0.00
4 2.55
110 70.06
47 29.94%
33  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 125
9 7.20
1 0.80
6 4.80
2 1.60
19 15.20
88 70.40
37 29.60%
34  โรงเรียนวัดโคกสลุด 68
1 1.47
4 5.88
8 11.76
1 1.47
6 8.82
48 70.59
20 29.41%
35  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 177
21 11.86
12 6.78
19 10.73
0 0.00
0 0.00
125 70.62
52 29.38%
36  โรงเรียนบ้านเจริญผล 114
11 9.65
1 0.88
21 18.42
0 0.00
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
37  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 73
2 2.74
1 1.37
18 24.66
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
38  โรงเรียนประชาสามัคคี 106
8 7.55
8 7.55
5 4.72
3 2.83
5 4.72
77 72.64
29 27.36%
39  โรงเรียนบ้านเขาดิน 110
12 10.91
0 0.00
16 14.55
2 1.82
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
40  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 134
12 8.96
8 5.97
12 8.96
4 2.99
0 0.00
98 73.13
36 26.87%
41  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 45
0 0.00
0 0.00
12 26.67
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
42  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 143
8 5.59
5 3.50
8 5.59
10 6.99
7 4.90
105 73.43
38 26.57%
43  โรงเรียนห้วยพลู 181
6 3.31
36 19.89
6 3.31
0 0.00
0 0.00
133 73.48
48 26.52%
44  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 108
9 8.33
6 5.56
10 9.26
3 2.78
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
45  โรงเรียนวัดท่านา 54
5 9.26
0 0.00
8 14.81
0 0.00
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
46  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 156
9 5.77
2 1.28
29 18.59
0 0.00
0 0.00
116 74.36
40 25.64%
47  โรงเรียนบ้านผารังหมี 47
2 4.26
2 4.26
8 17.02
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 79
2 2.53
1 1.27
17 21.52
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
49  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 171
2 1.17
2 1.17
39 22.81
0 0.00
0 0.00
128 74.85
43 25.15%
50  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 259
29 11.20
11 4.25
24 9.27
0 0.00
0 0.00
195 75.29
64 24.71%
51  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 82
7 8.54
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
52  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 148
7 4.73
5 3.38
23 15.54
1 0.68
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
53  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 157
17 10.83
2 1.27
18 11.46
0 0.00
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
54  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
55  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 107
11 10.28
5 4.67
7 6.54
2 1.87
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
56  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 56
5 8.93
3 5.36
4 7.14
1 1.79
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
57  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 45
2 4.44
2 4.44
6 13.33
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
58  โรงเรียนบ้านชมภู 199
11 5.53
3 1.51
30 15.08
0 0.00
0 0.00
155 77.89
44 22.11%
59  โรงเรียนบ้านดงพลวง 60
4 6.67
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
60  โรงเรียนสามัคคีธรรม 102
7 6.86
3 2.94
12 11.76
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
61  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 70
3 4.29
3 4.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
62  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 75
6 8.00
4 5.33
4 5.33
1 1.33
1 1.33
59 78.67
16 21.33%
63  โรงเรียนบ้านตอเรือ 99
3 3.03
7 7.07
3 3.03
1 1.01
7 7.07
78 78.79
21 21.21%
64  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 170
13 7.65
0 0.00
19 11.18
4 2.35
0 0.00
134 78.82
36 21.18%
65  โรงเรียนบ้านวังสาร 104
4 3.85
8 7.69
6 5.77
3 2.88
1 0.96
82 78.85
22 21.15%
66  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 123
9 7.32
0 0.00
17 13.82
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
67  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 57
3 5.26
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
68  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 81
4 4.94
0 0.00
9 11.11
3 3.70
1 1.23
64 79.01
17 20.99%
69  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 88
6 6.82
4 4.55
7 7.95
1 1.14
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
70  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 66
11 16.67
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
71  โรงเรียนวัดวังพิกุล 139
6 4.32
2 1.44
19 13.67
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
72  โรงเรียนวัดบึงลำ 62
1 1.61
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
73  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 69
3 4.35
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
74  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 213
17 7.98
1 0.47
15 7.04
6 2.82
0 0.00
174 81.69
39 18.31%
75  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 88
3 3.41
5 5.68
8 9.09
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
76  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 67
3 4.48
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
77  โรงเรียนบ้านวังพรม 119
5 4.20
0 0.00
16 13.45
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
78  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 68
1 1.47
1 1.47
6 8.82
4 5.88
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
79  โรงเรียนบ้านหินประกาย 170
5 2.94
5 2.94
16 9.41
4 2.35
0 0.00
140 82.35
30 17.65%
80  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1119
53 4.74
28 2.50
110 9.83
1 0.09
1 0.09
926 82.75
193 17.25%
81  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
82  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
83  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 196
6 3.06
7 3.57
19 9.69
0 0.00
0 0.00
164 83.67
32 16.33%
84  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 62
5 8.06
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
85  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 97
2 2.06
2 2.06
8 8.25
1 1.03
2 2.06
82 84.54
15 15.46%
86  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 52
4 7.69
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
87  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1217
62 5.09
28 2.30
72 5.92
22 1.81
1 0.08
1032 84.80
185 15.20%
88  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 87
1 1.15
0 0.00
10 11.49
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
89  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 295
7 2.37
11 3.73
24 8.14
1 0.34
0 0.00
252 85.42
43 14.58%
90  โรงเรียนบ้านดินทอง 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
91  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 93
0 0.00
2 2.15
11 11.83
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
92  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 109
9 8.26
2 1.83
4 3.67
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
93  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 178
6 3.37
4 2.25
7 3.93
4 2.25
3 1.69
154 86.52
24 13.48%
94  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 104
4 3.85
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
95  โรงเรียนบึงราชนก 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
96  โรงเรียนบ้านหนองงา 78
6 7.69
0 0.00
3 3.85
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
97  โรงเรียนวัดพันชาลี 111
1 0.90
0 0.00
13 11.71
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
98  โรงเรียนบ้านเข็ก 219
3 1.37
11 5.02
10 4.57
0 0.00
3 1.37
192 87.67
27 12.33%
99  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
100  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 104
2 1.92
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
101  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 87
4 4.60
2 2.30
2 2.30
1 1.15
1 1.15
77 88.51
10 11.49%
102  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 122
8 6.56
3 2.46
3 2.46
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
103  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 146
3 2.05
5 3.42
8 5.48
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 160
11 6.88
6 3.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
105  โรงเรียนบ้านวังโพรง 200
2 1.00
7 3.50
3 1.50
9 4.50
0 0.00
179 89.50
21 10.50%
106  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 98
1 1.02
2 2.04
7 7.14
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
107  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
1 1.69
1 1.69
53 89.83
6 10.17%
108  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
109  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 267
10 3.75
0 0.00
15 5.62
0 0.00
0 0.00
242 90.64
25 9.36%
110  โรงเรียนบ้านปากยาง 102
1 0.98
2 1.96
0 0.00
0 0.00
6 5.88
93 91.18
9 8.82%
111  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 143
4 2.80
4 2.80
3 2.10
1 0.70
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
112  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 55
1 1.82
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
113  โรงเรียนบ้านนาพราน 126
1 0.79
1 0.79
6 4.76
0 0.00
1 0.79
117 92.86
9 7.14%
114  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 102
1 0.98
1 0.98
3 2.94
2 1.96
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
115  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 123
4 3.25
3 2.44
0 0.00
1 0.81
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
116  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 116
1 0.86
1 0.86
2 1.72
2 1.72
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
117  โรงเรียนบ้านเขาเขียว 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
118  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดดงข่อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดบ้านมุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,626 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,042 6.67
เตี้ย  524 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,544 9.88
ผอมและเตี้ย  340 2.18
อ้วนและเตี้ย  311 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,865 75.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,761 คน


24.07%


Powered By www.thaieducation.net