ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 666
411 61.71
10 1.50
125 18.77
46 6.91
74 11.11
0 0.00
666 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 39
15 38.46
9 23.08
8 20.51
6 15.38
1 2.56
0 0.00
39 100.00%
3  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 27
7 25.93
5 18.52
7 25.93
2 7.41
6 22.22
0 0.00
27 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 14
7 50.00
6 42.86
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 60
3 5.00
0 0.00
52 86.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
60 100.00%
6  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
6 75.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
7  โรงเรียนวัดไทรย้อย 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
6 75.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
8  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 60
50 83.33
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
2 3.33
58 96.67%
9  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
17 62.96
6 22.22
2 7.41
25 92.59%
10  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 46
35 76.09
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
8 17.39
38 82.61%
11  โรงเรียนบ้านบึงสวย 51
8 15.69
8 15.69
14 27.45
6 11.76
6 11.76
9 17.65
42 82.35%
12  โรงเรียนบ้านแม่สาน 55
2 3.64
8 14.55
9 16.36
10 18.18
13 23.64
13 23.64
42 76.36%
13  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 53
10 18.87
7 13.21
8 15.09
5 9.43
9 16.98
14 26.42
39 73.58%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 19
2 10.53
4 21.05
3 15.79
1 5.26
3 15.79
6 31.58
13 68.42%
15  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 95
12 12.63
5 5.26
9 9.47
15 15.79
17 17.89
37 38.95
58 61.05%
16  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 15
6 40.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
6 40.00
9 60.00%
17  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1100
104 9.45
73 6.64
227 20.64
80 7.27
159 14.45
457 41.55
643 58.45%
18  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 101
12 11.88
11 10.89
20 19.80
4 3.96
12 11.88
42 41.58
59 58.42%
19  โรงเรียนวัดเกาะ 62
2 3.23
6 9.68
13 20.97
8 12.90
7 11.29
26 41.94
36 58.06%
20  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 190
21 11.05
18 9.47
40 21.05
9 4.74
18 9.47
84 44.21
106 55.79%
21  โรงเรียนบ้านป่ายาง 18
6 33.33
4 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 44.44
10 55.56%
22  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 269
41 15.24
25 9.29
42 15.61
20 7.43
13 4.83
128 47.58
141 52.42%
23  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 118
10 8.47
6 5.08
16 13.56
17 14.41
12 10.17
57 48.31
61 51.69%
24  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 53
11 20.75
4 7.55
4 7.55
5 9.43
2 3.77
27 50.94
26 49.06%
25  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1033
20 1.94
20 1.94
197 19.07
40 3.87
217 21.01
539 52.18
494 47.82%
26  โรงเรียนบ้านนา 38
3 7.89
7 18.42
8 21.05
0 0.00
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
27  โรงเรียนบ้านท่าทอง 42
2 4.76
4 9.52
3 7.14
6 14.29
4 9.52
23 54.76
19 45.24%
28  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 36
12 33.33
1 2.78
2 5.56
1 2.78
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
29  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 242
36 14.88
15 6.20
45 18.60
6 2.48
0 0.00
140 57.85
102 42.15%
30  โรงเรียนวัดศรีสังวร 86
12 13.95
3 3.49
19 22.09
1 1.16
0 0.00
51 59.30
35 40.70%
31  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 41
10 24.39
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 91
5 5.49
6 6.59
14 15.38
5 5.49
5 5.49
56 61.54
35 38.46%
33  โรงเรียนบ้านป่าคา 68
5 7.35
1 1.47
9 13.24
6 8.82
4 5.88
43 63.24
25 36.76%
34  โรงเรียนบ้านตึก 176
9 5.11
32 18.18
23 13.07
0 0.00
0 0.00
112 63.64
64 36.36%
35  โรงเรียนประชาอุทิศ 33
5 15.15
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
36  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 186
7 3.76
7 3.76
22 11.83
15 8.06
16 8.60
119 63.98
67 36.02%
37  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 53
7 13.21
4 7.55
3 5.66
4 7.55
1 1.89
34 64.15
19 35.85%
38  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 81
9 11.11
0 0.00
12 14.81
8 9.88
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
39  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 84
5 5.95
10 11.90
7 8.33
8 9.52
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
40  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 58
4 6.90
7 12.07
8 13.79
1 1.72
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
41  โรงเรียนบ้านสุเม่น 133
7 5.26
2 1.50
26 19.55
5 3.76
5 3.76
88 66.17
45 33.83%
42  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 128
4 3.13
5 3.91
33 25.78
1 0.78
0 0.00
85 66.41
43 33.59%
43  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
44  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 39
5 12.82
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
45  โรงเรียนบ้านผาเวียง 204
29 14.22
10 4.90
25 12.25
0 0.00
3 1.47
137 67.16
67 32.84%
46  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 60
5 8.33
1 1.67
10 16.67
3 5.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
47  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 89
11 12.36
0 0.00
16 17.98
1 1.12
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
48  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 202
22 10.89
9 4.46
17 8.42
10 4.95
5 2.48
139 68.81
63 31.19%
49  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 107
2 1.87
12 11.21
19 17.76
0 0.00
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
50  โรงเรียนวัดคลองกระจง 120
14 11.67
7 5.83
8 6.67
6 5.00
2 1.67
83 69.17
37 30.83%
51  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 26
1 3.85
0 0.00
8 30.77
-1 -3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
52  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 204
14 6.86
16 7.84
28 13.73
4 1.96
0 0.00
142 69.61
62 30.39%
53  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 63
7 11.11
0 0.00
11 17.46
1 1.59
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
54  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
6 16.22
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
55  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 81
8 9.88
3 3.70
11 13.58
1 1.23
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
56  โรงเรียนบ้านนาพง 82
9 10.98
3 3.66
12 14.63
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
57  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 189
13 6.88
22 11.64
18 9.52
2 1.06
0 0.00
134 70.90
55 29.10%
58  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 740
33 4.46
23 3.11
159 21.49
0 0.00
0 0.00
525 70.95
215 29.05%
59  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 69
11 15.94
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
60  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 38
0 0.00
0 0.00
11 28.95
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
61  โรงเรียนบ้านลำโชค 38
6 15.79
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
62  โรงเรียนบ้านแม่คุ 101
12 11.88
5 4.95
12 11.88
0 0.00
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
63  โรงเรียนบ้านสันหีบ 178
17 9.55
15 8.43
8 4.49
7 3.93
4 2.25
127 71.35
51 28.65%
64  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 112
20 17.86
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
65  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 32
2 6.25
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
66  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 75
8 10.67
4 5.33
9 12.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
67  โรงเรียนไชยะวิทยา 327
31 9.48
29 8.87
31 9.48
0 0.00
0 0.00
236 72.17
91 27.83%
68  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 126
15 11.90
4 3.17
15 11.90
1 0.79
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
69  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 62
0 0.00
3 4.84
12 19.35
1 1.61
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
70  โรงเรียนบ้านสะท้อ 71
8 11.27
0 0.00
8 11.27
3 4.23
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
71  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 195
16 8.21
4 2.05
0 0.00
4 2.05
28 14.36
143 73.33
52 26.67%
72  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 126
9 7.14
0 0.00
24 19.05
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
73  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 469
28 5.97
12 2.56
63 13.43
9 1.92
10 2.13
347 73.99
122 26.01%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
75  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
76  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 124
5 4.03
3 2.42
17 13.71
6 4.84
1 0.81
92 74.19
32 25.81%
77  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 35
2 5.71
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
78  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 67
1 1.49
1 1.49
13 19.40
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
79  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 57
3 5.26
0 0.00
6 10.53
0 0.00
5 8.77
43 75.44
14 24.56%
80  โรงเรียนบ้านบึงบอน 135
19 14.07
2 1.48
10 7.41
1 0.74
1 0.74
102 75.56
33 24.44%
81  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 95
7 7.37
4 4.21
12 12.63
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
82  โรงเรียนบ้านดงยาง 71
6 8.45
2 2.82
6 8.45
3 4.23
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
83  โรงเรียนบ้านกลางดง 151
15 9.93
0 0.00
21 13.91
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
84  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
85  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 99
8 8.08
1 1.01
14 14.14
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
86  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 181
14 7.73
9 4.97
16 8.84
3 1.66
0 0.00
139 76.80
42 23.20%
87  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 65
2 3.08
1 1.54
9 13.85
2 3.08
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
88  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
3 11.54
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
89  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 152
17 11.18
3 1.97
11 7.24
4 2.63
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
90  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 70
4 5.71
3 4.29
7 10.00
2 2.86
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
91  โรงเรียนวัดปากน้ำ 184
3 1.63
6 3.26
32 17.39
1 0.54
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
92  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 72
4 5.56
2 2.78
6 8.33
2 2.78
2 2.78
56 77.78
16 22.22%
93  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 59
6 10.17
1 1.69
5 8.47
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
94  โรงเรียนบ้านห้วยตม 61
2 3.28
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
95  โรงเรียนบ้านสารจิตร 312
38 12.18
0 0.00
28 8.97
0 0.00
0 0.00
246 78.85
66 21.15%
96  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 67
5 7.46
0 0.00
8 11.94
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
97  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 77
4 5.19
3 3.90
9 11.69
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
98  โรงเรียนบ้านป่าเลา 116
4 3.45
6 5.17
14 12.07
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
99  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 73
1 1.37
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
100  โรงเรียนวัดกรงทอง 54
2 3.70
1 1.85
7 12.96
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
101  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 109
5 4.59
3 2.75
13 11.93
1 0.92
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
102  โรงเรียนวัดวังค่า 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
103  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 66
5 7.58
1 1.52
5 7.58
2 3.03
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
104  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 61
2 3.28
2 3.28
6 9.84
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
105  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 201
12 5.97
0 0.00
27 13.43
0 0.00
0 0.00
162 80.60
39 19.40%
106  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 157
0 0.00
7 4.46
23 14.65
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
107  โรงเรียนบ้านธารชะอม 100
4 4.00
2 2.00
10 10.00
3 3.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 128
12 9.38
0 0.00
12 9.38
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
109  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 43
1 2.33
2 4.65
4 9.30
0 0.00
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
110  โรงเรียนบ้านวังธาร 86
7 8.14
2 2.33
7 8.14
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
111  โรงเรียนบ้านหนองยาว 82
1 1.22
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
112  โรงเรียนบ้านวังแร่ 84
5 5.95
3 3.57
7 8.33
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
113  โรงเรียนวัดภูนก 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
114  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
4 5.00
2 2.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
115  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 205
19 9.27
8 3.90
8 3.90
0 0.00
0 0.00
170 82.93
35 17.07%
116  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 159
7 4.40
4 2.52
14 8.81
2 1.26
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
117  โรงเรียนบ้านเขาทอง 107
5 4.67
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
118  โรงเรียนบ้านซ่าน 182
9 4.95
0 0.00
18 9.89
0 0.00
0 0.00
155 85.16
27 14.84%
119  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
4 7.27
47 85.45
8 14.55%
120  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
121  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 42
4 9.52
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
122  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
1 2.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
123  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 549
16 2.91
14 2.55
40 7.29
3 0.55
3 0.55
473 86.16
76 13.84%
124  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 58
1 1.72
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
125  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 153
11 7.19
5 3.27
3 1.96
2 1.31
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
126  โรงเรียนบ้านวังทอง 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
127  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 33
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
128  โรงเรียนบ้านขอนซุง 103
1 0.97
5 4.85
5 4.85
1 0.97
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
129  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 113
1 0.88
3 2.65
2 1.77
2 1.77
5 4.42
100 88.50
13 11.50%
130  โรงเรียนบ้านแม่ราก 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
131  โรงเรียนวัดแสนตอ 88
3 3.41
3 3.41
3 3.41
1 1.14
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
133  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
134  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
135  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 130
3 2.31
1 0.77
3 2.31
0 0.00
6 4.62
117 90.00
13 10.00%
136  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 95
1 1.05
5 5.26
3 3.16
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
137  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
138  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 196
9 4.59
6 3.06
0 0.00
3 1.53
0 0.00
178 90.82
18 9.18%
139  โรงเรียนบ้านไม้งาม 57
3 5.26
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
140  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
141  โรงเรียนบ้านสันติสุข 124
8 6.45
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
142  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 78
2 2.56
0 0.00
2 2.56
2 2.56
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
143  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
144  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
145  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 139
5 3.60
0 0.00
2 1.44
1 0.72
1 0.72
130 93.53
9 6.47%
146  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
147  โรงเรียนบ้านแก่ง 159
0 0.00
3 1.89
6 3.77
1 0.63
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
148  โรงเรียนบ้านปางสา 70
0 0.00
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
149  โรงเรียนบ้านแม่สำ 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
150  โรงเรียนบ้านท่าชัย 103
2 1.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.91
98 95.15
5 4.85%
151  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 62
0 0.00
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
152  โรงเรียนบ้านปากสาน 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
153  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
154  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
155  โรงเรียนบ้านดงคู่ 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านบึงงาม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,206 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,656 9.10
เตี้ย  659 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,293 12.59
ผอมและเตี้ย  485 2.66
อ้วนและเตี้ย  702 3.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,411 68.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,795 คน


31.83%


Powered By www.thaieducation.net