ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.53
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 666
411 61.71
10 1.50
125 18.77
46 6.91
74 11.11
0 0.00
666 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 39
15 38.46
9 23.08
8 20.51
6 15.38
1 2.56
0 0.00
39 100.00%
3  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 27
7 25.93
5 18.52
7 25.93
2 7.41
6 22.22
0 0.00
27 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 14
7 50.00
6 42.86
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 60
3 5.00
0 0.00
52 86.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
60 100.00%
6  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
6 75.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
7  โรงเรียนวัดไทรย้อย 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
6 75.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
8  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 60
50 83.33
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
2 3.33
58 96.67%
9  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
17 62.96
6 22.22
2 7.41
25 92.59%
10  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 46
35 76.09
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
8 17.39
38 82.61%
11  โรงเรียนบ้านบึงสวย 51
8 15.69
8 15.69
14 27.45
6 11.76
6 11.76
9 17.65
42 82.35%
12  โรงเรียนบ้านแม่สาน 55
2 3.64
8 14.55
9 16.36
10 18.18
13 23.64
13 23.64
42 76.36%
13  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 53
10 18.87
7 13.21
8 15.09
5 9.43
9 16.98
14 26.42
39 73.58%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 19
2 10.53
4 21.05
3 15.79
1 5.26
3 15.79
6 31.58
13 68.42%
15  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 95
12 12.63
5 5.26
9 9.47
15 15.79
17 17.89
37 38.95
58 61.05%
16  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 15
6 40.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
6 40.00
9 60.00%
17  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1100
104 9.45
73 6.64
227 20.64
80 7.27
159 14.45
457 41.55
643 58.45%
18  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 101
12 11.88
11 10.89
20 19.80
4 3.96
12 11.88
42 41.58
59 58.42%
19  โรงเรียนวัดเกาะ 62
2 3.23
6 9.68
13 20.97
8 12.90
7 11.29
26 41.94
36 58.06%
20  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 190
21 11.05
18 9.47
40 21.05
9 4.74
18 9.47
84 44.21
106 55.79%
21  โรงเรียนบ้านป่ายาง 18
6 33.33
4 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 44.44
10 55.56%
22  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 269
41 15.24
25 9.29
42 15.61
20 7.43
13 4.83
128 47.58
141 52.42%
23  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 118
10 8.47
6 5.08
16 13.56
17 14.41
12 10.17
57 48.31
61 51.69%
24  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 53
11 20.75
4 7.55
4 7.55
5 9.43
2 3.77
27 50.94
26 49.06%
25  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1033
20 1.94
20 1.94
197 19.07
40 3.87
217 21.01
539 52.18
494 47.82%
26  โรงเรียนบ้านนา 38
3 7.89
7 18.42
8 21.05
0 0.00
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
27  โรงเรียนบ้านท่าทอง 42
2 4.76
4 9.52
3 7.14
6 14.29
4 9.52
23 54.76
19 45.24%
28  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 36
12 33.33
1 2.78
2 5.56
1 2.78
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
29  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 242
36 14.88
15 6.20
45 18.60
6 2.48
0 0.00
140 57.85
102 42.15%
30  โรงเรียนวัดศรีสังวร 86
12 13.95
3 3.49
19 22.09
1 1.16
0 0.00
51 59.30
35 40.70%
31  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 41
10 24.39
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 91
5 5.49
6 6.59
14 15.38
5 5.49
5 5.49
56 61.54
35 38.46%
33  โรงเรียนบ้านป่าคา 68
5 7.35
1 1.47
9 13.24
6 8.82
4 5.88
43 63.24
25 36.76%
34  โรงเรียนบ้านตึก 176
9 5.11
32 18.18
23 13.07
0 0.00
0 0.00
112 63.64
64 36.36%
35  โรงเรียนประชาอุทิศ 33
5 15.15
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
36  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 186
7 3.76
7 3.76
22 11.83
15 8.06
16 8.60
119 63.98
67 36.02%
37  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 53
7 13.21
4 7.55
3 5.66
4 7.55
1 1.89
34 64.15
19 35.85%
38  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 81
9 11.11
0 0.00
12 14.81
8 9.88
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
39  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 84
5 5.95
10 11.90
7 8.33
8 9.52
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
40  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 58
4 6.90
7 12.07
8 13.79
1 1.72
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
41  โรงเรียนบ้านสุเม่น 133
7 5.26
2 1.50
26 19.55
5 3.76
5 3.76
88 66.17
45 33.83%
42  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 128
4 3.13
5 3.91
33 25.78
1 0.78
0 0.00
85 66.41
43 33.59%
43  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
44  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 39
5 12.82
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
45  โรงเรียนบ้านผาเวียง 204
29 14.22
10 4.90
25 12.25
0 0.00
3 1.47
137 67.16
67 32.84%
46  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 60
5 8.33
1 1.67
10 16.67
3 5.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
47  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 89
11 12.36
0 0.00
16 17.98
1 1.12
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
48  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 202
22 10.89
9 4.46
17 8.42
10 4.95
5 2.48
139 68.81
63 31.19%
49  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 107
2 1.87
12 11.21
19 17.76
0 0.00
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
50  โรงเรียนวัดคลองกระจง 120
14 11.67
7 5.83
8 6.67
6 5.00
2 1.67
83 69.17
37 30.83%
51  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 26
1 3.85
0 0.00
8 30.77
-1 -3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
52  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 204
14 6.86
16 7.84
28 13.73
4 1.96
0 0.00
142 69.61
62 30.39%
53  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 63
7 11.11
0 0.00
11 17.46
1 1.59
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
54  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
6 16.22
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
55  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 81
8 9.88
3 3.70
11 13.58
1 1.23
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
56  โรงเรียนบ้านนาพง 82
9 10.98
3 3.66
12 14.63
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
57  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 189
13 6.88
22 11.64
18 9.52
2 1.06
0 0.00
134 70.90
55 29.10%
58  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 740
33 4.46
23 3.11
159 21.49
0 0.00
0 0.00
525 70.95
215 29.05%
59  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 69
11 15.94
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
60  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 38
0 0.00
0 0.00
11 28.95
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
61  โรงเรียนบ้านลำโชค 38
6 15.79
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
62  โรงเรียนบ้านแม่คุ 101
12 11.88
5 4.95
12 11.88
0 0.00
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
63  โรงเรียนบ้านสันหีบ 178
17 9.55
15 8.43
8 4.49
7 3.93
4 2.25
127 71.35
51 28.65%
64  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 112
20 17.86
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
65  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 32
2 6.25
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
66  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 75
8 10.67
4 5.33
9 12.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
67  โรงเรียนไชยะวิทยา 327
31 9.48
29 8.87
31 9.48
0 0.00
0 0.00
236 72.17
91 27.83%
68  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 126
15 11.90
4 3.17
15 11.90
1 0.79
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
69  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 62
0 0.00
3 4.84
12 19.35
1 1.61
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
70  โรงเรียนบ้านสะท้อ 71
8 11.27
0 0.00
8 11.27
3 4.23
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
71  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 195
16 8.21
4 2.05
0 0.00
4 2.05
28 14.36
143 73.33
52 26.67%
72  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 126
9 7.14
0 0.00
24 19.05
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
73  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 469
28 5.97
12 2.56
63 13.43
9 1.92
10 2.13
347 73.99
122 26.01%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
75  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
76  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 124
5 4.03
3 2.42
17 13.71
6 4.84
1 0.81
92 74.19
32 25.81%
77  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 35
2 5.71
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
78  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 67
1 1.49
1 1.49
13 19.40
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
79  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 57
3 5.26
0 0.00
6 10.53
0 0.00
5 8.77
43 75.44
14 24.56%
80  โรงเรียนบ้านบึงบอน 135
19 14.07
2 1.48
10 7.41
1 0.74
1 0.74
102 75.56
33 24.44%
81  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 95
7 7.37
4 4.21
12 12.63
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
82  โรงเรียนบ้านดงยาง 71
6 8.45
2 2.82
6 8.45
3 4.23
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
83  โรงเรียนบ้านกลางดง 151
15 9.93
0 0.00
21 13.91
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
84  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
85  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 99
8 8.08
1 1.01
14 14.14
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
86  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 181
14 7.73
9 4.97
16 8.84
3 1.66
0 0.00
139 76.80
42 23.20%
87  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 65
2 3.08
1 1.54
9 13.85
2 3.08
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
88  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
3 11.54
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
89  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 152
17 11.18
3 1.97
11 7.24
4 2.63
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
90  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 70
4 5.71
3 4.29
7 10.00
2 2.86
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
91  โรงเรียนวัดปากน้ำ 184
3 1.63
6 3.26
32 17.39
1 0.54
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
92  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 72
4 5.56
2 2.78
6 8.33
2 2.78
2 2.78
56 77.78
16 22.22%
93  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 59
6 10.17
1 1.69
5 8.47
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
94  โรงเรียนบ้านห้วยตม 61
2 3.28
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
95  โรงเรียนบ้านสารจิตร 312
38 12.18
0 0.00
28 8.97
0 0.00
0 0.00
246 78.85
66 21.15%
96  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 67
5 7.46
0 0.00
8 11.94
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
97  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 77
4 5.19
3 3.90
9 11.69
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
98  โรงเรียนบ้านป่าเลา 116
4 3.45
6 5.17
14 12.07
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
99  โรงเรียนวัดกรงทอง 54
2 3.70
1 1.85
7 12.96
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
100  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 109
5 4.59
3 2.75
13 11.93
1 0.92
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
101  โรงเรียนวัดวังค่า 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
102  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 66
5 7.58
1 1.52
5 7.58
2 3.03
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
103  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 61
2 3.28
2 3.28
6 9.84
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
104  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 201
12 5.97
0 0.00
27 13.43
0 0.00
0 0.00
162 80.60
39 19.40%
105  โรงเรียนบ้านธารชะอม 100
4 4.00
2 2.00
10 10.00
3 3.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
106  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 128
12 9.38
0 0.00
12 9.38
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
107  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 43
1 2.33
2 4.65
4 9.30
0 0.00
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
108  โรงเรียนบ้านวังธาร 86
7 8.14
2 2.33
7 8.14
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
109  โรงเรียนบ้านหนองยาว 82
1 1.22
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
110  โรงเรียนบ้านวังแร่ 84
5 5.95
3 3.57
7 8.33
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
111  โรงเรียนวัดภูนก 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
112  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
4 5.00
2 2.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
113  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 205
19 9.27
8 3.90
8 3.90
0 0.00
0 0.00
170 82.93
35 17.07%
114  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 159
7 4.40
4 2.52
14 8.81
2 1.26
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
115  โรงเรียนบ้านเขาทอง 107
5 4.67
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
116  โรงเรียนบ้านซ่าน 182
9 4.95
0 0.00
18 9.89
0 0.00
0 0.00
155 85.16
27 14.84%
117  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
4 7.27
47 85.45
8 14.55%
118  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
119  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 42
4 9.52
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
120  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
1 2.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
121  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 549
16 2.91
14 2.55
40 7.29
3 0.55
3 0.55
473 86.16
76 13.84%
122  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 58
1 1.72
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
123  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 153
11 7.19
5 3.27
3 1.96
2 1.31
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
124  โรงเรียนบ้านวังทอง 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
125  โรงเรียนบ้านขอนซุง 103
1 0.97
5 4.85
5 4.85
1 0.97
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
126  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 113
1 0.88
3 2.65
2 1.77
2 1.77
5 4.42
100 88.50
13 11.50%
127  โรงเรียนบ้านแม่ราก 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
128  โรงเรียนวัดแสนตอ 88
3 3.41
3 3.41
3 3.41
1 1.14
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
129  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
130  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
131  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
132  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 130
3 2.31
1 0.77
3 2.31
0 0.00
6 4.62
117 90.00
13 10.00%
133  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 95
1 1.05
5 5.26
3 3.16
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
134  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
135  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 196
9 4.59
6 3.06
0 0.00
3 1.53
0 0.00
178 90.82
18 9.18%
136  โรงเรียนบ้านไม้งาม 57
3 5.26
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
137  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
138  โรงเรียนบ้านสันติสุข 124
8 6.45
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
139  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 78
2 2.56
0 0.00
2 2.56
2 2.56
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
140  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
141  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
142  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 139
5 3.60
0 0.00
2 1.44
1 0.72
1 0.72
130 93.53
9 6.47%
143  โรงเรียนบ้านแก่ง 159
0 0.00
3 1.89
6 3.77
1 0.63
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
144  โรงเรียนบ้านปางสา 70
0 0.00
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
145  โรงเรียนบ้านแม่สำ 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
146  โรงเรียนบ้านท่าชัย 103
2 1.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.91
98 95.15
5 4.85%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 62
0 0.00
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
148  โรงเรียนบ้านปากสาน 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
149  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
150  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
151  โรงเรียนบ้านดงคู่ 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านบึงงาม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนเชิงผา 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,865 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,655 9.26
เตี้ย  651 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,248 12.58
ผอมและเตี้ย  485 2.71
อ้วนและเตี้ย  702 3.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,124 67.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,741 คน


32.14%


Powered By www.thaieducation.net