ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 53
8 15.09
6 11.32
10 18.87
10 18.87
13 24.53
6 11.32
47 88.68%
2  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6
2 33.33
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
2 33.33
4 66.67%
3  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 57
13 22.81
7 12.28
7 12.28
4 7.02
0 0.00
26 45.61
31 54.39%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 200
20 10.00
15 7.50
45 22.50
11 5.50
13 6.50
96 48.00
104 52.00%
5  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 190
15 7.89
7 3.68
24 12.63
22 11.58
19 10.00
103 54.21
87 45.79%
6  โรงเรียนบ้านวังพง 52
6 11.54
6 11.54
10 19.23
0 0.00
0 0.00
30 57.69
22 42.31%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 327
21 6.42
14 4.28
45 13.76
28 8.56
15 4.59
204 62.39
123 37.61%
8  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 100
5 5.00
3 3.00
25 25.00
2 2.00
2 2.00
63 63.00
37 37.00%
9  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 41
0 0.00
1 2.44
11 26.83
2 4.88
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
10  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 95
23 24.21
0 0.00
6 6.32
3 3.16
0 0.00
63 66.32
32 33.68%
11  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 106
8 7.55
10 9.43
16 15.09
1 0.94
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
12  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 73
1 1.37
2 2.74
17 23.29
4 5.48
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
13  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 247
7 2.83
11 4.45
23 9.31
18 7.29
22 8.91
166 67.21
81 32.79%
14  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 627
27 4.31
29 4.63
147 23.44
0 0.00
1 0.16
423 67.46
204 32.54%
15  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 74
4 5.41
3 4.05
15 20.27
2 2.70
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
16  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 105
23 21.90
2 1.90
6 5.71
3 2.86
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
17  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 109
10 9.17
2 1.83
11 10.09
3 2.75
8 7.34
75 68.81
34 31.19%
18  โรงเรียนบ้านวังหิน 142
18 12.68
8 5.63
0 0.00
3 2.11
14 9.86
99 69.72
43 30.28%
19  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 37
2 5.41
0 0.00
5 13.51
4 10.81
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
20  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 79
10 12.66
3 3.80
7 8.86
2 2.53
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
21  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 49
10 20.41
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
22  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 60
1 1.67
3 5.00
8 13.33
5 8.33
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
23  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 99
9 9.09
3 3.03
15 15.15
1 1.01
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
24  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 14.71
8 11.76
50 73.53
18 26.47%
25  โรงเรียนบ้านจัน 65
6 9.23
3 4.62
7 10.77
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
26  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 92
4 4.35
7 7.61
10 10.87
3 3.26
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
27  โรงเรียนวัดหนองบัว 138
3 2.17
3 2.17
25 18.12
3 2.17
2 1.45
102 73.91
36 26.09%
28  โรงเรียนวัดทัพหมัน 415
22 5.30
16 3.86
24 5.78
18 4.34
28 6.75
307 73.98
108 26.02%
29  โรงเรียนบ้านร่องตาที 231
29 12.55
7 3.03
23 9.96
1 0.43
0 0.00
171 74.03
60 25.97%
30  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 43
4 9.30
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
31  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 115
6 5.22
0 0.00
23 20.00
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
32  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 137
5 3.65
0 0.00
29 21.17
0 0.00
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
33  โรงเรียนวัดหนองยาง 71
3 4.23
3 4.23
11 15.49
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
34  โรงเรียนวัดปทุมทอง 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 131
12 9.16
5 3.82
12 9.16
2 1.53
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
36  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 55
0 0.00
0 0.00
8 14.55
5 9.09
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
37  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 181
11 6.08
0 0.00
31 17.13
0 0.00
0 0.00
139 76.80
42 23.20%
38  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 82
6 7.32
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
39  โรงเรียนบ้านหนองจอก 186
15 8.06
5 2.69
19 10.22
4 2.15
0 0.00
143 76.88
43 23.12%
40  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 236
23 9.75
3 1.27
28 11.86
0 0.00
0 0.00
182 77.12
54 22.88%
41  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 57
5 8.77
1 1.75
6 10.53
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
42  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 71
6 8.45
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
44  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 63
3 4.76
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
45  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 50
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
47  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 81
2 2.47
4 4.94
11 13.58
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
48  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 127
2 1.57
5 3.94
17 13.39
2 1.57
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
49  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 114
2 1.75
5 4.39
16 14.04
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
50  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 174
12 6.90
0 0.00
18 10.34
5 2.87
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
51  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 40
1 2.50
3 7.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
52  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
53  โรงเรียนวัดหนองเต่า 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 81
7 8.64
2 2.47
2 2.47
5 6.17
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
55  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 51
5 9.80
0 0.00
4 7.84
0 0.00
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
56  โรงเรียนบ้านสมอทอง 206
11 5.34
9 4.37
19 9.22
0 0.00
0 0.00
167 81.07
39 18.93%
57  โรงเรียนบ้านหูช้าง 280
11 3.93
18 6.43
21 7.50
3 1.07
0 0.00
227 81.07
53 18.93%
58  โรงเรียนวัดสะนำ 37
4 10.81
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
59  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 70
2 2.86
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
60  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 92
5 5.43
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
61  โรงเรียนบ้านประดาหัก 114
5 4.39
0 0.00
12 10.53
4 3.51
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
62  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 49
1 2.04
1 2.04
3 6.12
4 8.16
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
63  โรงเรียนบ้านพุบอน 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
64  โรงเรียนบ้านเขาวง 267
5 1.87
6 2.25
36 13.48
1 0.37
0 0.00
219 82.02
48 17.98%
65  โรงเรียนบ้านพุต่อ 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
66  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 51
5 9.80
1 1.96
0 0.00
0 0.00
3 5.88
42 82.35
9 17.65%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 501
12 2.40
12 2.40
55 10.98
0 0.00
8 1.60
414 82.63
87 17.37%
68  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 82
0 0.00
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
69  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 114
4 3.51
2 1.75
5 4.39
4 3.51
4 3.51
95 83.33
19 16.67%
70  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
71  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 187
3 1.60
1 0.53
21 11.23
6 3.21
0 0.00
156 83.42
31 16.58%
72  โรงเรียนวัดทัพหลวง 157
5 3.18
0 0.00
20 12.74
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
73  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 38
4 10.53
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
74  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 127
5 3.94
4 3.15
6 4.72
4 3.15
1 0.79
107 84.25
20 15.75%
75  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 166
6 3.61
5 3.01
8 4.82
5 3.01
2 1.20
140 84.34
26 15.66%
76  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 97
7 7.22
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
77  โรงเรียนบ้านกลาง 145
7 4.83
1 0.69
14 9.66
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
78  โรงเรียนบ้านลานคา 99
3 3.03
0 0.00
10 10.10
2 2.02
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
79  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 73
3 4.11
0 0.00
7 9.59
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
80  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 135
2 1.48
4 2.96
13 9.63
1 0.74
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
81  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2504
95 3.79
0 0.00
268 10.70
0 0.00
0 0.00
2141 85.50
363 14.50%
82  โรงเรียนบ้านตะกรุด 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
83  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
84  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
85  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 73
2 2.74
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
86  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 213
12 5.63
0 0.00
17 7.98
0 0.00
0 0.00
184 86.38
29 13.62%
87  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 142
4 2.82
3 2.11
12 8.45
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
88  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 15
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 106
7 6.60
7 6.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
90  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 54
0 0.00
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
91  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
92  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 863
27 3.13
0 0.00
80 9.27
0 0.00
0 0.00
756 87.60
107 12.40%
93  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 289
3 1.04
1 0.35
31 10.73
0 0.00
0 0.00
254 87.89
35 12.11%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 91
2 2.20
1 1.10
5 5.49
3 3.30
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
95  โรงเรียนบ้านบุ่ง 76
1 1.32
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
96  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
97  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 91
1 1.10
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 55
1 1.82
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
99  โรงเรียนวัดผาทั่ง 122
4 3.28
1 0.82
8 6.56
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
100  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 151
3 1.99
1 0.66
12 7.95
0 0.00
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
102  โรงเรียนบ้านป่าเลา 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
103  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 122
1 0.82
9 7.38
2 1.64
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
104  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 104
2 1.92
2 1.92
1 0.96
3 2.88
2 1.92
94 90.38
10 9.62%
105  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 260
6 2.31
4 1.54
7 2.69
3 1.15
5 1.92
235 90.38
25 9.62%
106  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 125
0 0.00
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
107  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
108  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
109  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 68
2 2.94
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
110  โรงเรียนบ้านดง 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
111  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 103
2 1.94
4 3.88
3 2.91
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
112  โรงเรียนวัดทองหลาง 253
5 1.98
5 1.98
6 2.37
6 2.37
0 0.00
231 91.30
22 8.70%
113  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 75
1 1.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
114  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 382
5 1.31
4 1.05
19 4.97
0 0.00
0 0.00
354 92.67
28 7.33%
115  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 86
2 2.33
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
116  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
117  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
2 2.53
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
118  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 67
3 4.48
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
119  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
120  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
122  โรงเรียนบ้านห้วยบง 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
1 1.82
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
123  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
124  โรงเรียนวัดหัวเมือง 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
125  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  755 4.50
เตี้ย  348 2.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,726 10.28
ผอมและเตี้ย  251 1.49
อ้วนและเตี้ย  172 1.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,538 80.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,252 คน


19.37%


Powered By www.thaieducation.net