ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 98 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.40
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 53
8 15.09
6 11.32
10 18.87
10 18.87
13 24.53
6 11.32
47 88.68%
2  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6
2 33.33
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
2 33.33
4 66.67%
3  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 57
13 22.81
7 12.28
7 12.28
4 7.02
0 0.00
26 45.61
31 54.39%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 200
20 10.00
15 7.50
45 22.50
11 5.50
13 6.50
96 48.00
104 52.00%
5  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 190
15 7.89
7 3.68
24 12.63
22 11.58
19 10.00
103 54.21
87 45.79%
6  โรงเรียนบ้านวังพง 52
6 11.54
6 11.54
10 19.23
0 0.00
0 0.00
30 57.69
22 42.31%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 327
21 6.42
14 4.28
45 13.76
28 8.56
15 4.59
204 62.39
123 37.61%
8  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 100
5 5.00
3 3.00
25 25.00
2 2.00
2 2.00
63 63.00
37 37.00%
9  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 41
0 0.00
1 2.44
11 26.83
2 4.88
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
10  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 95
23 24.21
0 0.00
6 6.32
3 3.16
0 0.00
63 66.32
32 33.68%
11  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 106
8 7.55
10 9.43
16 15.09
1 0.94
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
12  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 73
1 1.37
2 2.74
17 23.29
4 5.48
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
13  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 247
7 2.83
11 4.45
23 9.31
18 7.29
22 8.91
166 67.21
81 32.79%
14  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 74
4 5.41
3 4.05
15 20.27
2 2.70
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
15  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 105
23 21.90
2 1.90
6 5.71
3 2.86
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
16  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 109
10 9.17
2 1.83
11 10.09
3 2.75
8 7.34
75 68.81
34 31.19%
17  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 37
2 5.41
0 0.00
5 13.51
4 10.81
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
18  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 79
10 12.66
3 3.80
7 8.86
2 2.53
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
19  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 49
10 20.41
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
20  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 60
1 1.67
3 5.00
8 13.33
5 8.33
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
21  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 99
9 9.09
3 3.03
15 15.15
1 1.01
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
22  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 14.71
8 11.76
50 73.53
18 26.47%
23  โรงเรียนบ้านจัน 65
6 9.23
3 4.62
7 10.77
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
24  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 92
4 4.35
7 7.61
10 10.87
3 3.26
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
25  โรงเรียนบ้านร่องตาที 231
29 12.55
7 3.03
23 9.96
1 0.43
0 0.00
171 74.03
60 25.97%
26  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 115
6 5.22
0 0.00
23 20.00
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
27  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 137
5 3.65
0 0.00
29 21.17
0 0.00
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
28  โรงเรียนวัดหนองยาง 71
3 4.23
3 4.23
11 15.49
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
29  โรงเรียนวัดปทุมทอง 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 131
12 9.16
5 3.82
12 9.16
2 1.53
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
31  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 55
0 0.00
0 0.00
8 14.55
5 9.09
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
32  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 82
6 7.32
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
33  โรงเรียนบ้านหนองจอก 186
15 8.06
5 2.69
19 10.22
4 2.15
0 0.00
143 76.88
43 23.12%
34  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 236
23 9.75
3 1.27
28 11.86
0 0.00
0 0.00
182 77.12
54 22.88%
35  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 57
5 8.77
1 1.75
6 10.53
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
36  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 71
6 8.45
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
38  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 50
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
40  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 81
2 2.47
4 4.94
11 13.58
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
41  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 127
2 1.57
5 3.94
17 13.39
2 1.57
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
42  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 114
2 1.75
5 4.39
16 14.04
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
43  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 40
1 2.50
3 7.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
44  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
45  โรงเรียนวัดหนองเต่า 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 81
7 8.64
2 2.47
2 2.47
5 6.17
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
47  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 51
5 9.80
0 0.00
4 7.84
0 0.00
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
48  โรงเรียนบ้านหูช้าง 280
11 3.93
18 6.43
21 7.50
3 1.07
0 0.00
227 81.07
53 18.93%
49  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 70
2 2.86
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
50  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 92
5 5.43
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
51  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 49
1 2.04
1 2.04
3 6.12
4 8.16
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
52  โรงเรียนบ้านพุบอน 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
53  โรงเรียนบ้านพุต่อ 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
54  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 51
5 9.80
1 1.96
0 0.00
0 0.00
3 5.88
42 82.35
9 17.65%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 501
12 2.40
12 2.40
55 10.98
0 0.00
8 1.60
414 82.63
87 17.37%
56  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 114
4 3.51
2 1.75
5 4.39
4 3.51
4 3.51
95 83.33
19 16.67%
57  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
58  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 187
3 1.60
1 0.53
21 11.23
6 3.21
0 0.00
156 83.42
31 16.58%
59  โรงเรียนวัดทัพหลวง 157
5 3.18
0 0.00
20 12.74
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
60  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 38
4 10.53
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
61  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 127
5 3.94
4 3.15
6 4.72
4 3.15
1 0.79
107 84.25
20 15.75%
62  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 166
6 3.61
5 3.01
8 4.82
5 3.01
2 1.20
140 84.34
26 15.66%
63  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 97
7 7.22
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
64  โรงเรียนบ้านกลาง 145
7 4.83
1 0.69
14 9.66
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
65  โรงเรียนบ้านลานคา 99
3 3.03
0 0.00
10 10.10
2 2.02
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
66  โรงเรียนบ้านตะกรุด 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
67  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
68  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
69  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 73
2 2.74
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 106
7 6.60
7 6.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
71  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 54
0 0.00
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
72  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
73  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 289
3 1.04
1 0.35
31 10.73
0 0.00
0 0.00
254 87.89
35 12.11%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 91
2 2.20
1 1.10
5 5.49
3 3.30
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
75  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
76  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 91
1 1.10
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 55
1 1.82
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
78  โรงเรียนวัดผาทั่ง 122
4 3.28
1 0.82
8 6.56
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 151
3 1.99
1 0.66
12 7.95
0 0.00
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
80  โรงเรียนบ้านป่าเลา 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
81  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 122
1 0.82
9 7.38
2 1.64
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
82  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 104
2 1.92
2 1.92
1 0.96
3 2.88
2 1.92
94 90.38
10 9.62%
83  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 125
0 0.00
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
84  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
85  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
86  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 68
2 2.94
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
87  โรงเรียนบ้านดง 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
88  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 86
2 2.33
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
89  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
90  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
2 2.53
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
91  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 67
3 4.48
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
92  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
93  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
95  โรงเรียนบ้านห้วยบง 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
1 1.82
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
96  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
97  โรงเรียนวัดหัวเมือง 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
98  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,160 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  464 5.07
เตี้ย  247 2.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  937 10.23
ผอมและเตี้ย  205 2.24
อ้วนและเตี้ย  122 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,185 78.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,975 คน


21.56%


Powered By www.thaieducation.net