ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินตูม 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังเตย 145
20 13.79
17 11.72
30 20.69
24 16.55
33 22.76
21 14.48
124 85.52%
3  โรงเรียนวัดหนองนกยูง 25
8 32.00
1 4.00
4 16.00
1 4.00
2 8.00
9 36.00
16 64.00%
4  โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 64
32 50.00
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
27 42.19
37 57.81%
5  โรงเรียนวัดหนองตางู 73
5 6.85
5 6.85
11 15.07
10 13.70
8 10.96
34 46.58
39 53.42%
6  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 38
11 28.95
0 0.00
5 13.16
3 7.89
0 0.00
19 50.00
19 50.00%
7  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 41
9 21.95
2 4.88
8 19.51
1 2.44
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
8  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 53
3 5.66
2 3.77
19 35.85
1 1.89
0 0.00
28 52.83
25 47.17%
9  โรงเรียนบ้านหนองเมน 127
23 18.11
10 7.87
23 18.11
1 0.79
1 0.79
69 54.33
58 45.67%
10  โรงเรียนวัดดอนหวาย 194
22 11.34
12 6.19
33 17.01
10 5.15
10 5.15
107 55.15
87 44.85%
11  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 125
24 19.20
10 8.00
13 10.40
2 1.60
5 4.00
71 56.80
54 43.20%
12  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 91
12 13.19
0 0.00
23 25.27
3 3.30
0 0.00
53 58.24
38 41.76%
13  โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 27
3 11.11
0 0.00
4 14.81
4 14.81
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
14  โรงเรียนบ้านท่าซุง 41
3 7.32
2 4.88
10 24.39
0 0.00
1 2.44
25 60.98
16 39.02%
15  โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 37
3 8.11
1 2.70
9 24.32
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
16  โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 14
4 28.57
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
17  โรงเรียนวัดหนองแก 56
2 3.57
4 7.14
13 23.21
1 1.79
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
18  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 48
4 8.33
2 4.17
11 22.92
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
19  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 162
12 7.41
9 5.56
24 14.81
10 6.17
2 1.23
105 64.81
57 35.19%
20  โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 131
7 5.34
0 0.00
28 21.37
8 6.11
0 0.00
88 67.18
43 32.82%
21  โรงเรียนวัดห้วยรอบ 28
0 0.00
1 3.57
8 28.57
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
22  โรงเรียนบ้านเนินก้าว 47
2 4.26
1 2.13
12 25.53
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
23  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 128
25 19.53
2 1.56
12 9.38
0 0.00
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
24  โรงเรียนวัดตานาด 10
0 0.00
0 0.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
25  โรงเรียนวัดท่าโพ 90
10 11.11
3 3.33
14 15.56
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
26  โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 47
1 2.13
1 2.13
12 25.53
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
27  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 54
8 14.81
0 0.00
7 12.96
1 1.85
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
28  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 82
7 8.54
4 4.88
13 15.85
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
29  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 189
19 10.05
5 2.65
31 16.40
0 0.00
0 0.00
134 70.90
55 29.10%
30  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 28
1 3.57
1 3.57
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
31  โรงเรียนวัดดงพิกุล 18
0 0.00
1 5.56
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 284
35 12.32
16 5.63
24 8.45
1 0.35
0 0.00
208 73.24
76 26.76%
33  โรงเรียนวัดวังสาริกา 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
34  โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 15
1 6.67
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
35  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 38
2 5.26
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
36  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 39
0 0.00
0 0.00
10 25.64
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
37  โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 837
68 8.12
22 2.63
120 14.34
1 0.12
0 0.00
626 74.79
211 25.21%
38  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 360
19 5.28
12 3.33
56 15.56
2 0.56
0 0.00
271 75.28
89 24.72%
39  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 59
4 6.78
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
40  โรงเรียนบ้านปากดง 38
5 13.16
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
41  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17
2 11.76
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
42  โรงเรียนบ้านวังเกษตร 195
10 5.13
10 5.13
17 8.72
1 0.51
6 3.08
151 77.44
44 22.56%
43  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 49
2 4.08
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
44  โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
45  โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 77
2 2.60
0 0.00
14 18.18
1 1.30
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
46  โรงเรียนบ้านบ่อยาง 242
16 6.61
9 3.72
18 7.44
5 2.07
5 2.07
189 78.10
53 21.90%
47  โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 51
1 1.96
3 5.88
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
48  โรงเรียนบ้านหัวดง 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
1 7.14
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
49  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 66
2 3.03
4 6.06
4 6.06
2 3.03
2 3.03
52 78.79
14 21.21%
50  โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
51  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1437
62 4.31
17 1.18
185 12.87
8 0.56
3 0.21
1162 80.86
275 19.14%
52  โรงเรียนวัดหาดทนง 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
53  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 154
2 1.30
0 0.00
27 17.53
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
54  โรงเรียนวัดหนองสระ 96
3 3.13
1 1.04
12 12.50
2 2.08
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
55  โรงเรียนบ้านหนองรัก 94
9 9.57
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
56  โรงเรียนวัดดอนกลอย 49
0 0.00
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
57  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 76
6 7.89
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
58  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
59  โรงเรียนบ้านหนองยายดา 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
60  โรงเรียนวัดวังบุญ 73
0 0.00
2 2.74
9 12.33
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
61  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
62  โรงเรียนวัดจักษา 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
63  โรงเรียนวัดดงแขวน 76
0 0.00
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
64  โรงเรียนบ้านท่าดาน 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
65  โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
66  โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 137
3 2.19
0 0.00
14 10.22
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
67  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
68  โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
69  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
70  โรงเรียนวัดสะพานหิน 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
71  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 124
3 2.42
0 0.00
8 6.45
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 156
0 0.00
0 0.00
11 7.05
2 1.28
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
73  โรงเรียนบ้านคลองข่อย 177
2 1.13
3 1.69
3 1.69
3 1.69
3 1.69
163 92.09
14 7.91%
74  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 76
0 0.00
0 0.00
4 5.26
2 2.63
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
75  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 53
3 5.66
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
76  โรงเรียนบ้านคอดยาง 86
2 2.33
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
77  โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
78  โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 127
0 0.00
1 0.79
2 1.57
0 0.00
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
80  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
81  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
82  โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนวัดเขาปฐวี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,009 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  559 6.98
เตี้ย  202 2.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,050 13.11
ผอมและเตี้ย  113 1.41
อ้วนและเตี้ย  81 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,004 74.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,005 คน


25.03%


Powered By www.thaieducation.net