ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองลาว 8
2 25.00
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
3 37.50
5 62.50%
2  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 24
4 16.67
1 4.17
7 29.17
1 4.17
0 0.00
11 45.83
13 54.17%
3  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 38
5 13.16
7 18.42
5 13.16
3 7.89
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
4  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 12
3 25.00
1 8.33
2 16.67
0 0.00
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 78
1 1.28
2 2.56
14 17.95
5 6.41
15 19.23
41 52.56
37 47.44%
6  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 22
3 13.64
4 18.18
3 13.64
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
7  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 235
34 14.47
27 11.49
29 12.34
15 6.38
0 0.00
130 55.32
105 44.68%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 91
6 6.59
2 2.20
11 12.09
8 8.79
13 14.29
51 56.04
40 43.96%
9  โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 126
14 11.11
16 12.70
25 19.84
0 0.00
0 0.00
71 56.35
55 43.65%
10  โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 12
2 16.67
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
11  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 68
2 2.94
5 7.35
12 17.65
0 0.00
9 13.24
40 58.82
28 41.18%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 97
20 20.62
5 5.15
11 11.34
1 1.03
2 2.06
58 59.79
39 40.21%
13  โรงเรียนบ้านร่องจว้า 63
6 9.52
5 7.94
10 15.87
4 6.35
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
14  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 39
3 7.69
3 7.69
9 23.08
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
15  โรงเรียนบ้านแม่จว้า 69
6 8.70
8 11.59
11 15.94
0 0.00
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
16  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 53
4 7.55
4 7.55
8 15.09
2 3.77
1 1.89
34 64.15
19 35.85%
17  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 66
9 13.64
4 6.06
7 10.61
2 3.03
1 1.52
43 65.15
23 34.85%
18  โรงเรียนบ้านสันจกปก 38
2 5.26
2 5.26
9 23.68
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
19  โรงเรียนบ้านป่าคา 62
10 16.13
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
20  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 102
7 6.86
10 9.80
15 14.71
2 1.96
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 30
3 10.00
2 6.67
5 16.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
22  โรงเรียนบ้านไร่ 22
3 13.64
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
23  โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 86
3 3.49
1 1.16
23 26.74
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
24  โรงเรียนบ้านร่องห้า 131
2 1.53
2 1.53
21 16.03
4 3.05
12 9.16
90 68.70
41 31.30%
25  โรงเรียนบ้านศาลา 52
2 3.85
2 3.85
10 19.23
0 0.00
1 1.92
37 71.15
15 28.85%
26  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 42
8 19.05
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
27  โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 22
0 0.00
1 4.55
5 22.73
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
28  โรงเรียนบ้านหนองสระ 48
2 4.17
3 6.25
8 16.67
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
29  โรงเรียนบ้านปิน 143
8 5.59
4 2.80
25 17.48
0 0.00
0 0.00
106 74.13
37 25.87%
30  โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 66
3 4.55
1 1.52
8 12.12
2 3.03
3 4.55
49 74.24
17 25.76%
31  โรงเรียนบ้านค่าบน 95
12 12.63
3 3.16
7 7.37
2 2.11
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
32  โรงเรียนบ้านปาง 48
1 2.08
1 2.08
10 20.83
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
33  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 64
3 4.69
2 3.13
11 17.19
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
34  โรงเรียนบ้านป่าตึง 81
8 9.88
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
35  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 78
1 1.28
10 12.82
8 10.26
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
36  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 58
1 1.72
1 1.72
12 20.69
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
37  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 54
6 11.11
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
38  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 54
4 7.41
3 5.56
5 9.26
0 0.00
1 1.85
41 75.93
13 24.07%
39  โรงเรียนบ้านกาดถี 59
2 3.39
1 1.69
8 13.56
2 3.39
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
40  โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 38
4 10.53
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
41  โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 81
8 9.88
0 0.00
10 12.35
0 0.00
1 1.23
62 76.54
19 23.46%
42  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 61
2 3.28
2 3.28
9 14.75
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
43  โรงเรียนบ้านดงอินตา 109
4 3.67
5 4.59
16 14.68
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
44  โรงเรียนบ้านร่องปอ 48
6 12.50
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 118
5 4.24
7 5.93
5 4.24
5 4.24
5 4.24
91 77.12
27 22.88%
46  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 62
9 14.52
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
47  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 130
8 6.15
3 2.31
17 13.08
1 0.77
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
48  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 302
22 7.28
13 4.30
30 9.93
2 0.66
0 0.00
235 77.81
67 22.19%
49  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 100
11 11.00
5 5.00
2 2.00
4 4.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
50  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1889
97 5.13
39 2.06
96 5.08
70 3.71
108 5.72
1479 78.30
410 21.70%
51  โรงเรียนบ้านต๋อม 171
10 5.85
1 0.58
26 15.20
0 0.00
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
52  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 139
6 4.32
4 2.88
20 14.39
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
53  โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 77
2 2.60
2 2.60
12 15.58
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
54  โรงเรียนบ้านห้วยบง 73
6 8.22
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
55  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 112
8 7.14
0 0.00
13 11.61
1 0.89
1 0.89
89 79.46
23 20.54%
56  โรงเรียนบ้านร่องคำ 64
2 3.13
0 0.00
11 17.19
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
57  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
58  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ 72
1 1.39
4 5.56
7 9.72
1 1.39
1 1.39
58 80.56
14 19.44%
59  โรงเรียนบ้านแม่กา 121
12 9.92
3 2.48
7 5.79
1 0.83
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 49
2 4.08
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
61  โรงเรียนบ้านปางงุ้น 55
5 9.09
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
62  โรงเรียนบ้านค่า 130
5 3.85
4 3.08
10 7.69
3 2.31
1 0.77
107 82.31
23 17.69%
63  โรงเรียนบ้านโป่ง 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
64  โรงเรียนบ้านแม่อิง 53
3 5.66
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
65  โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
66  โรงเรียนบ้านภูเงิน 136
7 5.15
5 3.68
9 6.62
1 0.74
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
67  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 83
0 0.00
0 0.00
8 9.64
4 4.82
1 1.20
70 84.34
13 15.66%
68  โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
69  โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 120
2 1.67
3 2.50
12 10.00
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
70  โรงเรียนบ้านจำไก่ 194
0 0.00
3 1.55
18 9.28
5 2.58
0 0.00
168 86.60
26 13.40%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 78
6 7.69
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
72  โรงเรียนบ้านสาง 117
1 0.85
0 0.00
14 11.97
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
73  โรงเรียนบ้านแม่พริก 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
2 4.44
40 88.89
5 11.11%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
76  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
77  โรงเรียนเจริญใจ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
78  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
79  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
80  โรงเรียนบ้านเหล่า 125
1 0.80
0 0.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
81  โรงเรียนบ้านดง 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
82  โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 162
0 0.00
0 0.00
3 1.85
0 0.00
0 0.00
159 98.15
3 1.85%
83  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,165 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  482 5.90
เตี้ย  254 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  846 10.36
ผอมและเตี้ย  152 1.86
อ้วนและเตี้ย  179 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,252 76.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,913 คน


23.43%


Powered By www.thaieducation.net