ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 147
33 22.45
11 7.48
28 19.05
3 2.04
1 0.68
71 48.30
76 51.70%
2  โรงเรียนวัดตกพรม 286
33 11.54
24 8.39
36 12.59
14 4.90
17 5.94
162 56.64
124 43.36%
3  โรงเรียนวัดบางชัน 65
14 21.54
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
4  โรงเรียนวัดทุ่งเพล 147
23 15.65
8 5.44
27 18.37
2 1.36
3 2.04
84 57.14
63 42.86%
5  โรงเรียนวัดเกาะจิก 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
6  โรงเรียนบ้านป่าวิไล 155
32 20.65
9 5.81
20 12.90
0 0.00
0 0.00
94 60.65
61 39.35%
7  โรงเรียนบ้านซับตารี 347
30 8.65
34 9.80
53 15.27
19 5.48
0 0.00
211 60.81
136 39.19%
8  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 74
9 12.16
3 4.05
9 12.16
4 5.41
4 5.41
45 60.81
29 39.19%
9  โรงเรียนบ้านจันทเขลม 566
45 7.95
20 3.53
41 7.24
65 11.48
42 7.42
353 62.37
213 37.63%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 32
5 15.63
3 9.38
3 9.38
1 3.13
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
11  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 144
9 6.25
9 6.25
6 4.17
22 15.28
8 5.56
90 62.50
54 37.50%
12  โรงเรียนวัดซึ้งบน 49
5 10.20
1 2.04
11 22.45
1 2.04
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
13  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 128
9 7.03
12 9.38
9 7.03
8 6.25
9 7.03
81 63.28
47 36.72%
14  โรงเรียนวัดทับไทร 736
61 8.29
37 5.03
67 9.10
71 9.65
28 3.80
472 64.13
264 35.87%
15  โรงเรียนบ้านมะขาม 527
37 7.02
38 7.21
38 7.21
39 7.40
37 7.02
338 64.14
189 35.86%
16  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 155
16 10.32
8 5.16
12 7.74
10 6.45
9 5.81
100 64.52
55 35.48%
17  โรงเรียนวัดสำโรง 403
35 8.68
14 3.47
45 11.17
33 8.19
10 2.48
266 66.00
137 34.00%
18  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 291
34 11.68
22 7.56
33 11.34
4 1.37
1 0.34
197 67.70
94 32.30%
19  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 97
2 2.06
8 8.25
11 11.34
8 8.25
1 1.03
67 69.07
30 30.93%
20  โรงเรียนหนองมะค่า 112
8 7.14
11 9.82
7 6.25
8 7.14
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
21  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 91
11 12.09
4 4.40
9 9.89
3 3.30
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
22  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 73
4 5.48
5 6.85
8 10.96
4 5.48
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
23  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 126
11 8.73
4 3.17
13 10.32
5 3.97
3 2.38
90 71.43
36 28.57%
24  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 228
10 4.39
15 6.58
36 15.79
4 1.75
0 0.00
163 71.49
65 28.51%
25  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 212
19 8.96
12 5.66
16 7.55
13 6.13
0 0.00
152 71.70
60 28.30%
26  โรงเรียนบ้านอีมุย 102
14 13.73
1 0.98
10 9.80
3 2.94
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
27  โรงเรียนวัดมะทาย 128
2 1.56
13 10.16
16 12.50
4 3.13
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
28  โรงเรียนโฆวินฑะ 92
2 2.17
6 6.52
7 7.61
9 9.78
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
29  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 59
8 13.56
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
30  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 142
2 1.41
12 8.45
19 13.38
1 0.70
1 0.70
107 75.35
35 24.65%
31  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 126
4 3.17
12 9.52
11 8.73
0 0.00
4 3.17
95 75.40
31 24.60%
32  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 53
3 5.66
2 3.77
8 15.09
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
33  โรงเรียนวัดบางกะไชย 140
7 5.00
3 2.14
24 17.14
0 0.00
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
34  โรงเรียนบ้านหนองสลุด 281
12 4.27
15 5.34
38 13.52
1 0.36
0 0.00
215 76.51
66 23.49%
35  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 293
22 7.51
17 5.80
29 9.90
0 0.00
0 0.00
225 76.79
68 23.21%
36  โรงเรียนบ้านบ่อ 109
8 7.34
3 2.75
13 11.93
0 0.00
1 0.92
84 77.06
25 22.94%
37  โรงเรียนบ้านแหลม 256
16 6.25
29 11.33
12 4.69
0 0.00
0 0.00
199 77.73
57 22.27%
38  โรงเรียนบ้านช้างข้าม 64
5 7.81
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
39  โรงเรียนบ้านคลองกลอย 134
2 1.49
1 0.75
21 15.67
5 3.73
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
40  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 134
24 17.91
0 0.00
4 2.99
0 0.00
1 0.75
105 78.36
29 21.64%
41  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 51
3 5.88
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
42  โรงเรียนวัดขนุน 158
5 3.16
5 3.16
21 13.29
2 1.27
1 0.63
124 78.48
34 21.52%
43  โรงเรียนบ้านชากไทย 108
8 7.41
8 7.41
2 1.85
2 1.85
3 2.78
85 78.70
23 21.30%
44  โรงเรียนวัดอิมั้ง 127
5 3.94
8 6.30
8 6.30
6 4.72
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
45  โรงเรียนบ้านประตง 1112
67 6.03
0 0.00
166 14.93
0 0.00
0 0.00
879 79.05
233 20.95%
46  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 144
11 7.64
0 0.00
19 13.19
0 0.00
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
47  โรงเรียนวัดน้ำรัก 124
12 9.68
8 6.45
3 2.42
2 1.61
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
48  โรงเรียนวัดกะทิง 185
9 4.86
4 2.16
23 12.43
1 0.54
0 0.00
148 80.00
37 20.00%
49  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 131
9 6.87
5 3.82
11 8.40
1 0.76
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
50  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 87
2 2.30
6 6.90
9 10.34
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 140
7 5.00
4 2.86
15 10.71
1 0.71
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
52  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 63
5 7.94
4 6.35
3 4.76
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
53  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 552
21 3.80
23 4.17
44 7.97
15 2.72
0 0.00
449 81.34
103 18.66%
54  โรงเรียนบ้านตามูล 241
11 4.56
8 3.32
24 9.96
0 0.00
0 0.00
198 82.16
43 17.84%
55  โรงเรียนบ้านคลองคต 146
2 1.37
9 6.16
14 9.59
1 0.68
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
56  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 130
13 10.00
5 3.85
2 1.54
2 1.54
1 0.77
107 82.31
23 17.69%
57  โรงเรียนบ้านเขาหอม 183
9 4.92
4 2.19
19 10.38
0 0.00
0 0.00
151 82.51
32 17.49%
58  โรงเรียนบ้านแปลง 224
12 5.36
7 3.13
18 8.04
2 0.89
0 0.00
185 82.59
39 17.41%
59  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 173
2 1.16
2 1.16
26 15.03
0 0.00
0 0.00
143 82.66
30 17.34%
60  โรงเรียนบ้านเขาทอง 104
3 2.88
4 3.85
11 10.58
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
61  โรงเรียนวัดคลองพลู 267
7 2.62
6 2.25
9 3.37
6 2.25
18 6.74
221 82.77
46 17.23%
62  โรงเรียนบ้านตรอกนอง 129
3 2.33
3 2.33
12 9.30
4 3.10
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
63  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 83
3 3.61
0 0.00
10 12.05
1 1.20
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
64  โรงเรียนบ้านหนองบอน 114
5 4.39
0 0.00
13 11.40
0 0.00
1 0.88
95 83.33
19 16.67%
65  โรงเรียนพลิ้ว 327
9 2.75
3 0.92
33 10.09
8 2.45
1 0.31
273 83.49
54 16.51%
66  โรงเรียนบ้านคลองบอน 190
11 5.79
6 3.16
11 5.79
3 1.58
0 0.00
159 83.68
31 16.32%
67  โรงเรียนบ้านสวนส้ม 252
11 4.37
4 1.59
23 9.13
3 1.19
0 0.00
211 83.73
41 16.27%
68  โรงเรียนบ้านจางวาง 136
7 5.15
3 2.21
8 5.88
0 0.00
4 2.94
114 83.82
22 16.18%
69  โรงเรียนมิตรภาพ 20 146
6 4.11
5 3.42
8 5.48
4 2.74
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
70  โรงเรียนวัดพังงอน 160
5 3.13
7 4.38
9 5.63
2 1.25
2 1.25
135 84.38
25 15.63%
71  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 309
7 2.27
5 1.62
9 2.91
12 3.88
14 4.53
262 84.79
47 15.21%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 99
4 4.04
2 2.02
7 7.07
2 2.02
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
73  โรงเรียนบ้านทัพนคร 53
2 3.77
1 1.89
3 5.66
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
74  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 427
11 2.58
19 4.45
34 7.96
0 0.00
0 0.00
363 85.01
64 14.99%
75  โรงเรียนวัดปากน้ำ 121
8 6.61
2 1.65
8 6.61
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
76  โรงเรียนวัดบางสระเก้า 74
2 2.70
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
77  โรงเรียนวัดสะตอน้อย 115
3 2.61
7 6.09
7 6.09
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
78  โรงเรียนบ้านตาเรือง 479
13 2.71
9 1.88
46 9.60
0 0.00
0 0.00
411 85.80
68 14.20%
79  โรงเรียนบ้านคลองตาคง 136
12 8.82
2 1.47
5 3.68
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
80  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 115
2 1.74
7 6.09
7 6.09
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
81  โรงเรียนบ้านวังตัก 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
82  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 244
11 4.51
6 2.46
11 4.51
4 1.64
0 0.00
212 86.89
32 13.11%
83  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 238
7 2.94
6 2.52
4 1.68
7 2.94
7 2.94
207 86.97
31 13.03%
84  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 164
6 3.66
2 1.22
13 7.93
0 0.00
0 0.00
143 87.20
21 12.80%
85  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 160
4 2.50
4 2.50
7 4.38
3 1.88
2 1.25
140 87.50
20 12.50%
86  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 256
4 1.56
10 3.91
17 6.64
1 0.39
0 0.00
224 87.50
32 12.50%
87  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 60
3 5.00
2 3.33
1 1.67
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
88  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 122
0 0.00
4 3.28
10 8.20
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
89  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 177
11 6.21
3 1.69
2 1.13
2 1.13
2 1.13
157 88.70
20 11.30%
90  โรงเรียนวัดมาบไผ่ 169
2 1.18
0 0.00
15 8.88
1 0.59
1 0.59
150 88.76
19 11.24%
91  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 81
2 2.47
1 1.23
4 4.94
2 2.47
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
92  โรงเรียนบ้านโชคดี 136
7 5.15
4 2.94
2 1.47
1 0.74
1 0.74
121 88.97
15 11.03%
93  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 29
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
94  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 83
1 1.20
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
95  โรงเรียนบ้านไทรงาม 188
4 2.13
1 0.53
13 6.91
0 0.00
0 0.00
170 90.43
18 9.57%
96  โรงเรียนวัดวังสรรพรส 79
2 2.53
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
97  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 468
11 2.35
5 1.07
25 5.34
0 0.00
0 0.00
427 91.24
41 8.76%
98  โรงเรียนวัดโป่ง 142
3 2.11
0 0.00
4 2.82
0 0.00
5 3.52
130 91.55
12 8.45%
99  โรงเรียนบ้านดงจิก 157
9 5.73
0 0.00
4 2.55
0 0.00
0 0.00
144 91.72
13 8.28%
100  โรงเรียนวัดพลวง 212
1 0.47
1 0.47
10 4.72
5 2.36
0 0.00
195 91.98
17 8.02%
101  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 227
4 1.76
5 2.20
9 3.96
0 0.00
0 0.00
209 92.07
18 7.93%
102  โรงเรียนบ้านใหม่ 99
1 1.01
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
103  โรงเรียนบ้านหนองระหาน 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
104  โรงเรียนวัดผักกาด 141
2 1.42
1 0.71
5 3.55
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
105  โรงเรียนบ้านทับช้าง 438
8 1.83
7 1.60
5 1.14
0 0.00
1 0.23
417 95.21
21 4.79%
106  โรงเรียนวัดเกวียนหัก 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
1 1.16
2 2.33
82 95.35
4 4.65%

 

จำนวนนักเรียน  19,496 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,077 5.52
เตี้ย  698 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,687 8.65
ผอมและเตี้ย  475 2.44
อ้วนและเตี้ย  246 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,313 78.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,183 คน


21.46%


Powered By www.thaieducation.net