ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 43
8 18.60
6 13.95
4 9.30
5 11.63
2 4.65
18 41.86
25 58.14%
2  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 149
17 11.41
7 4.70
13 8.72
24 16.11
20 13.42
68 45.64
81 54.36%
3  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 130
5 3.85
5 3.85
15 11.54
38 29.23
5 3.85
62 47.69
68 52.31%
4  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 105
9 8.57
1 0.95
16 15.24
10 9.52
17 16.19
52 49.52
53 50.48%
5  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 73
13 17.81
5 6.85
8 10.96
4 5.48
6 8.22
37 50.68
36 49.32%
6  โรงเรียนบ้านทรายขาว 62
13 20.97
0 0.00
17 27.42
0 0.00
0 0.00
32 51.61
30 48.39%
7  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 181
35 19.34
21 11.60
9 4.97
17 9.39
0 0.00
99 54.70
82 45.30%
8  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48
13 27.08
3 6.25
3 6.25
1 2.08
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
9  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 151
19 12.58
9 5.96
28 18.54
4 2.65
1 0.66
90 59.60
61 40.40%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 62
0 0.00
7 11.29
12 19.35
1 1.61
5 8.06
37 59.68
25 40.32%
11  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 18
3 16.67
3 16.67
0 0.00
1 5.56
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
12  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 46
6 13.04
6 13.04
1 2.17
3 6.52
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
13  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 105
17 16.19
3 2.86
16 15.24
0 0.00
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
14  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 60
2 3.33
1 1.67
14 23.33
3 5.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
15  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 102
15 14.71
4 3.92
13 12.75
0 0.00
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
16  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 177
23 12.99
0 0.00
21 11.86
10 5.65
0 0.00
123 69.49
54 30.51%
17  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 50
8 16.00
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
18  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 57
9 15.79
1 1.75
6 10.53
0 0.00
1 1.75
40 70.18
17 29.82%
19  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 91
5 5.49
6 6.59
16 17.58
0 0.00
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
20  โรงเรียนบ้านนาไพร 103
3 2.91
6 5.83
16 15.53
4 3.88
1 0.97
73 70.87
30 29.13%
21  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 107
8 7.48
5 4.67
15 14.02
3 2.80
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
22  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 187
11 5.88
14 7.49
26 13.90
2 1.07
1 0.53
133 71.12
54 28.88%
23  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 21
1 4.76
2 9.52
1 4.76
2 9.52
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
24  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 79
5 6.33
10 12.66
7 8.86
0 0.00
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
25  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 339
52 15.34
4 1.18
36 10.62
1 0.29
0 0.00
246 72.57
93 27.43%
26  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 189
10 5.29
7 3.70
32 16.93
0 0.00
0 0.00
140 74.07
49 25.93%
27  โรงเรียนวัดนาขุม 66
13 19.70
3 4.55
0 0.00
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
28  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 86
5 5.81
3 3.49
8 9.30
5 5.81
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
29  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 162
4 2.47
3 1.85
16 9.88
15 9.26
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
30  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 71
0 0.00
6 8.45
8 11.27
2 2.82
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
31  โรงเรียนบ้านม่วง 108
13 12.04
0 0.00
10 9.26
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
32  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
2 11.11
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
33  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 307
28 9.12
13 4.23
23 7.49
3 0.98
0 0.00
240 78.18
67 21.82%
34  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 61
2 3.28
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
35  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 34
1 2.94
1 2.94
4 11.76
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
36  โรงเรียนวัดวังกอง 44
3 6.82
1 2.27
3 6.82
1 2.27
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
37  โรงเรียนบ้านงอมมด 49
6 12.24
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
38  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
39  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 81
5 6.17
2 2.47
9 11.11
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
40  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 71
0 0.00
1 1.41
9 12.68
3 4.23
1 1.41
57 80.28
14 19.72%
41  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 108
7 6.48
3 2.78
11 10.19
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
42  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 67
9 13.43
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
43  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 92
2 2.17
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
44  โรงเรียนบ้านน้ำลี 61
5 8.20
0 0.00
3 4.92
0 0.00
3 4.92
50 81.97
11 18.03%
45  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 73
5 6.85
3 4.11
4 5.48
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
46  โรงเรียนบ้านปากปาด 151
5 3.31
8 5.30
13 8.61
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
47  โรงเรียนบ้านปางคอม 48
0 0.00
4 8.33
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
48  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 62
4 6.45
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
49  โรงเรียนวัดปากไพร 56
3 5.36
6 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
50  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
51  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 39
4 10.26
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
52  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 125
6 4.80
6 4.80
3 2.40
4 3.20
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
53  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 79
5 6.33
4 5.06
3 3.80
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
54  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33
2 6.06
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
55  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 27
1 3.70
2 7.41
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105
7 6.67
3 2.86
3 2.86
1 0.95
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
57  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63
1 1.59
2 3.17
5 7.94
0 0.00
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
58  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 63
6 9.52
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
59  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 608
17 2.80
15 2.47
34 5.59
5 0.82
8 1.32
529 87.01
79 12.99%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 102
2 1.96
4 3.92
6 5.88
1 0.98
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
61  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
62  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
63  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 88
2 2.27
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
64  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
65  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80
0 0.00
1 1.25
7 8.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
66  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
67  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
68  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
69  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 212
6 2.83
0 0.00
10 4.72
0 0.00
0 0.00
196 92.45
16 7.55%
70  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
1 2.33
40 93.02
3 6.98%
71  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
72  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
73  โรงเรียนบ้านนาแซง 174
0 0.00
0 0.00
11 6.32
0 0.00
0 0.00
163 93.68
11 6.32%
74  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 201
1 0.50
0 0.00
8 3.98
0 0.00
1 0.50
191 95.02
10 4.98%
75  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
76  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,060 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  501 7.10
เตี้ย  246 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  629 8.91
ผอมและเตี้ย  186 2.63
อ้วนและเตี้ย  76 1.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,422 76.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,638 คน


23.20%


Powered By www.thaieducation.net