ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31
7 22.58
4 12.90
2 6.45
6 19.35
1 3.23
11 35.48
20 64.52%
2  โรงเรียนบ้านไฮ 14
3 21.43
3 21.43
2 14.29
0 0.00
0 0.00
6 42.86
8 57.14%
3  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 128
31 24.22
16 12.50
12 9.38
11 8.59
0 0.00
58 45.31
70 54.69%
4  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 70
8 11.43
5 7.14
14 20.00
10 14.29
0 0.00
33 47.14
37 52.86%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33
7 21.21
1 3.03
8 24.24
0 0.00
1 3.03
16 48.48
17 51.52%
6  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
12 34.29
0 0.00
17 48.57
18 51.43%
7  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53
5 9.43
8 15.09
8 15.09
5 9.43
0 0.00
27 50.94
26 49.06%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 88
17 19.32
16 18.18
8 9.09
1 1.14
0 0.00
46 52.27
42 47.73%
9  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 44
5 11.36
4 9.09
10 22.73
0 0.00
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
10  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130
18 13.85
9 6.92
21 16.15
6 4.62
0 0.00
76 58.46
54 41.54%
11  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 568
58 10.21
28 4.93
99 17.43
29 5.11
17 2.99
337 59.33
231 40.67%
12  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 47
1 2.13
4 8.51
12 25.53
1 2.13
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 28
2 7.14
0 0.00
4 14.29
2 7.14
3 10.71
17 60.71
11 39.29%
14  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
15  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 411
33 8.03
33 8.03
81 19.71
5 1.22
0 0.00
259 63.02
152 36.98%
16  โรงเรียนบ้านสบลี 65
5 7.69
4 6.15
9 13.85
1 1.54
5 7.69
41 63.08
24 36.92%
17  โรงเรียนบ้านนางาม 11
3 27.27
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
18  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 69
1 1.45
8 11.59
16 23.19
0 0.00
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
19  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 47
4 8.51
3 6.38
9 19.15
1 2.13
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
20  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134
17 12.69
11 8.21
17 12.69
0 0.00
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
21  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
22  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18
2 11.11
2 11.11
2 11.11
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
23  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
24  โรงเรียนบ้านป่าแขม 101
19 18.81
9 8.91
5 4.95
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
25  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45
10 22.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
26  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
2 15.38
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
27  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
2 15.38
9 69.23
4 30.77%
28  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 82
14 17.07
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
29  โรงเรียนบ้านกล้วย 48
5 10.42
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
30  โรงเรียนบ้านแม่ตา 24
1 4.17
2 8.33
3 12.50
1 4.17
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
31  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 49
4 8.16
3 6.12
6 12.24
1 2.04
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
32  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47
7 14.89
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
33  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 103
12 11.65
6 5.83
8 7.77
1 0.97
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
34  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 58
3 5.17
5 8.62
4 6.90
0 0.00
3 5.17
43 74.14
15 25.86%
35  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55
5 9.09
3 5.45
6 10.91
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
36  โรงเรียนบ้านไร่ 71
4 5.63
1 1.41
13 18.31
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
38  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
2 10.00
15 75.00
5 25.00%
39  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 106
6 5.66
5 4.72
7 6.60
4 3.77
4 3.77
80 75.47
26 24.53%
40  โรงเรียนบ้านถ้ำ 29
2 6.90
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
41  โรงเรียนบ้านวังมน 38
3 7.89
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
42  โรงเรียนบ้านแม่พริก 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
5 9.80
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56
3 5.36
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
44  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 69
8 11.59
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
1 7.69
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
46  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 123
7 5.69
3 2.44
16 13.01
1 0.81
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
47  โรงเรียนบ้านก่อ 137
4 2.92
0 0.00
22 16.06
4 2.92
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
48  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 142
6 4.23
4 2.82
3 2.11
10 7.04
8 5.63
111 78.17
31 21.83%
49  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51
0 0.00
4 7.84
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 126
9 7.14
2 1.59
13 10.32
0 0.00
2 1.59
100 79.37
26 20.63%
51  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
52  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20
0 0.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
53  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
54  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165
15 9.09
0 0.00
16 9.70
0 0.00
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
55  โรงเรียนบ้านสาแพะ 48
1 2.08
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
56  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 102
8 7.84
4 3.92
0 0.00
6 5.88
1 0.98
83 81.37
19 18.63%
57  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
58  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39
2 5.13
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
60  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 46
2 4.35
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
61  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
62  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 112
8 7.14
4 3.57
5 4.46
1 0.89
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
63  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 82
6 7.32
0 0.00
6 7.32
1 1.22
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
2 6.25
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
65  โรงเรียนบ้านหนองนาว 107
5 4.67
1 0.93
5 4.67
4 3.74
1 0.93
91 85.05
16 14.95%
66  โรงเรียนบ้านปางดะ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 14.58
41 85.42
7 14.58%
67  โรงเรียนบ้านขาม 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
68  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
69  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 77
4 5.19
2 2.60
3 3.90
1 1.30
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
70  โรงเรียนผาช่อวิทยา 162
10 6.17
0 0.00
11 6.79
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
71  โรงเรียนบ้านปงดอน 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
72  โรงเรียนบ้านม่วง 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
74  โรงเรียนบ้านป่าเหว 117
0 0.00
0 0.00
14 11.97
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
75  โรงเรียนวังทองวิทยา 95
5 5.26
1 1.05
5 5.26
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
76  โรงเรียนบ้านแพะ 79
0 0.00
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
77  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
78  โรงเรียนบ้านแม่หีด 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
79  โรงเรียนบ้านแป้น 103
5 4.85
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
80  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
81  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 58
3 5.17
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
82  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
83  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
85  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
86  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108
1 0.93
1 0.93
5 4.63
1 0.93
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
87  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 135
5 3.70
2 1.48
2 1.48
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
89  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 115
0 0.00
0 0.00
3 2.61
2 1.74
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
90  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านหนอง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านเลาสู 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,091 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  458 7.52
เตี้ย  232 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  682 11.20
ผอมและเตี้ย  146 2.40
อ้วนและเตี้ย  58 0.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,515 74.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,576 คน


25.87%


Powered By www.thaieducation.net