ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดวังหลวง 119
5 4.20
13 10.92
13 10.92
18 15.13
21 17.65
49 41.18
70 58.82%
2  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 114
7 6.14
9 7.89
16 14.04
16 14.04
15 13.16
51 44.74
63 55.26%
3  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 166
20 12.05
18 10.84
6 3.61
27 16.27
9 5.42
86 51.81
80 48.19%
4  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 160
17 10.63
8 5.00
46 28.75
4 2.50
0 0.00
85 53.13
75 46.88%
5  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 149
5 3.36
9 6.04
43 28.86
5 3.36
3 2.01
84 56.38
65 43.62%
6  โรงเรียนวัดวังสะแกง 44
5 11.36
0 0.00
6 13.64
1 2.27
4 9.09
28 63.64
16 36.36%
7  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 50
5 10.00
1 2.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
8  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 182
25 13.74
16 8.79
6 3.30
10 5.49
6 3.30
119 65.38
63 34.62%
9  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 30
5 16.67
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
10  โรงเรียนวัดหนองยวง 47
6 12.77
7 14.89
0 0.00
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 168
9 5.36
10 5.95
16 9.52
11 6.55
7 4.17
115 68.45
53 31.55%
12  โรงเรียนบ้านนาทราย 26
2 7.69
2 7.69
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
13  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
7 10.14
1 1.45
12 17.39
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
14  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 83
7 8.43
1 1.20
12 14.46
4 4.82
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
15  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 186
15 8.06
8 4.30
26 13.98
4 2.15
0 0.00
133 71.51
53 28.49%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 101
8 7.92
10 9.90
9 8.91
1 0.99
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
17  โรงเรียนบ้านดอนมูล 172
3 1.74
4 2.33
26 15.12
5 2.91
9 5.23
125 72.67
47 27.33%
18  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 127
5 3.94
1 0.79
27 21.26
1 0.79
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
19  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 121
14 11.57
10 8.26
8 6.61
0 0.00
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
20  โรงเรียนบ้านแม่เทย 186
16 8.60
15 8.06
14 7.53
2 1.08
2 1.08
137 73.66
49 26.34%
21  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 65
6 9.23
1 1.54
8 12.31
2 3.08
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
22  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 85
2 2.35
4 4.71
14 16.47
1 1.18
1 1.18
63 74.12
22 25.88%
23  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 55
4 7.27
5 9.09
5 9.09
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
24  โรงเรียนบ้านฮั่ว 59
5 8.47
5 8.47
5 8.47
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
25  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 67
0 0.00
1 1.49
7 10.45
1 1.49
8 11.94
50 74.63
17 25.37%
26  โรงเรียนบ้านดอยแดน 71
8 11.27
3 4.23
5 7.04
2 2.82
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
27  โรงเรียนบ้านปวง 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
28  โรงเรียนบ้านปางส้าน 64
5 7.81
5 7.81
6 9.38
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
29  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 64
1 1.56
5 7.81
10 15.63
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
30  โรงเรียนบ้านแม่แนต 52
2 3.85
3 5.77
3 5.77
2 3.85
3 5.77
39 75.00
13 25.00%
31  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 242
9 3.72
5 2.07
16 6.61
15 6.20
15 6.20
182 75.21
60 24.79%
32  โรงเรียนบ้านป่าคา 41
6 14.63
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
33  โรงเรียนบ้านวังมน 33
3 9.09
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
34  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 134
4 2.99
2 1.49
20 14.93
2 1.49
4 2.99
102 76.12
32 23.88%
35  โรงเรียนบ้านไม้สลี 76
9 11.84
3 3.95
5 6.58
0 0.00
1 1.32
58 76.32
18 23.68%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 213
22 10.33
14 6.57
4 1.88
6 2.82
4 1.88
163 76.53
50 23.47%
37  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 70
1 1.43
4 5.71
10 14.29
0 0.00
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
38  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 58
3 5.17
1 1.72
9 15.52
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
39  โรงเรียนบ้านแม่แสม 52
2 3.85
3 5.77
2 3.85
1 1.92
3 5.77
41 78.85
11 21.15%
40  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 128
3 2.34
5 3.91
19 14.84
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
41  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 402
31 7.71
18 4.48
0 0.00
5 1.24
29 7.21
319 79.35
83 20.65%
42  โรงเรียนบ้านหนองสูน 55
4 7.27
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
43  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 96
12 12.50
0 0.00
7 7.29
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
44  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
45  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 102
6 5.88
2 1.96
4 3.92
4 3.92
3 2.94
83 81.37
19 18.63%
46  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1428
58 4.06
61 4.27
65 4.55
37 2.59
38 2.66
1169 81.86
259 18.14%
47  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
48  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 69
6 8.70
2 2.90
3 4.35
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
49  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 92
3 3.26
1 1.09
11 11.96
1 1.09
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
50  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 535
14 2.62
10 1.87
69 12.90
0 0.00
0 0.00
442 82.62
93 17.38%
51  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 52
1 1.92
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
52  โรงเรียนบ้านนากลาง 103
1 0.97
6 5.83
7 6.80
1 0.97
1 0.97
87 84.47
16 15.53%
53  โรงเรียนบ้านปาง 104
4 3.85
3 2.88
9 8.65
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
54  โรงเรียนวัดร้องธาร 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
55  โรงเรียนบ้านสันวิไล 132
0 0.00
5 3.79
10 7.58
4 3.03
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
56  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 182
4 2.20
4 2.20
18 9.89
0 0.00
0 0.00
156 85.71
26 14.29%
57  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 63
4 6.35
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
58  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 92
3 3.26
5 5.43
4 4.35
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
59  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 43
0 0.00
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
60  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 80
0 0.00
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
61  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 92
2 2.17
3 3.26
4 4.35
2 2.17
1 1.09
80 86.96
12 13.04%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 78
1 1.28
2 2.56
6 7.69
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
63  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 63
0 0.00
3 4.76
2 3.17
0 0.00
3 4.76
55 87.30
8 12.70%
64  โรงเรียนบ้านผาลาด 132
1 0.76
4 3.03
11 8.33
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
65  โรงเรียนบ้านผาต้าย 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
66  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 121
5 4.13
3 2.48
6 4.96
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
67  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
68  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 132
0 0.00
0 0.00
2 1.52
7 5.30
4 3.03
119 90.15
13 9.85%
69  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
70  โรงเรียนบ้านแม่บอน 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
71  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 174
6 3.45
1 0.57
4 2.30
1 0.57
2 1.15
160 91.95
14 8.05%
72  โรงเรียนบ้านดง 188
4 2.13
4 2.13
6 3.19
0 0.00
0 0.00
174 92.55
14 7.45%
73  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 82
0 0.00
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
74  โรงเรียนบ้านป่าพลู 101
2 1.98
0 0.00
0 0.00
3 2.97
2 1.98
94 93.07
7 6.93%
75  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
76  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 103
2 1.94
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
77  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
78  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 74
0 0.00
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
79  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 41
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
80  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
81  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,438 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  463 4.91
เตี้ย  361 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  787 8.34
ผอมและเตี้ย  215 2.28
อ้วนและเตี้ย  200 2.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,412 78.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,026 คน


21.47%


Powered By www.thaieducation.net