ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงมัน 38
2 5.26
6 15.79
5 13.16
4 10.53
6 15.79
15 39.47
23 60.53%
2  โรงเรียนบ้านทรายทอง 101
20 19.80
20 19.80
6 5.94
9 8.91
6 5.94
40 39.60
61 60.40%
3  โรงเรียนบ้านโนนตูม 14
3 21.43
0 0.00
5 35.71
0 0.00
0 0.00
6 42.86
8 57.14%
4  โรงเรียนบ้านนาสะโน 88
27 30.68
15 17.05
0 0.00
0 0.00
7 7.95
39 44.32
49 55.68%
5  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 27
4 14.81
3 11.11
3 11.11
2 7.41
3 11.11
12 44.44
15 55.56%
6  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 88
19 21.59
12 13.64
14 15.91
0 0.00
0 0.00
43 48.86
45 51.14%
7  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 145
8 5.52
14 9.66
5 3.45
27 18.62
15 10.34
76 52.41
69 47.59%
8  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 101
15 14.85
11 10.89
7 6.93
9 8.91
6 5.94
53 52.48
48 47.52%
9  โรงเรียนบ้านวังไฮ 86
4 4.65
11 12.79
9 10.47
8 9.30
8 9.30
46 53.49
40 46.51%
10  โรงเรียนบ้านนาม่วง 73
6 8.22
6 8.22
9 12.33
6 8.22
6 8.22
40 54.79
33 45.21%
11  โรงเรียนบ้านสานแว้ 205
47 22.93
25 12.20
17 8.29
3 1.46
0 0.00
113 55.12
92 44.88%
12  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 109
16 14.68
11 10.09
14 12.84
6 5.50
1 0.92
61 55.96
48 44.04%
13  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 60
5 8.33
10 16.67
9 15.00
1 1.67
1 1.67
34 56.67
26 43.33%
14  โรงเรียนบ้านเหล่า 158
25 15.82
10 6.33
20 12.66
3 1.90
10 6.33
90 56.96
68 43.04%
15  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 161
15 9.32
7 4.35
14 8.70
22 13.66
11 6.83
92 57.14
69 42.86%
16  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 70
5 7.14
5 7.14
10 14.29
6 8.57
4 5.71
40 57.14
30 42.86%
17  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 87
22 25.29
8 9.20
5 5.75
1 1.15
1 1.15
50 57.47
37 42.53%
18  โรงเรียนบ้านนายาง 93
7 7.53
1 1.08
10 10.75
12 12.90
9 9.68
54 58.06
39 41.94%
19  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 100
11 11.00
9 9.00
14 14.00
6 6.00
1 1.00
59 59.00
41 41.00%
20  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 149
31 20.81
4 2.68
19 12.75
7 4.70
0 0.00
88 59.06
61 40.94%
21  โรงเรียนบ้านกลาง 44
5 11.36
5 11.36
4 9.09
2 4.55
2 4.55
26 59.09
18 40.91%
22  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 314
29 9.24
6 1.91
37 11.78
33 10.51
20 6.37
189 60.19
125 39.81%
23  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 31
5 16.13
0 0.00
3 9.68
0 0.00
4 12.90
19 61.29
12 38.71%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 52
6 11.54
4 7.69
5 9.62
3 5.77
2 3.85
32 61.54
20 38.46%
25  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 242
25 10.33
17 7.02
15 6.20
17 7.02
17 7.02
151 62.40
91 37.60%
26  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 122
18 14.75
15 12.30
10 8.20
2 1.64
0 0.00
77 63.11
45 36.89%
27  โรงเรียนบ้านแวง 79
9 11.39
4 5.06
9 11.39
0 0.00
6 7.59
51 64.56
28 35.44%
28  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 40
8 20.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
1 2.50
26 65.00
14 35.00%
29  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 118
13 11.02
10 8.47
15 12.71
2 1.69
1 0.85
77 65.25
41 34.75%
30  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 208
14 6.73
9 4.33
17 8.17
29 13.94
0 0.00
139 66.83
69 33.17%
31  โรงเรียนบ้านภูล้อม 107
16 14.95
4 3.74
10 9.35
4 3.74
1 0.93
72 67.29
35 32.71%
32  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 40
1 2.50
3 7.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
33  โรงเรียนบ้านดงมอน 179
12 6.70
17 9.50
5 2.79
12 6.70
12 6.70
121 67.60
58 32.40%
34  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 105
14 13.33
9 8.57
11 10.48
0 0.00
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
35  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 50
8 16.00
3 6.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
36  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60
4 6.67
2 3.33
8 13.33
2 3.33
3 5.00
41 68.33
19 31.67%
37  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 38
3 7.89
3 7.89
6 15.79
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
38  โรงเรียนบ้านสงเปือย 153
37 24.18
0 0.00
11 7.19
0 0.00
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
39  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
40  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 96
7 7.29
1 1.04
15 15.63
6 6.25
1 1.04
66 68.75
30 31.25%
41  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 151
12 7.95
10 6.62
10 6.62
10 6.62
5 3.31
104 68.87
47 31.13%
42  โรงเรียนบ้านกกตูม 111
25 22.52
6 5.41
0 0.00
3 2.70
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
43  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 102
11 10.78
5 4.90
5 4.90
5 4.90
5 4.90
71 69.61
31 30.39%
44  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 112
9 8.04
15 13.39
5 4.46
5 4.46
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
45  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 63
9 14.29
0 0.00
7 11.11
3 4.76
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
46  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 47
3 6.38
3 6.38
3 6.38
5 10.64
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
47  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 37
5 13.51
3 8.11
2 5.41
1 2.70
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
48  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 93
5 5.38
5 5.38
7 7.53
3 3.23
7 7.53
66 70.97
27 29.03%
49  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 90
10 11.11
8 8.89
7 7.78
1 1.11
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
50  โรงเรียนบ้านคำเขือง 77
4 5.19
7 9.09
9 11.69
2 2.60
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
51  โรงเรียนบ้านคำพี้ 42
0 0.00
0 0.00
8 19.05
0 0.00
4 9.52
30 71.43
12 28.57%
52  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 93
4 4.30
5 5.38
8 8.60
3 3.23
6 6.45
67 72.04
26 27.96%
53  โรงเรียนบ้านโนนยาง 90
2 2.22
0 0.00
22 24.44
1 1.11
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
54  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 91
0 0.00
4 4.40
21 23.08
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
55  โรงเรียนมุกดาลัย 716
67 9.36
38 5.31
75 10.47
9 1.26
1 0.14
526 73.46
190 26.54%
56  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 121
7 5.79
5 4.13
9 7.44
3 2.48
8 6.61
89 73.55
32 26.45%
57  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42
2 4.76
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
58  โรงเรียนบ้านภูวง 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
59  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 114
2 1.75
1 0.88
12 10.53
13 11.40
1 0.88
85 74.56
29 25.44%
60  โรงเรียนบ้านคำไหล 91
11 12.09
10 10.99
2 2.20
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
61  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 127
13 10.24
12 9.45
4 3.15
3 2.36
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
62  โรงเรียนบ้านขัวสูง 48
0 0.00
3 6.25
7 14.58
2 4.17
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
63  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
64  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 331
63 19.03
16 4.83
3 0.91
0 0.00
0 0.00
249 75.23
82 24.77%
65  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 61
6 9.84
2 3.28
6 9.84
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
66  โรงเรียนบ้านแก้ง2 71
4 5.63
5 7.04
6 8.45
2 2.82
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
67  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 130
4 3.08
1 0.77
18 13.85
8 6.15
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
68  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101
1 0.99
4 3.96
5 4.95
4 3.96
10 9.90
77 76.24
24 23.76%
69  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 134
10 7.46
7 5.22
9 6.72
5 3.73
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
70  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 205
19 9.27
13 6.34
12 5.85
3 1.46
0 0.00
158 77.07
47 22.93%
71  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
2 5.71
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
72  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 79
12 15.19
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
73  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 44
5 11.36
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
74  โรงเรียนบ้านหนองบง 134
8 5.97
8 5.97
10 7.46
4 2.99
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
75  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63
2 3.17
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
76  โรงเรียนบ้านป่งขาม 68
1 1.47
4 5.88
10 14.71
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
77  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 55
5 9.09
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
78  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 143
6 4.20
10 6.99
10 6.99
5 3.50
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
79  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 135
6 4.44
3 2.22
11 8.15
5 3.70
4 2.96
106 78.52
29 21.48%
80  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 122
4 3.28
5 4.10
5 4.10
5 4.10
7 5.74
96 78.69
26 21.31%
81  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 90
5 5.56
4 4.44
6 6.67
4 4.44
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
82  โรงเรียนบ้านนาหลัก 67
7 10.45
3 4.48
1 1.49
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
83  โรงเรียนหลุบปึ้ง 58
4 6.90
1 1.72
6 10.34
0 0.00
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
84  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 79
3 3.80
7 8.86
6 7.59
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
85  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 120
9 7.50
9 7.50
3 2.50
3 2.50
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
86  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 20
2 10.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
87  โรงเรียนบ้านแฝก 85
3 3.53
4 4.71
9 10.59
1 1.18
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
88  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 80
4 5.00
6 7.50
2 2.50
4 5.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
89  โรงเรียนบ้านโสก 196
35 17.86
2 1.02
2 1.02
0 0.00
0 0.00
157 80.10
39 19.90%
90  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 61
4 6.56
3 4.92
3 4.92
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
91  โรงเรียนบ้านหนองแอก 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
16 17.20
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
92  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 172
6 3.49
8 4.65
17 9.88
2 1.16
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
93  โรงเรียนบ้านดงเย็น 162
17 10.49
3 1.85
7 4.32
3 1.85
1 0.62
131 80.86
31 19.14%
94  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 214
13 6.07
6 2.80
19 8.88
2 0.93
0 0.00
174 81.31
40 18.69%
95  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
96  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 143
13 9.09
0 0.00
13 9.09
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
97  โรงเรียนบ้านม่วง 78
3 3.85
2 2.56
5 6.41
2 2.56
2 2.56
64 82.05
14 17.95%
98  โรงเรียนบ้านคำบง1 431
16 3.71
7 1.62
54 12.53
0 0.00
0 0.00
354 82.13
77 17.87%
99  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 90
3 3.33
3 3.33
9 10.00
0 0.00
1 1.11
74 82.22
16 17.78%
100  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 155
4 2.58
3 1.94
19 12.26
1 0.65
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
101  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 115
8 6.96
5 4.35
6 5.22
1 0.87
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
102  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 46
4 8.70
2 4.35
0 0.00
0 0.00
2 4.35
38 82.61
8 17.39%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 87
5 5.75
1 1.15
7 8.05
2 2.30
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
104  โรงเรียนบ้านสามขัว 129
7 5.43
0 0.00
14 10.85
1 0.78
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
105  โรงเรียนบ้านดงยาง1 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
1 1.20
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
106  โรงเรียนบ้านนาป่ง 131
5 3.82
5 3.82
3 2.29
1 0.76
8 6.11
109 83.21
22 16.79%
107  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 42
3 7.14
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
108  โรงเรียนบ้านดานคำ 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
109  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 124
8 6.45
4 3.23
8 6.45
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
110  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
111  โรงเรียนร่มเกล้า 248
12 4.84
9 3.63
7 2.82
9 3.63
3 1.21
208 83.87
40 16.13%
112  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 87
7 8.05
3 3.45
4 4.60
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
113  โรงเรียนบ้านโคก2 95
4 4.21
2 2.11
8 8.42
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
114  โรงเรียนบ้านนากอก 51
7 13.73
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
115  โรงเรียนบ้านดง 90
7 7.78
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
116  โรงเรียนบ้านนามน 58
4 6.90
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
117  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
118  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 132
6 4.55
6 4.55
8 6.06
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
119  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 153
2 1.31
8 5.23
13 8.50
0 0.00
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
120  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 40
2 5.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
121  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 68
4 5.88
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
122  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 123
1 0.81
5 4.07
12 9.76
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
123  โรงเรียนบ้านงิ้ว 117
3 2.56
4 3.42
5 4.27
5 4.27
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
124  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 91
5 5.49
5 5.49
3 3.30
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
125  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 114
7 6.14
4 3.51
5 4.39
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
126  โรงเรียนบ้านหนองบัว 65
1 1.54
4 6.15
1 1.54
3 4.62
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
127  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 124
8 6.45
1 0.81
8 6.45
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
128  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 207
4 1.93
1 0.48
19 9.18
4 1.93
0 0.00
179 86.47
28 13.53%
129  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 137
4 2.92
6 4.38
8 5.84
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
130  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
131  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 116
9 7.76
4 3.45
2 1.72
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
132  โรงเรียนบ้านแมด 103
4 3.88
3 2.91
6 5.83
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 175
5 2.86
3 1.71
14 8.00
0 0.00
0 0.00
153 87.43
22 12.57%
134  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
135  โรงเรียนบ้านมะนาว 96
5 5.21
3 3.13
4 4.17
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
136  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 169
5 2.96
0 0.00
15 8.88
1 0.59
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
137  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 65
0 0.00
2 3.08
3 4.62
3 4.62
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
138  โรงเรียนบ้านป่าแดง 49
2 4.08
1 2.04
2 4.08
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
139  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41
2 4.88
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
140  โรงเรียนบ้านโคก1 74
4 5.41
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
141  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
142  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 162
6 3.70
3 1.85
3 1.85
4 2.47
3 1.85
143 88.27
19 11.73%
143  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
144  โรงเรียนบ้านวังนอง 52
2 3.85
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
145  โรงเรียนบ้านโนนศรี 104
3 2.88
4 3.85
4 3.85
1 0.96
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
146  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 80
1 1.25
3 3.75
4 5.00
0 0.00
1 1.25
71 88.75
9 11.25%
147  โรงเรียนชุมชนนาโสก 243
6 2.47
3 1.23
14 5.76
4 1.65
0 0.00
216 88.89
27 11.11%
148  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
149  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 135
12 8.89
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
150  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
151  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 84
3 3.57
1 1.19
5 5.95
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
152  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 140
2 1.43
5 3.57
3 2.14
3 2.14
1 0.71
126 90.00
14 10.00%
153  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 91
0 0.00
0 0.00
6 6.59
3 3.30
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
154  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
155  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 234
15 6.41
2 0.85
4 1.71
0 0.00
0 0.00
213 91.03
21 8.97%
156  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
157  โรงเรียนบ้านคันแท 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
158  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 117
4 3.42
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
159  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 84
2 2.38
2 2.38
1 1.19
1 1.19
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
160  โรงเรียนบ้านภู 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
161  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 124
2 1.61
3 2.42
5 4.03
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
162  โรงเรียนบ้านดงหลวง 212
5 2.36
3 1.42
4 1.89
4 1.89
1 0.47
195 91.98
17 8.02%
163  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
4 5.33
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
164  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 139
4 2.88
1 0.72
6 4.32
0 0.00
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
165  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 152
2 1.32
2 1.32
7 4.61
0 0.00
0 0.00
141 92.76
11 7.24%
166  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 147
3 2.04
1 0.68
6 4.08
0 0.00
0 0.00
137 93.20
10 6.80%
167  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 75
1 1.33
2 2.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
168  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 310
0 0.00
0 0.00
13 4.19
7 2.26
0 0.00
290 93.55
20 6.45%
169  โรงเรียนบ้านหนองแวง 174
4 2.30
3 1.72
4 2.30
0 0.00
0 0.00
163 93.68
11 6.32%
170  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
171  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 148
3 2.03
2 1.35
4 2.70
0 0.00
0 0.00
139 93.92
9 6.08%
172  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
173  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 141
4 2.84
0 0.00
4 2.84
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
174  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 121
1 0.83
1 0.83
3 2.48
1 0.83
0 0.00
115 95.04
6 4.96%
175  โรงเรียนบ้านขามป้อม 120
1 0.83
1 0.83
2 1.67
1 0.83
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
176  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 100
0 0.00
1 1.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
177  โรงเรียนบ้านบะ 86
0 0.00
1 1.16
2 2.33
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
178  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 131
1 0.76
0 0.00
3 2.29
0 0.00
0 0.00
127 96.95
4 3.05%
179  โรงเรียนบ้านนาดี2 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
180  โรงเรียนบ้านป่าเตย 137
2 1.46
2 1.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 97.08
4 2.92%
181  โรงเรียนสยามกลการ4 153
1 0.65
0 0.00
2 1.31
0 0.00
1 0.65
149 97.39
4 2.61%
182  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 338
2 0.59
1 0.30
1 0.30
0 0.00
2 0.59
332 98.22
6 1.78%
183  โรงเรียนบ้านนาโด่ 98
1 1.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%

 

จำนวนนักเรียน  19,621 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,320 6.73
เตี้ย  759 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,320 6.73
ผอมและเตี้ย  483 2.46
อ้วนและเตี้ย  252 1.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,487 78.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,134 คน


21.07%


Powered By www.thaieducation.net