ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.62
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปฏิรูป 24
7 29.17
2 8.33
12 50.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว 96
9 9.38
22 22.92
21 21.88
9 9.38
14 14.58
21 21.88
75 78.13%
3  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 131
30 22.90
12 9.16
10 7.63
12 9.16
35 26.72
32 24.43
99 75.57%
4  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 83
14 16.87
12 14.46
17 20.48
7 8.43
6 7.23
27 32.53
56 67.47%
5  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 25
9 36.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
10 40.00
15 60.00%
6  โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 97
16 16.49
4 4.12
10 10.31
20 20.62
8 8.25
39 40.21
58 59.79%
7  โรงเรียนบ้านอีอูด 136
33 24.26
30 22.06
8 5.88
9 6.62
1 0.74
55 40.44
81 59.56%
8  โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 158
33 20.89
31 19.62
8 5.06
22 13.92
0 0.00
64 40.51
94 59.49%
9  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 79
14 17.72
13 16.46
0 0.00
8 10.13
7 8.86
37 46.84
42 53.16%
10  โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 240
58 24.17
16 6.67
7 2.92
36 15.00
3 1.25
120 50.00
120 50.00%
11  โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 105
24 22.86
18 17.14
4 3.81
5 4.76
0 0.00
54 51.43
51 48.57%
12  โรงเรียนบ้านอูนนา 102
16 15.69
10 9.80
10 9.80
5 4.90
4 3.92
57 55.88
45 44.12%
13  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 95
19 20.00
9 9.47
6 6.32
4 4.21
3 3.16
54 56.84
41 43.16%
14  โรงเรียนบ้านโพนจาน 398
76 19.10
66 16.58
29 7.29
0 0.00
0 0.00
227 57.04
171 42.96%
15  โรงเรียนบ้านโพนบก 265
34 12.83
20 7.55
23 8.68
10 3.77
14 5.28
164 61.89
101 38.11%
16  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 70
1 1.43
11 15.71
12 17.14
2 2.86
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
17  โรงเรียนบ้านนาเต่า 84
2 2.38
7 8.33
2 2.38
20 23.81
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
18  โรงเรียนบ้านนากระแต้ 35
6 17.14
1 2.86
2 5.71
2 5.71
1 2.86
23 65.71
12 34.29%
19  โรงเรียนเพียงหลวง 10 84
22 26.19
1 1.19
2 2.38
3 3.57
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
20  โรงเรียนบ้านหาดกวน 159
16 10.06
24 15.09
9 5.66
1 0.63
1 0.63
108 67.92
51 32.08%
21  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 87
6 6.90
7 8.05
11 12.64
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
22  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 42
4 9.52
0 0.00
6 14.29
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
23  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 189
27 14.29
9 4.76
10 5.29
3 1.59
0 0.00
140 74.07
49 25.93%
24  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 182
14 7.69
6 3.30
0 0.00
21 11.54
6 3.30
135 74.18
47 25.82%
25  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 100
7 7.00
5 5.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 221
6 2.71
5 2.26
19 8.60
7 3.17
17 7.69
167 75.57
54 24.43%
27  โรงเรียนบ้านดอนศาลา 122
6 4.92
11 9.02
8 6.56
4 3.28
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
28  โรงเรียนบ้านตาล 90
6 6.67
3 3.33
7 7.78
3 3.33
2 2.22
69 76.67
21 23.33%
29  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1327
115 8.67
65 4.90
72 5.43
38 2.86
3 0.23
1034 77.92
293 22.08%
30  โรงเรียนบ้านนานอ 105
8 7.62
8 7.62
7 6.67
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
31  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 64
4 6.25
4 6.25
6 9.38
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
32  โรงเรียนบ้านนาจาน 202
14 6.93
14 6.93
13 6.44
1 0.50
0 0.00
160 79.21
42 20.79%
33  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 68
6 8.82
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
34  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 132
9 6.82
9 6.82
8 6.06
1 0.76
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
35  โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 65
2 3.08
2 3.08
9 13.85
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
36  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 86
13 15.12
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
37  โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 148
10 6.76
2 1.35
9 6.08
3 2.03
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
38  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 118
7 5.93
5 4.24
7 5.93
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
39  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 117
7 5.98
9 7.69
2 1.71
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
40  โรงเรียนบ้านโพนทอง 88
3 3.41
2 2.27
6 6.82
2 2.27
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
41  โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 80
4 5.00
3 3.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
42  โรงเรียนบ้านโพนแดง 81
7 8.64
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
43  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
44  โรงเรียนบ้านเซียงเซา 109
4 3.67
6 5.50
4 3.67
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
45  โรงเรียนบ้านธาตุ 50
0 0.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
46  โรงเรียนบ้านดง 203
5 2.46
3 1.48
2 0.99
2 0.99
0 0.00
191 94.09
12 5.91%
47  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
48  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 147
0 0.00
2 1.36
2 1.36
0 0.00
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
49  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
50  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 67
1 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%

 

จำนวนนักเรียน  6,898 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  738 10.70
เตี้ย  496 7.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  441 6.39
ผอมและเตี้ย  267 3.87
อ้วนและเตี้ย  125 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,831 70.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,067 คน


29.97%


Powered By www.thaieducation.net