ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 69
13 18.84
12 17.39
15 21.74
16 23.19
12 17.39
1 1.45
68 98.55%
2  โรงเรียนบ้านตาเลียว 171
24 14.04
17 9.94
12 7.02
41 23.98
29 16.96
48 28.07
123 71.93%
3  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88
10 11.36
20 22.73
7 7.95
9 10.23
0 0.00
42 47.73
46 52.27%
4  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 220
23 10.45
21 9.55
44 20.00
11 5.00
0 0.00
121 55.00
99 45.00%
5  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144
7 4.86
10 6.94
21 14.58
7 4.86
18 12.50
81 56.25
63 43.75%
6  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140
18 12.86
16 11.43
17 12.14
10 7.14
0 0.00
79 56.43
61 43.57%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41
10 24.39
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
8  โรงเรียนวัดท่าแคลง 84
5 5.95
5 5.95
18 21.43
3 3.57
1 1.19
52 61.90
32 38.10%
9  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 321
41 12.77
25 7.79
30 9.35
15 4.67
10 3.12
200 62.31
121 37.69%
10  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148
12 8.11
6 4.05
5 3.38
11 7.43
15 10.14
99 66.89
49 33.11%
11  โรงเรียนวัดเนินยาง 65
4 6.15
7 10.77
10 15.38
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
12  โรงเรียนบ้านแก้ว 624
57 9.13
27 4.33
61 9.78
55 8.81
0 0.00
424 67.95
200 32.05%
13  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 143
32 22.38
0 0.00
13 9.09
0 0.00
0 0.00
98 68.53
45 31.47%
14  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204
22 10.78
7 3.43
24 11.76
10 4.90
1 0.49
140 68.63
64 31.37%
15  โรงเรียนบ้านวังปลา 58
11 18.97
4 6.90
3 5.17
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
16  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64
4 6.25
3 4.69
12 18.75
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
17  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479
42 8.77
17 3.55
61 12.73
13 2.71
0 0.00
346 72.23
133 27.77%
18  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 134
9 6.72
7 5.22
8 5.97
9 6.72
4 2.99
97 72.39
37 27.61%
19  โรงเรียนวัดโขดหอย 38
5 13.16
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
20  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 228
14 6.14
11 4.82
26 11.40
8 3.51
0 0.00
169 74.12
59 25.88%
21  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255
23 9.02
9 3.53
32 12.55
2 0.78
0 0.00
189 74.12
66 25.88%
22  โรงเรียนวัดช้างข้าม 155
15 9.68
7 4.52
17 10.97
1 0.65
0 0.00
115 74.19
40 25.81%
23  โรงเรียนบ้านคลองลาว 376
34 9.04
6 1.60
49 13.03
2 0.53
0 0.00
285 75.80
91 24.20%
24  โรงเรียนวัดหนองแหวน 172
2 1.16
7 4.07
31 18.02
0 0.00
1 0.58
131 76.16
41 23.84%
25  โรงเรียนวัดคลองขุด 34
2 5.88
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
26  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 91
5 5.49
5 5.49
7 7.69
4 4.40
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
27  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 35
2 5.71
1 2.86
4 11.43
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
28  โรงเรียนวัดทองทั่ว 193
13 6.74
10 5.18
21 10.88
0 0.00
0 0.00
149 77.20
44 22.80%
29  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 40
1 2.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
30  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 206
10 4.85
12 5.83
21 10.19
3 1.46
0 0.00
160 77.67
46 22.33%
31  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 476
33 6.93
13 2.73
45 9.45
11 2.31
3 0.63
371 77.94
105 22.06%
32  โรงเรียนวัดสิงห์ 209
16 7.66
20 9.57
9 4.31
0 0.00
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
33  โรงเรียนวัดท่าศาลา 47
2 4.26
1 2.13
7 14.89
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
34  โรงเรียนวัดรำพัน 123
11 8.94
1 0.81
14 11.38
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
35  โรงเรียนวัดหนองบัว 124
5 4.03
6 4.84
15 12.10
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
36  โรงเรียนวัดหนองไทร 104
4 3.85
3 2.88
9 8.65
5 4.81
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
37  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 586
27 4.61
10 1.71
54 9.22
15 2.56
12 2.05
468 79.86
118 20.14%
38  โรงเรียนบ้านซอยสอง 146
8 5.48
9 6.16
11 7.53
1 0.68
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
39  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 99
3 3.03
4 4.04
4 4.04
5 5.05
3 3.03
80 80.81
19 19.19%
40  โรงเรียนสฤษดิเดช 3117
123 3.95
42 1.35
417 13.38
1 0.03
1 0.03
2533 81.26
584 18.74%
41  โรงเรียนวัดพลับพลา 355
17 4.79
7 1.97
42 11.83
0 0.00
0 0.00
289 81.41
66 18.59%
42  โรงเรียนวัดหนองสีงา 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
43  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329
8 2.43
2 0.61
42 12.77
5 1.52
3 0.91
269 81.76
60 18.24%
44  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72
5 6.94
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
45  โรงเรียนบ้านชำโสม 78
1 1.28
2 2.56
11 14.10
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
46  โรงเรียนบ้านมาบโอน 51
2 3.92
1 1.96
5 9.80
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
47  โรงเรียนวัดคมบาง 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
24 82.76
5 17.24%
48  โรงเรียนวัดดอนตาล 177
4 2.26
7 3.95
19 10.73
0 0.00
0 0.00
147 83.05
30 16.95%
49  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 166
9 5.42
2 1.20
16 9.64
1 0.60
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
50  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 138
8 5.80
7 5.07
5 3.62
2 1.45
1 0.72
115 83.33
23 16.67%
51  โรงเรียนบ้านยางระหง 61
1 1.64
3 4.92
4 6.56
1 1.64
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
52  โรงเรียนวัดวังหิน 86
1 1.16
3 3.49
10 11.63
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
53  โรงเรียนบ้านคลองครก 177
7 3.95
3 1.69
14 7.91
3 1.69
1 0.56
149 84.18
28 15.82%
54  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 418
10 2.39
7 1.67
47 11.24
2 0.48
0 0.00
352 84.21
66 15.79%
55  โรงเรียนบ้านประแกต 77
3 3.90
0 0.00
5 6.49
2 2.60
2 2.60
65 84.42
12 15.58%
56  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 309
23 7.44
11 3.56
8 2.59
5 1.62
1 0.32
261 84.47
48 15.53%
57  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58
1 1.72
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
58  โรงเรียนวัดโขมง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
59  โรงเรียนวัดหมูดุด 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
60  โรงเรียนวัดนายายอาม 76
0 0.00
1 1.32
10 13.16
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
61  โรงเรียนบ้านโคกวัด 118
8 6.78
4 3.39
5 4.24
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112
2 1.79
2 1.79
10 8.93
2 1.79
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
63  โรงเรียนวัดหนองคัน 141
6 4.26
5 3.55
8 5.67
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
64  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1586
88 5.55
11 0.69
112 7.06
0 0.00
0 0.00
1375 86.70
211 13.30%
65  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 186
6 3.23
6 3.23
12 6.45
0 0.00
0 0.00
162 87.10
24 12.90%
66  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 93
4 4.30
0 0.00
7 7.53
1 1.08
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
67  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 81
3 3.70
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
68  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 75
1 1.33
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
69  โรงเรียนวัดเนินสูง 139
3 2.16
3 2.16
8 5.76
2 1.44
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
70  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
71  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 46
3 6.52
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
72  โรงเรียนวัดแสลง 257
7 2.72
7 2.72
8 3.11
5 1.95
0 0.00
230 89.49
27 10.51%
73  โรงเรียนวัดนาซา 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
74  โรงเรียนวัดสามผาน 105
2 1.90
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
75  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 494
15 3.04
13 2.63
9 1.82
3 0.61
4 0.81
450 91.09
44 8.91%
76  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
1 1.43
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
77  โรงเรียนวัดเขาน้อย 72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
78  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
79  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 90
2 2.22
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
80  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 98
1 1.02
2 2.04
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
81  โรงเรียนวัดแขมหนู 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
82  โรงเรียนวัดพลับ 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,760 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  962 5.74
เตี้ย  495 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,663 9.92
ผอมและเตี้ย  314 1.87
อ้วนและเตี้ย  124 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,202 78.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,558 คน


21.23%


Powered By www.thaieducation.net