ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 331 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขมิ้น 8
3 37.50
3 37.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคำแดง 16
4 25.00
7 43.75
1 6.25
1 6.25
3 18.75
0 0.00
16 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 121
31 25.62
31 25.62
42 34.71
11 9.09
6 4.96
0 0.00
121 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนขาม 62
25 40.32
10 16.13
12 19.35
15 24.19
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดงช้าง 77
12 15.58
14 18.18
15 19.48
25 32.47
11 14.29
0 0.00
77 100.00%
6  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 76
24 31.58
10 13.16
19 25.00
15 19.74
8 10.53
0 0.00
76 100.00%
7  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
8  โรงเรียนบ้านสวนปอ 55
11 20.00
7 12.73
11 20.00
14 25.45
12 21.82
0 0.00
55 100.00%
9  โรงเรียนบ้านสว่าง 97
22 22.68
0 0.00
75 77.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00%
10  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 20
11 55.00
2 10.00
6 30.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองกุง 65
20 30.77
8 12.31
19 29.23
10 15.38
7 10.77
1 1.54
64 98.46%
12  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 49
14 28.57
7 14.29
10 20.41
10 20.41
7 14.29
1 2.04
48 97.96%
13  โรงเรียนบ้านดอนแคน 11
4 36.36
1 9.09
3 27.27
1 9.09
1 9.09
1 9.09
10 90.91%
14  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 187
22 11.76
15 8.02
36 19.25
37 19.79
53 28.34
24 12.83
163 87.17%
15  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 7
0 0.00
0 0.00
6 85.71
0 0.00
0 0.00
1 14.29
6 85.71%
16  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 33
14 42.42
9 27.27
1 3.03
3 9.09
0 0.00
6 18.18
27 81.82%
17  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 168
21 12.50
13 7.74
37 22.02
15 8.93
50 29.76
32 19.05
136 80.95%
18  โรงเรียนบ้านขามป้อม 39
12 30.77
5 12.82
4 10.26
4 10.26
4 10.26
10 25.64
29 74.36%
19  โรงเรียนยางคำวิทยา 173
41 23.70
42 24.28
10 5.78
20 11.56
13 7.51
47 27.17
126 72.83%
20  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 58
23 39.66
0 0.00
3 5.17
7 12.07
9 15.52
16 27.59
42 72.41%
21  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 36
6 16.67
6 16.67
5 13.89
6 16.67
3 8.33
10 27.78
26 72.22%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 123
14 11.38
17 13.82
43 34.96
2 1.63
5 4.07
42 34.15
81 65.85%
23  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 52
12 23.08
5 9.62
9 17.31
4 7.69
4 7.69
18 34.62
34 65.38%
24  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 74
13 17.57
10 13.51
11 14.86
9 12.16
4 5.41
27 36.49
47 63.51%
25  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 30
7 23.33
6 20.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
11 36.67
19 63.33%
26  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 27
3 11.11
6 22.22
6 22.22
2 7.41
0 0.00
10 37.04
17 62.96%
27  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 107
13 12.15
3 2.80
17 15.89
13 12.15
18 16.82
43 40.19
64 59.81%
28  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 47
8 17.02
9 19.15
5 10.64
4 8.51
2 4.26
19 40.43
28 59.57%
29  โรงเรียนบ้านหนองไศล 109
13 11.93
9 8.26
13 11.93
3 2.75
22 20.18
49 44.95
60 55.05%
30  โรงเรียนบ้านหนองบึง 31
6 19.35
2 6.45
8 25.81
0 0.00
1 3.23
14 45.16
17 54.84%
31  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 11
0 0.00
1 9.09
4 36.36
1 9.09
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
32  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 337
32 9.50
38 11.28
49 14.54
37 10.98
27 8.01
154 45.70
183 54.30%
33  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 126
8 6.35
12 9.52
8 6.35
20 15.87
20 15.87
58 46.03
68 53.97%
34  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 123
17 13.82
18 14.63
13 10.57
8 6.50
10 8.13
57 46.34
66 53.66%
35  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 74
13 17.57
12 16.22
12 16.22
2 2.70
0 0.00
35 47.30
39 52.70%
36  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 97
8 8.25
6 6.19
22 22.68
3 3.09
12 12.37
46 47.42
51 52.58%
37  โรงเรียนบ้านภูงา 21
4 19.05
2 9.52
5 23.81
0 0.00
0 0.00
10 47.62
11 52.38%
38  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 72
14 19.44
4 5.56
10 13.89
4 5.56
5 6.94
35 48.61
37 51.39%
39  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 803
31 3.86
14 1.74
225 28.02
3 0.37
133 16.56
397 49.44
406 50.56%
40  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 36
4 11.11
6 16.67
5 13.89
3 8.33
0 0.00
18 50.00
18 50.00%
41  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 51
7 13.73
5 9.80
0 0.00
6 11.76
7 13.73
26 50.98
25 49.02%
42  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 505
34 6.73
17 3.37
114 22.57
8 1.58
71 14.06
261 51.68
244 48.32%
43  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 48
16 33.33
0 0.00
5 10.42
2 4.17
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
44  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 69
7 10.14
3 4.35
7 10.14
13 18.84
3 4.35
36 52.17
33 47.83%
45  โรงเรียนบ้านบัวงาม 21
6 28.57
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
46  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 207
21 10.14
4 1.93
26 12.56
27 13.04
20 9.66
109 52.66
98 47.34%
47  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 63
11 17.46
4 6.35
10 15.87
3 4.76
1 1.59
34 53.97
29 46.03%
48  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 105
10 9.52
7 6.67
23 21.90
4 3.81
4 3.81
57 54.29
48 45.71%
49  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 11
3 27.27
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัว 119
6 5.04
6 5.04
12 10.08
10 8.40
19 15.97
66 55.46
53 44.54%
51  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 135
11 8.15
9 6.67
20 14.81
7 5.19
13 9.63
75 55.56
60 44.44%
52  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 115
11 9.57
11 9.57
18 15.65
11 9.57
0 0.00
64 55.65
51 44.35%
53  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 85
7 8.24
10 11.76
8 9.41
6 7.06
6 7.06
48 56.47
37 43.53%
54  โรงเรียนบ้านเหนือ 47
10 21.28
5 10.64
3 6.38
2 4.26
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
55  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 24
10 41.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
56  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 191
35 18.32
9 4.71
18 9.42
8 4.19
9 4.71
112 58.64
79 41.36%
57  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 46
6 13.04
4 8.70
4 8.70
1 2.17
4 8.70
27 58.70
19 41.30%
58  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 940
38 4.04
25 2.66
287 30.53
32 3.40
3 0.32
555 59.04
385 40.96%
59  โรงเรียนบ้านมะกอก 130
15 11.54
14 10.77
22 16.92
0 0.00
2 1.54
77 59.23
53 40.77%
60  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 135
10 7.41
9 6.67
10 7.41
16 11.85
10 7.41
80 59.26
55 40.74%
61  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 91
17 18.68
3 3.30
14 15.38
2 2.20
1 1.10
54 59.34
37 40.66%
62  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 206
22 10.68
9 4.37
8 3.88
31 15.05
13 6.31
123 59.71
83 40.29%
63  โรงเรียนบ้านศาลา 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
64  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 194
25 12.89
18 9.28
24 12.37
10 5.15
0 0.00
117 60.31
77 39.69%
65  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 126
13 10.32
25 19.84
9 7.14
3 2.38
0 0.00
76 60.32
50 39.68%
66  โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 208
10 4.81
10 4.81
40 19.23
3 1.44
19 9.13
126 60.58
82 39.42%
67  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 117
5 4.27
8 6.84
23 19.66
2 1.71
8 6.84
71 60.68
46 39.32%
68  โรงเรียนบ้านป่ายาง 79
10 12.66
2 2.53
19 24.05
0 0.00
0 0.00
48 60.76
31 39.24%
69  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 111
13 11.71
11 9.91
13 11.71
4 3.60
2 1.80
68 61.26
43 38.74%
70  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 93
11 11.83
5 5.38
16 17.20
4 4.30
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
71  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 39
7 17.95
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
72  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 105
25 23.81
0 0.00
15 14.29
0 0.00
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
73  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 66
6 9.09
2 3.03
11 16.67
4 6.06
2 3.03
41 62.12
25 37.88%
74  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 53
13 24.53
0 0.00
5 9.43
0 0.00
2 3.77
33 62.26
20 37.74%
75  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 116
23 19.83
0 0.00
16 13.79
4 3.45
0 0.00
73 62.93
43 37.07%
76  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 49
8 16.33
0 0.00
10 20.41
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
77  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 41
3 7.32
4 9.76
6 14.63
1 2.44
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
78  โรงเรียนบ้านดงเย็น 96
10 10.42
8 8.33
11 11.46
5 5.21
1 1.04
61 63.54
35 36.46%
79  โรงเรียนบ้านดู่ 89
4 4.49
7 7.87
3 3.37
11 12.36
7 7.87
57 64.04
32 35.96%
80  โรงเรียนบ้านดงบัง 70
5 7.14
7 10.00
5 7.14
5 7.14
3 4.29
45 64.29
25 35.71%
81  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 174
5 2.87
6 3.45
17 9.77
11 6.32
23 13.22
112 64.37
62 35.63%
82  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 45
4 8.89
2 4.44
10 22.22
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
83  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 93
5 5.38
3 3.23
19 20.43
2 2.15
4 4.30
60 64.52
33 35.48%
84  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 62
15 24.19
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
85  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 48
10 20.83
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
86  โรงเรียนบ้านหินกอง 51
9 17.65
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
87  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
88  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 66
3 4.55
4 6.06
15 22.73
1 1.52
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 156
11 7.05
5 3.21
24 15.38
3 1.92
11 7.05
102 65.38
54 34.62%
90  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 29
4 13.79
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
91  โรงเรียนบ้านหนองขาม 61
8 13.11
4 6.56
6 9.84
3 4.92
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
92  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 76
4 5.26
9 11.84
13 17.11
0 0.00
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
93  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1176
141 11.99
57 4.85
178 15.14
14 1.19
12 1.02
774 65.82
402 34.18%
94  โรงเรียนบ้านสองชั้น 86
15 17.44
10 11.63
4 4.65
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
95  โรงเรียนบ้านโพนงาม 110
8 7.27
9 8.18
17 15.45
1 0.91
2 1.82
73 66.36
37 33.64%
96  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 51
8 15.69
1 1.96
8 15.69
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
97  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 57
7 12.28
7 12.28
5 8.77
0 0.00
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
98  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
99  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 130
10 7.69
8 6.15
13 10.00
7 5.38
5 3.85
87 66.92
43 33.08%
100  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 79
9 11.39
1 1.27
14 17.72
2 2.53
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
101  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 70
6 8.57
6 8.57
8 11.43
3 4.29
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
102  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 290
33 11.38
13 4.48
42 14.48
7 2.41
0 0.00
195 67.24
95 32.76%
103  โรงเรียนบ้านฝาง 65
5 7.69
9 13.85
4 6.15
3 4.62
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
104  โรงเรียนบ้านสูงยาง 59
4 6.78
2 3.39
8 13.56
1 1.69
4 6.78
40 67.80
19 32.20%
105  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 184
30 16.30
17 9.24
11 5.98
0 0.00
1 0.54
125 67.93
59 32.07%
106  โรงเรียนบ้านบัวขาว 72
9 12.50
2 2.78
12 16.67
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
107  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 22
3 13.64
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
108  โรงเรียนบ้านยางเลิง 67
5 7.46
9 13.43
6 8.96
0 0.00
1 1.49
46 68.66
21 31.34%
109  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 96
9 9.38
5 5.21
15 15.63
1 1.04
0 0.00
66 68.75
30 31.25%
110  โรงเรียนบ้านคูเมือง 93
10 10.75
4 4.30
10 10.75
5 5.38
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
111  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 74
14 18.92
1 1.35
7 9.46
1 1.35
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
112  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 42
8 19.05
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
113  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
114  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 26
4 15.38
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
115  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 135
21 15.56
8 5.93
10 7.41
2 1.48
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
116  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 188
10 5.32
15 7.98
8 4.26
19 10.11
5 2.66
131 69.68
57 30.32%
117  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 136
19 13.97
9 6.62
6 4.41
7 5.15
0 0.00
95 69.85
41 30.15%
118  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 156
18 11.54
12 7.69
11 7.05
6 3.85
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
119  โรงเรียนหนองขามวิทยา 137
11 8.03
13 9.49
6 4.38
5 3.65
6 4.38
96 70.07
41 29.93%
120  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 77
5 6.49
7 9.09
9 11.69
2 2.60
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
121  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 37
6 16.22
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
122  โรงเรียนบ้านโพนสูง 71
3 4.23
7 9.86
8 11.27
2 2.82
1 1.41
50 70.42
21 29.58%
123  โรงเรียนบ้านข่อย 95
6 6.32
7 7.37
11 11.58
2 2.11
2 2.11
67 70.53
28 29.47%
124  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 85
5 5.88
2 2.35
16 18.82
2 2.35
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
125  โรงเรียนบ้านสำโรง 24
5 20.83
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
126  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 56
4 7.14
1 1.79
10 17.86
1 1.79
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
127  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 98
7 7.14
2 2.04
10 10.20
6 6.12
3 3.06
70 71.43
28 28.57%
128  โรงเรียนบ้านตังหมอง 56
6 10.71
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
129  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
130  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 53
6 11.32
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 158
10 6.33
3 1.90
25 15.82
3 1.90
3 1.90
114 72.15
44 27.85%
132  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 79
4 5.06
7 8.86
9 11.39
1 1.27
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
133  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 94
10 10.64
5 5.32
10 10.64
1 1.06
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
134  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 265
34 12.83
31 11.70
7 2.64
1 0.38
0 0.00
192 72.45
73 27.55%
135  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 55
3 5.45
3 5.45
6 10.91
3 5.45
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
136  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 48
5 10.42
1 2.08
6 12.50
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
137  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 100
9 9.00
8 8.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
138  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 135
11 8.15
5 3.70
13 9.63
7 5.19
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
139  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 94
17 18.09
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
140  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 72
2 2.78
1 1.39
16 22.22
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
141  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 80
7 8.75
7 8.75
7 8.75
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
142  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 116
18 15.52
10 8.62
2 1.72
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
143  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 62
3 4.84
3 4.84
10 16.13
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
144  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 97
7 7.22
7 7.22
7 7.22
3 3.09
1 1.03
72 74.23
25 25.77%
145  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 989
49 4.95
31 3.13
93 9.40
46 4.65
35 3.54
735 74.32
254 25.68%
146  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 75
8 10.67
4 5.33
7 9.33
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
147  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 88
12 13.64
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
148  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 136
9 6.62
10 7.35
9 6.62
5 3.68
1 0.74
102 75.00
34 25.00%
149  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
150  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 68
3 4.41
5 7.35
9 13.24
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
151  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 37
1 2.70
3 8.11
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
152  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 62
3 4.84
0 0.00
11 17.74
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
153  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 91
15 16.48
3 3.30
1 1.10
0 0.00
3 3.30
69 75.82
22 24.18%
154  โรงเรียนบ้านแสนสี 145
3 2.07
9 6.21
1 0.69
12 8.28
10 6.90
110 75.86
35 24.14%
155  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 29
2 6.90
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
156  โรงเรียนบ้านพิลา 21
2 9.52
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
157  โรงเรียนบ้านสระบัว 119
11 9.24
0 0.00
17 14.29
0 0.00
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
158  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
5 8.93
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
159  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 168
12 7.14
10 5.95
10 5.95
7 4.17
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
160  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 82
4 4.88
0 0.00
3 3.66
9 10.98
3 3.66
63 76.83
19 23.17%
161  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 65
0 0.00
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
162  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 91
8 8.79
7 7.69
4 4.40
2 2.20
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
163  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 109
6 5.50
6 5.50
13 11.93
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
164  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 79
9 11.39
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
165  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 110
3 2.73
6 5.45
14 12.73
1 0.91
1 0.91
85 77.27
25 22.73%
166  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 88
4 4.55
5 5.68
10 11.36
1 1.14
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
167  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 62
1 1.61
0 0.00
10 16.13
3 4.84
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 246
30 12.20
0 0.00
24 9.76
0 0.00
0 0.00
192 78.05
54 21.95%
169  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 148
13 8.78
8 5.41
4 2.70
6 4.05
1 0.68
116 78.38
32 21.62%
170  โรงเรียนบ้านหัวดง 88
11 12.50
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
171  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 51
6 11.76
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
172  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 102
11 10.78
2 1.96
7 6.86
2 1.96
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
173  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 116
0 0.00
0 0.00
25 21.55
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
174  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 150
1 0.67
4 2.67
13 8.67
5 3.33
9 6.00
118 78.67
32 21.33%
175  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 66
2 3.03
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
176  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 118
5 4.24
7 5.93
9 7.63
3 2.54
1 0.85
93 78.81
25 21.19%
177  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 71
4 5.63
4 5.63
6 8.45
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
178  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 138
10 7.25
10 7.25
3 2.17
5 3.62
1 0.72
109 78.99
29 21.01%
179  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 62
0 0.00
1 1.61
5 8.06
1 1.61
6 9.68
49 79.03
13 20.97%
180  โรงเรียนสาวแหวิทยา 148
8 5.41
5 3.38
14 9.46
4 2.70
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
181  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 91
6 6.59
5 5.49
8 8.79
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
182  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
183  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 140
13 9.29
6 4.29
8 5.71
2 1.43
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
184  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 63
4 6.35
4 6.35
5 7.94
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
185  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 93
0 0.00
3 3.23
16 17.20
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
186  โรงเรียนบ้านนาแค 40
0 0.00
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 50
2 4.00
2 4.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
188  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 45
4 8.89
1 2.22
2 4.44
1 2.22
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
189  โรงเรียนห้วยหินลาด 65
4 6.15
6 9.23
3 4.62
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
190  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 571
20 3.50
6 1.05
58 10.16
13 2.28
17 2.98
457 80.04
114 19.96%
191  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 66
3 4.55
2 3.03
3 4.55
2 3.03
3 4.55
53 80.30
13 19.70%
192  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 123
17 13.82
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
193  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 88
4 4.55
2 2.27
11 12.50
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
194  โรงเรียนบ้านโนนตาด 57
3 5.26
5 8.77
3 5.26
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
195  โรงเรียนบ้านโพนหิน 94
5 5.32
0 0.00
3 3.19
10 10.64
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
196  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 100
3 3.00
1 1.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
197  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 132
5 3.79
9 6.82
11 8.33
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
198  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 127
4 3.15
5 3.94
6 4.72
5 3.94
4 3.15
103 81.10
24 18.90%
199  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 212
24 11.32
8 3.77
6 2.83
2 0.94
0 0.00
172 81.13
40 18.87%
200  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 119
10 8.40
3 2.52
8 6.72
1 0.84
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
201  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 103
10 9.71
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
202  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 38
1 2.63
1 2.63
3 7.89
2 5.26
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
203  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 66
5 7.58
0 0.00
2 3.03
4 6.06
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
204  โรงเรียนบ้านภูดิน 61
3 4.92
3 4.92
3 4.92
0 0.00
2 3.28
50 81.97
11 18.03%
205  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
206  โรงเรียนบ้านโพนทัน 112
9 8.04
5 4.46
6 5.36
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
207  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 34
4 11.76
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
208  โรงเรียนบ้านทองหลาง 57
3 5.26
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
209  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 81
5 6.17
4 4.94
5 6.17
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
210  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 87
2 2.30
0 0.00
13 14.94
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
211  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 35
5 14.29
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
212  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 142
9 6.34
7 4.93
3 2.11
5 3.52
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
213  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 172
4 2.33
6 3.49
18 10.47
1 0.58
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
214  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
215  โรงเรียนประสิทธาราม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
216  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 152
9 5.92
0 0.00
16 10.53
0 0.00
0 0.00
127 83.55
25 16.45%
217  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 92
7 7.61
3 3.26
5 5.43
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
218  โรงเรียนบ้านดงมัน 62
3 4.84
3 4.84
2 3.23
1 1.61
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
219  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 81
6 7.41
3 3.70
4 4.94
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
220  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 44
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
221  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
222  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
1 2.22
3 6.67
38 84.44
7 15.56%
223  โรงเรียนบ้านจานใต้ 71
7 9.86
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
224  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
225  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
226  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 87
5 5.75
2 2.30
4 4.60
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
227  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 47
3 6.38
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
228  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
229  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 151
7 4.64
4 2.65
6 3.97
3 1.99
2 1.32
129 85.43
22 14.57%
230  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 62
3 4.84
1 1.61
4 6.45
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
231  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 145
10 6.90
0 0.00
11 7.59
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
232  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 104
4 3.85
2 1.92
5 4.81
4 3.85
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
233  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 91
4 4.40
3 3.30
6 6.59
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
234  โรงเรียนบ้านโหรา 57
2 3.51
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
235  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 86
5 5.81
1 1.16
5 5.81
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
236  โรงเรียนเมืองโพนทราย 194
7 3.61
0 0.00
12 6.19
0 0.00
8 4.12
167 86.08
27 13.92%
237  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 65
6 9.23
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
238  โรงเรียนบ้านแดง 87
1 1.15
1 1.15
10 11.49
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
239  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 29
1 3.45
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
240  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 109
9 8.26
0 0.00
2 1.83
1 0.92
3 2.75
94 86.24
15 13.76%
241  โรงเรียนดอนเสาโฮง 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
242  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 132
6 4.55
12 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
243  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 81
3 3.70
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
244  โรงเรียนบ้านชาติ 59
0 0.00
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
245  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 75
4 5.33
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
246  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 98
3 3.06
2 2.04
4 4.08
2 2.04
2 2.04
85 86.73
13 13.27%
247  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
248  โรงเรียนบ้านคำพระ 39
1 2.56
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
249  โรงเรียนบ้านสำราญ 78
4 5.13
0 0.00
5 6.41
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
250  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 86
4 4.65
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
251  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 63
5 7.94
2 3.17
0 0.00
0 0.00
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
252  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
253  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
3 7.14
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
254  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 101
0 0.00
0 0.00
10 9.90
2 1.98
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
255  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 59
4 6.78
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
256  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
257  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
258  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 124
12 9.68
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
259  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 188
7 3.72
10 5.32
4 2.13
0 0.00
0 0.00
167 88.83
21 11.17%
260  โรงเรียนจตุคามวิทยา 81
4 4.94
2 2.47
2 2.47
1 1.23
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
261  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
262  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
263  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 74
3 4.05
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
264  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
265  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 116
4 3.45
5 4.31
0 0.00
3 2.59
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
266  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
267  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 49
3 6.12
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
268  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 255
5 1.96
0 0.00
20 7.84
0 0.00
0 0.00
230 90.20
25 9.80%
269  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
270  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 134
3 2.24
3 2.24
7 5.22
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
271  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
272  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 64
3 4.69
1 1.56
1 1.56
0 0.00
1 1.56
58 90.63
6 9.38%
273  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 88
3 3.41
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
274  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
275  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
276  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
277  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 82
3 3.66
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
278  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
279  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
280  โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 154
3 1.95
0 0.00
10 6.49
0 0.00
0 0.00
141 91.56
13 8.44%
281  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
282  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 126
0 0.00
3 2.38
6 4.76
0 0.00
1 0.79
116 92.06
10 7.94%
283  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 78
2 2.56
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
284  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
285  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 69
1 1.45
0 0.00
3 4.35
0 0.00
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
286  โรงเรียนบ้านแจ้ง 83
2 2.41
1 1.20
3 3.61
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
287  โรงเรียนบ้านแขม 90
3 3.33
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
288  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
289  โรงเรียนบ้านโพนดวน 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
290  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 170
5 2.94
2 1.18
0 0.00
2 1.18
2 1.18
159 93.53
11 6.47%
291  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
292  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 126
5 3.97
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
293  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 97
3 3.09
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
294  โรงเรียนบ้านม่วง 170
0 0.00
0 0.00
10 5.88
0 0.00
0 0.00
160 94.12
10 5.88%
295  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 68
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
296  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 480
5 1.04
5 1.04
9 1.88
7 1.46
2 0.42
452 94.17
28 5.83%
297  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
298  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 122
1 0.82
0 0.00
5 4.10
1 0.82
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
299  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 179
0 0.00
2 1.12
2 1.12
0 0.00
6 3.35
169 94.41
10 5.59%
300  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 111
2 1.80
1 0.90
2 1.80
1 0.90
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
301  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
302  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 115
2 1.74
0 0.00
3 2.61
0 0.00
1 0.87
109 94.78
6 5.22%
303  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
304  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
305  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
306  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 175
1 0.57
5 2.86
2 1.14
0 0.00
0 0.00
167 95.43
8 4.57%
307  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 134
1 0.75
1 0.75
3 2.24
1 0.75
0 0.00
128 95.52
6 4.48%
308  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
309  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
46 95.83
2 4.17%
310  โรงเรียนบ้านนา 103
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
311  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
312  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 167
0 0.00
1 0.60
3 1.80
1 0.60
0 0.00
162 97.01
5 2.99%
313  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
314  โรงเรียนบ้านเป้า 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
315  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 90
0 0.00
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
89 98.89
1 1.11%
316  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
317  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
322  โรงเรียนบ้านดอนคำ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
323  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
324  โรงเรียนบ้านหนองจาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
325  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
326  โรงเรียนบ้านหมอตา 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
327  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
328  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
329  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
330  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
331  โรงเรียนบ้านไทรทอง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,228 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,470 7.66
เตี้ย  1,351 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,463 10.75
ผอมและเตี้ย  918 2.85
อ้วนและเตี้ย  901 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,125 71.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,103 คน


28.25%


Powered By www.thaieducation.net