ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตรีคาม 60
5 8.33
5 8.33
39 65.00
5 8.33
6 10.00
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 6
3 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
2 33.33
4 66.67%
3  โรงเรียนบ้านมะยาง 122
24 19.67
15 12.30
17 13.93
12 9.84
11 9.02
43 35.25
79 64.75%
4  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 18
4 22.22
2 11.11
5 27.78
0 0.00
0 0.00
7 38.89
11 61.11%
5  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 54
8 14.81
7 12.96
9 16.67
6 11.11
0 0.00
24 44.44
30 55.56%
6  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 33
6 18.18
5 15.15
3 9.09
3 9.09
1 3.03
15 45.45
18 54.55%
7  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 10
4 40.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
8  โรงเรียนหนองตอวิทยา 120
5 4.17
6 5.00
18 15.00
11 9.17
17 14.17
63 52.50
57 47.50%
9  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 120
30 25.00
3 2.50
14 11.67
2 1.67
1 0.83
70 58.33
50 41.67%
10  โรงเรียนบ้านพลับพลา 127
3 2.36
5 3.94
21 16.54
8 6.30
14 11.02
76 59.84
51 40.16%
11  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 25
4 16.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
3 12.00
15 60.00
10 40.00%
12  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 39
5 12.82
0 0.00
7 17.95
2 5.13
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
13  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 37
5 13.51
1 2.70
7 18.92
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
14  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 16
2 12.50
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
15  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
1 5.26
1 5.26
12 63.16
7 36.84%
16  โรงเรียนบ้านดงยาง 136
2 1.47
19 13.97
20 14.71
8 5.88
1 0.74
86 63.24
50 36.76%
17  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 61
5 8.20
7 11.48
5 8.20
5 8.20
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
18  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 60
13 21.67
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
19  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 254
40 15.75
15 5.91
22 8.66
5 1.97
5 1.97
167 65.75
87 34.25%
20  โรงเรียนบ้านหมูม้น 269
13 4.83
10 3.72
29 10.78
15 5.58
25 9.29
177 65.80
92 34.20%
21  โรงเรียนทรายทองวิทยา 47
1 2.13
4 8.51
8 17.02
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
22  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 73
18 24.66
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
23  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 78
10 12.82
2 2.56
9 11.54
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
24  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 205
13 6.34
12 5.85
19 9.27
2 0.98
8 3.90
151 73.66
54 26.34%
25  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
6 8.57
3 4.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
26  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 35
0 0.00
3 8.57
6 17.14
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
27  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
7 17.95
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
28  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4144
224 5.41
146 3.52
460 11.10
109 2.63
75 1.81
3130 75.53
1014 24.47%
29  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 89
6 6.74
4 4.49
6 6.74
3 3.37
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
30  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 30
5 16.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
31  โรงเรียนบ้านหนองแอก 103
5 4.85
1 0.97
7 6.80
8 7.77
2 1.94
80 77.67
23 22.33%
32  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
3 7.32
3 7.32
1 2.44
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
33  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
34  โรงเรียนบ้านอีง่อง 94
1 1.06
15 15.96
3 3.19
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
35  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 35
0 0.00
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
37  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
38  โรงเรียนบ้านหนาด 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
39  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
40  โรงเรียนบ้านแคน 109
4 3.67
3 2.75
7 6.42
3 2.75
2 1.83
90 82.57
19 17.43%
41  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 52
5 9.62
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
42  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
43  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 76
6 7.89
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
44  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
5 10.20
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
45  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
46  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 82
3 3.66
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
47  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 112
5 4.46
4 3.57
3 2.68
2 1.79
1 0.89
97 86.61
15 13.39%
48  โรงเรียนบ้านหนองผือ 107
5 4.67
3 2.80
6 5.61
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
49  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 153
7 4.58
2 1.31
10 6.54
1 0.65
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
50  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
51  โรงเรียนบ้านดอนแคน 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
52  โรงเรียนบ้านสวนจิก 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
1 2.22
1 2.22
40 88.89
5 11.11%
53  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
54  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 140
0 0.00
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
55  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
56  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
57  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 130
2 1.54
1 0.77
5 3.85
1 0.77
3 2.31
118 90.77
12 9.23%
58  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 95
2 2.11
0 0.00
5 5.26
0 0.00
1 1.05
87 91.58
8 8.42%
59  โรงเรียนบ้านข่า 67
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
61  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 121
3 2.48
1 0.83
2 1.65
1 0.83
1 0.83
113 93.39
8 6.61%
62  โรงเรียนไตรคามวิทยา 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
63  โรงเรียนบ้านซองแมว 75
2 2.67
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
64  โรงเรียนบ้านหนองชาด 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
65  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
66  โรงเรียนบ้านดู่ 103
0 0.00
0 0.00
3 2.91
2 1.94
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
67  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
68  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
69  โรงเรียนบ้านมะอึ 118
2 1.69
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
70  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
71  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
72  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
73  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
74  โรงเรียนบ้านราชธานี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านโพนทอง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
80  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
81  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,441 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  552 5.85
เตี้ย  323 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  906 9.60
ผอมและเตี้ย  239 2.53
อ้วนและเตี้ย  183 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,238 76.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,203 คน


23.33%


Powered By www.thaieducation.net