ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 48
8 16.67
11 22.92
8 16.67
15 31.25
6 12.50
0 0.00
48 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตรีคาม 60
5 8.33
5 8.33
39 65.00
5 8.33
6 10.00
0 0.00
60 100.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าดวน 16
4 25.00
3 18.75
3 18.75
4 25.00
2 12.50
0 0.00
16 100.00%
4  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 6
3 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
2 33.33
4 66.67%
5  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 57
34 59.65
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
20 35.09
37 64.91%
6  โรงเรียนบ้านมะยาง 122
24 19.67
15 12.30
17 13.93
12 9.84
11 9.02
43 35.25
79 64.75%
7  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 18
4 22.22
2 11.11
5 27.78
0 0.00
0 0.00
7 38.89
11 61.11%
8  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 54
8 14.81
7 12.96
9 16.67
6 11.11
0 0.00
24 44.44
30 55.56%
9  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 33
6 18.18
5 15.15
3 9.09
3 9.09
1 3.03
15 45.45
18 54.55%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 53
12 22.64
7 13.21
3 5.66
5 9.43
0 0.00
26 49.06
27 50.94%
11  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 10
4 40.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
12  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 194
13 6.70
8 4.12
23 11.86
21 10.82
31 15.98
98 50.52
96 49.48%
13  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 65
10 15.38
12 18.46
9 13.85
0 0.00
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
14  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 122
8 6.56
18 14.75
26 21.31
6 4.92
0 0.00
64 52.46
58 47.54%
15  โรงเรียนหนองตอวิทยา 120
5 4.17
6 5.00
18 15.00
11 9.17
17 14.17
63 52.50
57 47.50%
16  โรงเรียนบ้านคางฮุง 88
12 13.64
8 9.09
7 7.95
12 13.64
2 2.27
47 53.41
41 46.59%
17  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
10 14.08
6 8.45
11 15.49
4 5.63
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
18  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 184
9 4.89
7 3.80
19 10.33
16 8.70
26 14.13
107 58.15
77 41.85%
19  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 120
30 25.00
3 2.50
14 11.67
2 1.67
1 0.83
70 58.33
50 41.67%
20  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 41
7 17.07
0 0.00
6 14.63
1 2.44
3 7.32
24 58.54
17 41.46%
21  โรงเรียนบ้านพลับพลา 127
3 2.36
5 3.94
21 16.54
8 6.30
14 11.02
76 59.84
51 40.16%
22  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 145
20 13.79
9 6.21
13 8.97
6 4.14
10 6.90
87 60.00
58 40.00%
23  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
24  โรงเรียนบ้านดงสวอง 10
2 20.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
25  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 25
4 16.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
3 12.00
15 60.00
10 40.00%
26  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 39
5 12.82
0 0.00
7 17.95
2 5.13
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
27  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 37
5 13.51
1 2.70
7 18.92
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
28  โรงเรียนบ้านตาอุด 82
7 8.54
5 6.10
7 8.54
6 7.32
6 7.32
51 62.20
31 37.80%
29  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
11 13.41
9 10.98
8 9.76
2 2.44
1 1.22
51 62.20
31 37.80%
30  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 16
2 12.50
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
31  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 127
8 6.30
4 3.15
10 7.87
4 3.15
21 16.54
80 62.99
47 37.01%
32  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
1 5.26
1 5.26
12 63.16
7 36.84%
33  โรงเรียนบ้านดงยาง 136
2 1.47
19 13.97
20 14.71
8 5.88
1 0.74
86 63.24
50 36.76%
34  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 52
3 5.77
3 5.77
3 5.77
3 5.77
7 13.46
33 63.46
19 36.54%
35  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 61
5 8.20
7 11.48
5 8.20
5 8.20
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
36  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 114
20 17.54
15 13.16
6 5.26
0 0.00
0 0.00
73 64.04
41 35.96%
37  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 60
13 21.67
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
38  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 254
40 15.75
15 5.91
22 8.66
5 1.97
5 1.97
167 65.75
87 34.25%
39  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 76
15 19.74
2 2.63
8 10.53
1 1.32
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
40  โรงเรียนบ้านหมูม้น 269
13 4.83
10 3.72
29 10.78
15 5.58
25 9.29
177 65.80
92 34.20%
41  โรงเรียนบ้านโนนราษี 56
6 10.71
5 8.93
3 5.36
2 3.57
3 5.36
37 66.07
19 33.93%
42  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 63
7 11.11
2 3.17
6 9.52
1 1.59
5 7.94
42 66.67
21 33.33%
43  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
44  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 65
8 12.31
5 7.69
4 6.15
2 3.08
2 3.08
44 67.69
21 32.31%
45  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 121
2 1.65
2 1.65
34 28.10
1 0.83
0 0.00
82 67.77
39 32.23%
46  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 50
5 10.00
5 10.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
34 68.00
16 32.00%
47  โรงเรียนทรายทองวิทยา 47
1 2.13
4 8.51
8 17.02
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 148
29 19.59
5 3.38
10 6.76
1 0.68
2 1.35
101 68.24
47 31.76%
49  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 19
3 15.79
0 0.00
1 5.26
2 10.53
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
50  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 101
10 9.90
8 7.92
8 7.92
5 4.95
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
51  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 91
7 7.69
2 2.20
13 14.29
5 5.49
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
52  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 44
0 0.00
2 4.55
7 15.91
4 9.09
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
53  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 72
6 8.33
1 1.39
14 19.44
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
54  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 110
4 3.64
12 10.91
13 11.82
0 0.00
3 2.73
78 70.91
32 29.09%
55  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 117
19 16.24
6 5.13
9 7.69
0 0.00
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
56  โรงเรียนบ้านดอนชัย 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
0 0.00
5 11.11
32 71.11
13 28.89%
57  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 73
18 24.66
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
58  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 80
7 8.75
5 6.25
4 5.00
6 7.50
1 1.25
57 71.25
23 28.75%
59  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 78
10 12.82
2 2.56
9 11.54
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
60  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 71
5 7.04
5 7.04
10 14.08
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
61  โรงเรียนบ้านจาน 119
16 13.45
3 2.52
11 9.24
2 1.68
1 0.84
86 72.27
33 27.73%
62  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 83
19 22.89
2 2.41
1 1.20
1 1.20
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
63  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 91
2 2.20
3 3.30
12 13.19
4 4.40
4 4.40
66 72.53
25 27.47%
64  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 205
13 6.34
12 5.85
19 9.27
2 0.98
8 3.90
151 73.66
54 26.34%
65  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 46
4 8.70
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
66  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 138
18 13.04
4 2.90
14 10.14
0 0.00
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
67  โรงเรียนบ้านยางใต้ 31
1 3.23
3 9.68
3 9.68
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
68  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
6 8.57
3 4.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
69  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 35
0 0.00
3 8.57
6 17.14
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
70  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
7 17.95
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
71  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 43
3 6.98
2 4.65
0 0.00
4 9.30
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
72  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 36
3 8.33
0 0.00
3 8.33
1 2.78
2 5.56
27 75.00
9 25.00%
73  โรงเรียนบ้านโนนข่า 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
74  โรงเรียนเมืองจังหาร 40
3 7.50
3 7.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
75  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 77
5 6.49
2 2.60
9 11.69
3 3.90
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
76  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4144
224 5.41
146 3.52
460 11.10
109 2.63
75 1.81
3130 75.53
1014 24.47%
77  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 132
11 8.33
7 5.30
2 1.52
5 3.79
7 5.30
100 75.76
32 24.24%
78  โรงเรียนบ้านอีหมุน 71
7 9.86
4 5.63
6 8.45
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
79  โรงเรียนบ้านโนนรัง 46
5 10.87
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
80  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 89
6 6.74
4 4.49
6 6.74
3 3.37
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
81  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 30
5 16.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
82  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2081
82 3.94
113 5.43
71 3.41
96 4.61
122 5.86
1597 76.74
484 23.26%
83  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 39
0 0.00
0 0.00
7 17.95
2 5.13
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
84  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 126
1 0.79
12 9.52
10 7.94
2 1.59
4 3.17
97 76.98
29 23.02%
85  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 543
21 3.87
19 3.50
24 4.42
36 6.63
23 4.24
420 77.35
123 22.65%
86  โรงเรียนบ้านเขือง 177
20 11.30
4 2.26
14 7.91
1 0.56
1 0.56
137 77.40
40 22.60%
87  โรงเรียนบ้านหนองแอก 103
5 4.85
1 0.97
7 6.80
8 7.77
2 1.94
80 77.67
23 22.33%
88  โรงเรียนบ้านขาม 81
7 8.64
0 0.00
10 12.35
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
89  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
3 7.32
3 7.32
1 2.44
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
90  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 164
17 10.37
2 1.22
9 5.49
0 0.00
7 4.27
129 78.66
35 21.34%
91  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 160
9 5.63
5 3.13
18 11.25
2 1.25
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
92  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
93  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 52
2 3.85
3 5.77
2 3.85
2 3.85
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
94  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
95  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
96  โรงเรียนบ้านอีง่อง 94
1 1.06
15 15.96
3 3.19
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
97  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 119
14 11.76
0 0.00
10 8.40
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
98  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 35
0 0.00
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
99  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
100  โรงเรียนบ้านยางเครือ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
101  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 66
6 9.09
0 0.00
0 0.00
4 6.06
3 4.55
53 80.30
13 19.70%
103  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
104  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
105  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 111
2 1.80
1 0.90
15 13.51
1 0.90
2 1.80
90 81.08
21 18.92%
106  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 123
14 11.38
1 0.81
8 6.50
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
107  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 113
4 3.54
4 3.54
8 7.08
4 3.54
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
108  โรงเรียนบ้านหนองโสน 38
4 10.53
1 2.63
0 0.00
1 2.63
1 2.63
31 81.58
7 18.42%
109  โรงเรียนบ้านหนองยูง 121
7 5.79
5 4.13
6 4.96
4 3.31
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
110  โรงเรียนบ้านหนาด 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
111  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 88
5 5.68
0 0.00
10 11.36
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 116
4 3.45
1 0.86
16 13.79
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
113  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 134
2 1.49
7 5.22
15 11.19
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
114  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
115  โรงเรียนบ้านแคน 109
4 3.67
3 2.75
7 6.42
3 2.75
2 1.83
90 82.57
19 17.43%
116  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 52
5 9.62
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
117  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
118  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 143
2 1.40
5 3.50
17 11.89
0 0.00
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
119  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 85
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
10 11.76
71 83.53
14 16.47%
120  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 144
3 2.08
7 4.86
13 9.03
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
121  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 95
6 6.32
5 5.26
3 3.16
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
122  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 71
5 7.04
0 0.00
3 4.23
3 4.23
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
123  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 92
3 3.26
3 3.26
6 6.52
2 2.17
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
124  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
125  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 121
6 4.96
3 2.48
9 7.44
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
126  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 14.71
29 85.29
5 14.71%
127  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 123
8 6.50
0 0.00
10 8.13
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
128  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 76
6 7.89
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
129  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 180
3 1.67
5 2.78
12 6.67
3 1.67
3 1.67
154 85.56
26 14.44%
130  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
5 10.20
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
131  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
132  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 36
1 2.78
1 2.78
2 5.56
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
133  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 138
3 2.17
2 1.45
11 7.97
3 2.17
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
134  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
135  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
136  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
137  โรงเรียนบ้านดงกลาง 133
0 0.00
0 0.00
18 13.53
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
138  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 82
3 3.66
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
139  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 112
5 4.46
4 3.57
3 2.68
2 1.79
1 0.89
97 86.61
15 13.39%
140  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 30
0 0.00
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
141  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 159
7 4.40
1 0.63
9 5.66
3 1.89
1 0.63
138 86.79
21 13.21%
142  โรงเรียนบ้านหนองผือ 107
5 4.67
3 2.80
6 5.61
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
143  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 153
7 4.58
2 1.31
10 6.54
1 0.65
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
144  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 62
1 1.61
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
145  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 101
6 5.94
0 0.00
6 5.94
1 0.99
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
146  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 39
0 0.00
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
147  โรงเรียนบ้านดอนแดง 78
1 1.28
1 1.28
7 8.97
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
148  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 230
10 4.35
5 2.17
6 2.61
4 1.74
4 1.74
201 87.39
29 12.61%
149  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
150  โรงเรียนดงยางสะแบง 50
2 4.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
151  โรงเรียนบ้านป่ายาง 93
8 8.60
3 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
152  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
153  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
154  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 52
0 0.00
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
155  โรงเรียนบ้านดอนแคน 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
156  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 97
5 5.15
1 1.03
2 2.06
3 3.09
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
157  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
158  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
159  โรงเรียนบ้านสวนจิก 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
1 2.22
1 2.22
40 88.89
5 11.11%
160  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 165
4 2.42
2 1.21
5 3.03
3 1.82
3 1.82
148 89.70
17 10.30%
161  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 140
0 0.00
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
162  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 50
5 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
163  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
164  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
165  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
166  โรงเรียนบ้านพยอม 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
167  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
168  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 130
2 1.54
1 0.77
5 3.85
1 0.77
3 2.31
118 90.77
12 9.23%
169  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
170  โรงเรียนบ้านมีชัย 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
171  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 95
2 2.11
0 0.00
5 5.26
0 0.00
1 1.05
87 91.58
8 8.42%
172  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 84
3 3.57
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
173  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
174  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 110
1 0.91
2 1.82
6 5.45
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
175  โรงเรียนบ้านข่า 67
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
176  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 230
5 2.17
3 1.30
9 3.91
0 0.00
0 0.00
213 92.61
17 7.39%
177  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 110
2 1.82
1 0.91
3 2.73
0 0.00
2 1.82
102 92.73
8 7.27%
178  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
179  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
180  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 114
3 2.63
3 2.63
0 0.00
0 0.00
2 1.75
106 92.98
8 7.02%
181  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
182  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 73
2 2.74
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
183  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
184  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 121
3 2.48
1 0.83
2 1.65
1 0.83
1 0.83
113 93.39
8 6.61%
185  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
186  โรงเรียนไตรคามวิทยา 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
187  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
188  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 73
2 2.74
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
189  โรงเรียนบ้านหนองหิน 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
190  โรงเรียนบ้านซองแมว 75
2 2.67
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
191  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 95
1 1.05
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
192  โรงเรียนบ้านหนองชาด 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
193  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
194  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
195  โรงเรียนบ้านดู่ 103
0 0.00
0 0.00
3 2.91
2 1.94
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
196  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
197  โรงเรียนบ้านไผ่ 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
198  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
199  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
200  โรงเรียนบ้านมะอึ 118
2 1.69
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
201  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
202  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
203  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 167
0 0.00
0 0.00
6 3.59
0 0.00
0 0.00
161 96.41
6 3.59%
204  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 539
5 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 2.23
522 96.85
17 3.15%
205  โรงเรียนบ้านนางาม 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
206  โรงเรียนบ้านค้อ 145
1 0.69
1 0.69
0 0.00
2 1.38
0 0.00
141 97.24
4 2.76%
207  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
208  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
209  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
210  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 164
0 0.00
0 0.00
2 1.22
0 0.00
0 0.00
162 98.78
2 1.22%
211  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านโพนทอง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนรัฐทวิคาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านสังข์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนบ้านราชธานี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
229  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,965 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,343 5.60
เตี้ย  808 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,827 7.62
ผอมและเตี้ย  597 2.49
อ้วนและเตี้ย  546 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,844 78.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,121 คน


21.37%


Powered By www.thaieducation.net