ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 7
2 28.57
0 0.00
2 28.57
0 0.00
3 42.86
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 29
6 20.69
5 17.24
0 0.00
7 24.14
1 3.45
10 34.48
19 65.52%
3  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 16
4 25.00
0 0.00
3 18.75
2 12.50
1 6.25
6 37.50
10 62.50%
4  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 22
2 9.09
2 9.09
4 18.18
2 9.09
3 13.64
9 40.91
13 59.09%
5  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 65
13 20.00
5 7.69
13 20.00
5 7.69
1 1.54
28 43.08
37 56.92%
6  โรงเรียนบ้านโดท่างาม 63
9 14.29
5 7.94
9 14.29
6 9.52
5 7.94
29 46.03
34 53.97%
7  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 79
15 18.99
3 3.80
7 8.86
3 3.80
6 7.59
45 56.96
34 43.04%
8  โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 56
14 25.00
4 7.14
5 8.93
1 1.79
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
9  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 86
17 19.77
6 6.98
7 8.14
6 6.98
0 0.00
50 58.14
36 41.86%
10  โรงเรียนบ้านบรบือ 1327
71 5.35
39 2.94
145 10.93
110 8.29
185 13.94
777 58.55
550 41.45%
11  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 27
4 14.81
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
12  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 112
16 14.29
11 9.82
6 5.36
5 4.46
4 3.57
70 62.50
42 37.50%
13  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 171
6 3.51
4 2.34
31 18.13
14 8.19
8 4.68
108 63.16
63 36.84%
14  โรงเรียนบ้านแดง 99
9 9.09
9 9.09
8 8.08
7 7.07
3 3.03
63 63.64
36 36.36%
15  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 69
5 7.25
2 2.90
9 13.04
9 13.04
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
16  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
5 16.13
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
17  โรงเรียนบ้านโพนละออม 60
7 11.67
14 23.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 127
3 2.36
0 0.00
41 32.28
0 0.00
0 0.00
83 65.35
44 34.65%
19  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 100
1 1.00
3 3.00
12 12.00
18 18.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 153
17 11.11
16 10.46
11 7.19
6 3.92
1 0.65
102 66.67
51 33.33%
21  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
22  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 110
16 14.55
13 11.82
7 6.36
0 0.00
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 40
1 2.50
10 25.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 130
3 2.31
12 9.23
14 10.77
8 6.15
5 3.85
88 67.69
42 32.31%
25  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 31
3 9.68
0 0.00
0 0.00
1 3.23
6 19.35
21 67.74
10 32.26%
26  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 167
15 8.98
9 5.39
20 11.98
7 4.19
2 1.20
114 68.26
53 31.74%
27  โรงเรียนบ้านหนองแก 82
9 10.98
2 2.44
9 10.98
5 6.10
1 1.22
56 68.29
26 31.71%
28  โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 84
5 5.95
4 4.76
8 9.52
3 3.57
6 7.14
58 69.05
26 30.95%
29  โรงเรียนบ้านเหล่า 55
0 0.00
3 5.45
12 21.82
2 3.64
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
30  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 78
2 2.56
1 1.28
18 23.08
3 3.85
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
31  โรงเรียนบ้านแสนสุข 39
6 15.38
3 7.69
3 7.69
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
32  โรงเรียนบ้านวังแสง 115
10 8.70
0 0.00
24 20.87
0 0.00
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
33  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 107
8 7.48
0 0.00
13 12.15
10 9.35
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
34  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 187
9 4.81
12 6.42
12 6.42
10 5.35
11 5.88
133 71.12
54 28.88%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัว 111
13 11.71
4 3.60
14 12.61
1 0.90
0 0.00
79 71.17
32 28.83%
36  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 28
4 14.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
37  โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 56
8 14.29
2 3.57
3 5.36
3 5.36
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
38  โรงเรียนบ้านดอนงัว 99
6 6.06
0 0.00
13 13.13
5 5.05
4 4.04
71 71.72
28 28.28%
39  โรงเรียนบ้านคอกม้า 78
13 16.67
4 5.13
5 6.41
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
40  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78
8 10.26
9 11.54
4 5.13
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
41  โรงเรียนบ้านภูดิน 78
10 12.82
5 6.41
7 8.97
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
42  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2031
126 6.20
49 2.41
342 16.84
50 2.46
6 0.30
1458 71.79
573 28.21%
43  โรงเรียนบ้านซองแมว 82
9 10.98
4 4.88
4 4.88
4 4.88
2 2.44
59 71.95
23 28.05%
44  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 93
8 8.60
7 7.53
5 5.38
3 3.23
3 3.23
67 72.04
26 27.96%
45  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 115
12 10.43
2 1.74
17 14.78
1 0.87
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
46  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
47  โรงเรียนวันครู 2502 71
2 2.82
0 0.00
16 22.54
1 1.41
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
48  โรงเรียนบ้านเอียด 94
0 0.00
8 8.51
3 3.19
8 8.51
6 6.38
69 73.40
25 26.60%
49  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 113
10 8.85
9 7.96
11 9.73
0 0.00
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
50  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 91
0 0.00
0 0.00
10 10.99
0 0.00
14 15.38
67 73.63
24 26.37%
51  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 77
2 2.60
5 6.49
13 16.88
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
52  โรงเรียนบ้านหนองจิก 161
10 6.21
4 2.48
27 16.77
0 0.00
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
53  โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 123
14 11.38
7 5.69
5 4.07
3 2.44
2 1.63
92 74.80
31 25.20%
54  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
55  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 56
2 3.57
4 7.14
8 14.29
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
56  โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
57  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 157
14 8.92
7 4.46
18 11.46
0 0.00
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
58  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 41
10 24.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
59  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 99
6 6.06
5 5.05
9 9.09
4 4.04
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
60  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้า 71
3 4.23
0 0.00
9 12.68
5 7.04
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
61  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 158
10 6.33
5 3.16
16 10.13
6 3.80
0 0.00
121 76.58
37 23.42%
62  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 43
5 11.63
0 0.00
2 4.65
3 6.98
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
63  โรงเรียนบ้านทัน 43
6 13.95
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
64  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 121
3 2.48
5 4.13
20 16.53
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
65  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 65
5 7.69
2 3.08
4 6.15
3 4.62
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
66  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 87
6 6.90
6 6.90
4 4.60
2 2.30
2 2.30
67 77.01
20 22.99%
67  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 135
4 2.96
1 0.74
26 19.26
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
68  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 136
2 1.47
4 2.94
21 15.44
0 0.00
4 2.94
105 77.21
31 22.79%
69  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 141
12 8.51
6 4.26
7 4.96
4 2.84
3 2.13
109 77.30
32 22.70%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 128
14 10.94
11 8.59
3 2.34
1 0.78
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
71  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 84
11 13.10
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
72  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 54
3 5.56
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
73  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 45
1 2.22
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
74  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
75  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 36
2 5.56
2 5.56
2 5.56
2 5.56
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
76  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 140
10 7.14
10 7.14
11 7.86
0 0.00
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
77  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 93
13 13.98
2 2.15
5 5.38
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
78  โรงเรียนบ้านหัวนา 163
9 5.52
8 4.91
13 7.98
2 1.23
3 1.84
128 78.53
35 21.47%
79  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 57
3 5.26
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
80  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 81
4 4.94
2 2.47
10 12.35
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 105
5 4.76
5 4.76
11 10.48
1 0.95
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
82  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2376
129 5.43
61 2.57
252 10.61
45 1.89
10 0.42
1879 79.08
497 20.92%
83  โรงเรียนบ้านสมศรี 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
84  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 50
1 2.00
2 4.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
86  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
87  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 108
8 7.41
4 3.70
8 7.41
1 0.93
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
88  โรงเรียนบ้านโสกภารา 144
7 4.86
6 4.17
15 10.42
0 0.00
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
89  โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 135
5 3.70
0 0.00
21 15.56
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
90  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 89
4 4.49
4 4.49
3 3.37
4 4.49
2 2.25
72 80.90
17 19.10%
91  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
92  โรงเรียนบ้านดอนบม 59
2 3.39
2 3.39
2 3.39
4 6.78
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
93  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 152
13 8.55
6 3.95
8 5.26
1 0.66
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
94  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
95  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 132
7 5.30
5 3.79
8 6.06
4 3.03
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
96  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ) 39
3 7.69
0 0.00
2 5.13
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
97  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 56
1 1.79
2 3.57
0 0.00
4 7.14
3 5.36
46 82.14
10 17.86%
98  โรงเรียนอนุบาลแกดำ 101
8 7.92
3 2.97
5 4.95
2 1.98
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
99  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 173
5 2.89
7 4.05
17 9.83
1 0.58
0 0.00
143 82.66
30 17.34%
100  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 75
3 4.00
1 1.33
6 8.00
3 4.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
101  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 52
6 11.54
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
102  โรงเรียนบ้านโคกกุง 53
2 3.77
3 5.66
3 5.66
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
103  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 137
0 0.00
5 3.65
18 13.14
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
104  โรงเรียนบ้านกุดซุย 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
105  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 66
2 3.03
3 4.55
5 7.58
1 1.52
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
106  โรงเรียนบ้านโสกแดง 91
6 6.59
3 3.30
2 2.20
2 2.20
2 2.20
76 83.52
15 16.48%
107  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ) 61
3 4.92
0 0.00
6 9.84
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
108  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 98
7 7.14
6 6.12
3 3.06
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
109  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 166
6 3.61
3 1.81
17 10.24
1 0.60
0 0.00
139 83.73
27 16.27%
110  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
111  โรงเรียนบ้านโนนทอง 130
4 3.08
6 4.62
0 0.00
5 3.85
6 4.62
109 83.85
21 16.15%
112  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
5 5.75
0 0.00
3 3.45
0 0.00
6 6.90
73 83.91
14 16.09%
113  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 106
11 10.38
4 3.77
2 1.89
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
114  โรงเรียนบ้านหนองแวง 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
115  โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 138
0 0.00
0 0.00
8 5.80
7 5.07
7 5.07
116 84.06
22 15.94%
116  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 51
4 7.84
3 5.88
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
117  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 134
8 5.97
1 0.75
7 5.22
4 2.99
1 0.75
113 84.33
21 15.67%
118  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 77
3 3.90
1 1.30
7 9.09
1 1.30
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
119  โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 142
8 5.63
3 2.11
5 3.52
4 2.82
2 1.41
120 84.51
22 15.49%
120  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
121  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 100
5 5.00
1 1.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 167
7 4.19
2 1.20
7 4.19
5 2.99
4 2.40
142 85.03
25 14.97%
123  โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 67
7 10.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.48
57 85.07
10 14.93%
124  โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 89
4 4.49
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
125  โรงเรียนบ้านหนองสิม 97
7 7.22
4 4.12
3 3.09
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
126  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 104
4 3.85
3 2.88
4 3.85
4 3.85
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
127  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
128  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 105
2 1.90
4 3.81
6 5.71
2 1.90
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
129  โรงเรียนบ้านหัวขัว(บรบือ) 49
1 2.04
3 6.12
1 2.04
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
130  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
131  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 128
4 3.13
0 0.00
14 10.94
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
133  โรงเรียนบ้านกุดแคน 51
1 1.96
1 1.96
3 5.88
0 0.00
2 3.92
44 86.27
7 13.73%
134  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 81
3 3.70
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
135  โรงเรียนบ้านหินลาด 63
3 4.76
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
136  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 119
3 2.52
2 1.68
6 5.04
1 0.84
3 2.52
104 87.39
15 12.61%
137  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
138  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
139  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 65
1 1.54
0 0.00
6 9.23
1 1.54
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
140  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 127
3 2.36
0 0.00
12 9.45
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
141  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 122
4 3.28
4 3.28
4 3.28
1 0.82
1 0.82
108 88.52
14 11.48%
142  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 90
5 5.56
4 4.44
1 1.11
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
143  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 72
3 4.17
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
144  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 851
28 3.29
16 1.88
39 4.58
8 0.94
3 0.35
757 88.95
94 11.05%
145  โรงเรียนบ้านจำนัก 64
2 3.13
3 4.69
2 3.13
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
146  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 65
1 1.54
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
147  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
148  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
149  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 143
6 4.20
3 2.10
6 4.20
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
150  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 99
1 1.01
3 3.03
6 6.06
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
151  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
152  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
153  โรงเรียนบ้านโพนงาม 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
154  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 78
4 5.13
1 1.28
1 1.28
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
155  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
156  โรงเรียนบ้านหนองคู 185
4 2.16
4 2.16
6 3.24
2 1.08
0 0.00
169 91.35
16 8.65%
157  โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
158  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 134
2 1.49
2 1.49
7 5.22
0 0.00
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
159  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
160  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
161  โรงเรียนบ้านพงโพด 100
2 2.00
1 1.00
3 3.00
0 0.00
2 2.00
92 92.00
8 8.00%
162  โรงเรียนบ้านศาลา 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
163  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
164  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
4 6.15
60 92.31
5 7.69%
165  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
166  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 93
2 2.15
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
167  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 96
4 4.17
3 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
168  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
169  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 56
0 0.00
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
170  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 76
2 2.63
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
171  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
172  โรงเรียนบ้านโคกศรี 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
173  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
174  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 117
3 2.56
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
175  โรงเรียนบ้านนานกเขียน 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
1 1.89
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
176  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 106
5 4.72
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
177  โรงเรียนบ้านดงมัน 182
3 1.65
0 0.00
7 3.85
0 0.00
0 0.00
172 94.51
10 5.49%
178  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
179  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 112
1 0.89
0 0.00
2 1.79
1 0.89
1 0.89
107 95.54
5 4.46%
180  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
181  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
182  โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
183  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
184  โรงเรียนบ้านหนองโก 195
2 1.03
0 0.00
3 1.54
0 0.00
0 0.00
190 97.44
5 2.56%
185  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 133
1 0.75
0 0.00
1 0.75
0 0.00
1 0.75
130 97.74
3 2.26%
186  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านปอแดง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านหนองโพด 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 57
-1 -1.75
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,572 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,176 5.45
เตี้ย  625 2.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,958 9.08
ผอมและเตี้ย  502 2.33
อ้วนและเตี้ย  369 1.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,942 78.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,630 คน


21.46%


Powered By www.thaieducation.net