ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 73
5 6.85
4 5.48
17 23.29
9 12.33
21 28.77
17 23.29
56 76.71%
2  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 164
21 12.80
22 13.41
26 15.85
21 12.80
22 13.41
52 31.71
112 68.29%
3  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 92
8 8.70
16 17.39
6 6.52
24 26.09
8 8.70
30 32.61
62 67.39%
4  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 210
17 8.10
22 10.48
18 8.57
39 18.57
40 19.05
74 35.24
136 64.76%
5  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 30
6 20.00
5 16.67
3 10.00
2 6.67
3 10.00
11 36.67
19 63.33%
6  โรงเรียนบ้านนาดง 57
8 14.04
7 12.28
8 14.04
7 12.28
5 8.77
22 38.60
35 61.40%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 146
5 3.42
60 41.10
15 10.27
2 1.37
6 4.11
58 39.73
88 60.27%
8  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 68
5 7.35
7 10.29
12 17.65
12 17.65
4 5.88
28 41.18
40 58.82%
9  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
5 27.78
3 16.67
8 44.44
10 55.56%
10  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 172
22 12.79
19 11.05
18 10.47
11 6.40
16 9.30
86 50.00
86 50.00%
11  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 48
7 14.58
8 16.67
5 10.42
4 8.33
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171
5 2.92
9 5.26
22 12.87
14 8.19
29 16.96
92 53.80
79 46.20%
13  โรงเรียนบ้านดงต้อง 96
11 11.46
12 12.50
6 6.25
7 7.29
8 8.33
52 54.17
44 45.83%
14  โรงเรียนจันทราราม 61
11 18.03
4 6.56
7 11.48
5 8.20
0 0.00
34 55.74
27 44.26%
15  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 37
5 13.51
6 16.22
5 13.51
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
16  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 147
15 10.20
16 10.88
16 10.88
9 6.12
7 4.76
84 57.14
63 42.86%
17  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
2 28.57
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
18  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 96
12 12.50
6 6.25
7 7.29
13 13.54
3 3.13
55 57.29
41 42.71%
19  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 17
4 23.53
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
20  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 21
2 9.52
1 4.76
5 23.81
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
21  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 63
14 22.22
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 154
6 3.90
19 12.34
12 7.79
21 13.64
0 0.00
96 62.34
58 37.66%
23  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85
8 9.41
1 1.18
7 8.24
8 9.41
8 9.41
53 62.35
32 37.65%
24  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8
1 12.50
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
25  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 125
17 13.60
11 8.80
17 13.60
0 0.00
0 0.00
80 64.00
45 36.00%
26  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 142
23 16.20
8 5.63
15 10.56
3 2.11
1 0.70
92 64.79
50 35.21%
27  โรงเรียนบ้านน้อย 58
4 6.90
4 6.90
3 5.17
6 10.34
2 3.45
39 67.24
19 32.76%
28  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 74
8 10.81
6 8.11
8 10.81
2 2.70
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
29  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 84
12 14.29
7 8.33
5 5.95
0 0.00
3 3.57
57 67.86
27 32.14%
30  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 178
35 19.66
0 0.00
15 8.43
0 0.00
7 3.93
121 67.98
57 32.02%
31  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 111
5 4.50
15 13.51
5 4.50
2 1.80
8 7.21
76 68.47
35 31.53%
32  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 156
18 11.54
7 4.49
23 14.74
0 0.00
1 0.64
107 68.59
49 31.41%
33  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 48
6 12.50
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
34  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 101
10 9.90
7 6.93
7 6.93
4 3.96
3 2.97
70 69.31
31 30.69%
35  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 33
5 15.15
4 12.12
1 3.03
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
36  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 47
6 12.77
3 6.38
2 4.26
2 4.26
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
37  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 106
5 4.72
5 4.72
13 12.26
7 6.60
1 0.94
75 70.75
31 29.25%
38  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 152
16 10.53
9 5.92
17 11.18
2 1.32
0 0.00
108 71.05
44 28.95%
39  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 70
4 5.71
6 8.57
10 14.29
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
40  โรงเรียนบ้านเสียว 64
3 4.69
3 4.69
8 12.50
4 6.25
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
41  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1068
55 5.15
28 2.62
128 11.99
49 4.59
38 3.56
770 72.10
298 27.90%
42  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 110
9 8.18
1 0.91
17 15.45
3 2.73
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
43  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 34
4 11.76
2 5.88
3 8.82
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
44  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 53
3 5.66
5 9.43
2 3.77
2 3.77
2 3.77
39 73.58
14 26.42%
45  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 91
7 7.69
4 4.40
11 12.09
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
46  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 138
6 4.35
11 7.97
19 13.77
0 0.00
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
47  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 143
9 6.29
5 3.50
13 9.09
8 5.59
2 1.40
106 74.13
37 25.87%
48  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 386
61 15.80
6 1.55
30 7.77
2 0.52
0 0.00
287 74.35
99 25.65%
49  โรงเรียนบ้านโพนพระ 117
8 6.84
4 3.42
6 5.13
12 10.26
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
50  โรงเรียนบ้านม่วง 103
11 10.68
7 6.80
7 6.80
1 0.97
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
51  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 148
8 5.41
5 3.38
14 9.46
5 3.38
5 3.38
111 75.00
37 25.00%
52  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 48
2 4.17
1 2.08
6 12.50
2 4.17
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
53  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 225
15 6.67
15 6.67
13 5.78
11 4.89
2 0.89
169 75.11
56 24.89%
54  โรงเรียนบ้านนาโคก 77
4 5.19
0 0.00
12 15.58
3 3.90
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
55  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 390
41 10.51
10 2.56
44 11.28
0 0.00
0 0.00
295 75.64
95 24.36%
56  โรงเรียนบ้านว่าน 136
3 2.21
4 2.94
8 5.88
3 2.21
15 11.03
103 75.74
33 24.26%
57  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 183
12 6.56
8 4.37
19 10.38
4 2.19
1 0.55
139 75.96
44 24.04%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 120
8 6.67
9 7.50
9 7.50
2 1.67
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
59  โรงเรียนบ้านนากอ 60
7 11.67
2 3.33
3 5.00
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
60  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 43
3 6.98
2 4.65
4 9.30
0 0.00
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
61  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 70
3 4.29
3 4.29
6 8.57
3 4.29
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 289
24 8.30
6 2.08
34 11.76
2 0.69
0 0.00
223 77.16
66 22.84%
63  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 154
19 12.34
0 0.00
14 9.09
0 0.00
2 1.30
119 77.27
35 22.73%
64  โรงเรียนบ้านตอแก 80
6 7.50
3 3.75
7 8.75
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
65  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 99
6 6.06
0 0.00
15 15.15
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
66  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 85
6 7.06
5 5.88
7 8.24
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
67  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 98
10 10.20
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
68  โรงเรียนบ้านโพนทอง 133
6 4.51
3 2.26
13 9.77
3 2.26
2 1.50
106 79.70
27 20.30%
69  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 419
17 4.06
3 0.72
22 5.25
27 6.44
11 2.63
339 80.91
80 19.09%
70  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 58
6 10.34
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
71  โรงเรียนบ้านหนอง 101
6 5.94
4 3.96
9 8.91
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
72  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
1 2.33
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
73  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 113
6 5.31
5 4.42
6 5.31
4 3.54
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
74  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 70
1 1.43
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
75  โรงเรียนบ้านหัวทราย 81
7 8.64
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
76  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 146
9 6.16
7 4.79
4 2.74
4 2.74
3 2.05
119 81.51
27 18.49%
77  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 109
6 5.50
4 3.67
6 5.50
4 3.67
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
78  โรงเรียนป่าสักวิทยา 171
6 3.51
9 5.26
13 7.60
2 1.17
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 284
11 3.87
9 3.17
10 3.52
9 3.17
10 3.52
235 82.75
49 17.25%
80  โรงเรียนบ้านสวยหลง 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
1 5.56
1 5.56
15 83.33
3 16.67%
81  โรงเรียนบ้านหนองนาง 118
11 9.32
1 0.85
7 5.93
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
82  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 168
7 4.17
6 3.57
14 8.33
0 0.00
0 0.00
141 83.93
27 16.07%
83  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 81
3 3.70
2 2.47
3 3.70
3 3.70
2 2.47
68 83.95
13 16.05%
84  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 107
4 3.74
5 4.67
8 7.48
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
85  โรงเรียนบ้านโคกคอน 170
9 5.29
5 2.94
13 7.65
0 0.00
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
86  โรงเรียนบ้านปากโสม 121
6 4.96
1 0.83
12 9.92
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
87  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 225
10 4.44
6 2.67
11 4.89
4 1.78
4 1.78
190 84.44
35 15.56%
88  โรงเรียนบ้านโนนแดง 59
2 3.39
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
89  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 171
8 4.68
8 4.68
10 5.85
0 0.00
0 0.00
145 84.80
26 15.20%
90  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 84
2 2.38
4 4.76
6 7.14
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
91  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 85
2 2.35
3 3.53
7 8.24
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
92  โรงเรียนบ้านนาบง 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
93  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 370
15 4.05
7 1.89
14 3.78
5 1.35
10 2.70
319 86.22
51 13.78%
94  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 140
3 2.14
1 0.71
14 10.00
1 0.71
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
95  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 237
12 5.06
0 0.00
11 4.64
5 2.11
4 1.69
205 86.50
32 13.50%
96  โรงเรียนบ้านป่าสัก 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
97  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101
0 0.00
4 3.96
6 5.94
1 0.99
2 1.98
88 87.13
13 12.87%
98  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 94
5 5.32
1 1.06
4 4.26
1 1.06
1 1.06
82 87.23
12 12.77%
99  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 119
6 5.04
3 2.52
3 2.52
3 2.52
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
100  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 176
4 2.27
5 2.84
7 3.98
5 2.84
1 0.57
154 87.50
22 12.50%
101  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 89
0 0.00
0 0.00
9 10.11
2 2.25
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
102  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 262
11 4.20
10 3.82
0 0.00
0 0.00
11 4.20
230 87.79
32 12.21%
103  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 214
3 1.40
4 1.87
6 2.80
5 2.34
8 3.74
188 87.85
26 12.15%
104  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 160
2 1.25
2 1.25
14 8.75
0 0.00
1 0.63
141 88.13
19 11.88%
105  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 51
0 0.00
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
106  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 52
4 7.69
0 0.00
1 1.92
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
107  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 208
7 3.37
7 3.37
9 4.33
1 0.48
0 0.00
184 88.46
24 11.54%
108  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
109  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1362
34 2.50
0 0.00
116 8.52
0 0.00
0 0.00
1212 88.99
150 11.01%
110  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 137
6 4.38
2 1.46
5 3.65
2 1.46
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
111  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 111
5 4.50
1 0.90
6 5.41
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
112  โรงเรียนบ้านดงบัง 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
113  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
1 1.79
1 1.79
51 91.07
5 8.93%
114  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 56
2 3.57
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
115  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
116  โรงเรียนบ้านแสนสุข 95
2 2.11
1 1.05
4 4.21
0 0.00
1 1.05
87 91.58
8 8.42%
117  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131
1 0.76
2 1.53
5 3.82
1 0.76
2 1.53
120 91.60
11 8.40%
118  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
2 2.38
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
119  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
120  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 102
5 4.90
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
121  โรงเรียนบ้านวังยาง 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
122  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 104
3 2.88
0 0.00
4 3.85
0 0.00
1 0.96
96 92.31
8 7.69%
123  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 238
3 1.26
7 2.94
8 3.36
0 0.00
0 0.00
220 92.44
18 7.56%
124  โรงเรียนบ้านเป้า 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
125  โรงเรียนบ้านวังมน 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
1 3.45
27 93.10
2 6.90%
126  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 158
3 1.90
3 1.90
3 1.90
0 0.00
0 0.00
149 94.30
9 5.70%
127  โรงเรียนหินโงมวิทยา 196
0 0.00
0 0.00
9 4.59
0 0.00
2 1.02
185 94.39
11 5.61%
128  โรงเรียนบ้านสาวแล 111
2 1.80
1 0.90
3 2.70
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
129  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 76
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
1 1.32
73 96.05
3 3.95%
130  โรงเรียนอนุบาลสังคม 316
0 0.00
3 0.95
7 2.22
2 0.63
0 0.00
304 96.20
12 3.80%
131  โรงเรียนบ้านกองนาง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
132  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 73
1 1.37
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
133  โรงเรียนบ้านปากมาง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,317 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,020 5.89
เตี้ย  652 3.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,357 7.84
ผอมและเตี้ย  465 2.69
อ้วนและเตี้ย  363 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,460 77.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,857 คน


22.27%


Powered By www.thaieducation.net