ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 3
1 33.33
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 3
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังบอน 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 26
3 11.54
3 11.54
3 11.54
3 11.54
5 19.23
9 34.62
17 65.38%
5  โรงเรียนบ้านเครือคู้ 9
4 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
6  โรงเรียนด่านซ้าย 107
16 14.95
19 17.76
4 3.74
2 1.87
0 0.00
66 61.68
41 38.32%
7  โรงเรียนบ้านผึ้ง 43
4 9.30
0 0.00
9 20.93
2 4.65
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
8  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 47
5 10.64
2 4.26
8 17.02
2 4.26
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
9  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 14
2 14.29
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
10  โรงเรียนบ้านนาทอง 46
9 19.57
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
11  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 48
6 12.50
5 10.42
5 10.42
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
12  โรงเรียนบ้านแสงภา 69
10 14.49
1 1.45
6 8.70
0 0.00
5 7.25
47 68.12
22 31.88%
13  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 75
7 9.33
3 4.00
11 14.67
2 2.67
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 89
1 1.12
10 11.24
16 17.98
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
15  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 94
4 4.26
11 11.70
7 7.45
3 3.19
3 3.19
66 70.21
28 29.79%
16  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 63
5 7.94
2 3.17
10 15.87
1 1.59
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
17  โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
5 71.43
2 28.57%
18  โรงเรียนบ้านหนองแซง 7
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
19  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 63
7 11.11
4 6.35
5 7.94
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
21  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 15
3 20.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
22  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 53
7 13.21
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
23  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
24  โรงเรียนบ้านด่านดู่ 12
0 0.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
25  โรงเรียนบ้านหนองบง 238
33 13.87
4 1.68
21 8.82
0 0.00
0 0.00
180 75.63
58 24.37%
26  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 62
7 11.29
2 3.23
6 9.68
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
27  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
28  โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 77
4 5.19
3 3.90
9 11.69
2 2.60
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
29  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 214
16 7.48
13 6.07
17 7.94
2 0.93
2 0.93
164 76.64
50 23.36%
30  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 30
2 6.67
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
31  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
32  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
33  โรงเรียนบ้านร่องจิก 67
2 2.99
3 4.48
7 10.45
2 2.99
1 1.49
52 77.61
15 22.39%
34  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
2 7.41
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
35  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 27
0 0.00
2 7.41
4 14.81
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
36  โรงเรียนบ้านโป่งชี 72
6 8.33
2 2.78
5 6.94
3 4.17
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
37  โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 33
2 6.06
1 3.03
1 3.03
0 0.00
3 9.09
26 78.79
7 21.21%
38  โรงเรียนบ้านหินสอ 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
39  โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
40  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 77
9 11.69
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
41  โรงเรียนบ้านแก่ง 84
5 5.95
1 1.19
11 13.10
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
42  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 20
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองผือ 56
1 1.79
4 7.14
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
44  โรงเรียนบ้านโคกงาม 265
21 7.92
0 0.00
31 11.70
0 0.00
0 0.00
213 80.38
52 19.62%
45  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
46  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 326
20 6.13
3 0.92
33 10.12
0 0.00
5 1.53
265 81.29
61 18.71%
47  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 75
3 4.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
48  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 43
3 6.98
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
49  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 163
3 1.84
4 2.45
17 10.43
6 3.68
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
50  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 112
4 3.57
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
51  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 34
5 14.71
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
52  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 114
1 0.88
10 8.77
8 7.02
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
53  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
54  โรงเรียนบ้านปากแดง 108
0 0.00
3 2.78
14 12.96
1 0.93
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
55  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 54
3 5.56
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
56  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
57  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
58  โรงเรียนบ้านไฮตาก 26
4 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
59  โรงเรียนบ้านนาเจียง 87
7 8.05
1 1.15
4 4.60
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
60  โรงเรียนบ้านวังยาว 55
2 3.64
0 0.00
5 9.09
0 0.00
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
61  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
62  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
63  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
64  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 88
4 4.55
3 3.41
4 4.55
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
65  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 44
0 0.00
2 4.55
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
66  โรงเรียนบ้านโคนผง 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
67  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
68  โรงเรียนบ้านบง 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
69  โรงเรียนบ้านทับกี่ 109
3 2.75
0 0.00
8 7.34
2 1.83
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
70  โรงเรียนบ้านวังเวิน 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
71  โรงเรียนบ้านแก่งครก 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
72  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
73  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 63
1 1.59
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
74  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
0 0.00
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
75  โรงเรียนบ้านนาดี 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
76  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 88
3 3.41
2 2.27
3 3.41
0 0.00
1 1.14
79 89.77
9 10.23%
77  โรงเรียนบ้านหินแลบ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
78  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
79  โรงเรียนบ้านโพนสูง 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
80  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
81  โรงเรียนบ้านท่อน 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
20 90.91
2 9.09%
82  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
83  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
84  โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
85  โรงเรียนบ้านซำทอง 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
86  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
87  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
1 0.93
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
88  โรงเรียนบ้านปางคอม 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
89  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
90  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 34
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
91  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 138
0 0.00
2 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
92  โรงเรียนบ้านกกจาน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านกกสะตี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านนาข่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านนาคูณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านนามาลา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านปากหมัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านสองคอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านโคก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านโป่ง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  5,246 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  306 5.83
เตี้ย  149 2.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  462 8.81
ผอมและเตี้ย  48 0.91
อ้วนและเตี้ย  30 0.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,251 81.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 995 คน


18.97%


Powered By www.thaieducation.net