ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.55
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 3
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังบอน 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 26
3 11.54
3 11.54
3 11.54
3 11.54
5 19.23
9 34.62
17 65.38%
4  โรงเรียนบ้านนาทอง 46
9 19.57
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
5  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 48
6 12.50
5 10.42
5 10.42
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
6  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 63
5 7.94
2 3.17
10 15.87
1 1.59
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
7  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 63
7 11.11
4 6.35
5 7.94
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
9  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 53
7 13.21
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
10  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
11  โรงเรียนบ้านหนองบง 238
33 13.87
4 1.68
21 8.82
0 0.00
0 0.00
180 75.63
58 24.37%
12  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
13  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 214
16 7.48
13 6.07
17 7.94
2 0.93
2 0.93
164 76.64
50 23.36%
14  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 30
2 6.67
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
15  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
16  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
17  โรงเรียนบ้านร่องจิก 67
2 2.99
3 4.48
7 10.45
2 2.99
1 1.49
52 77.61
15 22.39%
18  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
2 7.41
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
19  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 27
0 0.00
2 7.41
4 14.81
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
20  โรงเรียนบ้านโป่งชี 72
6 8.33
2 2.78
5 6.94
3 4.17
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
21  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 77
9 11.69
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
22  โรงเรียนบ้านแก่ง 84
5 5.95
1 1.19
11 13.10
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
23  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 20
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
24  โรงเรียนบ้านหนองผือ 56
1 1.79
4 7.14
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
25  โรงเรียนบ้านโคกงาม 265
21 7.92
0 0.00
31 11.70
0 0.00
0 0.00
213 80.38
52 19.62%
26  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
27  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 326
20 6.13
3 0.92
33 10.12
0 0.00
5 1.53
265 81.29
61 18.71%
28  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 75
3 4.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
29  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 43
3 6.98
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
30  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 163
3 1.84
4 2.45
17 10.43
6 3.68
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
31  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 34
5 14.71
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
32  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 114
1 0.88
10 8.77
8 7.02
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
33  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
34  โรงเรียนบ้านปากแดง 108
0 0.00
3 2.78
14 12.96
1 0.93
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
35  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 54
3 5.56
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
36  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
37  โรงเรียนบ้านไฮตาก 26
4 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
38  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
39  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 88
4 4.55
3 3.41
4 4.55
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
40  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 44
0 0.00
2 4.55
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
41  โรงเรียนบ้านโคนผง 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
42  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
43  โรงเรียนบ้านบง 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
44  โรงเรียนบ้านวังเวิน 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
45  โรงเรียนบ้านแก่งครก 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
46  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
47  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 63
1 1.59
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
48  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
0 0.00
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
49  โรงเรียนบ้านนาดี 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
50  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 88
3 3.41
2 2.27
3 3.41
0 0.00
1 1.14
79 89.77
9 10.23%
51  โรงเรียนบ้านหินแลบ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
52  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
53  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
54  โรงเรียนบ้านท่อน 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
20 90.91
2 9.09%
55  โรงเรียนบ้านซำทอง 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
56  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
57  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
1 0.93
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
58  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
59  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 34
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
60  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 138
0 0.00
2 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
61  โรงเรียนบ้านกกสะตี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
62  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
63  โรงเรียนบ้านนามาลา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
64  โรงเรียนบ้านปากหมัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
65  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
66  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
67  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
68  โรงเรียนบ้านโคก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  3,767 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  210 5.57
เตี้ย  84 2.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  328 8.71
ผอมและเตี้ย  32 0.85
อ้วนและเตี้ย  15 0.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,098 82.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 669 คน


17.76%


Powered By www.thaieducation.net