ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 24
4 16.67
1 4.17
5 20.83
4 16.67
0 0.00
10 41.67
14 58.33%
2  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 99
22 22.22
9 9.09
6 6.06
7 7.07
4 4.04
51 51.52
48 48.48%
3  โรงเรียนบ้านชัย 70
20 28.57
2 2.86
9 12.86
2 2.86
0 0.00
37 52.86
33 47.14%
4  โรงเรียนบ้านหนองอิอู 50
6 12.00
5 10.00
5 10.00
4 8.00
3 6.00
27 54.00
23 46.00%
5  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 44
4 9.09
4 9.09
10 22.73
1 2.27
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
6  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 76
4 5.26
2 2.63
12 15.79
5 6.58
9 11.84
44 57.89
32 42.11%
7  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 83
16 19.28
7 8.43
10 12.05
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
8  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 203
21 10.34
32 15.76
8 3.94
13 6.40
7 3.45
122 60.10
81 39.90%
9  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 42
10 23.81
4 9.52
2 4.76
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
10  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 190
19 10.00
7 3.68
13 6.84
5 2.63
28 14.74
118 62.11
72 37.89%
11  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 53
4 7.55
4 7.55
6 11.32
4 7.55
2 3.77
33 62.26
20 37.74%
12  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 175
24 13.71
15 8.57
20 11.43
4 2.29
1 0.57
111 63.43
64 36.57%
13  โรงเรียนบ้านยา 93
12 12.90
5 5.38
15 16.13
0 0.00
1 1.08
60 64.52
33 35.48%
14  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 89
8 8.99
6 6.74
0 0.00
5 5.62
12 13.48
58 65.17
31 34.83%
15  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 368
26 7.07
15 4.08
55 14.95
7 1.90
25 6.79
240 65.22
128 34.78%
16  โรงเรียนบ้านตูม 274
29 10.58
19 6.93
27 9.85
11 4.01
9 3.28
179 65.33
95 34.67%
17  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 67
4 5.97
3 4.48
5 7.46
5 7.46
6 8.96
44 65.67
23 34.33%
18  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 100
18 18.00
5 5.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
19  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 487
49 10.06
25 5.13
36 7.39
17 3.49
36 7.39
324 66.53
163 33.47%
20  โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 62
9 14.52
5 8.06
6 9.68
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
21  โรงเรียนบ้านนามั่ง 47
6 12.77
6 12.77
3 6.38
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
22  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 135
15 11.11
17 12.59
6 4.44
4 2.96
1 0.74
92 68.15
43 31.85%
23  โรงเรียนชุมชนวังทอง 259
27 10.42
18 6.95
12 4.63
16 6.18
9 3.47
177 68.34
82 31.66%
24  โรงเรียนบ้านโพนงาม 147
16 10.88
8 5.44
8 5.44
14 9.52
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
25  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 80
7 8.75
5 6.25
8 10.00
3 3.75
2 2.50
55 68.75
25 31.25%
26  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 68
7 10.29
6 8.82
5 7.35
3 4.41
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 155
20 12.90
11 7.10
5 3.23
6 3.87
5 3.23
108 69.68
47 30.32%
28  โรงเรียนบ้านหนองลาด 190
34 17.89
5 2.63
14 7.37
3 1.58
1 0.53
133 70.00
57 30.00%
29  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 158
12 7.59
12 7.59
19 12.03
3 1.90
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
30  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน) 162
10 6.17
10 6.17
10 6.17
9 5.56
8 4.94
115 70.99
47 29.01%
31  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 63
1 1.59
4 6.35
4 6.35
1 1.59
8 12.70
45 71.43
18 28.57%
32  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 175
12 6.86
14 8.00
16 9.14
8 4.57
0 0.00
125 71.43
50 28.57%
33  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 297
24 8.08
21 7.07
28 9.43
11 3.70
0 0.00
213 71.72
84 28.28%
34  โรงเรียนบ้านปูลู 89
0 0.00
0 0.00
15 16.85
5 5.62
5 5.62
64 71.91
25 28.09%
35  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 125
8 6.40
7 5.60
17 13.60
3 2.40
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
36  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 72
10 13.89
0 0.00
7 9.72
0 0.00
3 4.17
52 72.22
20 27.78%
37  โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 97
9 9.28
3 3.09
13 13.40
1 1.03
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
38  โรงเรียนบ้านคำยาง 30
0 0.00
0 0.00
7 23.33
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
39  โรงเรียนบ้านดงคำ 155
9 5.81
4 2.58
18 11.61
4 2.58
6 3.87
114 73.55
41 26.45%
40  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1370
80 5.84
97 7.08
106 7.74
58 4.23
20 1.46
1009 73.65
361 26.35%
41  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 88
10 11.36
9 10.23
4 4.55
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
42  โรงเรียนบ้านโพนสูง 96
4 4.17
4 4.17
17 17.71
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
43  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 136
8 5.88
7 5.15
18 13.24
0 0.00
1 0.74
102 75.00
34 25.00%
44  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 866
47 5.43
34 3.93
107 12.36
14 1.62
13 1.50
651 75.17
215 24.83%
45  โรงเรียนบ้านโนนหอม 190
10 5.26
5 2.63
17 8.95
15 7.89
0 0.00
143 75.26
47 24.74%
46  โรงเรียนบ้านโสกหมู 97
7 7.22
17 17.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
47  โรงเรียนธาตุดอนตูม 130
4 3.08
5 3.85
9 6.92
3 2.31
11 8.46
98 75.38
32 24.62%
48  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 151
15 9.93
0 0.00
20 13.25
1 0.66
1 0.66
114 75.50
37 24.50%
49  โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 45
4 8.89
1 2.22
3 6.67
2 4.44
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
50  โรงเรียนบ้านวังฮาง 111
3 2.70
4 3.60
17 15.32
3 2.70
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
51  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 58
5 8.62
1 1.72
7 12.07
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
52  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 42
3 7.14
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
53  โรงเรียนบ้านพังงู 86
7 8.14
2 2.33
6 6.98
3 3.49
2 2.33
66 76.74
20 23.26%
54  โรงเรียนบ้านนาคำวัง 100
12 12.00
1 1.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
55  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 166
12 7.23
7 4.22
17 10.24
2 1.20
0 0.00
128 77.11
38 22.89%
56  โรงเรียนบ้านนาทม 150
4 2.67
6 4.00
8 5.33
9 6.00
7 4.67
116 77.33
34 22.67%
57  โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 80
4 5.00
5 6.25
6 7.50
2 2.50
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
58  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 103
6 5.83
4 3.88
11 10.68
2 1.94
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
59  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 130
14 10.77
0 0.00
10 7.69
5 3.85
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
60  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 831
39 4.69
26 3.13
118 14.20
2 0.24
0 0.00
646 77.74
185 22.26%
61  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 45
4 8.89
2 4.44
2 4.44
0 0.00
2 4.44
35 77.78
10 22.22%
62  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 222
18 8.11
1 0.45
18 8.11
10 4.50
2 0.90
173 77.93
49 22.07%
63  โรงเรียนบ้านปอพาน 99
5 5.05
4 4.04
8 8.08
4 4.04
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
64  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 156
17 10.90
2 1.28
14 8.97
0 0.00
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
65  โรงเรียนบ้านนาจาน 376
20 5.32
14 3.72
40 10.64
5 1.33
0 0.00
297 78.99
79 21.01%
66  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 110
7 6.36
0 0.00
16 14.55
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
67  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 82
0 0.00
1 1.22
16 19.51
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
68  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 112
6 5.36
5 4.46
5 4.46
2 1.79
5 4.46
89 79.46
23 20.54%
69  โรงเรียนบ้านกล้วย 83
9 10.84
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
70  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 231
3 1.30
5 2.16
29 12.55
8 3.46
2 0.87
184 79.65
47 20.35%
71  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 154
9 5.84
8 5.19
7 4.55
4 2.60
3 1.95
123 79.87
31 20.13%
72  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 169
3 1.78
12 7.10
19 11.24
0 0.00
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
73  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 61
3 4.92
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
74  โรงเรียนบ้านไทย 46
5 10.87
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
75  โรงเรียนชุมชนสะงวย 133
9 6.77
7 5.26
6 4.51
4 3.01
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
76  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 175
15 8.57
10 5.71
7 4.00
2 1.14
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
77  โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 377
7 1.86
4 1.06
57 15.12
3 0.80
2 0.53
304 80.64
73 19.36%
78  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 115
10 8.70
4 3.48
8 6.96
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
79  โรงเรียนบ้านขาวัว 63
1 1.59
2 3.17
8 12.70
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
80  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 116
11 9.48
6 5.17
5 4.31
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
81  โรงเรียนบ้านดงหวาย 153
13 8.50
2 1.31
10 6.54
2 1.31
2 1.31
124 81.05
29 18.95%
82  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 164
14 8.54
9 5.49
6 3.66
1 0.61
1 0.61
133 81.10
31 18.90%
83  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 90
4 4.44
3 3.33
10 11.11
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
84  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 180
11 6.11
6 3.33
9 5.00
6 3.33
2 1.11
146 81.11
34 18.89%
85  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1061
50 4.71
43 4.05
58 5.47
22 2.07
27 2.54
861 81.15
200 18.85%
86  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 235
23 9.79
10 4.26
6 2.55
5 2.13
0 0.00
191 81.28
44 18.72%
87  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 123
6 4.88
7 5.69
7 5.69
2 1.63
1 0.81
100 81.30
23 18.70%
88  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 174
13 7.47
7 4.02
12 6.90
0 0.00
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
89  โรงเรียนบ้านนาไหม 213
22 10.33
6 2.82
10 4.69
1 0.47
0 0.00
174 81.69
39 18.31%
90  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 115
4 3.48
2 1.74
13 11.30
2 1.74
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
91  โรงเรียนบ้านหันน้อย 99
3 3.03
0 0.00
15 15.15
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
92  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 72
4 5.56
4 5.56
4 5.56
0 0.00
1 1.39
59 81.94
13 18.06%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 327
15 4.59
8 2.45
35 10.70
1 0.31
0 0.00
268 81.96
59 18.04%
94  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
1 1.19
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
95  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
96  โรงเรียนบ้านสะแบง 231
11 4.76
8 3.46
16 6.93
4 1.73
2 0.87
190 82.25
41 17.75%
97  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 51
3 5.88
4 7.84
0 0.00
2 3.92
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
98  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 114
8 7.02
0 0.00
11 9.65
0 0.00
1 0.88
94 82.46
20 17.54%
99  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 63
2 3.17
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
100  โรงเรียนบ้านวังชมภู 125
5 4.00
3 2.40
6 4.80
6 4.80
1 0.80
104 83.20
21 16.80%
101  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 90
4 4.44
4 4.44
3 3.33
2 2.22
2 2.22
75 83.33
15 16.67%
102  โรงเรียนบ้านเมืองไพร 67
5 7.46
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
103  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 43
1 2.33
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
104  โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 197
9 4.57
4 2.03
7 3.55
5 2.54
7 3.55
165 83.76
32 16.24%
105  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 111
4 3.60
1 0.90
13 11.71
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
106  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
107  โรงเรียนบ้านคำม่วง 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
2 3.51
2 3.51
48 84.21
9 15.79%
108  โรงเรียนบ้านหนองบัว 51
3 5.88
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
109  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 128
4 3.13
3 2.34
13 10.16
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
110  โรงเรียนบ้านทุ่ง 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
111  โรงเรียนบ้านนาเยีย 65
5 7.69
2 3.08
1 1.54
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
112  โรงเรียนบ้านนายม 78
5 6.41
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
113  โรงเรียนบ้านหนองผือ 65
1 1.54
3 4.62
5 7.69
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
114  โรงเรียนร่มเกล้า 2 695
22 3.17
15 2.16
9 1.29
37 5.32
21 3.02
591 85.04
104 14.96%
115  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 67
3 4.48
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
116  โรงเรียนบ้านนาโฮง 121
6 4.96
7 5.79
5 4.13
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
117  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 209
10 4.78
6 2.87
15 7.18
0 0.00
0 0.00
178 85.17
31 14.83%
118  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 162
4 2.47
14 8.64
3 1.85
1 0.62
2 1.23
138 85.19
24 14.81%
119  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 223
8 3.59
0 0.00
25 11.21
0 0.00
0 0.00
190 85.20
33 14.80%
120  โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 203
8 3.94
3 1.48
16 7.88
3 1.48
0 0.00
173 85.22
30 14.78%
121  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 188
4 2.13
4 2.13
7 3.72
12 6.38
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
122  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 70
3 4.29
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
123  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 154
4 2.60
4 2.60
5 3.25
7 4.55
2 1.30
132 85.71
22 14.29%
124  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
0 0.00
2 2.33
74 86.05
12 13.95%
125  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 86
3 3.49
3 3.49
4 4.65
1 1.16
1 1.16
74 86.05
12 13.95%
126  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 210
10 4.76
7 3.33
9 4.29
3 1.43
0 0.00
181 86.19
29 13.81%
127  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 191
11 5.76
7 3.66
6 3.14
1 0.52
1 0.52
165 86.39
26 13.61%
128  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
2 3.77
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
129  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 38
3 7.89
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
130  โรงเรียนบ้านศาลา 132
6 4.55
3 2.27
4 3.03
4 3.03
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
131  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 210
6 2.86
7 3.33
5 2.38
5 2.38
4 1.90
183 87.14
27 12.86%
132  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
133  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 225
18 8.00
0 0.00
9 4.00
0 0.00
0 0.00
198 88.00
27 12.00%
134  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 175
6 3.43
4 2.29
11 6.29
0 0.00
0 0.00
154 88.00
21 12.00%
135  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
136  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
1 1.14
2 2.27
78 88.64
10 11.36%
137  โรงเรียนสยามกลการ 3 109
5 4.59
4 3.67
3 2.75
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
138  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 175
4 2.29
4 2.29
7 4.00
2 1.14
2 1.14
156 89.14
19 10.86%
139  โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ 83
2 2.41
1 1.20
4 4.82
1 1.20
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
140  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 87
0 0.00
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
141  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 116
1 0.86
1 0.86
4 3.45
2 1.72
4 3.45
104 89.66
12 10.34%
142  โรงเรียนบ้านนาฮัง 97
5 5.15
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 78
3 3.85
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
144  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 89
2 2.25
4 4.49
3 3.37
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
145  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
146  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 81
2 2.47
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
148  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 61
0 0.00
3 4.92
2 3.28
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
149  โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
150  โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 63
2 3.17
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
151  โรงเรียนบ้านนาอุดม 96
2 2.08
4 4.17
3 3.13
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
152  โรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง) 118
6 5.08
2 1.69
1 0.85
2 1.69
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
153  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 66
2 3.03
1 1.52
1 1.52
1 1.52
1 1.52
60 90.91
6 9.09%
154  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 123
3 2.44
6 4.88
2 1.63
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
155  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 113
1 0.88
2 1.77
4 3.54
1 0.88
2 1.77
103 91.15
10 8.85%
156  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 102
3 2.94
2 1.96
3 2.94
0 0.00
1 0.98
93 91.18
9 8.82%
157  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 105
3 2.86
1 0.95
5 4.76
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
158  โรงเรียนบ้านหนองแซง 118
3 2.54
0 0.00
5 4.24
2 1.69
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
159  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 60
0 0.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
160  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
161  โรงเรียนบ้านดงดารา 87
0 0.00
1 1.15
6 6.90
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 158
4 2.53
2 1.27
2 1.27
2 1.27
2 1.27
146 92.41
12 7.59%
163  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 161
1 0.62
2 1.24
6 3.73
2 1.24
1 0.62
149 92.55
12 7.45%
164  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
165  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 124
3 2.42
2 1.61
2 1.61
2 1.61
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
166  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 71
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
1 1.41
66 92.96
5 7.04%
167  โรงเรียนบ้านทรายมูล 132
4 3.03
0 0.00
5 3.79
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
168  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 89
1 1.12
0 0.00
4 4.49
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
169  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
170  โรงเรียนบ้านคำบอน 75
2 2.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
171  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 138
2 1.45
5 3.62
1 0.72
1 0.72
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
172  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 123
2 1.63
1 0.81
5 4.07
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
173  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 139
3 2.16
0 0.00
0 0.00
6 4.32
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
174  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
175  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
176  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 62
0 0.00
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
177  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 249
3 1.20
0 0.00
9 3.61
4 1.61
0 0.00
233 93.57
16 6.43%
178  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 63
0 0.00
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
179  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
180  โรงเรียนบ้านวังแข้ 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.96
48 94.12
3 5.88%
181  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 126
3 2.38
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
182  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
183  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 91
2 2.20
2 2.20
1 1.10
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
184  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 210
3 1.43
2 0.95
5 2.38
0 0.00
1 0.48
199 94.76
11 5.24%
185  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 298
1 0.34
2 0.67
8 2.68
3 1.01
0 0.00
284 95.30
14 4.70%
186  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
42 95.45
2 4.55%
187  โรงเรียนบ้านดงยาง 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
188  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 478
2 0.42
3 0.63
5 1.05
6 1.26
4 0.84
458 95.82
20 4.18%
189  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
190  โรงเรียนบ้านบ่อคํา 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
191  โรงเรียนบ้านปากดง 171
2 1.17
0 0.00
4 2.34
0 0.00
0 0.00
165 96.49
6 3.51%
192  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 88
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
193  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 147
0 0.00
1 0.68
4 2.72
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
194  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
195  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 174
0 0.00
0 0.00
3 1.72
1 0.57
1 0.57
169 97.13
5 2.87%
196  โรงเรียนบ้านจันทน์ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
197  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
198  โรงเรียนบ้านสมวิไล 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
199  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
200  โรงเรียนบ้านฝาง 142
0 0.00
-1 -0.70
3 2.11
0 0.00
0 0.00
140 98.59
2 1.41%
201  โรงเรียนบ้านช้าง 147
0 0.00
2 1.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 98.64
2 1.36%
202  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 221
0 0.00
0 0.00
3 1.36
0 0.00
0 0.00
218 98.64
3 1.36%
203  โรงเรียนบ้านสะคาม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,572 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,511 5.29
เตี้ย  963 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,962 6.87
ผอมและเตี้ย  548 1.92
อ้วนและเตี้ย  372 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,216 81.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,356 คน


18.75%


Powered By www.thaieducation.net