ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 153 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.37
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 24
4 16.67
1 4.17
5 20.83
4 16.67
0 0.00
10 41.67
14 58.33%
2  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 99
22 22.22
9 9.09
6 6.06
7 7.07
4 4.04
51 51.52
48 48.48%
3  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 44
4 9.09
4 9.09
10 22.73
1 2.27
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
4  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 76
4 5.26
2 2.63
12 15.79
5 6.58
9 11.84
44 57.89
32 42.11%
5  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 83
16 19.28
7 8.43
10 12.05
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
6  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 203
21 10.34
32 15.76
8 3.94
13 6.40
7 3.45
122 60.10
81 39.90%
7  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 190
19 10.00
7 3.68
13 6.84
5 2.63
28 14.74
118 62.11
72 37.89%
8  โรงเรียนบ้านยา 93
12 12.90
5 5.38
15 16.13
0 0.00
1 1.08
60 64.52
33 35.48%
9  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 89
8 8.99
6 6.74
0 0.00
5 5.62
12 13.48
58 65.17
31 34.83%
10  โรงเรียนบ้านตูม 274
29 10.58
19 6.93
27 9.85
11 4.01
9 3.28
179 65.33
95 34.67%
11  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 67
4 5.97
3 4.48
5 7.46
5 7.46
6 8.96
44 65.67
23 34.33%
12  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 100
18 18.00
5 5.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
13  โรงเรียนบ้านนามั่ง 47
6 12.77
6 12.77
3 6.38
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
14  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 135
15 11.11
17 12.59
6 4.44
4 2.96
1 0.74
92 68.15
43 31.85%
15  โรงเรียนบ้านโพนงาม 147
16 10.88
8 5.44
8 5.44
14 9.52
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
16  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 80
7 8.75
5 6.25
8 10.00
3 3.75
2 2.50
55 68.75
25 31.25%
17  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 68
7 10.29
6 8.82
5 7.35
3 4.41
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
18  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 158
12 7.59
12 7.59
19 12.03
3 1.90
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
19  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 63
1 1.59
4 6.35
4 6.35
1 1.59
8 12.70
45 71.43
18 28.57%
20  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 175
12 6.86
14 8.00
16 9.14
8 4.57
0 0.00
125 71.43
50 28.57%
21  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 297
24 8.08
21 7.07
28 9.43
11 3.70
0 0.00
213 71.72
84 28.28%
22  โรงเรียนบ้านปูลู 89
0 0.00
0 0.00
15 16.85
5 5.62
5 5.62
64 71.91
25 28.09%
23  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 125
8 6.40
7 5.60
17 13.60
3 2.40
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
24  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 72
10 13.89
0 0.00
7 9.72
0 0.00
3 4.17
52 72.22
20 27.78%
25  โรงเรียนบ้านคำยาง 30
0 0.00
0 0.00
7 23.33
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
26  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1370
80 5.84
97 7.08
106 7.74
58 4.23
20 1.46
1009 73.65
361 26.35%
27  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 88
10 11.36
9 10.23
4 4.55
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
28  โรงเรียนบ้านโพนสูง 96
4 4.17
4 4.17
17 17.71
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
29  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 136
8 5.88
7 5.15
18 13.24
0 0.00
1 0.74
102 75.00
34 25.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 866
47 5.43
34 3.93
107 12.36
14 1.62
13 1.50
651 75.17
215 24.83%
31  โรงเรียนบ้านโนนหอม 190
10 5.26
5 2.63
17 8.95
15 7.89
0 0.00
143 75.26
47 24.74%
32  โรงเรียนบ้านโสกหมู 97
7 7.22
17 17.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
33  โรงเรียนธาตุดอนตูม 130
4 3.08
5 3.85
9 6.92
3 2.31
11 8.46
98 75.38
32 24.62%
34  โรงเรียนบ้านวังฮาง 111
3 2.70
4 3.60
17 15.32
3 2.70
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
35  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 58
5 8.62
1 1.72
7 12.07
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
36  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 42
3 7.14
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
37  โรงเรียนบ้านพังงู 86
7 8.14
2 2.33
6 6.98
3 3.49
2 2.33
66 76.74
20 23.26%
38  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 166
12 7.23
7 4.22
17 10.24
2 1.20
0 0.00
128 77.11
38 22.89%
39  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 103
6 5.83
4 3.88
11 10.68
2 1.94
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
40  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 831
39 4.69
26 3.13
118 14.20
2 0.24
0 0.00
646 77.74
185 22.26%
41  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 45
4 8.89
2 4.44
2 4.44
0 0.00
2 4.44
35 77.78
10 22.22%
42  โรงเรียนบ้านปอพาน 99
5 5.05
4 4.04
8 8.08
4 4.04
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
43  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 156
17 10.90
2 1.28
14 8.97
0 0.00
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
44  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 110
7 6.36
0 0.00
16 14.55
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
45  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 82
0 0.00
1 1.22
16 19.51
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
46  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 112
6 5.36
5 4.46
5 4.46
2 1.79
5 4.46
89 79.46
23 20.54%
47  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 231
3 1.30
5 2.16
29 12.55
8 3.46
2 0.87
184 79.65
47 20.35%
48  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 154
9 5.84
8 5.19
7 4.55
4 2.60
3 1.95
123 79.87
31 20.13%
49  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 61
3 4.92
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
50  โรงเรียนบ้านไทย 46
5 10.87
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
51  โรงเรียนชุมชนสะงวย 133
9 6.77
7 5.26
6 4.51
4 3.01
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
52  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 175
15 8.57
10 5.71
7 4.00
2 1.14
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
53  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 115
10 8.70
4 3.48
8 6.96
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
54  โรงเรียนบ้านขาวัว 63
1 1.59
2 3.17
8 12.70
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
55  โรงเรียนบ้านดงหวาย 153
13 8.50
2 1.31
10 6.54
2 1.31
2 1.31
124 81.05
29 18.95%
56  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 164
14 8.54
9 5.49
6 3.66
1 0.61
1 0.61
133 81.10
31 18.90%
57  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 90
4 4.44
3 3.33
10 11.11
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
58  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 180
11 6.11
6 3.33
9 5.00
6 3.33
2 1.11
146 81.11
34 18.89%
59  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 235
23 9.79
10 4.26
6 2.55
5 2.13
0 0.00
191 81.28
44 18.72%
60  โรงเรียนบ้านนาไหม 213
22 10.33
6 2.82
10 4.69
1 0.47
0 0.00
174 81.69
39 18.31%
61  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 115
4 3.48
2 1.74
13 11.30
2 1.74
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
62  โรงเรียนบ้านหันน้อย 99
3 3.03
0 0.00
15 15.15
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
63  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 72
4 5.56
4 5.56
4 5.56
0 0.00
1 1.39
59 81.94
13 18.06%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 327
15 4.59
8 2.45
35 10.70
1 0.31
0 0.00
268 81.96
59 18.04%
65  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
66  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
1 1.19
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
67  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 51
3 5.88
4 7.84
0 0.00
2 3.92
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
68  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 114
8 7.02
0 0.00
11 9.65
0 0.00
1 0.88
94 82.46
20 17.54%
69  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 63
2 3.17
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
70  โรงเรียนบ้านวังชมภู 125
5 4.00
3 2.40
6 4.80
6 4.80
1 0.80
104 83.20
21 16.80%
71  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 90
4 4.44
4 4.44
3 3.33
2 2.22
2 2.22
75 83.33
15 16.67%
72  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 43
1 2.33
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
73  โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 197
9 4.57
4 2.03
7 3.55
5 2.54
7 3.55
165 83.76
32 16.24%
74  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 111
4 3.60
1 0.90
13 11.71
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
75  โรงเรียนบ้านคำม่วง 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
2 3.51
2 3.51
48 84.21
9 15.79%
76  โรงเรียนบ้านหนองบัว 51
3 5.88
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
77  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 128
4 3.13
3 2.34
13 10.16
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
78  โรงเรียนบ้านทุ่ง 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
79  โรงเรียนบ้านนาเยีย 65
5 7.69
2 3.08
1 1.54
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
80  โรงเรียนบ้านหนองผือ 65
1 1.54
3 4.62
5 7.69
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
81  โรงเรียนร่มเกล้า 2 695
22 3.17
15 2.16
9 1.29
37 5.32
21 3.02
591 85.04
104 14.96%
82  โรงเรียนบ้านนาโฮง 121
6 4.96
7 5.79
5 4.13
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
83  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 209
10 4.78
6 2.87
15 7.18
0 0.00
0 0.00
178 85.17
31 14.83%
84  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 162
4 2.47
14 8.64
3 1.85
1 0.62
2 1.23
138 85.19
24 14.81%
85  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 223
8 3.59
0 0.00
25 11.21
0 0.00
0 0.00
190 85.20
33 14.80%
86  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 188
4 2.13
4 2.13
7 3.72
12 6.38
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
87  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 70
3 4.29
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
88  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 154
4 2.60
4 2.60
5 3.25
7 4.55
2 1.30
132 85.71
22 14.29%
89  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 86
3 3.49
3 3.49
4 4.65
1 1.16
1 1.16
74 86.05
12 13.95%
90  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
0 0.00
2 2.33
74 86.05
12 13.95%
91  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 210
10 4.76
7 3.33
9 4.29
3 1.43
0 0.00
181 86.19
29 13.81%
92  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 191
11 5.76
7 3.66
6 3.14
1 0.52
1 0.52
165 86.39
26 13.61%
93  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
2 3.77
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
94  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 38
3 7.89
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
95  โรงเรียนบ้านศาลา 132
6 4.55
3 2.27
4 3.03
4 3.03
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
96  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 210
6 2.86
7 3.33
5 2.38
5 2.38
4 1.90
183 87.14
27 12.86%
97  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
98  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 175
6 3.43
4 2.29
11 6.29
0 0.00
0 0.00
154 88.00
21 12.00%
99  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
100  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
1 1.14
2 2.27
78 88.64
10 11.36%
101  โรงเรียนสยามกลการ 3 109
5 4.59
4 3.67
3 2.75
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
102  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 175
4 2.29
4 2.29
7 4.00
2 1.14
2 1.14
156 89.14
19 10.86%
103  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 116
1 0.86
1 0.86
4 3.45
2 1.72
4 3.45
104 89.66
12 10.34%
104  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 87
0 0.00
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
105  โรงเรียนบ้านนาฮัง 97
5 5.15
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
106  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 78
3 3.85
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
107  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 89
2 2.25
4 4.49
3 3.37
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
108  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
109  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
110  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 81
2 2.47
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
111  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 61
0 0.00
3 4.92
2 3.28
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
112  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 66
2 3.03
1 1.52
1 1.52
1 1.52
1 1.52
60 90.91
6 9.09%
113  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 123
3 2.44
6 4.88
2 1.63
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
114  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 113
1 0.88
2 1.77
4 3.54
1 0.88
2 1.77
103 91.15
10 8.85%
115  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 105
3 2.86
1 0.95
5 4.76
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
116  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 60
0 0.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
117  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
118  โรงเรียนบ้านดงดารา 87
0 0.00
1 1.15
6 6.90
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
119  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 161
1 0.62
2 1.24
6 3.73
2 1.24
1 0.62
149 92.55
12 7.45%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
121  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 124
3 2.42
2 1.61
2 1.61
2 1.61
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
122  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 71
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
1 1.41
66 92.96
5 7.04%
123  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 89
1 1.12
0 0.00
4 4.49
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
124  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
125  โรงเรียนบ้านคำบอน 75
2 2.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
126  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 138
2 1.45
5 3.62
1 0.72
1 0.72
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
127  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 139
3 2.16
0 0.00
0 0.00
6 4.32
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
128  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
129  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
130  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 249
3 1.20
0 0.00
9 3.61
4 1.61
0 0.00
233 93.57
16 6.43%
131  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 63
0 0.00
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
132  โรงเรียนบ้านวังแข้ 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.96
48 94.12
3 5.88%
133  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
134  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 126
3 2.38
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
135  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 91
2 2.20
2 2.20
1 1.10
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
136  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 210
3 1.43
2 0.95
5 2.38
0 0.00
1 0.48
199 94.76
11 5.24%
137  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 298
1 0.34
2 0.67
8 2.68
3 1.01
0 0.00
284 95.30
14 4.70%
138  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
42 95.45
2 4.55%
139  โรงเรียนบ้านดงยาง 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
140  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 478
2 0.42
3 0.63
5 1.05
6 1.26
4 0.84
458 95.82
20 4.18%
141  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
142  โรงเรียนบ้านปากดง 171
2 1.17
0 0.00
4 2.34
0 0.00
0 0.00
165 96.49
6 3.51%
143  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 88
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
144  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 147
0 0.00
1 0.68
4 2.72
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
145  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
146  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 174
0 0.00
0 0.00
3 1.72
1 0.57
1 0.57
169 97.13
5 2.87%
147  โรงเรียนบ้านจันทน์ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
148  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
149  โรงเรียนบ้านสมวิไล 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
150  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
151  โรงเรียนบ้านฝาง 142
0 0.00
-1 -0.70
3 2.11
0 0.00
0 0.00
140 98.59
2 1.41%
152  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 221
0 0.00
0 0.00
3 1.36
0 0.00
0 0.00
218 98.64
3 1.36%
153  โรงเรียนบ้านช้าง 147
0 0.00
2 1.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 98.64
2 1.36%

 

จำนวนนักเรียน  20,677 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  980 4.74
เตี้ย  699 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,366 6.61
ผอมและเตี้ย  394 1.91
อ้วนและเตี้ย  228 1.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,010 82.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,667 คน


17.73%


Powered By www.thaieducation.net