ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 194 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 43
7 16.28
6 13.95
23 53.49
4 9.30
3 6.98
0 0.00
43 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคำบอน 86
20 23.26
19 22.09
19 22.09
23 26.74
5 5.81
0 0.00
86 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 43
17 39.53
11 25.58
7 16.28
7 16.28
1 2.33
0 0.00
43 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกศรี 36
6 16.67
7 19.44
13 36.11
5 13.89
5 13.89
0 0.00
36 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดงเรือง 39
9 23.08
8 20.51
3 7.69
5 12.82
4 10.26
10 25.64
29 74.36%
6  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132
21 15.91
21 15.91
8 6.06
16 12.12
23 17.42
43 32.58
89 67.42%
7  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 30
7 23.33
5 16.67
4 13.33
2 6.67
2 6.67
10 33.33
20 66.67%
8  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
3 50.00
0 0.00
2 33.33
4 66.67%
9  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 101
19 18.81
12 11.88
14 13.86
12 11.88
8 7.92
36 35.64
65 64.36%
10  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 73
19 26.03
12 16.44
3 4.11
9 12.33
0 0.00
30 41.10
43 58.90%
11  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 9
4 44.44
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
12  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 179
33 18.44
25 13.97
16 8.94
17 9.50
4 2.23
84 46.93
95 53.07%
13  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 174
19 10.92
39 22.41
11 6.32
14 8.05
9 5.17
82 47.13
92 52.87%
14  โรงเรียนบ้านกอก 133
8 6.02
10 7.52
12 9.02
18 13.53
22 16.54
63 47.37
70 52.63%
15  โรงเรียนบ้านผือ 88
19 21.59
6 6.82
4 4.55
8 9.09
7 7.95
44 50.00
44 50.00%
16  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 68
27 39.71
7 10.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 50.00
34 50.00%
17  โรงเรียนชุมชนจำปี 155
31 20.00
19 12.26
18 11.61
3 1.94
4 2.58
80 51.61
75 48.39%
18  โรงเรียนบ้านบะยาว 62
9 14.52
7 11.29
6 9.68
6 9.68
1 1.61
33 53.23
29 46.77%
19  โรงเรียนบ้านตูม 125
15 12.00
13 10.40
24 19.20
0 0.00
2 1.60
71 56.80
54 43.20%
20  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 137
25 18.25
7 5.11
26 18.98
0 0.00
0 0.00
79 57.66
58 42.34%
21  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 209
36 17.22
18 8.61
19 9.09
11 5.26
0 0.00
125 59.81
84 40.19%
22  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 117
13 11.11
8 6.84
8 6.84
11 9.40
7 5.98
70 59.83
47 40.17%
23  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 147
14 9.52
11 7.48
25 17.01
7 4.76
0 0.00
90 61.22
57 38.78%
24  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 62
8 12.90
5 8.06
7 11.29
4 6.45
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
25  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 106
12 11.32
10 9.43
11 10.38
2 1.89
6 5.66
65 61.32
41 38.68%
26  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 83
9 10.84
6 7.23
13 15.66
3 3.61
1 1.20
51 61.45
32 38.55%
27  โรงเรียนบ้านปอ 78
5 6.41
5 6.41
11 14.10
6 7.69
3 3.85
48 61.54
30 38.46%
28  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 60
6 10.00
4 6.67
4 6.67
4 6.67
5 8.33
37 61.67
23 38.33%
29  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 128
22 17.19
11 8.59
12 9.38
3 2.34
0 0.00
80 62.50
48 37.50%
30  โรงเรียนบ้านพันดอน 89
8 8.99
7 7.87
9 10.11
3 3.37
6 6.74
56 62.92
33 37.08%
31  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 90
17 18.89
8 8.89
0 0.00
5 5.56
3 3.33
57 63.33
33 36.67%
32  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 139
14 10.07
12 8.63
18 12.95
4 2.88
2 1.44
89 64.03
50 35.97%
33  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 49
6 12.24
4 8.16
6 12.24
0 0.00
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
34  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
25 15.06
13 7.83
17 10.24
1 0.60
1 0.60
109 65.66
57 34.34%
35  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 134
9 6.72
17 12.69
15 11.19
5 3.73
0 0.00
88 65.67
46 34.33%
36  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 617
27 4.38
17 2.76
69 11.18
44 7.13
53 8.59
407 65.96
210 34.04%
37  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 244
25 10.25
16 6.56
30 12.30
6 2.46
5 2.05
162 66.39
82 33.61%
38  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 37
5 13.51
1 2.70
1 2.70
5 13.51
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
39  โรงเรียนบ้านสมดี 31
6 19.35
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
40  โรงเรียนบ้านวาปี 103
5 4.85
5 4.85
22 21.36
0 0.00
1 0.97
70 67.96
33 32.04%
41  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 206
22 10.68
3 1.46
36 17.48
5 2.43
0 0.00
140 67.96
66 32.04%
42  โรงเรียนบ้านหนองแวง 22
3 13.64
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
43  โรงเรียนบ้านสี่แจ 129
5 3.88
9 6.98
22 17.05
5 3.88
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
44  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 41
1 2.44
3 7.32
8 19.51
1 2.44
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
45  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 64
4 6.25
7 10.94
7 10.94
2 3.13
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
46  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 55
7 12.73
2 3.64
6 10.91
2 3.64
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
47  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 156
23 14.74
7 4.49
17 10.90
0 0.00
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
48  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 171
8 4.68
7 4.09
9 5.26
12 7.02
14 8.19
121 70.76
50 29.24%
49  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 48
1 2.08
5 10.42
8 16.67
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
50  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 46
5 10.87
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
51  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 126
9 7.14
7 5.56
8 6.35
5 3.97
6 4.76
91 72.22
35 27.78%
52  โรงเรียนบ้านโนนสูง 65
8 12.31
2 3.08
7 10.77
0 0.00
1 1.54
47 72.31
18 27.69%
53  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 127
14 11.02
9 7.09
8 6.30
0 0.00
4 3.15
92 72.44
35 27.56%
54  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 62
6 9.68
5 8.06
1 1.61
4 6.45
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
55  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64
6 9.38
0 0.00
11 17.19
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
56  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 68
4 5.88
5 7.35
3 4.41
3 4.41
3 4.41
50 73.53
18 26.47%
57  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 80
5 6.25
13 16.25
2 2.50
0 0.00
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
58  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 191
12 6.28
10 5.24
10 5.24
8 4.19
10 5.24
141 73.82
50 26.18%
59  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 73
8 10.96
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
60  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 131
16 12.21
1 0.76
10 7.63
6 4.58
1 0.76
97 74.05
34 25.95%
61  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 27
0 0.00
5 18.52
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
62  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 47
6 12.77
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
63  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68
4 5.88
2 2.94
10 14.71
1 1.47
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
64  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
65  โรงเรียนบ้านเดียม 56
5 8.93
4 7.14
4 7.14
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
66  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 138
20 14.49
5 3.62
8 5.80
1 0.72
0 0.00
104 75.36
34 24.64%
67  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61
6 9.84
2 3.28
5 8.20
1 1.64
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
68  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 211
26 12.32
16 7.58
4 1.90
5 2.37
0 0.00
160 75.83
51 24.17%
69  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 170
3 1.76
2 1.18
30 17.65
5 2.94
1 0.59
129 75.88
41 24.12%
70  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 133
11 8.27
11 8.27
4 3.01
4 3.01
2 1.50
101 75.94
32 24.06%
71  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 147
18 12.24
10 6.80
7 4.76
0 0.00
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
72  โรงเรียนบ้านดงน้อย 148
12 8.11
9 6.08
7 4.73
7 4.73
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
73  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 83
2 2.41
2 2.41
8 9.64
7 8.43
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
74  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 110
6 5.45
6 5.45
11 10.00
2 1.82
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
75  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 75
2 2.67
0 0.00
14 18.67
0 0.00
1 1.33
58 77.33
17 22.67%
76  โรงเรียนบ้านนกขะบา 40
3 7.50
1 2.50
4 10.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
77  โรงเรียนบ้านโปร่ง 116
5 4.31
0 0.00
21 18.10
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
78  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 105
13 12.38
2 1.90
8 7.62
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
79  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 79
5 6.33
0 0.00
9 11.39
3 3.80
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
80  โรงเรียนบ้านเซียบ 121
11 9.09
1 0.83
14 11.57
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
81  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89
9 10.11
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
82  โรงเรียนบ้านปะโค 205
19 9.27
0 0.00
24 11.71
0 0.00
0 0.00
162 79.02
43 20.98%
83  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
84  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 49
3 6.12
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
85  โรงเรียนบ้านกุดยาง 152
15 9.87
2 1.32
7 4.61
7 4.61
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
86  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 108
11 10.19
2 1.85
8 7.41
1 0.93
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
87  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 159
10 6.29
3 1.89
18 11.32
1 0.63
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
88  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 85
5 5.88
1 1.18
11 12.94
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
89  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
90  โรงเรียนบ้านกงพาน 51
1 1.96
4 7.84
4 7.84
0 0.00
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
91  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
92  โรงเรียนบ้านหนองโก 57
3 5.26
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
93  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
94  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 121
11 9.09
6 4.96
6 4.96
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
95  โรงเรียนบ้านนาฝาย 179
22 12.29
0 0.00
11 6.15
1 0.56
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
96  โรงเรียนบ้านนาแบก 107
5 4.67
3 2.80
4 3.74
4 3.74
4 3.74
87 81.31
20 18.69%
97  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 70
6 8.57
0 0.00
0 0.00
5 7.14
2 2.86
57 81.43
13 18.57%
98  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 174
11 6.32
6 3.45
7 4.02
5 2.87
3 1.72
142 81.61
32 18.39%
99  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 104
3 2.88
3 2.88
11 10.58
2 1.92
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
100  โรงเรียนบ้านผาทอง 88
4 4.55
0 0.00
4 4.55
0 0.00
8 9.09
72 81.82
16 18.18%
101  โรงเรียนบ้านนายูง 102
5 4.90
2 1.96
11 10.78
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
102  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 125
6 4.80
7 5.60
5 4.00
1 0.80
3 2.40
103 82.40
22 17.60%
103  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 160
3 1.88
5 3.13
19 11.88
1 0.63
0 0.00
132 82.50
28 17.50%
104  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
105  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 64
7 10.94
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
106  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35
3 8.57
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
107  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 47
4 8.51
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
108  โรงเรียนบ้านโนนสา 119
4 3.36
6 5.04
0 0.00
7 5.88
3 2.52
99 83.19
20 16.81%
109  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223
13 5.83
11 4.93
7 3.14
6 2.69
0 0.00
186 83.41
37 16.59%
110  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 139
4 2.88
4 2.88
13 9.35
1 0.72
1 0.72
116 83.45
23 16.55%
111  โรงเรียนบ้านหนองกุง 109
3 2.75
2 1.83
13 11.93
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
112  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 527
29 5.50
4 0.76
48 9.11
3 0.57
2 0.38
441 83.68
86 16.32%
113  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
114  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 93
3 3.23
2 2.15
10 10.75
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
115  โรงเรียนบ้านหนองแสง 119
5 4.20
5 4.20
6 5.04
0 0.00
3 2.52
100 84.03
19 15.97%
116  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
117  โรงเรียนบ้านทับไฮ 89
5 5.62
4 4.49
5 5.62
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
118  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 147
2 1.36
6 4.08
15 10.20
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
119  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 307
19 6.19
0 0.00
29 9.45
0 0.00
0 0.00
259 84.36
48 15.64%
120  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 128
5 3.91
5 3.91
5 3.91
5 3.91
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
121  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 209
16 7.66
10 4.78
4 1.91
2 0.96
0 0.00
177 84.69
32 15.31%
122  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 118
4 3.39
4 3.39
10 8.47
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
123  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 66
4 6.06
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
124  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 762
21 2.76
39 5.12
54 7.09
0 0.00
0 0.00
648 85.04
114 14.96%
125  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95
4 4.21
0 0.00
8 8.42
2 2.11
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
126  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
127  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 42
1 2.38
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
128  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 64
8 12.50
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
129  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 64
6 9.38
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
130  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 100
5 5.00
4 4.00
3 3.00
2 2.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
131  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 124
8 6.45
4 3.23
4 3.23
1 0.81
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
132  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
133  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91
1 1.10
3 3.30
8 8.79
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
134  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 86
6 6.98
1 1.16
4 4.65
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
135  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 196
2 1.02
4 2.04
19 9.69
0 0.00
0 0.00
171 87.24
25 12.76%
136  โรงเรียนบ้านคำน้อย 112
2 1.79
2 1.79
8 7.14
2 1.79
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
137  โรงเรียนบ้านท่าลาด 40
5 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
138  โรงเรียนบ้านวังทอง 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
139  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 80
3 3.75
0 0.00
6 7.50
0 0.00
1 1.25
70 87.50
10 12.50%
140  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 113
1 0.88
4 3.54
8 7.08
1 0.88
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
141  โรงเรียนบ้านคำจวง 49
1 2.04
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
142  โรงเรียนบ้านคำม่วง 59
0 0.00
2 3.39
2 3.39
2 3.39
1 1.69
52 88.14
7 11.86%
143  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 290
14 4.83
8 2.76
12 4.14
0 0.00
0 0.00
256 88.28
34 11.72%
144  โรงเรียนบ้านนาแก 103
8 7.77
2 1.94
2 1.94
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
145  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 141
4 2.84
3 2.13
6 4.26
2 1.42
1 0.71
125 88.65
16 11.35%
146  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 106
6 5.66
2 1.89
4 3.77
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
147  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143
8 5.59
4 2.80
4 2.80
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
148  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
149  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 129
3 2.33
0 0.00
11 8.53
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
150  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65
1 1.54
1 1.54
0 0.00
3 4.62
2 3.08
58 89.23
7 10.77%
151  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86
2 2.33
2 2.33
5 5.81
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
152  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 99
0 0.00
1 1.01
8 8.08
1 1.01
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
153  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 95
4 4.21
2 2.11
3 3.16
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
154  โรงเรียนบ้านท่ายม 75
4 5.33
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
155  โรงเรียนบ้านทมนางาม 187
7 3.74
0 0.00
10 5.35
0 0.00
0 0.00
170 90.91
17 9.09%
156  โรงเรียนบ้านสามขา 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
157  โรงเรียนบ้านดูนเลา 57
1 1.75
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
158  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 219
4 1.83
5 2.28
9 4.11
0 0.00
1 0.46
200 91.32
19 8.68%
159  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
1 2.08
44 91.67
4 8.33%
160  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
161  โรงเรียนดงง่ามนางาม 111
5 4.50
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
162  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
163  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 75
2 2.67
2 2.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
164  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 875
33 3.77
6 0.69
30 3.43
1 0.11
0 0.00
805 92.00
70 8.00%
165  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
2 3.17
58 92.06
5 7.94%
166  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 77
1 1.30
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
167  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 155
3 1.94
1 0.65
8 5.16
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
168  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 221
3 1.36
4 1.81
3 1.36
4 1.81
3 1.36
204 92.31
17 7.69%
169  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
170  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
171  โรงเรียนบ้านดงกลาง 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 7.47
161 92.53
13 7.47%
172  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 150
0 0.00
3 2.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
139 92.67
11 7.33%
173  โรงเรียนบ้านคำยาง 239
5 2.09
5 2.09
6 2.51
0 0.00
1 0.42
222 92.89
17 7.11%
174  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 133
2 1.50
0 0.00
6 4.51
1 0.75
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
175  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 268
5 1.87
3 1.12
4 1.49
3 1.12
3 1.12
250 93.28
18 6.72%
176  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
177  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 93
2 2.15
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
178  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 173
1 0.58
2 1.16
4 2.31
3 1.73
1 0.58
162 93.64
11 6.36%
179  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 96
0 0.00
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
180  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 96
0 0.00
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
181  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 125
3 2.40
0 0.00
2 1.60
2 1.60
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
182  โรงเรียนบ้านม่วงดง 73
2 2.74
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
183  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 148
1 0.68
1 0.68
4 2.70
2 1.35
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
184  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 93
3 3.23
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
185  โรงเรียนบ้านนาม่วง 70
0 0.00
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
186  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
187  โรงเรียนบ้านหนองแดง 81
1 1.23
1 1.23
1 1.23
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
188  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
189  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
190  โรงเรียนบ้านโพนทอง 121
0 0.00
0 0.00
1 0.83
1 0.83
1 0.83
118 97.52
3 2.48%
191  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 149
1 0.67
0 0.00
2 1.34
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
192  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 225
2 0.89
0 0.00
1 0.44
0 0.00
0 0.00
222 98.67
3 1.33%
193  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 85
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
194  โรงเรียนบ้านท่าสัง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,892 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,434 6.55
เตี้ย  843 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,607 7.34
ผอมและเตี้ย  459 2.10
อ้วนและเตี้ย  302 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,247 78.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,645 คน


21.22%


Powered By www.thaieducation.net