ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้อง 45
38 84.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนงาม 53
22 41.51
13 24.53
11 20.75
7 13.21
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนตาล 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 5
0 0.00
1 20.00
3 60.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 143
10 6.99
11 7.69
18 12.59
16 11.19
19 13.29
69 48.25
74 51.75%
6  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 171
28 16.37
8 4.68
13 7.60
22 12.87
15 8.77
85 49.71
86 50.29%
7  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 91
7 7.69
10 10.99
17 18.68
9 9.89
0 0.00
48 52.75
43 47.25%
8  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 169
20 11.83
16 9.47
32 18.93
1 0.59
0 0.00
100 59.17
69 40.83%
9  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 91
23 25.27
5 5.49
5 5.49
3 3.30
0 0.00
55 60.44
36 39.56%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 188
53 28.19
0 0.00
18 9.57
2 1.06
0 0.00
115 61.17
73 38.83%
11  โรงเรียนบ้านนาด่าน 246
15 6.10
22 8.94
23 9.35
24 9.76
7 2.85
155 63.01
91 36.99%
12  โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 71
8 11.27
5 7.04
11 15.49
2 2.82
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
13  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 25
1 4.00
5 20.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
16 64.00
9 36.00%
14  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 202
37 18.32
18 8.91
15 7.43
2 0.99
0 0.00
130 64.36
72 35.64%
15  โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 99
9 9.09
4 4.04
18 18.18
4 4.04
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
16  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 659
37 5.61
23 3.49
60 9.10
60 9.10
51 7.74
428 64.95
231 35.05%
17  โรงเรียนบ้านนาแก 198
12 6.06
13 6.57
4 2.02
19 9.60
20 10.10
130 65.66
68 34.34%
18  โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 182
12 6.59
13 7.14
14 7.69
10 5.49
12 6.59
121 66.48
61 33.52%
19  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 36
4 11.11
1 2.78
3 8.33
2 5.56
2 5.56
24 66.67
12 33.33%
20  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 158
21 13.29
7 4.43
21 13.29
3 1.90
0 0.00
106 67.09
52 32.91%
21  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 68
10 14.71
4 5.88
3 4.41
5 7.35
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
22  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 99
13 13.13
3 3.03
9 9.09
6 6.06
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
23  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 116
5 4.31
6 5.17
13 11.21
2 1.72
9 7.76
81 69.83
35 30.17%
24  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 70
8 11.43
8 11.43
3 4.29
2 2.86
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
25  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 247
25 10.12
19 7.69
24 9.72
1 0.40
1 0.40
177 71.66
70 28.34%
26  โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 88
4 4.55
6 6.82
14 15.91
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
27  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 34
2 5.88
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
28  โรงเรียนบ้านก่าน 137
11 8.03
7 5.11
17 12.41
1 0.73
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
29  โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 181
14 7.73
10 5.52
13 7.18
7 3.87
3 1.66
134 74.03
47 25.97%
30  โรงเรียนบ้านหนองแสง 86
9 10.47
1 1.16
10 11.63
2 2.33
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
31  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 59
8 13.56
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
32  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 87
8 9.20
2 2.30
12 13.79
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
33  โรงเรียนบ้านผาเวียง 45
4 8.89
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
34  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1217
70 5.75
32 2.63
118 9.70
18 1.48
59 4.85
920 75.60
297 24.40%
35  โรงเรียนบ้านนาสมใจ 29
5 17.24
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
36  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 481
88 18.30
5 1.04
14 2.91
0 0.00
6 1.25
368 76.51
113 23.49%
37  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 103
4 3.88
0 0.00
20 19.42
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
38  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 209
13 6.22
8 3.83
13 6.22
12 5.74
0 0.00
163 77.99
46 22.01%
39  โรงเรียนบ้านกุดฮู 89
9 10.11
3 3.37
7 7.87
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
40  โรงเรียนบ้านสนามชัย 89
2 2.25
5 5.62
6 6.74
2 2.25
4 4.49
70 78.65
19 21.35%
41  โรงเรียนบ้านหนองค้อ 152
13 8.55
8 5.26
11 7.24
0 0.00
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
42  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 442
36 8.14
20 4.52
33 7.47
4 0.90
0 0.00
349 78.96
93 21.04%
43  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 72
3 4.17
2 2.78
8 11.11
2 2.78
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
44  โรงเรียนบ้านบุญทัน 168
13 7.74
3 1.79
14 8.33
3 1.79
2 1.19
133 79.17
35 20.83%
45  โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 88
7 7.95
3 3.41
8 9.09
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
46  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 196
9 4.59
8 4.08
23 11.73
0 0.00
0 0.00
156 79.59
40 20.41%
47  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 250
18 7.20
10 4.00
20 8.00
1 0.40
2 0.80
199 79.60
51 20.40%
48  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 211
17 8.06
6 2.84
15 7.11
5 2.37
0 0.00
168 79.62
43 20.38%
49  โรงเรียนบ้านหนองด่าน 238
13 5.46
15 6.30
10 4.20
3 1.26
5 2.10
192 80.67
46 19.33%
50  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 244
20 8.20
7 2.87
13 5.33
7 2.87
0 0.00
197 80.74
47 19.26%
51  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 226
4 1.77
0 0.00
23 10.18
5 2.21
11 4.87
183 80.97
43 19.03%
52  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 238
11 4.62
14 5.88
19 7.98
1 0.42
0 0.00
193 81.09
45 18.91%
53  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 168
10 5.95
4 2.38
14 8.33
2 1.19
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
54  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 280
30 10.71
1 0.36
15 5.36
3 1.07
0 0.00
231 82.50
49 17.50%
55  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 58
5 8.62
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
56  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 140
5 3.57
12 8.57
6 4.29
0 0.00
1 0.71
116 82.86
24 17.14%
57  โรงเรียนบ้านนาสมนึก 83
0 0.00
0 0.00
12 14.46
2 2.41
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
58  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 72
4 5.56
3 4.17
4 5.56
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
59  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 153
6 3.92
6 3.92
13 8.50
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
60  โรงเรียนบ้านไทยนิยม 131
0 0.00
0 0.00
21 16.03
0 0.00
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
61  โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 138
9 6.52
3 2.17
10 7.25
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
62  โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 88
4 4.55
3 3.41
2 2.27
3 3.41
2 2.27
74 84.09
14 15.91%
63  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 59
0 0.00
4 6.78
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
64  โรงเรียนบ้านนาไร่ 100
0 0.00
2 2.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
65  โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 187
10 5.35
0 0.00
17 9.09
0 0.00
0 0.00
160 85.56
27 14.44%
66  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 140
6 4.29
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
67  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 175
8 4.57
4 2.29
12 6.86
1 0.57
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
68  โรงเรียนยูงทองวิทยา 64
1 1.56
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
69  โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 149
2 1.34
0 0.00
6 4.03
12 8.05
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
70  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 146
1 0.68
7 4.79
11 7.53
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
71  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 31
0 0.00
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
72  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 109
2 1.83
4 3.67
7 6.42
1 0.92
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
73  โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ 39
3 7.69
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
74  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
1 1.75
1 1.75
50 87.72
7 12.28%
75  โรงเรียนบ้านผาวัง 132
3 2.27
2 1.52
11 8.33
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
76  โรงเรียนกุดแห่วิทยา 242
5 2.07
7 2.89
13 5.37
3 1.24
1 0.41
213 88.02
29 11.98%
77  โรงเรียนบ้านอาบช้าง 109
2 1.83
1 0.92
9 8.26
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
78  โรงเรียนบ้านต่างแคน 130
4 3.08
1 0.77
10 7.69
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
79  โรงเรียนบ้านยางชุม 73
2 2.74
0 0.00
5 6.85
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
80  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 384
17 4.43
7 1.82
16 4.17
2 0.52
0 0.00
342 89.06
42 10.94%
81  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
82  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 120
5 4.17
0 0.00
7 5.83
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
83  โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 159
0 0.00
5 3.14
5 3.14
2 1.26
3 1.89
144 90.57
15 9.43%
84  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 120
3 2.50
0 0.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
85  โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 103
3 2.91
1 0.97
5 4.85
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
86  โรงเรียนบ้านภูเขาวง 12
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
87  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 180
7 3.89
1 0.56
5 2.78
0 0.00
2 1.11
165 91.67
15 8.33%
88  โรงเรียนบ้านวังหินซา 152
6 3.95
0 0.00
6 3.95
0 0.00
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
89  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 77
4 5.19
1 1.30
1 1.30
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
90  โรงเรียนบ้านนาสี 90
1 1.11
4 4.44
1 1.11
1 1.11
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
91  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
92  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 103
2 1.94
1 0.97
4 3.88
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
93  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 90
1 1.11
1 1.11
3 3.33
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
94  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 152
9 5.92
0 0.00
1 0.66
0 0.00
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
95  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 155
3 1.94
0 0.00
1 0.65
5 3.23
0 0.00
146 94.19
9 5.81%
96  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 167
3 1.80
0 0.00
4 2.40
0 0.00
0 0.00
160 95.81
7 4.19%
97  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 98
0 0.00
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
98  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านนากลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านนาโมง 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,635 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,021 6.98
เตี้ย  493 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,123 7.67
ผอมและเตี้ย  320 2.19
อ้วนและเตี้ย  240 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,438 78.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,197 คน


21.84%


Powered By www.thaieducation.net