ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนหัน 40
13 32.50
9 22.50
11 27.50
4 10.00
3 7.50
0 0.00
40 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 66
10 15.15
12 18.18
4 6.06
10 15.15
6 9.09
24 36.36
42 63.64%
3  โรงเรียนปรางค์กู่ 68
8 11.76
6 8.82
15 22.06
7 10.29
6 8.82
26 38.24
42 61.76%
4  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 235
28 11.91
10 4.26
20 8.51
38 16.17
26 11.06
113 48.09
122 51.91%
5  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 50
5 10.00
3 6.00
8 16.00
3 6.00
4 8.00
27 54.00
23 46.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 129
16 12.40
16 12.40
9 6.98
9 6.98
9 6.98
70 54.26
59 45.74%
7  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 68
13 19.12
10 14.71
3 4.41
5 7.35
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 171
9 5.26
10 5.85
19 11.11
5 2.92
33 19.30
95 55.56
76 44.44%
9  โรงเรียนบ้านทรายมูล 208
22 10.58
21 10.10
32 15.38
11 5.29
3 1.44
119 57.21
89 42.79%
10  โรงเรียนบ้านพร้าว 195
27 13.85
13 6.67
21 10.77
8 4.10
9 4.62
117 60.00
78 40.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 216
14 6.48
23 10.65
28 12.96
7 3.24
11 5.09
133 61.57
83 38.43%
12  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 107
13 12.15
5 4.67
12 11.21
8 7.48
3 2.80
66 61.68
41 38.32%
13  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 86
16 18.60
6 6.98
10 11.63
0 0.00
0 0.00
54 62.79
32 37.21%
14  โรงเรียนบ้านทรายงาม 72
5 6.94
2 2.78
18 25.00
1 1.39
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
15  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 50
8 16.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
4 8.00
32 64.00
18 36.00%
16  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 42
11 26.19
0 0.00
2 4.76
1 2.38
1 2.38
27 64.29
15 35.71%
17  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 82
8 9.76
10 12.20
11 13.41
0 0.00
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
18  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 109
11 10.09
7 6.42
14 12.84
3 2.75
3 2.75
71 65.14
38 34.86%
19  โรงเรียนบ้านโนนตาล 78
10 12.82
5 6.41
8 10.26
4 5.13
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
20  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 68
10 14.71
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
21  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 140
7 5.00
17 12.14
22 15.71
0 0.00
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
22  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 131
18 13.74
5 3.82
12 9.16
4 3.05
2 1.53
90 68.70
41 31.30%
23  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 97
3 3.09
3 3.09
17 17.53
1 1.03
6 6.19
67 69.07
30 30.93%
24  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 348
7 2.01
10 2.87
30 8.62
16 4.60
40 11.49
245 70.40
103 29.60%
25  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 111
6 5.41
5 4.50
15 13.51
4 3.60
2 1.80
79 71.17
32 28.83%
26  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 39
4 10.26
3 7.69
2 5.13
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
27  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 101
5 4.95
6 5.94
8 7.92
9 8.91
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
28  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 44
3 6.82
3 6.82
6 13.64
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
29  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 140
4 2.86
6 4.29
12 8.57
4 2.86
12 8.57
102 72.86
38 27.14%
30  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 152
13 8.55
14 9.21
10 6.58
4 2.63
0 0.00
111 73.03
41 26.97%
31  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 157
18 11.46
3 1.91
16 10.19
4 2.55
1 0.64
115 73.25
42 26.75%
32  โรงเรียนบ้านวังมน 86
8 9.30
5 5.81
6 6.98
1 1.16
3 3.49
63 73.26
23 26.74%
33  โรงเรียนบ้านหนองอุ 67
2 2.99
3 4.48
3 4.48
8 11.94
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
34  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
35  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 101
8 7.92
5 4.95
9 8.91
2 1.98
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
36  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 257
20 7.78
7 2.72
31 12.06
1 0.39
1 0.39
197 76.65
60 23.35%
37  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 190
11 5.79
8 4.21
8 4.21
7 3.68
10 5.26
146 76.84
44 23.16%
38  โรงเรียนบ้านหนองกุง 74
9 12.16
3 4.05
5 6.76
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
39  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 31
3 9.68
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
40  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 68
8 11.76
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
41  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 110
7 6.36
5 4.55
9 8.18
2 1.82
1 0.91
86 78.18
24 21.82%
42  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 66
2 3.03
3 4.55
9 13.64
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
43  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 97
3 3.09
8 8.25
9 9.28
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
44  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 215
8 3.72
10 4.65
15 6.98
8 3.72
3 1.40
171 79.53
44 20.47%
45  โรงเรียนบ้านหนองโน 41
3 7.32
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
46  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 134
8 5.97
5 3.73
13 9.70
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
47  โรงเรียนบ้านตำแย 65
3 4.62
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
48  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 105
7 6.67
5 4.76
7 6.67
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
49  โรงเรียนบ้านหนองแตง 78
6 7.69
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 67
4 5.97
5 7.46
3 4.48
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
51  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
52  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 222
9 4.05
14 6.31
6 2.70
7 3.15
3 1.35
183 82.43
39 17.57%
53  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 203
11 5.42
8 3.94
12 5.91
3 1.48
1 0.49
168 82.76
35 17.24%
54  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 58
2 3.45
3 5.17
1 1.72
2 3.45
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
55  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 128
10 7.81
2 1.56
9 7.03
1 0.78
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
56  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 59
4 6.78
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
57  โรงเรียนบ้านท่าลาด 148
14 9.46
3 2.03
8 5.41
0 0.00
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
58  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 89
3 3.37
6 6.74
6 6.74
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
59  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 126
5 3.97
3 2.38
6 4.76
3 2.38
4 3.17
105 83.33
21 16.67%
60  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 55
5 9.09
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 105
5 4.76
3 2.86
8 7.62
1 0.95
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
62  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
63  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 94
3 3.19
5 5.32
4 4.26
3 3.19
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
64  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
65  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 148
12 8.11
7 4.73
4 2.70
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
66  โรงเรียนบ้านมอใต้ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
67  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 59
5 8.47
1 1.69
0 0.00
1 1.69
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
68  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 186
12 6.45
1 0.54
15 8.06
0 0.00
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
69  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 135
7 5.19
4 2.96
9 6.67
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
70  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 70
1 1.43
4 5.71
1 1.43
3 4.29
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
71  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 99
2 2.02
0 0.00
9 9.09
3 3.03
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
72  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 86
4 4.65
4 4.65
3 3.49
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
73  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 81
5 6.17
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
74  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 158
19 12.03
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
75  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 76
0 0.00
0 0.00
9 11.84
0 0.00
1 1.32
66 86.84
10 13.16%
76  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
77  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 115
2 1.74
3 2.61
8 6.96
2 1.74
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
4 6.15
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
79  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 116
2 1.72
3 2.59
9 7.76
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
80  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 92
4 4.35
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
81  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
82  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 103
8 7.77
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
83  โรงเรียนร่มเกล้า 310
9 2.90
13 4.19
4 1.29
6 1.94
4 1.29
274 88.39
36 11.61%
84  โรงเรียนบ้านถิ่น 97
8 8.25
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
85  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 194
8 4.12
6 3.09
5 2.58
2 1.03
0 0.00
173 89.18
21 10.82%
86  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 90
5 5.56
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
87  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 111
1 0.90
2 1.80
2 1.80
4 3.60
2 1.80
100 90.09
11 9.91%
88  โรงเรียนบ้านผาสุก 86
2 2.33
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 109
2 1.83
1 0.92
5 4.59
2 1.83
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
90  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 217
9 4.15
0 0.00
10 4.61
0 0.00
0 0.00
198 91.24
19 8.76%
91  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 83
2 2.41
0 0.00
0 0.00
2 2.41
3 3.61
76 91.57
7 8.43%
92  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
93  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
94  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 135
0 0.00
3 2.22
5 3.70
0 0.00
1 0.74
126 93.33
9 6.67%
95  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 149
0 0.00
0 0.00
9 6.04
0 0.00
0 0.00
140 93.96
9 6.04%
96  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
97  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 69
1 1.45
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
98  โรงเรียนบ้านกุดจิก 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
99  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
100  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 126
3 2.38
0 0.00
2 1.59
0 0.00
1 0.79
120 95.24
6 4.76%
101  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 64
2 3.13
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
102  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
103  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 155
0 0.00
3 1.94
2 1.29
1 0.65
1 0.65
148 95.48
7 4.52%
104  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
48 96.00
2 4.00%
105  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 58
2 3.45
-3 -5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
106  โรงเรียนบ้านโนนทัน 88
1 1.14
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
107  โรงเรียนบ้านดงบาก 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
108  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 108
0 0.00
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
109  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,381 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  687 6.04
เตี้ย  439 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  821 7.21
ผอมและเตี้ย  256 2.25
อ้วนและเตี้ย  230 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,948 78.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,433 คน


21.38%


Powered By www.thaieducation.net