ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.41
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 248
40 16.13
16 6.45
32 12.90
56 22.58
48 19.35
56 22.58
192 77.42%
2  โรงเรียนบ้านสร้างคำ 77
7 9.09
39 50.65
7 9.09
1 1.30
2 2.60
21 27.27
56 72.73%
3  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1116
133 11.92
86 7.71
72 6.45
219 19.62
158 14.16
448 40.14
668 59.86%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 203
30 14.78
29 14.29
30 14.78
17 8.37
15 7.39
82 40.39
121 59.61%
5  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 552
40 7.25
48 8.70
37 6.70
97 17.57
102 18.48
228 41.30
324 58.70%
6  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 87
10 11.49
3 3.45
11 12.64
13 14.94
14 16.09
36 41.38
51 58.62%
7  โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 163
31 19.02
31 19.02
26 15.95
7 4.29
0 0.00
68 41.72
95 58.28%
8  โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 177
41 23.16
19 10.73
19 10.73
16 9.04
7 3.95
75 42.37
102 57.63%
9  โรงเรียนบ้านนาทราย 229
25 10.92
18 7.86
15 6.55
37 16.16
33 14.41
101 44.10
128 55.90%
10  โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 142
17 11.97
10 7.04
21 14.79
13 9.15
15 10.56
66 46.48
76 53.52%
11  โรงเรียนบ้านท่าสีไค 249
50 20.08
29 11.65
28 11.24
21 8.43
0 0.00
121 48.59
128 51.41%
12  โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 198
18 9.09
29 14.65
24 12.12
13 6.57
11 5.56
103 52.02
95 47.98%
13  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 221
30 13.57
12 5.43
43 19.46
0 0.00
17 7.69
119 53.85
102 46.15%
14  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 69
8 11.59
13 18.84
4 5.80
6 8.70
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
15  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 126
44 34.92
8 6.35
1 0.79
1 0.79
1 0.79
71 56.35
55 43.65%
16  โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 209
20 9.57
12 5.74
35 16.75
7 3.35
17 8.13
118 56.46
91 43.54%
17  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 322
35 10.87
21 6.52
48 14.91
12 3.73
23 7.14
183 56.83
139 43.17%
18  โรงเรียนบ้านนาคำแคน 230
16 6.96
10 4.35
18 7.83
27 11.74
28 12.17
131 56.96
99 43.04%
19  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 100
11 11.00
19 19.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
20  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 110
10 9.09
1 0.91
17 15.45
1 0.91
18 16.36
63 57.27
47 42.73%
21  โรงเรียนบ้านหนองนาแซง 123
15 12.20
7 5.69
19 15.45
5 4.07
6 4.88
71 57.72
52 42.28%
22  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 154
9 5.84
12 7.79
8 5.19
20 12.99
15 9.74
90 58.44
64 41.56%
23  โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 115
10 8.70
14 12.17
11 9.57
12 10.43
0 0.00
68 59.13
47 40.87%
24  โรงเรียนบ้านหนองหมู 221
30 13.57
23 10.41
4 1.81
13 5.88
19 8.60
132 59.73
89 40.27%
25  โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 140
13 9.29
14 10.00
10 7.14
11 7.86
6 4.29
86 61.43
54 38.57%
26  โรงเรียนบ้านนาป่าน 73
7 9.59
13 17.81
7 9.59
1 1.37
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
27  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 217
34 15.67
13 5.99
17 7.83
11 5.07
8 3.69
134 61.75
83 38.25%
28  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 188
39 20.74
4 2.13
26 13.83
2 1.06
0 0.00
117 62.23
71 37.77%
29  โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 224
43 19.20
16 7.14
24 10.71
0 0.00
0 0.00
141 62.95
83 37.05%
30  โรงเรียนบ้านบัวโคก 146
14 9.59
15 10.27
21 14.38
4 2.74
0 0.00
92 63.01
54 36.99%
31  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 250
21 8.40
22 8.80
33 13.20
10 4.00
5 2.00
159 63.60
91 36.40%
32  โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 170
24 14.12
10 5.88
27 15.88
0 0.00
0 0.00
109 64.12
61 35.88%
33  โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 191
19 9.95
18 9.42
23 12.04
6 3.14
0 0.00
125 65.45
66 34.55%
34  โรงเรียนบ้านดาลบังบด 68
12 17.65
2 2.94
7 10.29
2 2.94
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
35  โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 211
22 10.43
18 8.53
12 5.69
8 3.79
11 5.21
140 66.35
71 33.65%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 182
10 5.49
12 6.59
34 18.68
5 2.75
0 0.00
121 66.48
61 33.52%
37  โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 115
11 9.57
13 11.30
13 11.30
1 0.87
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
38  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 206
24 11.65
12 5.83
18 8.74
6 2.91
8 3.88
138 66.99
68 33.01%
39  โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 477
71 14.88
20 4.19
58 12.16
7 1.47
1 0.21
320 67.09
157 32.91%
40  โรงเรียนบ้านดงบัง 143
14 9.79
14 9.79
12 8.39
7 4.90
0 0.00
96 67.13
47 32.87%
41  โรงเรียนบ้านดอนเสียด 336
47 13.99
21 6.25
11 3.27
11 3.27
20 5.95
226 67.26
110 32.74%
42  โรงเรียนบ้านโคกนิยม 150
16 10.67
13 8.67
12 8.00
6 4.00
2 1.33
101 67.33
49 32.67%
43  โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 237
22 9.28
12 5.06
26 10.97
8 3.38
8 3.38
161 67.93
76 32.07%
44  โรงเรียนบ้านโนนยาง 76
8 10.53
0 0.00
12 15.79
4 5.26
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 421
19 4.51
41 9.74
60 14.25
3 0.71
2 0.48
296 70.31
125 29.69%
46  โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 91
5 5.49
2 2.20
15 16.48
5 5.49
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
47  โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 143
16 11.19
10 6.99
11 7.69
2 1.40
3 2.10
101 70.63
42 29.37%
48  โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 79
9 11.39
4 5.06
10 12.66
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
49  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 114
17 14.91
9 7.89
5 4.39
2 1.75
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
50  โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 39
4 10.26
1 2.56
6 15.38
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
51  โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 25
1 4.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
52  โรงเรียนบ้านนาขาม 221
19 8.60
12 5.43
8 3.62
21 9.50
0 0.00
161 72.85
60 27.15%
53  โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 70
7 10.00
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
54  โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1121
13 1.16
37 3.30
106 9.46
19 1.69
128 11.42
818 72.97
303 27.03%
55  โรงเรียนบ้านหัวแฮต 165
16 9.70
10 6.06
8 4.85
5 3.03
5 3.03
121 73.33
44 26.67%
56  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 84
13 15.48
5 5.95
4 4.76
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
57  โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 150
8 5.33
9 6.00
8 5.33
8 5.33
6 4.00
111 74.00
39 26.00%
58  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 50
12 24.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
59  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 153
8 5.23
9 5.88
8 5.23
7 4.58
7 4.58
114 74.51
39 25.49%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 387
38 9.82
14 3.62
39 10.08
5 1.29
2 0.52
289 74.68
98 25.32%
61  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 159
9 5.66
10 6.29
12 7.55
9 5.66
0 0.00
119 74.84
40 25.16%
62  โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 140
7 5.00
6 4.29
9 6.43
5 3.57
7 5.00
106 75.71
34 24.29%
63  โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 70
5 7.14
3 4.29
6 8.57
3 4.29
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
64  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 124
14 11.29
2 1.61
14 11.29
0 0.00
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
65  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 130
19 14.62
6 4.62
5 3.85
1 0.77
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
66  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 178
10 5.62
5 2.81
26 14.61
1 0.56
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
67  โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 626
42 6.71
21 3.35
63 10.06
12 1.92
9 1.44
479 76.52
147 23.48%
68  โรงเรียนบ้านดงชมภู 184
10 5.43
8 4.35
25 13.59
0 0.00
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
69  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 150
12 8.00
6 4.00
7 4.67
5 3.33
5 3.33
115 76.67
35 23.33%
70  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 65
7 10.77
5 7.69
3 4.62
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
71  โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 113
6 5.31
3 2.65
6 5.31
11 9.73
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
72  โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
2 5.71
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
73  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 70
6 8.57
5 7.14
4 5.71
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
74  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 303
21 6.93
9 2.97
37 12.21
2 0.66
0 0.00
234 77.23
69 22.77%
75  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 448
30 6.70
17 3.79
52 11.61
3 0.67
0 0.00
346 77.23
102 22.77%
76  โรงเรียนบ้านหนองตอ 132
0 0.00
7 5.30
9 6.82
14 10.61
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
77  โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 75
2 2.67
1 1.33
14 18.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
78  โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 111
9 8.11
10 9.01
5 4.50
1 0.90
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
79  โรงเรียนบ้านต้าย 40
3 7.50
1 2.50
0 0.00
4 10.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
80  โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 129
6 4.65
7 5.43
7 5.43
5 3.88
4 3.10
100 77.52
29 22.48%
81  โรงเรียนบ้านดอนแพง 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
7 12.07
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
82  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 219
12 5.48
6 2.74
24 10.96
7 3.20
0 0.00
170 77.63
49 22.37%
83  โรงเรียนบ้านนาขาม 188
9 4.79
9 4.79
22 11.70
1 0.53
1 0.53
146 77.66
42 22.34%
84  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 186
19 10.22
9 4.84
12 6.45
0 0.00
0 0.00
146 78.49
40 21.51%
85  โรงเรียนท่าไร่วิทยา 145
5 3.45
10 6.90
16 11.03
0 0.00
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
86  โรงเรียนบ้านโคกสวาง 90
8 8.89
2 2.22
9 10.00
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
87  โรงเรียนแก่งอาฮง 95
1 1.05
1 1.05
8 8.42
1 1.05
9 9.47
75 78.95
20 21.05%
88  โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 134
19 14.18
4 2.99
4 2.99
1 0.75
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
89  โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 375
26 6.93
10 2.67
32 8.53
10 2.67
0 0.00
297 79.20
78 20.80%
90  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 399
21 5.26
24 6.02
27 6.77
10 2.51
0 0.00
317 79.45
82 20.55%
91  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 113
9 7.96
0 0.00
0 0.00
3 2.65
11 9.73
90 79.65
23 20.35%
92  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 369
25 6.78
12 3.25
36 9.76
1 0.27
0 0.00
295 79.95
74 20.05%
93  โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 141
18 12.77
10 7.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
94  โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 82
7 8.54
2 2.44
6 7.32
1 1.22
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
95  โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 26
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
96  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 341
23 6.74
5 1.47
35 10.26
0 0.00
1 0.29
277 81.23
64 18.77%
97  โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 54
0 0.00
4 7.41
6 11.11
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
98  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 131
8 6.11
3 2.29
11 8.40
2 1.53
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
99  โรงเรียนบ้านนาคำ 111
0 0.00
15 13.51
5 4.50
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
100  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 229
18 7.86
7 3.06
0 0.00
0 0.00
16 6.99
188 82.10
41 17.90%
101  โรงเรียนบ้านดงเสียด 119
2 1.68
4 3.36
15 12.61
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
102  โรงเรียนบ้านนาแสง 207
15 7.25
7 3.38
14 6.76
0 0.00
0 0.00
171 82.61
36 17.39%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 178
5 2.81
5 2.81
12 6.74
5 2.81
3 1.69
148 83.15
30 16.85%
104  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
4 3.33
6 5.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
105  โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 198
7 3.54
6 3.03
20 10.10
0 0.00
0 0.00
165 83.33
33 16.67%
106  โรงเรียนอนุบาลเซกา 1080
48 4.44
0 0.00
132 12.22
0 0.00
0 0.00
900 83.33
180 16.67%
107  โรงเรียนบ้านกุดสิม 155
10 6.45
6 3.87
3 1.94
5 3.23
1 0.65
130 83.87
25 16.13%
108  โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 56
1 1.79
1 1.79
7 12.50
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
109  โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 82
2 2.44
2 2.44
7 8.54
2 2.44
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
110  โรงเรียนบ้านคำภู 159
5 3.14
6 3.77
5 3.14
4 2.52
5 3.14
134 84.28
25 15.72%
111  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 102
7 6.86
7 6.86
2 1.96
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
112  โรงเรียนบ้านโนน 102
3 2.94
1 0.98
9 8.82
3 2.94
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
113  โรงเรียนบ้านหนองยาว 147
16 10.88
0 0.00
7 4.76
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
114  โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 290
6 2.07
10 3.45
23 7.93
4 1.38
2 0.69
245 84.48
45 15.52%
115  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 123
6 4.88
2 1.63
10 8.13
0 0.00
1 0.81
104 84.55
19 15.45%
116  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัว 52
2 3.85
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
118  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
119  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 278
12 4.32
4 1.44
24 8.63
1 0.36
0 0.00
237 85.25
41 14.75%
120  โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 163
9 5.52
3 1.84
9 5.52
3 1.84
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
121  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 55
2 3.64
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
122  โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 125
5 4.00
0 0.00
12 9.60
1 0.80
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
123  โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 7
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
124  โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง 129
3 2.33
3 2.33
10 7.75
1 0.78
1 0.78
111 86.05
18 13.95%
125  โรงเรียนบ้านพันลำ 161
11 6.83
10 6.21
1 0.62
0 0.00
0 0.00
139 86.34
22 13.66%
126  โรงเรียนบ้านนาจาน 89
5 5.62
2 2.25
5 5.62
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 359
28 7.80
13 3.62
5 1.39
2 0.56
0 0.00
311 86.63
48 13.37%
128  โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 116
3 2.59
3 2.59
9 7.76
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
129  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 105
4 3.81
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
130  โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
131  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 67
4 5.97
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
132  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 43
1 2.33
1 2.33
2 4.65
0 0.00
1 2.33
38 88.37
5 11.63%
133  โรงเรียนบ้านสามหนอง 157
5 3.18
5 3.18
7 4.46
1 0.64
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
134  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 63
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.35
56 88.89
7 11.11%
135  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 288
6 2.08
3 1.04
10 3.47
3 1.04
10 3.47
256 88.89
32 11.11%
136  โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 164
4 2.44
0 0.00
14 8.54
0 0.00
0 0.00
146 89.02
18 10.98%
137  โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 146
7 4.79
3 2.05
6 4.11
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
138  โรงเรียนบ้านโสกบง 74
3 4.05
0 0.00
1 1.35
3 4.05
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
139  โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 152
4 2.63
0 0.00
3 1.97
8 5.26
1 0.66
136 89.47
16 10.53%
140  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 240
6 2.50
3 1.25
8 3.33
4 1.67
3 1.25
216 90.00
24 10.00%
141  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 231
8 3.46
7 3.03
8 3.46
0 0.00
0 0.00
208 90.04
23 9.96%
142  โรงเรียนบ้านนาดง 102
1 0.98
0 0.00
4 3.92
2 1.96
3 2.94
92 90.20
10 9.80%
143  โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 432
5 1.16
4 0.93
32 7.41
0 0.00
0 0.00
391 90.51
41 9.49%
144  โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
145  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
146  โรงเรียนบ้านหนองจิก 73
0 0.00
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
147  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 147
4 2.72
5 3.40
3 2.04
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
148  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 221
7 3.17
4 1.81
6 2.71
1 0.45
0 0.00
203 91.86
18 8.14%
149  โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 242
4 1.65
4 1.65
6 2.48
2 0.83
3 1.24
223 92.15
19 7.85%
150  โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ 90
2 2.22
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
151  โรงเรียนบ้านศรีชมภู 220
6 2.73
6 2.73
4 1.82
0 0.00
0 0.00
204 92.73
16 7.27%
152  โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 414
8 1.93
2 0.48
17 4.11
3 0.72
0 0.00
384 92.75
30 7.25%
153  โรงเรียนบ้านสะง้อ 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
154  โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 147
0 0.00
3 2.04
4 2.72
2 1.36
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
155  โรงเรียนบ้านซำบอน 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
1 1.52
1 1.52
62 93.94
4 6.06%
156  โรงเรียนบ้านหนองแวง 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
157  โรงเรียนบ้านหนองจิก 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
1 1.39
1 1.39
68 94.44
4 5.56%
158  โรงเรียนธเนตรวิทยา 73
2 2.74
1 1.37
1 1.37
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
159  โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 136
1 0.74
2 1.47
4 2.94
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
160  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.15
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
161  โรงเรียนบ้านดอนปอ 157
2 1.27
3 1.91
2 1.27
1 0.64
0 0.00
149 94.90
8 5.10%
162  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 162
8 4.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
154 95.06
8 4.94%
163  โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 123
1 0.81
2 1.63
3 2.44
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
164  โรงเรียนบ้านบ่อพนา 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
3 2.78
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
165  โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 49
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
166  โรงเรียนชุมชนสมสนุก 243
3 1.23
0 0.00
6 2.47
0 0.00
0 0.00
234 96.30
9 3.70%
167  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
168  โรงเรียนบ้านคำแวง 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
169  โรงเรียนเลิดสิน 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
1 0.79
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
170  โรงเรียนบ้านนาต้อง 132
0 0.00
0 0.00
1 0.76
1 0.76
0 0.00
130 98.48
2 1.52%
171  โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านศรีนาวา 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านโนนสา 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,251 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,148 7.10
เตี้ย  1,374 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,371 7.84
ผอมและเตี้ย  1,004 3.32
อ้วนและเตี้ย  878 2.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,476 74.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,775 คน


25.70%


Powered By www.thaieducation.net