ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 90 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.65
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสร้างคำ 77
7 9.09
39 50.65
7 9.09
1 1.30
2 2.60
21 27.27
56 72.73%
2  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 87
10 11.49
3 3.45
11 12.64
13 14.94
14 16.09
36 41.38
51 58.62%
3  โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 163
31 19.02
31 19.02
26 15.95
7 4.29
0 0.00
68 41.72
95 58.28%
4  โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 177
41 23.16
19 10.73
19 10.73
16 9.04
7 3.95
75 42.37
102 57.63%
5  โรงเรียนบ้านนาทราย 229
25 10.92
18 7.86
15 6.55
37 16.16
33 14.41
101 44.10
128 55.90%
6  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 126
44 34.92
8 6.35
1 0.79
1 0.79
1 0.79
71 56.35
55 43.65%
7  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 322
35 10.87
21 6.52
48 14.91
12 3.73
23 7.14
183 56.83
139 43.17%
8  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 100
11 11.00
19 19.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
9  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 110
10 9.09
1 0.91
17 15.45
1 0.91
18 16.36
63 57.27
47 42.73%
10  โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 115
10 8.70
14 12.17
11 9.57
12 10.43
0 0.00
68 59.13
47 40.87%
11  โรงเรียนบ้านนาป่าน 73
7 9.59
13 17.81
7 9.59
1 1.37
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
12  โรงเรียนบ้านบัวโคก 146
14 9.59
15 10.27
21 14.38
4 2.74
0 0.00
92 63.01
54 36.99%
13  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 250
21 8.40
22 8.80
33 13.20
10 4.00
5 2.00
159 63.60
91 36.40%
14  โรงเรียนบ้านดาลบังบด 68
12 17.65
2 2.94
7 10.29
2 2.94
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
15  โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 211
22 10.43
18 8.53
12 5.69
8 3.79
11 5.21
140 66.35
71 33.65%
16  โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 115
11 9.57
13 11.30
13 11.30
1 0.87
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
17  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 206
24 11.65
12 5.83
18 8.74
6 2.91
8 3.88
138 66.99
68 33.01%
18  โรงเรียนบ้านดงบัง 143
14 9.79
14 9.79
12 8.39
7 4.90
0 0.00
96 67.13
47 32.87%
19  โรงเรียนบ้านดอนเสียด 336
47 13.99
21 6.25
11 3.27
11 3.27
20 5.95
226 67.26
110 32.74%
20  โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 237
22 9.28
12 5.06
26 10.97
8 3.38
8 3.38
161 67.93
76 32.07%
21  โรงเรียนบ้านโนนยาง 76
8 10.53
0 0.00
12 15.79
4 5.26
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 421
19 4.51
41 9.74
60 14.25
3 0.71
2 0.48
296 70.31
125 29.69%
23  โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 91
5 5.49
2 2.20
15 16.48
5 5.49
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
24  โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 79
9 11.39
4 5.06
10 12.66
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
25  โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 39
4 10.26
1 2.56
6 15.38
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
26  โรงเรียนบ้านนาขาม 221
19 8.60
12 5.43
8 3.62
21 9.50
0 0.00
161 72.85
60 27.15%
27  โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1121
13 1.16
37 3.30
106 9.46
19 1.69
128 11.42
818 72.97
303 27.03%
28  โรงเรียนบ้านหัวแฮต 165
16 9.70
10 6.06
8 4.85
5 3.03
5 3.03
121 73.33
44 26.67%
29  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 84
13 15.48
5 5.95
4 4.76
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
30  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 50
12 24.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
31  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 153
8 5.23
9 5.88
8 5.23
7 4.58
7 4.58
114 74.51
39 25.49%
32  โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 140
7 5.00
6 4.29
9 6.43
5 3.57
7 5.00
106 75.71
34 24.29%
33  โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 70
5 7.14
3 4.29
6 8.57
3 4.29
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
34  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 124
14 11.29
2 1.61
14 11.29
0 0.00
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
35  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 150
12 8.00
6 4.00
7 4.67
5 3.33
5 3.33
115 76.67
35 23.33%
36  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 65
7 10.77
5 7.69
3 4.62
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
37  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 70
6 8.57
5 7.14
4 5.71
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
38  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 303
21 6.93
9 2.97
37 12.21
2 0.66
0 0.00
234 77.23
69 22.77%
39  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 448
30 6.70
17 3.79
52 11.61
3 0.67
0 0.00
346 77.23
102 22.77%
40  โรงเรียนบ้านต้าย 40
3 7.50
1 2.50
0 0.00
4 10.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
41  โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 129
6 4.65
7 5.43
7 5.43
5 3.88
4 3.10
100 77.52
29 22.48%
42  โรงเรียนบ้านนาขาม 188
9 4.79
9 4.79
22 11.70
1 0.53
1 0.53
146 77.66
42 22.34%
43  โรงเรียนแก่งอาฮง 95
1 1.05
1 1.05
8 8.42
1 1.05
9 9.47
75 78.95
20 21.05%
44  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 399
21 5.26
24 6.02
27 6.77
10 2.51
0 0.00
317 79.45
82 20.55%
45  โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 82
7 8.54
2 2.44
6 7.32
1 1.22
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
46  โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 26
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
47  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 341
23 6.74
5 1.47
35 10.26
0 0.00
1 0.29
277 81.23
64 18.77%
48  โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 198
7 3.54
6 3.03
20 10.10
0 0.00
0 0.00
165 83.33
33 16.67%
49  โรงเรียนอนุบาลเซกา 1080
48 4.44
0 0.00
132 12.22
0 0.00
0 0.00
900 83.33
180 16.67%
50  โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 82
2 2.44
2 2.44
7 8.54
2 2.44
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
51  โรงเรียนบ้านคำภู 159
5 3.14
6 3.77
5 3.14
4 2.52
5 3.14
134 84.28
25 15.72%
52  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 102
7 6.86
7 6.86
2 1.96
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
53  โรงเรียนบ้านหนองยาว 147
16 10.88
0 0.00
7 4.76
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
54  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 123
6 4.88
2 1.63
10 8.13
0 0.00
1 0.81
104 84.55
19 15.45%
55  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
56  โรงเรียนบ้านหนองบัว 52
2 3.85
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
57  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
58  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 278
12 4.32
4 1.44
24 8.63
1 0.36
0 0.00
237 85.25
41 14.75%
59  โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 163
9 5.52
3 1.84
9 5.52
3 1.84
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
60  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 55
2 3.64
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
61  โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 125
5 4.00
0 0.00
12 9.60
1 0.80
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
62  โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 7
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
63  โรงเรียนบ้านพันลำ 161
11 6.83
10 6.21
1 0.62
0 0.00
0 0.00
139 86.34
22 13.66%
64  โรงเรียนบ้านนาจาน 89
5 5.62
2 2.25
5 5.62
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 359
28 7.80
13 3.62
5 1.39
2 0.56
0 0.00
311 86.63
48 13.37%
66  โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
67  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 67
4 5.97
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
68  โรงเรียนบ้านสามหนอง 157
5 3.18
5 3.18
7 4.46
1 0.64
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
69  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 63
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.35
56 88.89
7 11.11%
70  โรงเรียนบ้านโสกบง 74
3 4.05
0 0.00
1 1.35
3 4.05
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
71  โรงเรียนบ้านนาดง 102
1 0.98
0 0.00
4 3.92
2 1.96
3 2.94
92 90.20
10 9.80%
72  โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 432
5 1.16
4 0.93
32 7.41
0 0.00
0 0.00
391 90.51
41 9.49%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
74  โรงเรียนบ้านหนองจิก 73
0 0.00
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
75  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 147
4 2.72
5 3.40
3 2.04
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
76  โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 242
4 1.65
4 1.65
6 2.48
2 0.83
3 1.24
223 92.15
19 7.85%
77  โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ 90
2 2.22
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
78  โรงเรียนบ้านสะง้อ 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
79  โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 147
0 0.00
3 2.04
4 2.72
2 1.36
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
80  โรงเรียนบ้านหนองจิก 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
1 1.39
1 1.39
68 94.44
4 5.56%
81  โรงเรียนธเนตรวิทยา 73
2 2.74
1 1.37
1 1.37
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 136
1 0.74
2 1.47
4 2.94
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
83  โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 123
1 0.81
2 1.63
3 2.44
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
84  โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 49
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
85  โรงเรียนบ้านคำแวง 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
86  โรงเรียนบ้านนาต้อง 132
0 0.00
0 0.00
1 0.76
1 0.76
0 0.00
130 98.48
2 1.52%
87  โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านศรีนาวา 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านโนนสา 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,393 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  932 6.48
เตี้ย  630 4.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,140 7.92
ผอมและเตี้ย  295 2.05
อ้วนและเตี้ย  339 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,057 76.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,336 คน


23.18%


Powered By www.thaieducation.net