ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 197 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 124
19 15.32
19 15.32
12 9.68
19 15.32
12 9.68
43 34.68
81 65.32%
2  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 135
26 19.26
17 12.59
6 4.44
13 9.63
6 4.44
67 49.63
68 50.37%
3  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 283
17 6.01
29 10.25
12 4.24
31 10.95
37 13.07
157 55.48
126 44.52%
4  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 111
15 13.51
7 6.31
7 6.31
7 6.31
11 9.91
64 57.66
47 42.34%
5  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 166
4 2.41
18 10.84
28 16.87
4 2.41
15 9.04
97 58.43
69 41.57%
6  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 465
37 7.96
15 3.23
29 6.24
52 11.18
44 9.46
288 61.94
177 38.06%
7  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 49
10 20.41
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
8  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 100
17 17.00
6 6.00
10 10.00
2 2.00
0 0.00
65 65.00
35 35.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 66
13 19.70
4 6.06
3 4.55
2 3.03
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
10  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 37
7 18.92
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
11  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 37
1 2.70
1 2.70
8 21.62
0 0.00
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
12  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 31
6 19.35
0 0.00
3 9.68
1 3.23
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
13  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 75
13 17.33
6 8.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
14  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 74
10 13.51
5 6.76
2 2.70
4 5.41
2 2.70
51 68.92
23 31.08%
15  โรงเรียนประชาสามัคคี 148
12 8.11
9 6.08
5 3.38
12 8.11
8 5.41
102 68.92
46 31.08%
16  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 74
17 22.97
2 2.70
3 4.05
1 1.35
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
17  โรงเรียนบ้านชาด 49
8 16.33
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
18  โรงเรียนบ้านนาเมือง 33
6 18.18
3 9.09
0 0.00
0 0.00
1 3.03
23 69.70
10 30.30%
19  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 96
1 1.04
8 8.33
5 5.21
11 11.46
4 4.17
67 69.79
29 30.21%
20  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 123
16 13.01
1 0.81
17 13.82
3 2.44
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
21  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 54
10 18.52
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
22  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 117
5 4.27
11 9.40
17 14.53
1 0.85
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
23  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 83
8 9.64
2 2.41
11 13.25
3 3.61
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
24  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
25  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 81
8 9.88
3 3.70
8 9.88
1 1.23
3 3.70
58 71.60
23 28.40%
26  โรงเรียนบ้านโพนทอง 297
47 15.82
7 2.36
28 9.43
0 0.00
0 0.00
215 72.39
82 27.61%
27  โรงเรียนบ้านดอนแดง 29
3 10.34
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
28  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 145
12 8.28
24 16.55
4 2.76
0 0.00
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 165
11 6.67
5 3.03
5 3.03
16 9.70
8 4.85
120 72.73
45 27.27%
30  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
31  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 26
1 3.85
2 7.69
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
32  โรงเรียนบ้านโนนสูง 86
8 9.30
7 8.14
4 4.65
2 2.33
2 2.33
63 73.26
23 26.74%
33  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 80
6 7.50
4 5.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
34  โรงเรียนมิ่งมงคล 88
10 11.36
1 1.14
12 13.64
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
35  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 113
14 12.39
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
36  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 134
4 2.99
14 10.45
13 9.70
3 2.24
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
37  โรงเรียนบ้านเสียว 73
9 12.33
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
38  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 152
11 7.24
3 1.97
23 15.13
0 0.00
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
39  โรงเรียนบ้านนายูง 58
4 6.90
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 158
22 13.92
0 0.00
13 8.23
0 0.00
3 1.90
120 75.95
38 24.05%
41  โรงเรียนบ้านโนนกุง 96
15 15.63
1 1.04
7 7.29
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
42  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 130
11 8.46
4 3.08
16 12.31
0 0.00
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
43  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 114
8 7.02
6 5.26
12 10.53
1 0.88
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
44  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 122
16 13.11
1 0.82
11 9.02
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
45  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 131
14 10.69
8 6.11
8 6.11
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
46  โรงเรียนบ้านศรีราชา 35
1 2.86
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
47  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 92
9 9.78
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
48  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
0 0.00
4 9.76
4 9.76
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
49  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
50  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 60
0 0.00
0 0.00
13 21.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
51  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 74
3 4.05
3 4.05
5 6.76
5 6.76
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
52  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 84
7 8.33
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
53  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 112
4 3.57
6 5.36
14 12.50
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
54  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 66
7 10.61
1 1.52
5 7.58
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
55  โรงเรียนบ้านนิคม 99
5 5.05
10 10.10
6 6.06
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
56  โรงเรียนบ้านคำข่า 52
2 3.85
3 5.77
6 11.54
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
57  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
1 5.26
15 78.95
4 21.05%
58  โรงเรียนบ้านห้วยทม 125
13 10.40
6 4.80
7 5.60
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
59  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 29
3 10.34
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
60  โรงเรียนบ้านชะแงะ 63
5 7.94
1 1.59
6 9.52
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
61  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 136
6 4.41
6 4.41
16 11.76
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
62  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 206
19 9.22
13 6.31
6 2.91
4 1.94
0 0.00
164 79.61
42 20.39%
63  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 69
8 11.59
1 1.45
4 5.80
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
64  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 45
3 6.67
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
65  โรงเรียนบ้านโนนจาน 25
1 4.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
66  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 126
2 1.59
5 3.97
16 12.70
2 1.59
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 182
21 11.54
5 2.75
10 5.49
0 0.00
0 0.00
146 80.22
36 19.78%
68  โรงเรียนบ้านสามัคคี 56
8 14.29
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
69  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 51
0 0.00
2 3.92
7 13.73
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
70  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 97
4 4.12
5 5.15
5 5.15
5 5.15
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
71  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 47
1 2.13
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
72  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 180
6 3.33
7 3.89
17 9.44
2 1.11
2 1.11
146 81.11
34 18.89%
73  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 138
6 4.35
9 6.52
11 7.97
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
74  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 128
13 10.16
3 2.34
5 3.91
0 0.00
3 2.34
104 81.25
24 18.75%
75  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 112
16 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.46
91 81.25
21 18.75%
76  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 81
7 8.64
3 3.70
4 4.94
1 1.23
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
77  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 76
10 13.16
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
78  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 201
9 4.48
6 2.99
20 9.95
2 1.00
0 0.00
164 81.59
37 18.41%
79  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 138
9 6.52
4 2.90
5 3.62
5 3.62
2 1.45
113 81.88
25 18.12%
80  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 83
8 9.64
7 8.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
81  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 89
11 12.36
2 2.25
3 3.37
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
82  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 34
4 11.76
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
83  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 51
0 0.00
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
84  โรงเรียนบ้านหัวภู 57
5 8.77
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
85  โรงเรียนบ้านทับเมย 103
5 4.85
6 5.83
5 4.85
2 1.94
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
86  โรงเรียนบ้านนางาม 86
10 11.63
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
87  โรงเรียนบ้านยางช้า 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
88  โรงเรียนบ้านจานลาน 136
19 13.97
0 0.00
3 2.21
1 0.74
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
89  โรงเรียนบ้านคันสูง 71
4 5.63
2 2.82
6 8.45
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
90  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 30
0 0.00
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
91  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 36
3 8.33
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
92  โรงเรียนบ้านนาเยีย 133
13 9.77
0 0.00
9 6.77
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
93  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
94  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 98
3 3.06
7 7.14
4 4.08
1 1.02
1 1.02
82 83.67
16 16.33%
95  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 92
2 2.17
5 5.43
7 7.61
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
96  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 87
4 4.60
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
97  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
98  โรงเรียนบ้านห่องเตย 44
7 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
99  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 291
12 4.12
0 0.00
23 7.90
11 3.78
0 0.00
245 84.19
46 15.81%
100  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 216
10 4.63
8 3.70
10 4.63
6 2.78
0 0.00
182 84.26
34 15.74%
101  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 137
5 3.65
1 0.73
14 10.22
1 0.73
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
102  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
103  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 241
25 10.37
0 0.00
11 4.56
0 0.00
0 0.00
205 85.06
36 14.94%
104  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 81
4 4.94
4 4.94
4 4.94
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
105  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
106  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 95
0 0.00
2 2.11
12 12.63
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
107  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 205
8 3.90
5 2.44
17 8.29
0 0.00
0 0.00
175 85.37
30 14.63%
108  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
109  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 103
5 4.85
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
110  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 76
2 2.63
2 2.63
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
111  โรงเรียนบ้านดอนชาด 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
112  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 162
7 4.32
5 3.09
11 6.79
0 0.00
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
113  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 388
12 3.09
11 2.84
32 8.25
0 0.00
0 0.00
333 85.82
55 14.18%
114  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 71
5 7.04
3 4.23
2 2.82
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
115  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
116  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
117  โรงเรียนบ้านดอนหมู 51
0 0.00
2 3.92
3 5.88
1 1.96
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
118  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 44
3 6.82
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
119  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
120  โรงเรียนบ้านกุดสิม 92
2 2.17
0 0.00
9 9.78
1 1.09
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
121  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
122  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
123  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 62
4 6.45
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
124  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
125  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
126  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 149
6 4.03
2 1.34
10 6.71
1 0.67
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
127  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 102
2 1.96
0 0.00
0 0.00
11 10.78
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
128  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
129  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
3 4.76
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
130  โรงเรียนบ้านหนองแคน 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
131  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 131
2 1.53
5 3.82
9 6.87
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
2 2.44
72 87.80
10 12.20%
133  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 41
3 7.32
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
134  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 82
4 4.88
3 3.66
3 3.66
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
135  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 125
3 2.40
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
136  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 101
5 4.95
1 0.99
1 0.99
5 4.95
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
137  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
138  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 105
4 3.81
0 0.00
2 1.90
4 3.81
2 1.90
93 88.57
12 11.43%
139  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 115
5 4.35
3 2.61
5 4.35
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
140  โรงเรียนบ้านโนนแคน 89
3 3.37
2 2.25
1 1.12
2 2.25
2 2.25
79 88.76
10 11.24%
141  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 330
6 1.82
0 0.00
0 0.00
3 0.91
28 8.48
293 88.79
37 11.21%
142  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 73
5 6.85
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
143  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 64
0 0.00
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
144  โรงเรียนบ้านคึมข่า 83
3 3.61
1 1.20
5 6.02
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
145  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
146  โรงเรียนบ้านกุงชัย 133
6 4.51
0 0.00
6 4.51
2 1.50
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
147  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 69
3 4.35
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
148  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 654
12 1.83
9 1.38
18 2.75
14 2.14
13 1.99
588 89.91
66 10.09%
149  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
36 90.00
4 10.00%
150  โรงเรียนบ้านเป้า 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
151  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 62
0 0.00
1 1.61
2 3.23
3 4.84
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
152  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
2 2.74
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
153  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
154  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
2 3.13
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
155  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 97
3 3.09
3 3.09
2 2.06
1 1.03
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
156  โรงเรียนบ้านดอนเมย 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
157  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 78
4 5.13
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
158  โรงเรียนบ้านไก่คำ 134
6 4.48
0 0.00
6 4.48
0 0.00
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
159  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
160  โรงเรียนบ้านหนองยาง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
161  โรงเรียนบ้านนาสีดา 153
3 1.96
4 2.61
4 2.61
2 1.31
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
162  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
163  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 128
3 2.34
2 1.56
5 3.91
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
164  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
165  โรงเรียนบ้านผึ้ง 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
166  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
167  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
37 92.50
3 7.50%
168  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 94
1 1.06
0 0.00
5 5.32
1 1.06
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
169  โรงเรียนบ้านนาคำ 27
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
170  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 41
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
171  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
1 1.79
52 92.86
4 7.14%
172  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 85
4 4.71
2 2.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
173  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
174  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
175  โรงเรียนบ้านเชือก 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
176  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 100
0 0.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
177  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 67
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
178  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
179  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
180  โรงเรียนบ้านคำโพน 94
3 3.19
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
181  โรงเรียนบ้านดงสวาง 41
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
182  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
183  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 93
1 1.08
3 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
184  โรงเรียนบ้านโคกสูง 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
185  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
2 2.78
69 95.83
3 4.17%
186  โรงเรียนบ้านนาเรือง 77
1 1.30
1 1.30
0 0.00
0 0.00
1 1.30
74 96.10
3 3.90%
187  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
188  โรงเรียนบ้านทวีผล 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
189  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 153
0 0.00
0 0.00
3 1.96
1 0.65
0 0.00
149 97.39
4 2.61%
190  โรงเรียนบ้านบาก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
191  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
192  โรงเรียนนาผือโคกกอก 113
1 0.88
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
193  โรงเรียนบ้านหนองขอน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านแสนสุข 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,914 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,077 6.01
เตี้ย  516 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,148 6.41
ผอมและเตี้ย  330 1.84
อ้วนและเตี้ย  229 1.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,614 81.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,300 คน


18.42%


Powered By www.thaieducation.net