ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 187 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.60
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 12
10 83.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 103
33 32.04
16 15.53
38 36.89
6 5.83
9 8.74
1 0.97
102 99.03%
3  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 216
22 10.19
55 25.46
55 25.46
26 12.04
36 16.67
22 10.19
194 89.81%
4  โรงเรียนบ้านทรายงาม 61
11 18.03
11 18.03
8 13.11
9 14.75
7 11.48
15 24.59
46 75.41%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 156
19 12.18
26 16.67
7 4.49
10 6.41
35 22.44
59 37.82
97 62.18%
6  โรงเรียนบ้านหนองบัว 36
8 22.22
5 13.89
6 16.67
2 5.56
0 0.00
15 41.67
21 58.33%
7  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 127
52 40.94
10 7.87
0 0.00
5 3.94
0 0.00
60 47.24
67 52.76%
8  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 61
10 16.39
4 6.56
2 3.28
14 22.95
2 3.28
29 47.54
32 52.46%
9  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 145
30 20.69
17 11.72
7 4.83
15 10.34
7 4.83
69 47.59
76 52.41%
10  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 86
17 19.77
8 9.30
9 10.47
5 5.81
1 1.16
46 53.49
40 46.51%
11  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 81
18 22.22
8 9.88
11 13.58
0 0.00
0 0.00
44 54.32
37 45.68%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 73
21 28.77
1 1.37
11 15.07
0 0.00
0 0.00
40 54.79
33 45.21%
13  โรงเรียนบ้านยางเครือ 62
11 17.74
4 6.45
7 11.29
2 3.23
4 6.45
34 54.84
28 45.16%
14  โรงเรียนบ้านนาห่อม 68
11 16.18
5 7.35
4 5.88
4 5.88
6 8.82
38 55.88
30 44.12%
15  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
13 26.00
3 6.00
30 60.00
20 40.00%
16  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 58
5 8.62
6 10.34
5 8.62
4 6.90
3 5.17
35 60.34
23 39.66%
17  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 105
13 12.38
1 0.95
19 18.10
4 3.81
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
18  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 88
7 7.95
7 7.95
12 13.64
3 3.41
2 2.27
57 64.77
31 35.23%
19  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
5 4.63
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
20  โรงเรียนบ้านเลียบ 111
0 0.00
4 3.60
20 18.02
2 1.80
13 11.71
72 64.86
39 35.14%
21  โรงเรียนบ้านสงยาง 120
10 8.33
20 16.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
79 65.83
41 34.17%
22  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 189
17 8.99
3 1.59
41 21.69
2 1.06
1 0.53
125 66.14
64 33.86%
23  โรงเรียนกุดพันเขียว 81
7 8.64
5 6.17
6 7.41
3 3.70
6 7.41
54 66.67
27 33.33%
24  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
2 13.33
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
25  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
1 4.76
2 9.52
1 4.76
2 9.52
1 4.76
14 66.67
7 33.33%
26  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1905
148 7.77
61 3.20
385 20.21
28 1.47
0 0.00
1283 67.35
622 32.65%
27  โรงเรียนบ้านสำราญ 66
7 10.61
0 0.00
14 21.21
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
28  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 157
16 10.19
11 7.01
21 13.38
0 0.00
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
29  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 188
11 5.85
17 9.04
25 13.30
3 1.60
0 0.00
132 70.21
56 29.79%
30  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 51
2 3.92
5 9.80
3 5.88
5 9.80
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
31  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 31
3 9.68
3 9.68
0 0.00
3 9.68
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
32  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 66
10 15.15
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
33  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
4 8.16
3 6.12
3 6.12
4 8.16
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
34  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 21
1 4.76
1 4.76
3 14.29
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
35  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 50
2 4.00
5 10.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 97
11 11.34
2 2.06
13 13.40
1 1.03
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
37  โรงเรียนบ้านซำ 33
2 6.06
2 6.06
4 12.12
1 3.03
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
38  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 140
19 13.57
2 1.43
10 7.14
4 2.86
3 2.14
102 72.86
38 27.14%
39  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 30
0 0.00
2 6.67
6 20.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
40  โรงเรียนบ้านหนองยาง 94
7 7.45
4 4.26
8 8.51
6 6.38
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
41  โรงเรียนบ้านบาก 61
5 8.20
5 8.20
6 9.84
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
42  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 31
4 12.90
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
43  โรงเรียนหนองแสง 43
7 16.28
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
44  โรงเรียนบ้านหัวดง 51
7 13.73
0 0.00
3 5.88
3 5.88
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
45  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 44
1 2.27
1 2.27
9 20.45
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
46  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 65
8 12.31
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
47  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 102
6 5.88
11 10.78
4 3.92
4 3.92
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
48  โรงเรียนบ้านพลไว 92
3 3.26
2 2.17
17 18.48
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
49  โรงเรียนบ้านคุ้ม 122
9 7.38
1 0.82
18 14.75
1 0.82
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
50  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 47
2 4.26
4 8.51
4 8.51
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
51  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 69
1 1.45
2 2.90
13 18.84
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
52  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 91
7 7.69
2 2.20
12 13.19
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
53  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
2 5.71
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
54  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
55  โรงเรียนบ้านสำโรง 31
4 12.90
0 0.00
2 6.45
0 0.00
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
56  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 129
4 3.10
7 5.43
17 13.18
1 0.78
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
57  โรงเรียนบ้านดงบัง 101
8 7.92
2 1.98
10 9.90
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
58  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 69
5 7.25
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
59  โรงเรียนบ้านคำม่วง 102
7 6.86
6 5.88
6 5.88
3 2.94
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 116
12 10.34
4 3.45
9 7.76
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
61  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 98
6 6.12
2 2.04
8 8.16
5 5.10
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
62  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 75
4 5.33
0 0.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
63  โรงเรียนบ้านโนนยาง 75
5 6.67
3 4.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
64  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 528
27 5.11
9 1.70
76 14.39
0 0.00
0 0.00
416 78.79
112 21.21%
65  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 67
5 7.46
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
66  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 24
5 20.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
67  โรงเรียนบ้านคำฮี 58
6 10.34
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
68  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
69  โรงเรียนบ้านโพนทัน 107
3 2.80
3 2.80
16 14.95
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
70  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 118
13 11.02
0 0.00
11 9.32
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
71  โรงเรียนมหาชนะชัย 179
7 3.91
4 2.23
24 13.41
1 0.56
0 0.00
143 79.89
36 20.11%
72  โรงเรียนบ้านเชือก 70
5 7.14
4 5.71
5 7.14
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
73  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 100
5 5.00
7 7.00
2 2.00
4 4.00
2 2.00
80 80.00
20 20.00%
74  โรงเรียนบ้านหนองตุ 51
0 0.00
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
75  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 68
4 5.88
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
76  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 164
9 5.49
2 1.22
17 10.37
1 0.61
2 1.22
133 81.10
31 18.90%
77  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 80
6 7.50
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
78  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 71
0 0.00
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
79  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 77
2 2.60
0 0.00
5 6.49
5 6.49
2 2.60
63 81.82
14 18.18%
80  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 320
13 4.06
10 3.13
33 10.31
2 0.63
0 0.00
262 81.88
58 18.13%
81  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 28
3 10.71
0 0.00
1 3.57
0 0.00
1 3.57
23 82.14
5 17.86%
82  โรงเรียนบ้านหัวขัว 56
2 3.57
3 5.36
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
83  โรงเรียนบ้านหัวดอน 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
84  โรงเรียนบ้านผือฮี 114
1 0.88
4 3.51
15 13.16
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
85  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 127
9 7.09
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
86  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 133
7 5.26
5 3.76
7 5.26
3 2.26
1 0.75
110 82.71
23 17.29%
87  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 87
2 2.30
0 0.00
12 13.79
1 1.15
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
88  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 157
14 8.92
4 2.55
8 5.10
1 0.64
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
89  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 76
2 2.63
2 2.63
7 9.21
2 2.63
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
90  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
91  โรงเรียนบ้านบากเรือ 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
92  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 154
12 7.79
2 1.30
10 6.49
1 0.65
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
93  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 65
0 0.00
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
94  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 174
0 0.00
0 0.00
7 4.02
18 10.34
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
96  โรงเรียนบ้านปลาอีด 56
2 3.57
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
97  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 57
3 5.26
0 0.00
4 7.02
1 1.75
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
98  โรงเรียนบ้านหนองหิน 50
0 0.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
99  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
100  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 51
2 3.92
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
101  โรงเรียนบ้านยางน้อย 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
102  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 110
1 0.91
3 2.73
11 10.00
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
103  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 82
0 0.00
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
104  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 61
4 6.56
4 6.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
105  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
106  โรงเรียนบ้านกุดกง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
107  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 41
0 0.00
2 4.88
2 4.88
0 0.00
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
108  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 50
3 6.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
109  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 118
1 0.85
3 2.54
7 5.93
1 0.85
2 1.69
104 88.14
14 11.86%
110  โรงเรียนบ้านกุดกุง 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
111  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
112  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 949
15 1.58
18 1.90
13 1.37
33 3.48
31 3.27
839 88.41
110 11.59%
113  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
114  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.71
6 5.71
93 88.57
12 11.43%
115  โรงเรียนบ้านโพนแบง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
116  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
117  โรงเรียนบ้านยางกลาง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
1 5.56
16 88.89
2 11.11%
118  โรงเรียนบ้านตาดทอง 174
4 2.30
0 0.00
11 6.32
4 2.30
0 0.00
155 89.08
19 10.92%
119  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
4 7.02
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
120  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
1 2.63
34 89.47
4 10.53%
121  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
122  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 101
4 3.96
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
123  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 81
0 0.00
2 2.47
5 6.17
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
124  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 72
2 2.78
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
125  โรงเรียนบ้านดงขวาง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
126  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 74
5 6.76
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
127  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
128  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 46
3 6.52
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
129  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 60
4 6.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
130  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
131  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
132  โรงเรียนบ้านคูเมือง 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
133  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
134  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
135  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 131
1 0.76
1 0.76
8 6.11
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
136  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
137  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
138  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
139  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 99
1 1.01
1 1.01
3 3.03
1 1.01
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
140  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
141  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 77
1 1.30
1 1.30
2 2.60
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
142  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 95
0 0.00
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
144  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 315
10 3.17
0 0.00
3 0.95
0 0.00
0 0.00
302 95.87
13 4.13%
145  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 107
0 0.00
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
146  โรงเรียนบ้านสงเปือย 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.49
83 96.51
3 3.49%
147  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
148  โรงเรียนบ้านตับเต่า 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
149  โรงเรียนบ้านแดง 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 79
1 1.27
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
151  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
152  โรงเรียนคูสองชั้น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านดงยาง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านบัวขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านราชมุนี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านสิงห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองเทา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหมากมาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านเดิด 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  978 6.28
เตี้ย  505 3.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,541 9.90
ผอมและเตี้ย  319 2.05
อ้วนและเตี้ย  195 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,035 77.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,538 คน


22.72%


Powered By www.thaieducation.net