ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 209 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าเลา 105
14 13.33
28 26.67
27 25.71
13 12.38
11 10.48
12 11.43
93 88.57%
2  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 202
15 7.43
15 7.43
29 14.36
28 13.86
44 21.78
71 35.15
131 64.85%
3  โรงเรียนบ้านสำโรง 347
50 14.41
45 12.97
26 7.49
56 16.14
14 4.03
156 44.96
191 55.04%
4  โรงเรียนบ้านสัน 64
6 9.38
6 9.38
3 4.69
12 18.75
7 10.94
30 46.88
34 53.13%
5  โรงเรียนบ้านผักหย่า 93
43 46.24
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
45 48.39
48 51.61%
6  โรงเรียนบ้านดงแถบ 152
10 6.58
31 20.39
25 16.45
0 0.00
12 7.89
74 48.68
78 51.32%
7  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 135
12 8.89
15 11.11
16 11.85
12 8.89
11 8.15
69 51.11
66 48.89%
8  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 177
7 3.95
7 3.95
24 13.56
14 7.91
31 17.51
94 53.11
83 46.89%
9  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 258
47 18.22
39 15.12
17 6.59
16 6.20
1 0.39
138 53.49
120 46.51%
10  โรงเรียนบ้านงิ้ว 53
3 5.66
4 7.55
10 18.87
7 13.21
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
11  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 240
14 5.83
16 6.67
20 8.33
30 12.50
25 10.42
135 56.25
105 43.75%
12  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 78
13 16.67
6 7.69
7 8.97
8 10.26
0 0.00
44 56.41
34 43.59%
13  โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 209
27 12.92
21 10.05
26 12.44
8 3.83
8 3.83
119 56.94
90 43.06%
14  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 145
25 17.24
17 11.72
8 5.52
10 6.90
0 0.00
85 58.62
60 41.38%
15  โรงเรียนบ้านโพนแพง 74
20 27.03
3 4.05
7 9.46
0 0.00
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
16  โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 131
47 35.88
1 0.76
5 3.82
0 0.00
0 0.00
78 59.54
53 40.46%
17  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 159
30 18.87
14 8.81
14 8.81
5 3.14
0 0.00
96 60.38
63 39.62%
18  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 223
30 13.45
14 6.28
13 5.83
31 13.90
0 0.00
135 60.54
88 39.46%
19  โรงเรียนบ้านคันเปือย 113
10 8.85
16 14.16
6 5.31
12 10.62
0 0.00
69 61.06
44 38.94%
20  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 86
14 16.28
6 6.98
7 8.14
4 4.65
2 2.33
53 61.63
33 38.37%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 135
25 18.52
16 11.85
8 5.93
2 1.48
0 0.00
84 62.22
51 37.78%
22  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 142
8 5.63
4 2.82
18 12.68
11 7.75
11 7.75
90 63.38
52 36.62%
23  โรงเรียนบ้านนาแก 52
14 26.92
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
24  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 176
21 11.93
9 5.11
13 7.39
16 9.09
5 2.84
112 63.64
64 36.36%
25  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 111
16 14.41
15 13.51
9 8.11
0 0.00
0 0.00
71 63.96
40 36.04%
26  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 56
7 12.50
5 8.93
2 3.57
3 5.36
3 5.36
36 64.29
20 35.71%
27  โรงเรียนบ้านนาชุม 160
6 3.75
7 4.38
16 10.00
12 7.50
15 9.38
104 65.00
56 35.00%
28  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 63
4 6.35
6 9.52
8 12.70
4 6.35
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
29  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 330
66 20.00
17 5.15
25 7.58
6 1.82
1 0.30
215 65.15
115 34.85%
30  โรงเรียนบ้านเม็ก 65
2 3.08
3 4.62
6 9.23
5 7.69
6 9.23
43 66.15
22 33.85%
31  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 268
20 7.46
17 6.34
13 4.85
17 6.34
21 7.84
180 67.16
88 32.84%
32  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 328
36 10.98
41 12.50
19 5.79
7 2.13
4 1.22
221 67.38
107 32.62%
33  โรงเรียนบ้านนาหว้า 151
13 8.61
11 7.28
6 3.97
13 8.61
6 3.97
102 67.55
49 32.45%
34  โรงเรียนบ้านหนองชาด 118
13 11.02
10 8.47
12 10.17
3 2.54
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
35  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 81
10 12.35
12 14.81
3 3.70
1 1.23
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
36  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 219
14 6.39
18 8.22
9 4.11
7 3.20
22 10.05
149 68.04
70 31.96%
37  โรงเรียนบ้านสระคำ 95
4 4.21
14 14.74
8 8.42
4 4.21
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
38  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 137
2 1.46
25 18.25
15 10.95
0 0.00
1 0.73
94 68.61
43 31.39%
39  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 45
6 13.33
3 6.67
5 11.11
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
40  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 74
6 8.11
12 16.22
3 4.05
2 2.70
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
41  โรงเรียนบ้านวังพอก 71
10 14.08
4 5.63
3 4.23
4 5.63
1 1.41
49 69.01
22 30.99%
42  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 71
6 8.45
4 5.63
9 12.68
3 4.23
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
43  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 113
13 11.50
9 7.96
3 2.65
7 6.19
3 2.65
78 69.03
35 30.97%
44  โรงเรียนบ้านนาคาย 155
35 22.58
0 0.00
7 4.52
5 3.23
1 0.65
107 69.03
48 30.97%
45  โรงเรียนบ้านคำก้อม 151
19 12.58
7 4.64
9 5.96
9 5.96
2 1.32
105 69.54
46 30.46%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 217
16 7.37
24 11.06
24 11.06
2 0.92
0 0.00
151 69.59
66 30.41%
47  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 275
28 10.18
5 1.82
6 2.18
29 10.55
15 5.45
192 69.82
83 30.18%
48  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 192
13 6.77
11 5.73
10 5.21
15 7.81
8 4.17
135 70.31
57 29.69%
49  โรงเรียนบ้านไร่ 179
14 7.82
13 7.26
26 14.53
0 0.00
0 0.00
126 70.39
53 29.61%
50  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 122
6 4.92
12 9.84
7 5.74
4 3.28
7 5.74
86 70.49
36 29.51%
51  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 48
7 14.58
3 6.25
2 4.17
2 4.17
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
52  โรงเรียนบ้านซะซอม 62
10 16.13
3 4.84
4 6.45
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
53  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 554
31 5.60
0 0.00
75 13.54
51 9.21
3 0.54
394 71.12
160 28.88%
54  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 73
9 12.33
6 8.22
4 5.48
2 2.74
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
55  โรงเรียนบ้านสงยาง 49
5 10.20
5 10.20
4 8.16
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
56  โรงเรียนบ้านไทรงาม 77
10 12.99
4 5.19
6 7.79
2 2.60
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 361
15 4.16
8 2.22
31 8.59
23 6.37
25 6.93
259 71.75
102 28.25%
58  โรงเรียนบ้านนาดี 61
10 16.39
4 6.56
3 4.92
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
59  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 61
4 6.56
6 9.84
5 8.20
2 3.28
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
60  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 133
20 15.04
5 3.76
12 9.02
0 0.00
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
61  โรงเรียนบ้านบัวแดง 83
4 4.82
4 4.82
5 6.02
5 6.02
5 6.02
60 72.29
23 27.71%
62  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 128
8 6.25
8 6.25
18 14.06
1 0.78
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
63  โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 44
11 25.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
64  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 100
5 5.00
2 2.00
17 17.00
3 3.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
65  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 133
14 10.53
9 6.77
8 6.02
4 3.01
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
66  โรงเรียนบ้านดงบาก 42
3 7.14
3 7.14
4 9.52
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
67  โรงเรียนบ้านหินสูง 139
8 5.76
13 9.35
7 5.04
8 5.76
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
68  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 132
1 0.76
6 4.55
15 11.36
0 0.00
12 9.09
98 74.24
34 25.76%
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 63
2 3.17
0 0.00
13 20.63
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
70  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 180
22 12.22
5 2.78
15 8.33
3 1.67
0 0.00
135 75.00
45 25.00%
71  โรงเรียนบ้านนาบัว 172
20 11.63
4 2.33
10 5.81
9 5.23
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
72  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 145
17 11.72
13 8.97
6 4.14
0 0.00
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
73  โรงเรียนบ้านวังแคน 57
5 8.77
1 1.75
8 14.04
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
74  โรงเรียนบ้านหนองผือ 214
19 8.88
29 13.55
3 1.40
1 0.47
0 0.00
162 75.70
52 24.30%
75  โรงเรียนบ้านดงนา 62
5 8.06
5 8.06
5 8.06
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 158
1 0.63
18 11.39
16 10.13
0 0.00
3 1.90
120 75.95
38 24.05%
77  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 205
36 17.56
0 0.00
13 6.34
0 0.00
0 0.00
156 76.10
49 23.90%
78  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 193
18 9.33
6 3.11
22 11.40
0 0.00
0 0.00
147 76.17
46 23.83%
79  โรงเรียนบ้านคำบง 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
80  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 63
0 0.00
6 9.52
9 14.29
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
81  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 63
9 14.29
0 0.00
2 3.17
4 6.35
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
82  โรงเรียนบ้านสิม 30
3 10.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
83  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 173
17 9.83
14 8.09
7 4.05
2 1.16
0 0.00
133 76.88
40 23.12%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 182
23 12.64
1 0.55
18 9.89
0 0.00
0 0.00
140 76.92
42 23.08%
85  โรงเรียนบ้านตุงลุง 143
9 6.29
2 1.40
13 9.09
0 0.00
9 6.29
110 76.92
33 23.08%
86  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 92
7 7.61
1 1.09
12 13.04
1 1.09
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
87  โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 93
5 5.38
4 4.30
10 10.75
1 1.08
1 1.08
72 77.42
21 22.58%
88  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 157
12 7.64
10 6.37
11 7.01
2 1.27
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
89  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 54
0 0.00
3 5.56
6 11.11
3 5.56
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
90  โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 68
5 7.35
3 4.41
7 10.29
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
91  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 356
29 8.15
30 8.43
17 4.78
2 0.56
0 0.00
278 78.09
78 21.91%
92  โรงเรียนบ้านนาทม 96
6 6.25
7 7.29
8 8.33
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 37
3 8.11
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
94  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
95  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 100
7 7.00
4 4.00
9 9.00
1 1.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
96  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 343
20 5.83
30 8.75
13 3.79
9 2.62
0 0.00
271 79.01
72 20.99%
97  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 236
9 3.81
13 5.51
25 10.59
2 0.85
0 0.00
187 79.24
49 20.76%
98  โรงเรียนบ้านหนองหอย 39
4 10.26
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
99  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 49
7 14.29
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
100  โรงเรียนบ้านด่าน 471
47 9.98
0 0.00
49 10.40
0 0.00
0 0.00
375 79.62
96 20.38%
101  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 69
7 10.14
1 1.45
5 7.25
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
102  โรงเรียนบ้านบัวทอง 61
1 1.64
2 3.28
9 14.75
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
103  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 336
20 5.95
10 2.98
32 9.52
3 0.89
1 0.30
270 80.36
66 19.64%
104  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 51
2 3.92
3 5.88
4 7.84
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
105  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 72
4 5.56
4 5.56
3 4.17
2 2.78
1 1.39
58 80.56
14 19.44%
106  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 31
2 6.45
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
107  โรงเรียนบ้านหินโงม 176
12 6.82
13 7.39
7 3.98
2 1.14
0 0.00
142 80.68
34 19.32%
108  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 68
2 2.94
6 8.82
5 7.35
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
109  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1927
106 5.50
17 0.88
218 11.31
10 0.52
12 0.62
1564 81.16
363 18.84%
110  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 133
6 4.51
5 3.76
14 10.53
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
111  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 151
14 9.27
5 3.31
6 3.97
3 1.99
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
112  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 98
5 5.10
2 2.04
11 11.22
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
113  โรงเรียนบ้านโนนสุข 110
0 0.00
0 0.00
6 5.45
6 5.45
8 7.27
90 81.82
20 18.18%
114  โรงเรียนบ้านตามุย 61
2 3.28
3 4.92
4 6.56
1 1.64
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
115  โรงเรียนบ้านโนนจิก 67
4 5.97
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
116  โรงเรียนบ้านหนองโน 28
2 7.14
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
117  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 175
18 10.29
9 5.14
4 2.29
0 0.00
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
118  โรงเรียนบ้านคำเตย 68
3 4.41
1 1.47
6 8.82
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
119  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 210
5 2.38
17 8.10
10 4.76
5 2.38
0 0.00
173 82.38
37 17.62%
120  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 142
23 16.20
2 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
121  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 160
7 4.38
9 5.63
12 7.50
0 0.00
0 0.00
132 82.50
28 17.50%
122  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 115
3 2.61
8 6.96
8 6.96
1 0.87
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
123  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 185
12 6.49
6 3.24
14 7.57
0 0.00
0 0.00
153 82.70
32 17.30%
124  โรงเรียนบ้านหนองกอก 87
5 5.75
2 2.30
8 9.20
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
125  โรงเรียนบ้านเวินบึก 58
1 1.72
5 8.62
3 5.17
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
126  โรงเรียนบ้านนาเลิน 117
4 3.42
11 9.40
5 4.27
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
127  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 117
2 1.71
0 0.00
18 15.38
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
128  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 363
23 6.34
19 5.23
3 0.83
16 4.41
1 0.28
301 82.92
62 17.08%
129  โรงเรียนเพียงหลวง 12 41
4 9.76
3 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
130  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 153
10 6.54
2 1.31
14 9.15
0 0.00
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
131  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 167
12 7.19
0 0.00
16 9.58
0 0.00
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
132  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 180
8 4.44
9 5.00
6 3.33
3 1.67
4 2.22
150 83.33
30 16.67%
133  โรงเรียนบ้านภูหล่น 169
7 4.14
4 2.37
6 3.55
6 3.55
5 2.96
141 83.43
28 16.57%
134  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 98
2 2.04
4 4.08
9 9.18
1 1.02
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
135  โรงเรียนบ้านดอนชี 80
4 5.00
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
136  โรงเรียนบ้านโนน 62
1 1.61
7 11.29
2 3.23
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
137  โรงเรียนบ้านลาดควาย 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
2 2.90
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
138  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 113
7 6.19
3 2.65
8 7.08
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
139  โรงเรียนบ้านชาด 82
3 3.66
4 4.88
6 7.32
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
140  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 57
2 3.51
1 1.75
3 5.26
3 5.26
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
141  โรงเรียนบ้านบากชุม 159
10 6.29
3 1.89
11 6.92
1 0.63
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
142  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 83
3 3.61
3 3.61
6 7.23
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
143  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 58
2 3.45
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
144  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
145  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 171
9 5.26
16 9.36
1 0.58
0 0.00
0 0.00
145 84.80
26 15.20%
146  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 191
11 5.76
4 2.09
9 4.71
3 1.57
2 1.05
162 84.82
29 15.18%
147  โรงเรียนบ้านหนองกุง 205
15 7.32
11 5.37
2 0.98
0 0.00
3 1.46
174 84.88
31 15.12%
148  โรงเรียนบ้านดงดิบ 159
8 5.03
2 1.26
11 6.92
1 0.63
2 1.26
135 84.91
24 15.09%
149  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 223
6 2.69
13 5.83
14 6.28
0 0.00
0 0.00
190 85.20
33 14.80%
150  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 75
4 5.33
2 2.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
151  โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 82
1 1.22
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
152  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 105
4 3.81
1 0.95
8 7.62
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
153  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 84
3 3.57
2 2.38
6 7.14
1 1.19
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
154  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 78
2 2.56
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
155  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 115
4 3.48
7 6.09
5 4.35
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
156  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 647
30 4.64
11 1.70
49 7.57
0 0.00
0 0.00
557 86.09
90 13.91%
157  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 508
27 5.31
9 1.77
32 6.30
2 0.39
0 0.00
438 86.22
70 13.78%
158  โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 66
4 6.06
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
159  โรงเรียนบ้านกุ่ม 154
4 2.60
9 5.84
8 5.19
0 0.00
0 0.00
133 86.36
21 13.64%
160  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 177
8 4.52
6 3.39
9 5.08
1 0.56
0 0.00
153 86.44
24 13.56%
161  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 113
7 6.19
4 3.54
4 3.54
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
162  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 53
4 7.55
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
163  โรงเรียนบ้านชาด 226
10 4.42
11 4.87
8 3.54
0 0.00
0 0.00
197 87.17
29 12.83%
164  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 299
14 4.68
0 0.00
24 8.03
0 0.00
0 0.00
261 87.29
38 12.71%
165  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
166  โรงเรียนบ้านนาแค 77
5 6.49
1 1.30
1 1.30
2 2.60
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
167  โรงเรียนบ้านบะไห 149
4 2.68
7 4.70
6 4.03
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
168  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 176
6 3.41
1 0.57
13 7.39
0 0.00
0 0.00
156 88.64
20 11.36%
169  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 142
3 2.11
4 2.82
7 4.93
2 1.41
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
170  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 71
4 5.63
1 1.41
2 2.82
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
171  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 254
14 5.51
5 1.97
9 3.54
0 0.00
0 0.00
226 88.98
28 11.02%
172  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 64
3 4.69
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
173  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 37
2 5.41
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
174  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 158
5 3.16
7 4.43
5 3.16
0 0.00
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
175  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 122
6 4.92
2 1.64
5 4.10
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
176  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 47
0 0.00
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
177  โรงเรียนบ้านแขมใต้ 138
2 1.45
6 4.35
6 4.35
0 0.00
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
178  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 119
6 5.04
2 1.68
4 3.36
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
179  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 139
7 5.04
1 0.72
6 4.32
0 0.00
0 0.00
125 89.93
14 10.07%
180  โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 139
5 3.60
2 1.44
4 2.88
3 2.16
0 0.00
125 89.93
14 10.07%
181  โรงเรียนบ้านจันทัย 153
5 3.27
3 1.96
6 3.92
0 0.00
1 0.65
138 90.20
15 9.80%
182  โรงเรียนบ้านนาจาน 321
11 3.43
6 1.87
8 2.49
3 0.93
3 0.93
290 90.34
31 9.66%
183  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 106
5 4.72
2 1.89
3 2.83
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
184  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 164
5 3.05
7 4.27
2 1.22
1 0.61
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
185  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 33
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
186  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
187  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 85
1 1.18
1 1.18
5 5.88
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
188  โรงเรียนบ้านขัวแคน 37
3 8.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
189  โรงเรียนบ้านคำไหล 111
7 6.31
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
190  โรงเรียนบ้านกุดชมภู 154
6 3.90
3 1.95
0 0.00
2 1.30
1 0.65
142 92.21
12 7.79%
191  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 53
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
192  โรงเรียนบ้านจุการ 54
2 3.70
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
193  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 233
8 3.43
0 0.00
8 3.43
0 0.00
0 0.00
217 93.13
16 6.87%
194  โรงเรียนบ้านนาเอือด 146
3 2.05
6 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
195  โรงเรียนบ้านโนนกุง 66
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
196  โรงเรียนบ้านนาคอ 101
0 0.00
1 0.99
4 3.96
1 0.99
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
197  โรงเรียนบ้านลาดวารี 90
2 2.22
1 1.11
2 2.22
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
198  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
199  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 186
0 0.00
0 0.00
7 3.76
1 0.54
1 0.54
177 95.16
9 4.84%
200  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 289
4 1.38
5 1.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
280 96.89
9 3.11%
201  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 100
2 2.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
202  โรงเรียนบ้านดอนงัว 218
2 0.92
0 0.00
4 1.83
0 0.00
0 0.00
212 97.25
6 2.75%
203  โรงเรียนบ้านนกเต็น 278
3 1.08
2 0.72
0 0.00
1 0.36
0 0.00
272 97.84
6 2.16%
204  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
205  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 62
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
206  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านนาทอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 163
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,922 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,135 7.14
เตี้ย  1,346 4.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,066 6.90
ผอมและเตี้ย  706 2.36
อ้วนและเตี้ย  402 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,267 77.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,655 คน


22.24%


Powered By www.thaieducation.net