ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 116
20 17.24
18 15.52
2 1.72
12 10.34
7 6.03
57 49.14
59 50.86%
2  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47
14 29.79
4 8.51
5 10.64
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
3  โรงเรียนบ้านดอน 42
7 16.67
0 0.00
6 14.29
7 16.67
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
4  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 112
15 13.39
5 4.46
7 6.25
14 12.50
12 10.71
59 52.68
53 47.32%
5  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 258
49 18.99
14 5.43
29 11.24
9 3.49
8 3.10
149 57.75
109 42.25%
6  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 74
18 24.32
6 8.11
5 6.76
2 2.70
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
7  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 108
24 22.22
12 11.11
1 0.93
8 7.41
0 0.00
63 58.33
45 41.67%
8  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 205
26 12.68
23 11.22
8 3.90
17 8.29
8 3.90
123 60.00
82 40.00%
9  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 28
4 14.29
3 10.71
2 7.14
0 0.00
2 7.14
17 60.71
11 39.29%
10  โรงเรียนบ้านหนองผือ 312
19 6.09
22 7.05
38 12.18
27 8.65
14 4.49
192 61.54
120 38.46%
11  โรงเรียนบ้านร่องข่า 144
10 6.94
21 14.58
5 3.47
9 6.25
10 6.94
89 61.81
55 38.19%
12  โรงเรียนบ้านตุ 131
25 19.08
9 6.87
11 8.40
5 3.82
0 0.00
81 61.83
50 38.17%
13  โรงเรียนบ้านเขือง 49
6 12.24
3 6.12
3 6.12
3 6.12
3 6.12
31 63.27
18 36.73%
14  โรงเรียนบ้านกาบิน 81
4 4.94
4 4.94
6 7.41
13 16.05
1 1.23
53 65.43
28 34.57%
15  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 133
3 2.26
6 4.51
11 8.27
10 7.52
15 11.28
88 66.17
45 33.83%
16  โรงเรียนบ้านดอนจิก 51
4 7.84
3 5.88
10 19.61
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
17  โรงเรียนบ้านพะไล 81
9 11.11
4 4.94
10 12.35
4 4.94
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
18  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 211
32 15.17
21 9.95
16 7.58
0 0.00
0 0.00
142 67.30
69 32.70%
19  โรงเรียนบ้านกะเตียด 104
12 11.54
15 14.42
4 3.85
3 2.88
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
20  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 93
8 8.60
8 8.60
3 3.23
7 7.53
4 4.30
63 67.74
30 32.26%
21  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 172
19 11.05
14 8.14
14 8.14
8 4.65
0 0.00
117 68.02
55 31.98%
22  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 216
26 12.04
18 8.33
21 9.72
2 0.93
1 0.46
148 68.52
68 31.48%
23  โรงเรียนบ้านคำไหล 45
7 15.56
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
24  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 74
9 12.16
3 4.05
9 12.16
2 2.70
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
25  โรงเรียนบ้านคำมณี 152
11 7.24
6 3.95
7 4.61
12 7.89
11 7.24
105 69.08
47 30.92%
26  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1003
98 9.77
59 5.88
114 11.37
26 2.59
12 1.20
694 69.19
309 30.81%
27  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 59
6 10.17
4 6.78
1 1.69
6 10.17
1 1.69
41 69.49
18 30.51%
28  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 53
5 9.43
0 0.00
5 9.43
3 5.66
3 5.66
37 69.81
16 30.19%
29  โรงเรียนบ้านนาแวง 104
8 7.69
9 8.65
12 11.54
1 0.96
1 0.96
73 70.19
31 29.81%
30  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 112
10 8.93
5 4.46
14 12.50
4 3.57
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
31  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 65
5 7.69
2 3.08
10 15.38
2 3.08
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
32  โรงเรียนบ้านพอก 158
14 8.86
10 6.33
16 10.13
5 3.16
1 0.63
112 70.89
46 29.11%
33  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 220
24 10.91
23 10.45
13 5.91
2 0.91
1 0.45
157 71.36
63 28.64%
34  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 153
31 20.26
1 0.65
11 7.19
0 0.00
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
35  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 68
8 11.76
7 10.29
3 4.41
1 1.47
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
36  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 40
2 5.00
1 2.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
37  โรงเรียนบ้านปากแซง 66
15 22.73
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
38  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44
4 9.09
2 4.55
5 11.36
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
39  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 111
6 5.41
10 9.01
6 5.41
6 5.41
2 1.80
81 72.97
30 27.03%
40  โรงเรียนเขมราฐ 274
17 6.20
13 4.74
27 9.85
14 5.11
3 1.09
200 72.99
74 27.01%
41  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
4 8.89
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
42  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 158
14 8.86
12 7.59
11 6.96
3 1.90
2 1.27
116 73.42
42 26.58%
43  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 95
8 8.42
5 5.26
11 11.58
1 1.05
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
44  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 131
7 5.34
8 6.11
10 7.63
6 4.58
3 2.29
97 74.05
34 25.95%
45  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 139
12 8.63
10 7.19
12 8.63
1 0.72
1 0.72
103 74.10
36 25.90%
46  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 78
5 6.41
1 1.28
7 8.97
2 2.56
5 6.41
58 74.36
20 25.64%
47  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 121
12 9.92
2 1.65
4 3.31
9 7.44
4 3.31
90 74.38
31 25.62%
48  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 279
22 7.89
20 7.17
11 3.94
15 5.38
3 1.08
208 74.55
71 25.45%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 304
17 5.59
4 1.32
51 16.78
2 0.66
1 0.33
229 75.33
75 24.67%
50  โรงเรียนบ้านโพนแพง 134
10 7.46
5 3.73
7 5.22
6 4.48
5 3.73
101 75.37
33 24.63%
51  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 57
9 15.79
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
52  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 45
1 2.22
3 6.67
6 13.33
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
53  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 37
4 10.81
4 10.81
1 2.70
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
54  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 50
1 2.00
4 8.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
55  โรงเรียนบ้านนาหว้า 85
11 12.94
2 2.35
6 7.06
1 1.18
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 188
15 7.98
9 4.79
10 5.32
6 3.19
4 2.13
144 76.60
44 23.40%
57  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 90
6 6.67
3 3.33
11 12.22
1 1.11
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
58  โรงเรียนบ้านนาชุม 100
4 4.00
18 18.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
59  โรงเรียนบ้านคำข่า 79
3 3.80
1 1.27
13 16.46
1 1.27
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
60  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 128
9 7.03
9 7.03
5 3.91
4 3.13
2 1.56
99 77.34
29 22.66%
61  โรงเรียนบ้านเลาะ 36
0 0.00
3 8.33
5 13.89
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
62  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 114
10 8.77
2 1.75
11 9.65
2 1.75
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
63  โรงเรียนบ้านนาขาม 177
13 7.34
21 11.86
4 2.26
0 0.00
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
64  โรงเรียนบ้านนาม่วง 118
2 1.69
7 5.93
15 12.71
1 0.85
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
65  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 76
5 6.58
7 9.21
4 5.26
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
66  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
3 7.89
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
67  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 72
11 15.28
0 0.00
2 2.78
2 2.78
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
68  โรงเรียนบ้านโนนหอม 53
2 3.77
3 5.66
5 9.43
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
69  โรงเรียนบ้านนาพิน 174
9 5.17
9 5.17
6 3.45
10 5.75
2 1.15
138 79.31
36 20.69%
70  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 104
8 7.69
6 5.77
2 1.92
3 2.88
2 1.92
83 79.81
21 20.19%
71  โรงเรียนบ้านคำสมิง 204
11 5.39
12 5.88
13 6.37
3 1.47
2 0.98
163 79.90
41 20.10%
72  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 95
9 9.47
3 3.16
6 6.32
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
73  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 155
9 5.81
7 4.52
4 2.58
7 4.52
4 2.58
124 80.00
31 20.00%
74  โรงเรียนบ้านคำหาด 116
9 7.76
7 6.03
7 6.03
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
75  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 71
5 7.04
3 4.23
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
76  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 189
20 10.58
2 1.06
13 6.88
0 0.00
1 0.53
153 80.95
36 19.05%
77  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 604
44 7.28
14 2.32
25 4.14
14 2.32
18 2.98
489 80.96
115 19.04%
78  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
79  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 74
2 2.70
2 2.70
9 12.16
0 0.00
1 1.35
60 81.08
14 18.92%
80  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 101
8 7.92
3 2.97
8 7.92
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
81  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 267
17 6.37
10 3.75
22 8.24
0 0.00
0 0.00
218 81.65
49 18.35%
82  โรงเรียนบ้านคำแคน 82
3 3.66
1 1.22
3 3.66
8 9.76
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
83  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 93
7 7.53
2 2.15
7 7.53
1 1.08
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
84  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 88
7 7.95
0 0.00
7 7.95
1 1.14
1 1.14
72 81.82
16 18.18%
85  โรงเรียนบ้านสงยาง 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
86  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 144
6 4.17
3 2.08
17 11.81
0 0.00
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
88  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 34
6 17.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
89  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 137
10 7.30
4 2.92
10 7.30
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
90  โรงเรียนบ้านไทรงาม 120
9 7.50
5 4.17
7 5.83
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
91  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
1 4.35
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
92  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
4 6.25
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
93  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 64
1 1.56
3 4.69
4 6.25
3 4.69
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
94  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
95  โรงเรียนบ้านห้วยที 94
10 10.64
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
96  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 112
5 4.46
0 0.00
13 11.61
0 0.00
1 0.89
93 83.04
19 16.96%
97  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 119
3 2.52
1 0.84
13 10.92
3 2.52
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
98  โรงเรียนบ้านพะลาน 66
6 9.09
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
99  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
100  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 264
23 8.71
0 0.00
21 7.95
0 0.00
0 0.00
220 83.33
44 16.67%
101  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 150
5 3.33
11 7.33
8 5.33
1 0.67
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
102  โรงเรียนบ้านโคกจาน 55
1 1.82
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
103  โรงเรียนบ้านโหมน 37
5 13.51
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
104  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 93
4 4.30
4 4.30
5 5.38
2 2.15
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
105  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
106  โรงเรียนบ้านสารภี 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
107  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 70
6 8.57
1 1.43
1 1.43
1 1.43
2 2.86
59 84.29
11 15.71%
108  โรงเรียนบ้านดอนหมู 33
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
109  โรงเรียนบ้านศรีสุข 66
2 3.03
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
110  โรงเรียนบ้านบึงหอม 118
6 5.08
4 3.39
7 5.93
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
111  โรงเรียนบ้านกะลึง 63
0 0.00
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
112  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 63
2 3.17
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
113  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 28
3 10.71
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
114  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 184
13 7.07
3 1.63
10 5.43
0 0.00
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
115  โรงเรียนบ้านลุมพุก 129
5 3.88
4 3.10
8 6.20
0 0.00
1 0.78
111 86.05
18 13.95%
116  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 72
10 13.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
117  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 58
3 5.17
4 6.90
1 1.72
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
118  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 109
3 2.75
0 0.00
3 2.75
1 0.92
8 7.34
94 86.24
15 13.76%
119  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51
1 1.96
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
120  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 74
0 0.00
1 1.35
9 12.16
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
121  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
122  โรงเรียนบ้านนานวน 114
0 0.00
4 3.51
8 7.02
3 2.63
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
123  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 46
2 4.35
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
124  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 46
2 4.35
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
125  โรงเรียนบ้านค้อ 123
0 0.00
4 3.25
9 7.32
0 0.00
3 2.44
107 86.99
16 13.01%
126  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 171
7 4.09
2 1.17
11 6.43
2 1.17
0 0.00
149 87.13
22 12.87%
127  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 102
3 2.94
3 2.94
4 3.92
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
128  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 167
5 2.99
10 5.99
5 2.99
1 0.60
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
129  โรงเรียนบ้านกองโพน 240
16 6.67
2 0.83
5 2.08
5 2.08
2 0.83
210 87.50
30 12.50%
130  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
131  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 120
0 0.00
6 5.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
132  โรงเรียนบ้านบก 112
7 6.25
3 2.68
4 3.57
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
133  โรงเรียนบ้านโนนกุง 180
7 3.89
8 4.44
2 1.11
4 2.22
1 0.56
158 87.78
22 12.22%
134  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
135  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 91
6 6.59
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
136  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 116
4 3.45
3 2.59
5 4.31
2 1.72
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
137  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 141
0 0.00
0 0.00
12 8.51
5 3.55
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
138  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 76
4 5.26
3 3.95
0 0.00
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
139  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 212
6 2.83
0 0.00
19 8.96
0 0.00
0 0.00
187 88.21
25 11.79%
140  โรงเรียนบ้านนาขนัน 94
6 6.38
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
141  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 60
4 6.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
142  โรงเรียนบ้านทรายพูล 147
6 4.08
0 0.00
3 2.04
4 2.72
4 2.72
130 88.44
17 11.56%
143  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 97
4 4.12
1 1.03
6 6.19
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
144  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 159
4 2.52
2 1.26
5 3.14
6 3.77
1 0.63
141 88.68
18 11.32%
145  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 53
3 5.66
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
146  โรงเรียนบ้านฮี 89
1 1.12
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
147  โรงเรียนบ้านกาจับ 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
148  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
149  โรงเรียนบุญจิราธร 144
7 4.86
6 4.17
3 2.08
0 0.00
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
150  โรงเรียนบ้านนานางวาน 100
5 5.00
5 5.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
151  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 165
2 1.21
3 1.82
6 3.64
5 3.03
2 1.21
147 89.09
18 10.91%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 55
0 0.00
3 5.45
2 3.64
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
153  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 92
3 3.26
4 4.35
2 2.17
1 1.09
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
154  โรงเรียนบ้านดงบัง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
2 5.26
34 89.47
4 10.53%
155  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 144
3 2.08
2 1.39
8 5.56
2 1.39
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
156  โรงเรียนบ้านโนนตูม 165
0 0.00
0 0.00
12 7.27
5 3.03
0 0.00
148 89.70
17 10.30%
157  โรงเรียนบ้านโสกชัน 146
0 0.00
2 1.37
13 8.90
0 0.00
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
158  โรงเรียนบ้านแพง 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
159  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 92
2 2.17
1 1.09
6 6.52
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
160  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
3 4.17
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
161  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
162  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 83
1 1.20
3 3.61
2 2.41
1 1.20
1 1.20
75 90.36
8 9.64%
163  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
164  โรงเรียนบ้านตากแดด 271
3 1.11
0 0.00
23 8.49
0 0.00
0 0.00
245 90.41
26 9.59%
165  โรงเรียนบ้านสำโรง 21
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
166  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 222
7 3.15
5 2.25
9 4.05
0 0.00
0 0.00
201 90.54
21 9.46%
167  โรงเรียนบ้านตระการ 129
4 3.10
0 0.00
8 6.20
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
168  โรงเรียนบ้านนายูง 206
7 3.40
6 2.91
5 2.43
0 0.00
1 0.49
187 90.78
19 9.22%
169  โรงเรียนบ้านนากลาง 88
2 2.27
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
170  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 282
9 3.19
7 2.48
5 1.77
3 1.06
0 0.00
258 91.49
24 8.51%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 238
7 2.94
8 3.36
5 2.10
0 0.00
0 0.00
218 91.60
20 8.40%
172  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 98
3 3.06
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
173  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 74
3 4.05
0 0.00
1 1.35
1 1.35
1 1.35
68 91.89
6 8.11%
174  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 87
3 3.45
1 1.15
3 3.45
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
175  โรงเรียนบ้านคอนสาย 101
3 2.97
5 4.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
176  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
177  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
178  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 96
3 3.13
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
179  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
180  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 98
2 2.04
1 1.02
4 4.08
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
181  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
182  โรงเรียนบ้านนาทราย 90
4 4.44
0 0.00
1 1.11
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
183  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
184  โรงเรียนบ้านพังเคน 338
0 0.00
5 1.48
6 1.78
6 1.78
5 1.48
316 93.49
22 6.51%
185  โรงเรียนบ้านนาเมือง 154
4 2.60
4 2.60
2 1.30
0 0.00
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
186  โรงเรียนบ้านเกษม 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
187  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
188  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
189  โรงเรียนบ้านคำกลาง 251
3 1.20
6 2.39
3 1.20
2 0.80
1 0.40
236 94.02
15 5.98%
190  โรงเรียนตระการพืชผล 709
0 0.00
2 0.28
39 5.50
1 0.14
0 0.00
667 94.08
42 5.92%
191  โรงเรียนบ้านกุศกร 102
2 1.96
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
192  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 102
1 0.98
0 0.00
3 2.94
2 1.96
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
193  โรงเรียนบ้านเล้า 17
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
194  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
195  โรงเรียนบ้านพะลอง 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
196  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 151
1 0.66
2 1.32
5 3.31
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
197  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 114
4 3.51
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
198  โรงเรียนบ้านบาก 263
5 1.90
1 0.38
4 1.52
1 0.38
2 0.76
250 95.06
13 4.94%
199  โรงเรียนบ้านหนองแดง 123
2 1.63
0 0.00
3 2.44
0 0.00
1 0.81
117 95.12
6 4.88%
200  โรงเรียนบ้านทม 64
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
201  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
21 95.45
1 4.55%
202  โรงเรียนบ้านสองคอน 200
2 1.00
0 0.00
6 3.00
0 0.00
0 0.00
192 96.00
8 4.00%
203  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 90
1 1.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.22
87 96.67
3 3.33%
204  โรงเรียนบ้านดอนงัว 123
2 1.63
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
119 96.75
4 3.25%
205  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
206  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 167
0 0.00
0 0.00
3 1.80
1 0.60
0 0.00
163 97.60
4 2.40%
207  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 130
0 0.00
0 0.00
2 1.54
0 0.00
1 0.77
127 97.69
3 2.31%
208  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
209  โรงเรียนบ้านกระเดียน 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
210  โรงเรียนบ้านนาแมด 162
0 0.00
1 0.62
0 0.00
0 0.00
1 0.62
160 98.77
2 1.23%
211  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 100
0 0.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
99 99.00
1 1.00%
212  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านคึม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านพนมดี 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,950 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,421 5.70
เตี้ย  841 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,478 5.92
ผอมและเตี้ย  461 1.85
อ้วนและเตี้ย  226 0.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,523 82.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,427 คน


17.74%


Powered By www.thaieducation.net