ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 116
20 17.24
18 15.52
2 1.72
12 10.34
7 6.03
57 49.14
59 50.86%
2  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47
14 29.79
4 8.51
5 10.64
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
3  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 258
49 18.99
14 5.43
29 11.24
9 3.49
8 3.10
149 57.75
109 42.25%
4  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 74
18 24.32
6 8.11
5 6.76
2 2.70
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
5  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 205
26 12.68
23 11.22
8 3.90
17 8.29
8 3.90
123 60.00
82 40.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 28
4 14.29
3 10.71
2 7.14
0 0.00
2 7.14
17 60.71
11 39.29%
7  โรงเรียนบ้านหนองผือ 312
19 6.09
22 7.05
38 12.18
27 8.65
14 4.49
192 61.54
120 38.46%
8  โรงเรียนบ้านตุ 131
25 19.08
9 6.87
11 8.40
5 3.82
0 0.00
81 61.83
50 38.17%
9  โรงเรียนบ้านเขือง 49
6 12.24
3 6.12
3 6.12
3 6.12
3 6.12
31 63.27
18 36.73%
10  โรงเรียนบ้านกาบิน 81
4 4.94
4 4.94
6 7.41
13 16.05
1 1.23
53 65.43
28 34.57%
11  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 133
3 2.26
6 4.51
11 8.27
10 7.52
15 11.28
88 66.17
45 33.83%
12  โรงเรียนบ้านดอนจิก 51
4 7.84
3 5.88
10 19.61
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
13  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 93
8 8.60
8 8.60
3 3.23
7 7.53
4 4.30
63 67.74
30 32.26%
14  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 74
9 12.16
3 4.05
9 12.16
2 2.70
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
15  โรงเรียนบ้านคำมณี 152
11 7.24
6 3.95
7 4.61
12 7.89
11 7.24
105 69.08
47 30.92%
16  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 59
6 10.17
4 6.78
1 1.69
6 10.17
1 1.69
41 69.49
18 30.51%
17  โรงเรียนบ้านนาแวง 104
8 7.69
9 8.65
12 11.54
1 0.96
1 0.96
73 70.19
31 29.81%
18  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 112
10 8.93
5 4.46
14 12.50
4 3.57
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
19  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 65
5 7.69
2 3.08
10 15.38
2 3.08
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
20  โรงเรียนบ้านพอก 158
14 8.86
10 6.33
16 10.13
5 3.16
1 0.63
112 70.89
46 29.11%
21  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 153
31 20.26
1 0.65
11 7.19
0 0.00
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
22  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 68
8 11.76
7 10.29
3 4.41
1 1.47
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
23  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 40
2 5.00
1 2.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
24  โรงเรียนบ้านปากแซง 66
15 22.73
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
25  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44
4 9.09
2 4.55
5 11.36
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
26  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 111
6 5.41
10 9.01
6 5.41
6 5.41
2 1.80
81 72.97
30 27.03%
27  โรงเรียนเขมราฐ 274
17 6.20
13 4.74
27 9.85
14 5.11
3 1.09
200 72.99
74 27.01%
28  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
4 8.89
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
29  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 158
14 8.86
12 7.59
11 6.96
3 1.90
2 1.27
116 73.42
42 26.58%
30  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 95
8 8.42
5 5.26
11 11.58
1 1.05
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
31  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 131
7 5.34
8 6.11
10 7.63
6 4.58
3 2.29
97 74.05
34 25.95%
32  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 139
12 8.63
10 7.19
12 8.63
1 0.72
1 0.72
103 74.10
36 25.90%
33  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 78
5 6.41
1 1.28
7 8.97
2 2.56
5 6.41
58 74.36
20 25.64%
34  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 121
12 9.92
2 1.65
4 3.31
9 7.44
4 3.31
90 74.38
31 25.62%
35  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 279
22 7.89
20 7.17
11 3.94
15 5.38
3 1.08
208 74.55
71 25.45%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 304
17 5.59
4 1.32
51 16.78
2 0.66
1 0.33
229 75.33
75 24.67%
37  โรงเรียนบ้านโพนแพง 134
10 7.46
5 3.73
7 5.22
6 4.48
5 3.73
101 75.37
33 24.63%
38  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 57
9 15.79
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
39  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 45
1 2.22
3 6.67
6 13.33
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
40  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 37
4 10.81
4 10.81
1 2.70
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
41  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 50
1 2.00
4 8.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
42  โรงเรียนบ้านนาหว้า 85
11 12.94
2 2.35
6 7.06
1 1.18
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 188
15 7.98
9 4.79
10 5.32
6 3.19
4 2.13
144 76.60
44 23.40%
44  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 90
6 6.67
3 3.33
11 12.22
1 1.11
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
45  โรงเรียนบ้านนาชุม 100
4 4.00
18 18.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
46  โรงเรียนบ้านคำข่า 79
3 3.80
1 1.27
13 16.46
1 1.27
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
47  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 128
9 7.03
9 7.03
5 3.91
4 3.13
2 1.56
99 77.34
29 22.66%
48  โรงเรียนบ้านเลาะ 36
0 0.00
3 8.33
5 13.89
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
49  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 114
10 8.77
2 1.75
11 9.65
2 1.75
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
50  โรงเรียนบ้านนาขาม 177
13 7.34
21 11.86
4 2.26
0 0.00
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
51  โรงเรียนบ้านนาม่วง 118
2 1.69
7 5.93
15 12.71
1 0.85
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
52  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 76
5 6.58
7 9.21
4 5.26
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
53  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
3 7.89
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
54  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 72
11 15.28
0 0.00
2 2.78
2 2.78
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
55  โรงเรียนบ้านโนนหอม 53
2 3.77
3 5.66
5 9.43
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
56  โรงเรียนบ้านนาพิน 174
9 5.17
9 5.17
6 3.45
10 5.75
2 1.15
138 79.31
36 20.69%
57  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 104
8 7.69
6 5.77
2 1.92
3 2.88
2 1.92
83 79.81
21 20.19%
58  โรงเรียนบ้านคำสมิง 204
11 5.39
12 5.88
13 6.37
3 1.47
2 0.98
163 79.90
41 20.10%
59  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 95
9 9.47
3 3.16
6 6.32
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
60  โรงเรียนบ้านคำหาด 116
9 7.76
7 6.03
7 6.03
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
61  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 71
5 7.04
3 4.23
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
62  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 189
20 10.58
2 1.06
13 6.88
0 0.00
1 0.53
153 80.95
36 19.05%
63  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 604
44 7.28
14 2.32
25 4.14
14 2.32
18 2.98
489 80.96
115 19.04%
64  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
65  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 101
8 7.92
3 2.97
8 7.92
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
66  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 267
17 6.37
10 3.75
22 8.24
0 0.00
0 0.00
218 81.65
49 18.35%
67  โรงเรียนบ้านคำแคน 82
3 3.66
1 1.22
3 3.66
8 9.76
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
68  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 88
7 7.95
0 0.00
7 7.95
1 1.14
1 1.14
72 81.82
16 18.18%
69  โรงเรียนบ้านสงยาง 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
70  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
71  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 34
6 17.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
72  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 137
10 7.30
4 2.92
10 7.30
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
73  โรงเรียนบ้านไทรงาม 120
9 7.50
5 4.17
7 5.83
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
74  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
1 4.35
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
75  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
4 6.25
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
76  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
77  โรงเรียนบ้านห้วยที 94
10 10.64
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
78  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 112
5 4.46
0 0.00
13 11.61
0 0.00
1 0.89
93 83.04
19 16.96%
79  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 119
3 2.52
1 0.84
13 10.92
3 2.52
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
80  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
81  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 264
23 8.71
0 0.00
21 7.95
0 0.00
0 0.00
220 83.33
44 16.67%
82  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 150
5 3.33
11 7.33
8 5.33
1 0.67
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
83  โรงเรียนบ้านโคกจาน 55
1 1.82
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
84  โรงเรียนบ้านโหมน 37
5 13.51
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
85  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 93
4 4.30
4 4.30
5 5.38
2 2.15
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
86  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
87  โรงเรียนบ้านสารภี 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
88  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 70
6 8.57
1 1.43
1 1.43
1 1.43
2 2.86
59 84.29
11 15.71%
89  โรงเรียนบ้านดอนหมู 33
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
90  โรงเรียนบ้านศรีสุข 66
2 3.03
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
91  โรงเรียนบ้านบึงหอม 118
6 5.08
4 3.39
7 5.93
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
92  โรงเรียนบ้านกะลึง 63
0 0.00
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
93  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 63
2 3.17
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
94  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 28
3 10.71
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
95  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 184
13 7.07
3 1.63
10 5.43
0 0.00
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
96  โรงเรียนบ้านลุมพุก 129
5 3.88
4 3.10
8 6.20
0 0.00
1 0.78
111 86.05
18 13.95%
97  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 72
10 13.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
98  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 58
3 5.17
4 6.90
1 1.72
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
99  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 109
3 2.75
0 0.00
3 2.75
1 0.92
8 7.34
94 86.24
15 13.76%
100  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51
1 1.96
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
101  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 74
0 0.00
1 1.35
9 12.16
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
102  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
103  โรงเรียนบ้านนานวน 114
0 0.00
4 3.51
8 7.02
3 2.63
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
104  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 46
2 4.35
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
105  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 46
2 4.35
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
106  โรงเรียนบ้านค้อ 123
0 0.00
4 3.25
9 7.32
0 0.00
3 2.44
107 86.99
16 13.01%
107  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 102
3 2.94
3 2.94
4 3.92
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
108  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
109  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 120
0 0.00
6 5.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
110  โรงเรียนบ้านบก 112
7 6.25
3 2.68
4 3.57
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
111  โรงเรียนบ้านโนนกุง 180
7 3.89
8 4.44
2 1.11
4 2.22
1 0.56
158 87.78
22 12.22%
112  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
113  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 91
6 6.59
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
114  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 116
4 3.45
3 2.59
5 4.31
2 1.72
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
115  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 141
0 0.00
0 0.00
12 8.51
5 3.55
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
116  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 76
4 5.26
3 3.95
0 0.00
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
117  โรงเรียนบ้านนาขนัน 94
6 6.38
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
118  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 60
4 6.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
119  โรงเรียนบ้านทรายพูล 147
6 4.08
0 0.00
3 2.04
4 2.72
4 2.72
130 88.44
17 11.56%
120  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 97
4 4.12
1 1.03
6 6.19
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
121  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 53
3 5.66
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
122  โรงเรียนบ้านฮี 89
1 1.12
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
123  โรงเรียนบ้านกาจับ 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
124  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
125  โรงเรียนบุญจิราธร 144
7 4.86
6 4.17
3 2.08
0 0.00
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
126  โรงเรียนบ้านนานางวาน 100
5 5.00
5 5.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 165
2 1.21
3 1.82
6 3.64
5 3.03
2 1.21
147 89.09
18 10.91%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 55
0 0.00
3 5.45
2 3.64
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
129  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 92
3 3.26
4 4.35
2 2.17
1 1.09
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
130  โรงเรียนบ้านดงบัง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
2 5.26
34 89.47
4 10.53%
131  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 144
3 2.08
2 1.39
8 5.56
2 1.39
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
132  โรงเรียนบ้านโนนตูม 165
0 0.00
0 0.00
12 7.27
5 3.03
0 0.00
148 89.70
17 10.30%
133  โรงเรียนบ้านแพง 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
134  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 92
2 2.17
1 1.09
6 6.52
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
135  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
136  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 83
1 1.20
3 3.61
2 2.41
1 1.20
1 1.20
75 90.36
8 9.64%
137  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
138  โรงเรียนบ้านสำโรง 21
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
139  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 222
7 3.15
5 2.25
9 4.05
0 0.00
0 0.00
201 90.54
21 9.46%
140  โรงเรียนบ้านตระการ 129
4 3.10
0 0.00
8 6.20
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
141  โรงเรียนบ้านนากลาง 88
2 2.27
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
142  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 282
9 3.19
7 2.48
5 1.77
3 1.06
0 0.00
258 91.49
24 8.51%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 238
7 2.94
8 3.36
5 2.10
0 0.00
0 0.00
218 91.60
20 8.40%
144  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 98
3 3.06
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
145  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 74
3 4.05
0 0.00
1 1.35
1 1.35
1 1.35
68 91.89
6 8.11%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 87
3 3.45
1 1.15
3 3.45
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
147  โรงเรียนบ้านคอนสาย 101
3 2.97
5 4.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
148  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
149  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
150  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 96
3 3.13
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
151  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 98
2 2.04
1 1.02
4 4.08
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
152  โรงเรียนบ้านนาทราย 90
4 4.44
0 0.00
1 1.11
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
153  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
154  โรงเรียนบ้านนาเมือง 154
4 2.60
4 2.60
2 1.30
0 0.00
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
155  โรงเรียนบ้านเกษม 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
156  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
157  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
158  โรงเรียนบ้านคำกลาง 251
3 1.20
6 2.39
3 1.20
2 0.80
1 0.40
236 94.02
15 5.98%
159  โรงเรียนตระการพืชผล 709
0 0.00
2 0.28
39 5.50
1 0.14
0 0.00
667 94.08
42 5.92%
160  โรงเรียนบ้านกุศกร 102
2 1.96
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
161  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 102
1 0.98
0 0.00
3 2.94
2 1.96
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
162  โรงเรียนบ้านเล้า 17
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
163  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
164  โรงเรียนบ้านพะลอง 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
165  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 114
4 3.51
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
166  โรงเรียนบ้านบาก 263
5 1.90
1 0.38
4 1.52
1 0.38
2 0.76
250 95.06
13 4.94%
167  โรงเรียนบ้านหนองแดง 123
2 1.63
0 0.00
3 2.44
0 0.00
1 0.81
117 95.12
6 4.88%
168  โรงเรียนบ้านทม 64
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
169  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
21 95.45
1 4.55%
170  โรงเรียนบ้านสองคอน 200
2 1.00
0 0.00
6 3.00
0 0.00
0 0.00
192 96.00
8 4.00%
171  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 90
1 1.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.22
87 96.67
3 3.33%
172  โรงเรียนบ้านดอนงัว 123
2 1.63
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
119 96.75
4 3.25%
173  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 74
2 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
174  โรงเรียนบ้านโนนสูง 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
175  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 167
0 0.00
0 0.00
3 1.80
1 0.60
0 0.00
163 97.60
4 2.40%
176  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 130
0 0.00
0 0.00
2 1.54
0 0.00
1 0.77
127 97.69
3 2.31%
177  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
178  โรงเรียนบ้านกระเดียน 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
179  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 100
0 0.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
99 99.00
1 1.00%
180  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านคึม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านพนมดี 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,497 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,054 5.41
เตี้ย  597 3.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,104 5.66
ผอมและเตี้ย  341 1.75
อ้วนและเตี้ย  172 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,229 83.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,268 คน


16.76%


Powered By www.thaieducation.net