ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 239 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.46
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 127
23 18.11
13 10.24
16 12.60
2 1.57
0 0.00
73 57.48
54 42.52%
2  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 57
4 7.02
6 10.53
9 15.79
1 1.75
2 3.51
35 61.40
22 38.60%
3  โรงเรียนบ้านนาเมือง 52
12 23.08
0 0.00
6 11.54
1 1.92
1 1.92
32 61.54
20 38.46%
4  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 87
11 12.64
12 13.79
9 10.34
1 1.15
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
5  โรงเรียนบ้านธรรมละ 51
9 17.65
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
6  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 102
18 17.65
11 10.78
7 6.86
0 0.00
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
7  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 73
3 4.11
4 5.48
13 17.81
2 2.74
3 4.11
48 65.75
25 34.25%
8  โรงเรียนบ้านจิก 106
5 4.72
7 6.60
8 7.55
10 9.43
6 5.66
70 66.04
36 33.96%
9  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 46
1 2.17
1 2.17
10 21.74
1 2.17
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
10  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 28
0 0.00
0 0.00
9 32.14
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
11  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
6 12.77
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
12  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 123
6 4.88
12 9.76
17 13.82
3 2.44
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
13  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 43
4 9.30
3 6.98
3 6.98
3 6.98
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
14  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 47
6 12.77
4 8.51
4 8.51
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
15  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 27
5 18.52
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
16  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 47
3 6.38
1 2.13
7 14.89
2 4.26
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
17  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 29
1 3.45
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
18  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 40
6 15.00
0 0.00
1 2.50
3 7.50
1 2.50
29 72.50
11 27.50%
19  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 40
2 5.00
3 7.50
4 10.00
1 2.50
1 2.50
29 72.50
11 27.50%
20  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 199
30 15.08
4 2.01
18 9.05
2 1.01
0 0.00
145 72.86
54 27.14%
21  โรงเรียนบ้านดงยาง 126
9 7.14
7 5.56
16 12.70
1 0.79
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
22  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 47
5 10.64
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
23  โรงเรียนบ้านบัวยาง 102
3 2.94
4 3.92
4 3.92
7 6.86
8 7.84
76 74.51
26 25.49%
24  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 59
3 5.08
3 5.08
3 5.08
3 5.08
3 5.08
44 74.58
15 25.42%
25  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 64
6 9.38
2 3.13
6 9.38
1 1.56
1 1.56
48 75.00
16 25.00%
26  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 120
12 10.00
6 5.00
2 1.67
3 2.50
7 5.83
90 75.00
30 25.00%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 117
17 14.53
2 1.71
8 6.84
2 1.71
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
28  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 53
7 13.21
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
29  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
3 6.67
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
30  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 91
5 5.49
3 3.30
7 7.69
7 7.69
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
31  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
3 5.17
2 3.45
44 75.86
14 24.14%
32  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 59
3 5.08
0 0.00
6 10.17
1 1.69
4 6.78
45 76.27
14 23.73%
33  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 131
12 9.16
3 2.29
16 12.21
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
34  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 137
9 6.57
10 7.30
12 8.76
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
35  โรงเรียนบ้านปลาฝา 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
36  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 74
10 13.51
4 5.41
2 2.70
1 1.35
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
37  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 61
4 6.56
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
38  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 35
2 5.71
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
39  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 638
52 8.15
30 4.70
48 7.52
15 2.35
0 0.00
493 77.27
145 22.73%
40  โรงเรียนบ้านข่าโคม 58
5 8.62
1 1.72
6 10.34
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
41  โรงเรียนบ้านหนองบก 90
11 12.22
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
42  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
43  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 67
4 5.97
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
44  โรงเรียนบ้านไผ่ 63
4 6.35
1 1.59
5 7.94
3 4.76
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
45  โรงเรียนบ้านท่าวารี 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
46  โรงเรียนบ้านยางเทิง 35
2 5.71
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 96
5 5.21
2 2.08
12 12.50
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 97
7 7.22
5 5.15
4 4.12
3 3.09
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
49  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
50  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 31
1 3.23
3 9.68
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
51  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
52  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
53  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 63
5 7.94
4 6.35
1 1.59
1 1.59
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
54  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
55  โรงเรียนบ้านหัวคำ 111
8 7.21
7 6.31
5 4.50
1 0.90
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
56  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
1 2.63
2 5.26
31 81.58
7 18.42%
57  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
58  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 126
10 7.94
4 3.17
8 6.35
1 0.79
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
59  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 55
3 5.45
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
60  โรงเรียนบ้านผือ 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
2 3.64
45 81.82
10 18.18%
61  โรงเรียนบ้านทัน 112
8 7.14
2 1.79
10 8.93
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
62  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 90
0 0.00
2 2.22
11 12.22
2 2.22
1 1.11
74 82.22
16 17.78%
63  โรงเรียนบ้านเตย 74
0 0.00
2 2.70
8 10.81
0 0.00
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
64  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 143
6 4.20
3 2.10
16 11.19
0 0.00
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
65  โรงเรียนบ้านปะอาว 241
15 6.22
8 3.32
16 6.64
3 1.24
0 0.00
199 82.57
42 17.43%
66  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 46
0 0.00
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
67  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 81
0 0.00
2 2.47
12 14.81
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
68  โรงเรียนบ้านนาเลิง 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
69  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 103
2 1.94
1 0.97
7 6.80
2 1.94
5 4.85
86 83.50
17 16.50%
70  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2405
107 4.45
59 2.45
175 7.28
37 1.54
10 0.42
2017 83.87
388 16.13%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 75
3 4.00
4 5.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
72  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
73  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 103
1 0.97
2 1.94
10 9.71
3 2.91
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
74  โรงเรียนบ้านศรีบัว 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
75  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
76  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
77  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
78  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 193
7 3.63
7 3.63
5 2.59
6 3.11
4 2.07
164 84.97
29 15.03%
79  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 87
5 5.75
0 0.00
6 6.90
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
80  โรงเรียนบ้านดอนแดง 96
3 3.13
9 9.38
2 2.08
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
81  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1602
48 3.00
35 2.18
128 7.99
22 1.37
0 0.00
1369 85.46
233 14.54%
82  โรงเรียนศรีศึกษา 62
3 4.84
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
83  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 92
7 7.61
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
84  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
85  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 23
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
86  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
87  โรงเรียนบ้านนาผาย 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
88  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 87
5 5.75
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
89  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 73
3 4.11
4 5.48
2 2.74
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
90  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 156
7 4.49
3 1.92
8 5.13
1 0.64
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
91  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 85
3 3.53
0 0.00
5 5.88
1 1.18
1 1.18
75 88.24
10 11.76%
92  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
93  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
94  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
95  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 77
8 10.39
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
96  โรงเรียนบ้านกอก 86
0 0.00
6 6.98
4 4.65
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
97  โรงเรียนบ้านท่าลาด 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
98  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 79
2 2.53
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 136
9 6.62
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
100  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
101  โรงเรียนบ้านพับ 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 120
3 2.50
0 0.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
103  โรงเรียนบ้านทุ่ง 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
104  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
105  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
106  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 85
1 1.18
1 1.18
0 0.00
6 7.06
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 76
3 3.95
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
108  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 131
0 0.00
6 4.58
4 3.05
2 1.53
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
109  โรงเรียนบ้านโนนรัง 58
3 5.17
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
110  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 186
2 1.08
2 1.08
12 6.45
0 0.00
0 0.00
170 91.40
16 8.60%
111  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
33 91.67
3 8.33%
112  โรงเรียนบ้านนามน 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
113  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 215
9 4.19
0 0.00
5 2.33
0 0.00
0 0.00
201 93.49
14 6.51%
114  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
115  โรงเรียนบ้านแสง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
1 1.52
62 93.94
4 6.06%
116  โรงเรียนบ้านเทพา 53
1 1.89
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
117  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 184
0 0.00
0 0.00
5 2.72
0 0.00
4 2.17
175 95.11
9 4.89%
118  โรงเรียนบ้านก่อ 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
119  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
69 98.57
1 1.43%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านค้อ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,080 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  697 5.33
เตี้ย  369 2.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  989 7.56
ผอมและเตี้ย  193 1.48
อ้วนและเตี้ย  77 0.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,755 82.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,325 คน


17.78%


Powered By www.thaieducation.net