ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.56
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 5
1 20.00
0 0.00
4 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
2 20.00
2 20.00
4 40.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 13
7 53.85
0 0.00
0 0.00
4 30.77
2 15.38
0 0.00
13 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 64
28 43.75
0 0.00
36 56.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
14 35.90
9 23.08
4 10.26
9 23.08
3 7.69
0 0.00
39 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 23
7 30.43
5 21.74
5 21.74
6 26.09
0 0.00
0 0.00
23 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 75
21 28.00
20 26.67
11 14.67
14 18.67
5 6.67
4 5.33
71 94.67%
8  โรงเรียนบ้านดอนชาด 54
36 66.67
9 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 16.67
45 83.33%
9  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 52
24 46.15
6 11.54
7 13.46
4 7.69
0 0.00
11 21.15
41 78.85%
10  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00%
11  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 95
36 37.89
12 12.63
13 13.68
6 6.32
3 3.16
25 26.32
70 73.68%
12  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 65
7 10.77
8 12.31
19 29.23
4 6.15
8 12.31
19 29.23
46 70.77%
13  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 133
46 34.59
6 4.51
24 18.05
1 0.75
11 8.27
45 33.83
88 66.17%
14  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 60
13 21.67
9 15.00
7 11.67
5 8.33
5 8.33
21 35.00
39 65.00%
15  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 112
14 12.50
12 10.71
24 21.43
8 7.14
10 8.93
44 39.29
68 60.71%
16  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 61
22 36.07
8 13.11
4 6.56
0 0.00
0 0.00
27 44.26
34 55.74%
17  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 38
5 13.16
6 15.79
8 21.05
1 2.63
1 2.63
17 44.74
21 55.26%
18  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 81
6 7.41
8 9.88
20 24.69
2 2.47
7 8.64
38 46.91
43 53.09%
19  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 91
13 14.29
13 14.29
8 8.79
10 10.99
3 3.30
44 48.35
47 51.65%
20  โรงเรียนบ้านหินแร่ 63
8 12.70
9 14.29
9 14.29
6 9.52
0 0.00
31 49.21
32 50.79%
21  โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 50
8 16.00
3 6.00
9 18.00
3 6.00
2 4.00
25 50.00
25 50.00%
22  โรงเรียนโนนทองวิทยา 102
13 12.75
1 0.98
17 16.67
6 5.88
10 9.80
55 53.92
47 46.08%
23  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 157
45 28.66
13 8.28
7 4.46
3 1.91
2 1.27
87 55.41
70 44.59%
24  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 98
9 9.18
7 7.14
11 11.22
5 5.10
11 11.22
55 56.12
43 43.88%
25  โรงเรียนบ้านวังคูณ 96
9 9.38
5 5.21
12 12.50
7 7.29
9 9.38
54 56.25
42 43.75%
26  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 71
10 14.08
5 7.04
10 14.08
6 8.45
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
27  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
7 9.21
6 7.89
5 6.58
6 7.89
7 9.21
45 59.21
31 40.79%
28  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 43
4 9.30
2 4.65
6 13.95
4 9.30
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 122
17 13.93
7 5.74
13 10.66
10 8.20
1 0.82
74 60.66
48 39.34%
30  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 69
14 20.29
3 4.35
9 13.04
0 0.00
1 1.45
42 60.87
27 39.13%
31  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 8
0 0.00
1 12.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
32  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 78
6 7.69
5 6.41
7 8.97
5 6.41
6 7.69
49 62.82
29 37.18%
33  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 97
9 9.28
7 7.22
17 17.53
3 3.09
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 134
13 9.70
9 6.72
21 15.67
6 4.48
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
35  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 121
15 12.40
12 9.92
3 2.48
8 6.61
6 4.96
77 63.64
44 36.36%
36  โรงเรียนบ้านแฝก 44
7 15.91
3 6.82
4 9.09
2 4.55
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
37  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 80
15 18.75
7 8.75
4 5.00
3 3.75
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
38  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 37
2 5.41
0 0.00
8 21.62
3 8.11
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
39  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 20
5 25.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
40  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 98
9 9.18
6 6.12
12 12.24
7 7.14
0 0.00
64 65.31
34 34.69%
41  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 44
6 13.64
1 2.27
8 18.18
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
42  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
4 8.00
6 12.00
33 66.00
17 34.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 77
10 12.99
2 2.60
7 9.09
5 6.49
2 2.60
51 66.23
26 33.77%
44  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 144
10 6.94
13 9.03
9 6.25
7 4.86
8 5.56
97 67.36
47 32.64%
45  โรงเรียนบ้านหนองแสง 81
8 9.88
8 9.88
2 2.47
4 4.94
4 4.94
55 67.90
26 32.10%
46  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 92
7 7.61
5 5.43
17 18.48
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
47  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 191
38 19.90
22 11.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 68.59
60 31.41%
48  โรงเรียนจตุคามวิทยา 67
4 5.97
5 7.46
10 14.93
1 1.49
1 1.49
46 68.66
21 31.34%
49  โรงเรียนบ้านทับบา 115
5 4.35
8 6.96
8 6.96
10 8.70
5 4.35
79 68.70
36 31.30%
50  โรงเรียนบ้านทางขวาง 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
3 5.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
51  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 78
6 7.69
3 3.85
12 15.38
1 1.28
1 1.28
55 70.51
23 29.49%
52  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 86
3 3.49
6 6.98
5 5.81
6 6.98
5 5.81
61 70.93
25 29.07%
53  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 169
19 11.24
0 0.00
30 17.75
0 0.00
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
54  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 28
2 7.14
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
55  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 95
7 7.37
7 7.37
10 10.53
3 3.16
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
56  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน 32
0 0.00
0 0.00
6 18.75
2 6.25
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
57  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 68
11 16.18
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
58  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 43
10 23.26
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
59  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 18
3 16.67
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
60  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 165
23 13.94
2 1.21
15 9.09
4 2.42
1 0.61
120 72.73
45 27.27%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 78
8 10.26
3 3.85
9 11.54
1 1.28
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
62  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 157
15 9.55
4 2.55
17 10.83
6 3.82
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
63  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 162
7 4.32
7 4.32
17 10.49
7 4.32
5 3.09
119 73.46
43 26.54%
64  โรงเรียนบ้านกุดรู 61
4 6.56
4 6.56
8 13.11
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
65  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 42
2 4.76
2 4.76
5 11.90
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
66  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 62
6 9.68
2 3.23
7 11.29
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
67  โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 39
2 5.13
3 7.69
5 12.82
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
68  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 160
13 8.13
9 5.63
6 3.75
8 5.00
5 3.13
119 74.38
41 25.63%
69  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 75
6 8.00
6 8.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
70  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 88
9 10.23
2 2.27
10 11.36
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 145
15 10.34
8 5.52
10 6.90
1 0.69
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
72  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 57
4 7.02
0 0.00
6 10.53
0 0.00
3 5.26
44 77.19
13 22.81%
73  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
74  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 31
1 3.23
1 3.23
4 12.90
0 0.00
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
75  โรงเรียนบ้านเมย 107
5 4.67
6 5.61
11 10.28
2 1.87
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
76  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 18
2 11.11
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
77  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
78  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 122
7 5.74
7 5.74
13 10.66
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
79  โรงเรียนมิตรภาพ 2 64
5 7.81
4 6.25
3 4.69
2 3.13
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
80  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 129
8 6.20
7 5.43
7 5.43
4 3.10
2 1.55
101 78.29
28 21.71%
81  โรงเรียนบ้านลอมคอม 106
6 5.66
5 4.72
6 5.66
4 3.77
2 1.89
83 78.30
23 21.70%
82  โรงเรียนบ้านปอแดง 65
5 7.69
3 4.62
4 6.15
1 1.54
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
83  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 89
3 3.37
0 0.00
14 15.73
0 0.00
2 2.25
70 78.65
19 21.35%
84  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 122
4 3.28
6 4.92
8 6.56
5 4.10
3 2.46
96 78.69
26 21.31%
85  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 63
2 3.17
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
86  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
3 6.67
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
87  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 50
5 10.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
88  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 86
5 5.81
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
89  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 66
4 6.06
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
90  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 107
17 15.89
3 2.80
0 0.00
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
91  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 93
6 6.45
1 1.08
8 8.60
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
92  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
8 11.76
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
93  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
94  โรงเรียนชุมชนวังหิน 43
0 0.00
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
95  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 50
2 4.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
96  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 89
4 4.49
4 4.49
7 7.87
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
97  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 68
2 2.94
1 1.47
4 5.88
0 0.00
5 7.35
56 82.35
12 17.65%
98  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 108
6 5.56
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
99  โรงเรียนบ้านหลุบคา 81
3 3.70
3 3.70
3 3.70
3 3.70
2 2.47
67 82.72
14 17.28%
100  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 139
10 7.19
2 1.44
12 8.63
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
101  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 134
9 6.72
0 0.00
14 10.45
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
102  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
103  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
104  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 78
6 7.69
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
105  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 72
5 6.94
2 2.78
3 4.17
0 0.00
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
106  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 79
2 2.53
1 1.27
8 10.13
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
108  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 63
4 6.35
4 6.35
2 3.17
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
109  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 167
8 4.79
5 2.99
6 3.59
2 1.20
5 2.99
141 84.43
26 15.57%
110  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 79
0 0.00
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
111  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 120
7 5.83
3 2.50
5 4.17
3 2.50
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
112  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 67
5 7.46
1 1.49
3 4.48
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
113  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 134
7 5.22
3 2.24
7 5.22
3 2.24
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
114  โรงเรียนบ้านละหานนา 102
8 7.84
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
115  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 48
4 8.33
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
116  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 202
10 4.95
7 3.47
10 4.95
1 0.50
0 0.00
174 86.14
28 13.86%
117  โรงเรียนบ้านรัตนะ 160
9 5.63
4 2.50
0 0.00
8 5.00
1 0.63
138 86.25
22 13.75%
118  โรงเรียนบ้านสำราญ 74
5 6.76
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
119  โรงเรียนบ้านหันน้อย 74
5 6.76
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
120  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 167
9 5.39
0 0.00
13 7.78
0 0.00
0 0.00
145 86.83
22 13.17%
121  โรงเรียนบ้านสำโรง 115
3 2.61
2 1.74
5 4.35
0 0.00
5 4.35
100 86.96
15 13.04%
122  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 54
2 3.70
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
123  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
124  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 116
5 4.31
3 2.59
7 6.03
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
125  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 56
4 7.14
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
126  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 56
4 7.14
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
127  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 89
2 2.25
2 2.25
4 4.49
3 3.37
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
128  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 99
0 0.00
3 3.03
9 9.09
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
129  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 75
2 2.67
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองแปน 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 402
9 2.24
8 1.99
25 6.22
5 1.24
0 0.00
355 88.31
47 11.69%
132  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 69
1 1.45
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
133  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 822
28 3.41
30 3.65
30 3.65
0 0.00
0 0.00
734 89.29
88 10.71%
134  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 193
1 0.52
1 0.52
18 9.33
0 0.00
0 0.00
173 89.64
20 10.36%
135  โรงเรียนบ้านผักหวาน 93
2 2.15
2 2.15
2 2.15
1 1.08
2 2.15
84 90.32
9 9.68%
136  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 136
6 4.41
3 2.21
1 0.74
0 0.00
3 2.21
123 90.44
13 9.56%
137  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
138  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 134
9 6.72
0 0.00
2 1.49
0 0.00
1 0.75
122 91.04
12 8.96%
139  โรงเรียนบ้านหนองไทร 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
140  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
141  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 84
2 2.38
2 2.38
2 2.38
1 1.19
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
142  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 100
1 1.00
2 2.00
0 0.00
1 1.00
4 4.00
92 92.00
8 8.00%
143  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 63
2 3.17
1 1.59
1 1.59
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
144  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 170
2 1.18
2 1.18
7 4.12
2 1.18
0 0.00
157 92.35
13 7.65%
145  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 92
0 0.00
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
146  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 186
4 2.15
2 1.08
4 2.15
2 1.08
1 0.54
173 93.01
13 6.99%
147  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
148  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
149  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
150  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 236
0 0.00
0 0.00
13 5.51
0 0.00
0 0.00
223 94.49
13 5.51%
151  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 201
5 2.49
0 0.00
5 2.49
0 0.00
1 0.50
190 94.53
11 5.47%
152  โรงเรียนบ้านดอนโจด 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
3 3.80
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
153  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 243
4 1.65
0 0.00
8 3.29
0 0.00
0 0.00
231 95.06
12 4.94%
155  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
156  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
157  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
158  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
159  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
160  โรงเรียนบ้านโนนแดง 131
0 0.00
0 0.00
5 3.82
0 0.00
0 0.00
126 96.18
5 3.82%
161  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 85
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
162  โรงเรียนบ้านศุภชัย 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
163  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
164  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
165  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 63
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
166  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 140
0 0.00
0 0.00
2 1.43
0 0.00
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
167  โรงเรียนบ้านหนองกาว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองยาง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านเปาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนกราด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,477 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,148 7.42
เตี้ย  552 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,169 7.55
ผอมและเตี้ย  316 2.04
อ้วนและเตี้ย  209 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,083 78.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,394 คน


21.93%


Powered By www.thaieducation.net