ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 167 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.76
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 5
1 20.00
0 0.00
4 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
2 20.00
2 20.00
4 40.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 13
7 53.85
0 0.00
0 0.00
4 30.77
2 15.38
0 0.00
13 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 64
28 43.75
0 0.00
36 56.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
14 35.90
9 23.08
4 10.26
9 23.08
3 7.69
0 0.00
39 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 23
7 30.43
5 21.74
5 21.74
6 26.09
0 0.00
0 0.00
23 100.00%
7  โรงเรียนบ้านดอนชาด 54
36 66.67
9 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 16.67
45 83.33%
8  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 52
24 46.15
6 11.54
7 13.46
4 7.69
0 0.00
11 21.15
41 78.85%
9  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00%
10  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 95
36 37.89
12 12.63
13 13.68
6 6.32
3 3.16
25 26.32
70 73.68%
11  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 65
7 10.77
8 12.31
19 29.23
4 6.15
8 12.31
19 29.23
46 70.77%
12  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 133
46 34.59
6 4.51
24 18.05
1 0.75
11 8.27
45 33.83
88 66.17%
13  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 60
13 21.67
9 15.00
7 11.67
5 8.33
5 8.33
21 35.00
39 65.00%
14  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 112
14 12.50
12 10.71
24 21.43
8 7.14
10 8.93
44 39.29
68 60.71%
15  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 61
22 36.07
8 13.11
4 6.56
0 0.00
0 0.00
27 44.26
34 55.74%
16  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 38
5 13.16
6 15.79
8 21.05
1 2.63
1 2.63
17 44.74
21 55.26%
17  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 81
6 7.41
8 9.88
20 24.69
2 2.47
7 8.64
38 46.91
43 53.09%
18  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 91
13 14.29
13 14.29
8 8.79
10 10.99
3 3.30
44 48.35
47 51.65%
19  โรงเรียนบ้านหินแร่ 63
8 12.70
9 14.29
9 14.29
6 9.52
0 0.00
31 49.21
32 50.79%
20  โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 50
8 16.00
3 6.00
9 18.00
3 6.00
2 4.00
25 50.00
25 50.00%
21  โรงเรียนโนนทองวิทยา 102
13 12.75
1 0.98
17 16.67
6 5.88
10 9.80
55 53.92
47 46.08%
22  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 98
9 9.18
7 7.14
11 11.22
5 5.10
11 11.22
55 56.12
43 43.88%
23  โรงเรียนบ้านวังคูณ 96
9 9.38
5 5.21
12 12.50
7 7.29
9 9.38
54 56.25
42 43.75%
24  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 71
10 14.08
5 7.04
10 14.08
6 8.45
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
25  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
7 9.21
6 7.89
5 6.58
6 7.89
7 9.21
45 59.21
31 40.79%
26  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 43
4 9.30
2 4.65
6 13.95
4 9.30
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 122
17 13.93
7 5.74
13 10.66
10 8.20
1 0.82
74 60.66
48 39.34%
28  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 69
14 20.29
3 4.35
9 13.04
0 0.00
1 1.45
42 60.87
27 39.13%
29  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 78
6 7.69
5 6.41
7 8.97
5 6.41
6 7.69
49 62.82
29 37.18%
30  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 97
9 9.28
7 7.22
17 17.53
3 3.09
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 134
13 9.70
9 6.72
21 15.67
6 4.48
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
32  โรงเรียนบ้านแฝก 44
7 15.91
3 6.82
4 9.09
2 4.55
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
33  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 80
15 18.75
7 8.75
4 5.00
3 3.75
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
34  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 37
2 5.41
0 0.00
8 21.62
3 8.11
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 20
5 25.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
36  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 98
9 9.18
6 6.12
12 12.24
7 7.14
0 0.00
64 65.31
34 34.69%
37  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 44
6 13.64
1 2.27
8 18.18
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
38  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
4 8.00
6 12.00
33 66.00
17 34.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 77
10 12.99
2 2.60
7 9.09
5 6.49
2 2.60
51 66.23
26 33.77%
40  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 144
10 6.94
13 9.03
9 6.25
7 4.86
8 5.56
97 67.36
47 32.64%
41  โรงเรียนบ้านหนองแสง 81
8 9.88
8 9.88
2 2.47
4 4.94
4 4.94
55 67.90
26 32.10%
42  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 92
7 7.61
5 5.43
17 18.48
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
43  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 191
38 19.90
22 11.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 68.59
60 31.41%
44  โรงเรียนจตุคามวิทยา 67
4 5.97
5 7.46
10 14.93
1 1.49
1 1.49
46 68.66
21 31.34%
45  โรงเรียนบ้านทับบา 115
5 4.35
8 6.96
8 6.96
10 8.70
5 4.35
79 68.70
36 31.30%
46  โรงเรียนบ้านทางขวาง 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
3 5.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
47  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 78
6 7.69
3 3.85
12 15.38
1 1.28
1 1.28
55 70.51
23 29.49%
48  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 86
3 3.49
6 6.98
5 5.81
6 6.98
5 5.81
61 70.93
25 29.07%
49  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 169
19 11.24
0 0.00
30 17.75
0 0.00
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
50  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 28
2 7.14
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
51  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 95
7 7.37
7 7.37
10 10.53
3 3.16
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
52  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 68
11 16.18
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
53  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 43
10 23.26
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
54  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 18
3 16.67
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
55  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 165
23 13.94
2 1.21
15 9.09
4 2.42
1 0.61
120 72.73
45 27.27%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 78
8 10.26
3 3.85
9 11.54
1 1.28
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
57  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 157
15 9.55
4 2.55
17 10.83
6 3.82
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
58  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 162
7 4.32
7 4.32
17 10.49
7 4.32
5 3.09
119 73.46
43 26.54%
59  โรงเรียนบ้านกุดรู 61
4 6.56
4 6.56
8 13.11
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
60  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 42
2 4.76
2 4.76
5 11.90
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
61  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 62
6 9.68
2 3.23
7 11.29
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
62  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 160
13 8.13
9 5.63
6 3.75
8 5.00
5 3.13
119 74.38
41 25.63%
63  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 75
6 8.00
6 8.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
64  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 88
9 10.23
2 2.27
10 11.36
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 145
15 10.34
8 5.52
10 6.90
1 0.69
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
66  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 57
4 7.02
0 0.00
6 10.53
0 0.00
3 5.26
44 77.19
13 22.81%
67  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
68  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 31
1 3.23
1 3.23
4 12.90
0 0.00
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
69  โรงเรียนบ้านเมย 107
5 4.67
6 5.61
11 10.28
2 1.87
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
70  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 18
2 11.11
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
71  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
72  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 122
7 5.74
7 5.74
13 10.66
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
73  โรงเรียนมิตรภาพ 2 64
5 7.81
4 6.25
3 4.69
2 3.13
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
74  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 129
8 6.20
7 5.43
7 5.43
4 3.10
2 1.55
101 78.29
28 21.71%
75  โรงเรียนบ้านปอแดง 65
5 7.69
3 4.62
4 6.15
1 1.54
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
76  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 89
3 3.37
0 0.00
14 15.73
0 0.00
2 2.25
70 78.65
19 21.35%
77  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 122
4 3.28
6 4.92
8 6.56
5 4.10
3 2.46
96 78.69
26 21.31%
78  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
3 6.67
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
79  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 50
5 10.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
80  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 86
5 5.81
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
81  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 66
4 6.06
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
82  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 93
6 6.45
1 1.08
8 8.60
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
83  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
8 11.76
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
84  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
85  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 50
2 4.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
86  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 89
4 4.49
4 4.49
7 7.87
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
87  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 68
2 2.94
1 1.47
4 5.88
0 0.00
5 7.35
56 82.35
12 17.65%
88  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 108
6 5.56
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
89  โรงเรียนบ้านหลุบคา 81
3 3.70
3 3.70
3 3.70
3 3.70
2 2.47
67 82.72
14 17.28%
90  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 139
10 7.19
2 1.44
12 8.63
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
91  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 134
9 6.72
0 0.00
14 10.45
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
92  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
93  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
94  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 78
6 7.69
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
95  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 72
5 6.94
2 2.78
3 4.17
0 0.00
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
96  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 79
2 2.53
1 1.27
8 10.13
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
98  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 63
4 6.35
4 6.35
2 3.17
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
99  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 167
8 4.79
5 2.99
6 3.59
2 1.20
5 2.99
141 84.43
26 15.57%
100  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 79
0 0.00
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
101  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 120
7 5.83
3 2.50
5 4.17
3 2.50
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
102  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 67
5 7.46
1 1.49
3 4.48
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
103  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 134
7 5.22
3 2.24
7 5.22
3 2.24
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
104  โรงเรียนบ้านละหานนา 102
8 7.84
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
105  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 48
4 8.33
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
106  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 202
10 4.95
7 3.47
10 4.95
1 0.50
0 0.00
174 86.14
28 13.86%
107  โรงเรียนบ้านรัตนะ 160
9 5.63
4 2.50
0 0.00
8 5.00
1 0.63
138 86.25
22 13.75%
108  โรงเรียนบ้านสำราญ 74
5 6.76
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
109  โรงเรียนบ้านหันน้อย 74
5 6.76
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
110  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 167
9 5.39
0 0.00
13 7.78
0 0.00
0 0.00
145 86.83
22 13.17%
111  โรงเรียนบ้านสำโรง 115
3 2.61
2 1.74
5 4.35
0 0.00
5 4.35
100 86.96
15 13.04%
112  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 54
2 3.70
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
113  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
114  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 116
5 4.31
3 2.59
7 6.03
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
115  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 56
4 7.14
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
116  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 89
2 2.25
2 2.25
4 4.49
3 3.37
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
117  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 99
0 0.00
3 3.03
9 9.09
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
118  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 75
2 2.67
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองแปน 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 402
9 2.24
8 1.99
25 6.22
5 1.24
0 0.00
355 88.31
47 11.69%
121  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 69
1 1.45
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
122  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 822
28 3.41
30 3.65
30 3.65
0 0.00
0 0.00
734 89.29
88 10.71%
123  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 193
1 0.52
1 0.52
18 9.33
0 0.00
0 0.00
173 89.64
20 10.36%
124  โรงเรียนบ้านผักหวาน 93
2 2.15
2 2.15
2 2.15
1 1.08
2 2.15
84 90.32
9 9.68%
125  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 136
6 4.41
3 2.21
1 0.74
0 0.00
3 2.21
123 90.44
13 9.56%
126  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
127  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 134
9 6.72
0 0.00
2 1.49
0 0.00
1 0.75
122 91.04
12 8.96%
128  โรงเรียนบ้านหนองไทร 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
129  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
130  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 84
2 2.38
2 2.38
2 2.38
1 1.19
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
131  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 100
1 1.00
2 2.00
0 0.00
1 1.00
4 4.00
92 92.00
8 8.00%
132  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 63
2 3.17
1 1.59
1 1.59
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
133  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 170
2 1.18
2 1.18
7 4.12
2 1.18
0 0.00
157 92.35
13 7.65%
134  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 92
0 0.00
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
135  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 186
4 2.15
2 1.08
4 2.15
2 1.08
1 0.54
173 93.01
13 6.99%
136  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
137  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
138  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
139  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 236
0 0.00
0 0.00
13 5.51
0 0.00
0 0.00
223 94.49
13 5.51%
140  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 201
5 2.49
0 0.00
5 2.49
0 0.00
1 0.50
190 94.53
11 5.47%
141  โรงเรียนบ้านดอนโจด 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
3 3.80
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 243
4 1.65
0 0.00
8 3.29
0 0.00
0 0.00
231 95.06
12 4.94%
143  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
144  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
145  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
147  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
148  โรงเรียนบ้านโนนแดง 131
0 0.00
0 0.00
5 3.82
0 0.00
0 0.00
126 96.18
5 3.82%
149  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 85
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
150  โรงเรียนบ้านศุภชัย 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
151  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
152  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
153  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 63
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
154  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 140
0 0.00
0 0.00
2 1.43
0 0.00
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
155  โรงเรียนบ้านหนองกาว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านหนองยาง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านเปาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านโนนกราด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,526 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,035 7.13
เตี้ย  491 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,111 7.65
ผอมและเตี้ย  284 1.96
อ้วนและเตี้ย  193 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,412 78.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,114 คน


21.44%


Powered By www.thaieducation.net