ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 10
2 20.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
4 40.00
6 60.00%
2  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 195
52 26.67
22 11.28
12 6.15
3 1.54
0 0.00
106 54.36
89 45.64%
3  โรงเรียนบ้านจานบัว 148
7 4.73
22 14.86
14 9.46
17 11.49
5 3.38
83 56.08
65 43.92%
4  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 55
4 7.27
2 3.64
10 18.18
8 14.55
0 0.00
31 56.36
24 43.64%
5  โรงเรียนบ้านหนองรุง 46
10 21.74
0 0.00
6 13.04
2 4.35
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
6  โรงเรียนบ้านเพ็ก 88
7 7.95
6 6.82
10 11.36
2 2.27
8 9.09
55 62.50
33 37.50%
7  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 281
27 9.61
29 10.32
17 6.05
28 9.96
0 0.00
180 64.06
101 35.94%
8  โรงเรียนบ้านหนองทา 54
8 14.81
5 9.26
5 9.26
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
9  โรงเรียนบ้านปะทาย 145
11 7.59
16 11.03
10 6.90
13 8.97
1 0.69
94 64.83
51 35.17%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 141
29 20.57
0 0.00
20 14.18
0 0.00
0 0.00
92 65.25
49 34.75%
11  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 78
5 6.41
11 14.10
8 10.26
3 3.85
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
12  โรงเรียนบ้านแก 147
23 15.65
16 10.88
8 5.44
3 2.04
0 0.00
97 65.99
50 34.01%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 219
18 8.22
32 14.61
3 1.37
18 8.22
3 1.37
145 66.21
74 33.79%
14  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 90
10 11.11
9 10.00
6 6.67
4 4.44
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
15  โรงเรียนบ้านดู่ 147
18 12.24
17 11.56
5 3.40
5 3.40
2 1.36
100 68.03
47 31.97%
16  โรงเรียนบ้านเดื่อ 62
13 20.97
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
17  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 202
19 9.41
9 4.46
16 7.92
11 5.45
6 2.97
141 69.80
61 30.20%
18  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 62
6 9.68
0 0.00
10 16.13
0 0.00
2 3.23
44 70.97
18 29.03%
19  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 245
18 7.35
26 10.61
23 9.39
1 0.41
3 1.22
174 71.02
71 28.98%
20  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 139
8 5.76
15 10.79
10 7.19
6 4.32
0 0.00
100 71.94
39 28.06%
21  โรงเรียนบ้านบักดอง 265
33 12.45
18 6.79
21 7.92
0 0.00
0 0.00
193 72.83
72 27.17%
22  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 81
6 7.41
4 4.94
12 14.81
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
23  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 268
14 5.22
7 2.61
19 7.09
25 9.33
7 2.61
196 73.13
72 26.87%
24  โรงเรียนบ้านขนาด 108
4 3.70
9 8.33
14 12.96
2 1.85
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
25  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
5 11.11
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
26  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 608
57 9.38
27 4.44
33 5.43
22 3.62
23 3.78
446 73.36
162 26.64%
27  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 108
2 1.85
18 16.67
7 6.48
0 0.00
1 0.93
80 74.07
28 25.93%
28  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 63
5 7.94
5 7.94
3 4.76
2 3.17
1 1.59
47 74.60
16 25.40%
29  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 136
5 3.68
8 5.88
5 3.68
9 6.62
7 5.15
102 75.00
34 25.00%
30  โรงเรียนบ้านตาเครือ 48
8 16.67
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
31  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 115
6 5.22
13 11.30
7 6.09
1 0.87
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
32  โรงเรียนบ้านกระหวัน 129
9 6.98
7 5.43
14 10.85
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
33  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 268
18 6.72
25 9.33
14 5.22
4 1.49
0 0.00
207 77.24
61 22.76%
34  โรงเรียนบ้านตาแบน 71
11 15.49
0 0.00
3 4.23
0 0.00
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
35  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 134
10 7.46
7 5.22
13 9.70
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
36  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 117
8 6.84
2 1.71
15 12.82
1 0.85
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
37  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 77
5 6.49
4 5.19
8 10.39
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
38  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 123
8 6.50
7 5.69
9 7.32
3 2.44
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
39  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 201
16 7.96
15 7.46
3 1.49
8 3.98
2 1.00
157 78.11
44 21.89%
40  โรงเรียนบ้านกันทรอม 290
26 8.97
3 1.03
19 6.55
15 5.17
0 0.00
227 78.28
63 21.72%
41  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 56
6 10.71
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
42  โรงเรียนบ้านคำกลาง 75
4 5.33
4 5.33
6 8.00
2 2.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
43  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 133
13 9.77
4 3.01
11 8.27
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
44  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 177
10 5.65
7 3.95
14 7.91
6 3.39
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
45  โรงเรียนบ้านระหาร 106
7 6.60
8 7.55
7 6.60
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
46  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 58
4 6.90
4 6.90
0 0.00
4 6.90
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
47  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 102
1 0.98
4 3.92
15 14.71
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
48  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 127
10 7.87
3 2.36
10 7.87
3 2.36
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
49  โรงเรียนบ้านตูม 909
30 3.30
108 11.88
46 5.06
0 0.00
0 0.00
725 79.76
184 20.24%
50  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 178
7 3.93
6 3.37
11 6.18
7 3.93
5 2.81
142 79.78
36 20.22%
51  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 109
6 5.50
2 1.83
14 12.84
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
52  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 119
6 5.04
3 2.52
7 5.88
1 0.84
7 5.88
95 79.83
24 20.17%
53  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 156
9 5.77
9 5.77
13 8.33
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
54  โรงเรียนบ้านหนองยาว 101
9 8.91
4 3.96
5 4.95
2 1.98
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
55  โรงเรียนบ้านนารังกา 178
5 2.81
7 3.93
7 3.93
11 6.18
5 2.81
143 80.34
35 19.66%
56  โรงเรียนบ้านขนุน 210
7 3.33
11 5.24
22 10.48
1 0.48
0 0.00
169 80.48
41 19.52%
57  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95
5 5.26
1 1.05
4 4.21
8 8.42
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
58  โรงเรียนบ้านหนองจิก 144
10 6.94
5 3.47
12 8.33
0 0.00
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
59  โรงเรียนบ้านดอนข่า 81
2 2.47
3 3.70
10 12.35
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
60  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 168
9 5.36
5 2.98
16 9.52
1 0.60
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
61  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 76
8 10.53
1 1.32
3 3.95
2 2.63
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
62  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 109
8 7.34
0 0.00
10 9.17
2 1.83
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
63  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 186
8 4.30
5 2.69
7 3.76
7 3.76
7 3.76
152 81.72
34 18.28%
64  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 66
5 7.58
3 4.55
3 4.55
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
65  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 39
3 7.69
0 0.00
2 5.13
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
66  โรงเรียนบัานกันจด 67
4 5.97
5 7.46
2 2.99
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
67  โรงเรียนบ้านขนา 140
4 2.86
9 6.43
11 7.86
0 0.00
1 0.71
115 82.14
25 17.86%
68  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
69  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 130
9 6.92
4 3.08
10 7.69
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
70  โรงเรียนบ้านกันจาน 51
2 3.92
4 7.84
3 5.88
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
71  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 170
15 8.82
7 4.12
6 3.53
1 0.59
1 0.59
140 82.35
30 17.65%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 91
2 2.20
5 5.49
8 8.79
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
73  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 86
0 0.00
3 3.49
8 9.30
4 4.65
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
74  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 226
26 11.50
4 1.77
5 2.21
4 1.77
0 0.00
187 82.74
39 17.26%
75  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 122
1 0.82
5 4.10
11 9.02
4 3.28
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
76  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 204
16 7.84
13 6.37
6 2.94
0 0.00
0 0.00
169 82.84
35 17.16%
77  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 70
7 10.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
78  โรงเรียนบ้านชำเขียน 59
6 10.17
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
79  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 195
6 3.08
9 4.62
18 9.23
0 0.00
0 0.00
162 83.08
33 16.92%
80  โรงเรียนบ้านโตนด 274
19 6.93
18 6.57
9 3.28
0 0.00
0 0.00
228 83.21
46 16.79%
81  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 298
14 4.70
23 7.72
11 3.69
2 0.67
0 0.00
248 83.22
50 16.78%
82  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 167
13 7.78
2 1.20
11 6.59
2 1.20
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
83  โรงเรียนบ้านสามเส้า 300
10 3.33
13 4.33
27 9.00
0 0.00
0 0.00
250 83.33
50 16.67%
84  โรงเรียนบ้านปุน 199
21 10.55
3 1.51
9 4.52
0 0.00
0 0.00
166 83.42
33 16.58%
85  โรงเรียนบ้านสะพุง 231
13 5.63
6 2.60
16 6.93
3 1.30
0 0.00
193 83.55
38 16.45%
86  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 214
10 4.67
8 3.74
17 7.94
0 0.00
0 0.00
179 83.64
35 16.36%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 80
4 5.00
0 0.00
6 7.50
1 1.25
2 2.50
67 83.75
13 16.25%
88  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 260
20 7.69
5 1.92
15 5.77
2 0.77
0 0.00
218 83.85
42 16.15%
89  โรงเรียนบ้านชำม่วง 125
6 4.80
3 2.40
11 8.80
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
90  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 125
10 8.00
4 3.20
5 4.00
1 0.80
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
91  โรงเรียนบ้านระโยง 88
6 6.82
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
92  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 164
3 1.83
9 5.49
11 6.71
3 1.83
0 0.00
138 84.15
26 15.85%
93  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 95
6 6.32
3 3.16
5 5.26
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
94  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 209
8 3.83
5 2.39
20 9.57
0 0.00
0 0.00
176 84.21
33 15.79%
95  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 121
5 4.13
6 4.96
8 6.61
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
96  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 130
8 6.15
0 0.00
12 9.23
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
97  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 46
1 2.17
2 4.35
2 4.35
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
98  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 106
5 4.72
2 1.89
9 8.49
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
99  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 247
20 8.10
9 3.64
7 2.83
1 0.40
0 0.00
210 85.02
37 14.98%
100  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 116
4 3.45
9 7.76
4 3.45
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัว 145
6 4.14
3 2.07
12 8.28
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
102  โรงเรียนบ้านสลับ 125
4 3.20
7 5.60
6 4.80
1 0.80
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
103  โรงเรียนบ้านกราม 216
5 2.31
19 8.80
7 3.24
0 0.00
0 0.00
185 85.65
31 14.35%
104  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 112
9 8.04
0 0.00
6 5.36
1 0.89
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
105  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 142
7 4.93
5 3.52
8 5.63
0 0.00
0 0.00
122 85.92
20 14.08%
106  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 43
6 13.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
107  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 138
0 0.00
0 0.00
11 7.97
8 5.80
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
108  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 240
10 4.17
4 1.67
10 4.17
4 1.67
5 2.08
207 86.25
33 13.75%
109  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 89
4 4.49
4 4.49
3 3.37
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
110  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 104
5 4.81
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
111  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 143
10 6.99
4 2.80
5 3.50
0 0.00
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
112  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 275
4 1.45
8 2.91
15 5.45
9 3.27
0 0.00
239 86.91
36 13.09%
113  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 123
8 6.50
1 0.81
7 5.69
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
114  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 54
0 0.00
1 1.85
5 9.26
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 150
10 6.67
5 3.33
4 2.67
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.93
2 3.57
49 87.50
7 12.50%
117  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 72
2 2.78
3 4.17
4 5.56
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
118  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 90
3 3.33
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
119  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 74
7 9.46
2 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
120  โรงเรียนบ้านซำ 119
0 0.00
5 4.20
3 2.52
4 3.36
2 1.68
105 88.24
14 11.76%
121  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 154
5 3.25
5 3.25
8 5.19
0 0.00
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
122  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 107
2 1.87
2 1.87
5 4.67
0 0.00
3 2.80
95 88.79
12 11.21%
123  โรงเรียนบ้านกระเบา 102
4 3.92
0 0.00
6 5.88
1 0.98
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
124  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
125  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 96
2 2.08
4 4.17
2 2.08
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
126  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 70
5 7.14
1 1.43
0 0.00
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 136
6 4.41
0 0.00
6 4.41
1 0.74
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
129  โรงเรียนบ้านหนองผือ 42
0 0.00
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
130  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 74
5 6.76
1 1.35
1 1.35
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
131  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 87
5 5.75
3 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
132  โรงเรียนบ้านหนองคู 113
1 0.88
3 2.65
6 5.31
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
133  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 70
0 0.00
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
134  โรงเรียนบ้านโดนอาว 439
13 2.96
10 2.28
6 1.37
4 0.91
4 0.91
402 91.57
37 8.43%
135  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
136  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 93
5 5.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.15
86 92.47
7 7.53%
137  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 168
7 4.17
2 1.19
3 1.79
0 0.00
0 0.00
156 92.86
12 7.14%
138  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 118
1 0.85
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
139  โรงเรียนบ้านโนนจิก 81
0 0.00
1 1.23
2 2.47
2 2.47
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
140  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 82
2 2.44
2 2.44
1 1.22
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
141  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 33
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
142  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 115
0 0.00
1 0.87
5 4.35
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
143  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%

 

จำนวนนักเรียน  19,733 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,214 6.15
เตี้ย  946 4.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,204 6.10
ผอมและเตี้ย  362 1.83
อ้วนและเตี้ย  121 0.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,886 80.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,847 คน


19.50%


Powered By www.thaieducation.net