ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 10
2 20.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
4 40.00
6 60.00%
2  โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ 67
10 14.93
11 16.42
15 22.39
4 5.97
0 0.00
27 40.30
40 59.70%
3  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 195
52 26.67
22 11.28
12 6.15
3 1.54
0 0.00
106 54.36
89 45.64%
4  โรงเรียนบ้านจานบัว 148
7 4.73
22 14.86
14 9.46
17 11.49
5 3.38
83 56.08
65 43.92%
5  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 55
4 7.27
2 3.64
10 18.18
8 14.55
0 0.00
31 56.36
24 43.64%
6  โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 350
67 19.14
41 11.71
7 2.00
30 8.57
7 2.00
198 56.57
152 43.43%
7  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) 271
26 9.59
26 9.59
36 13.28
16 5.90
11 4.06
156 57.56
115 42.44%
8  โรงเรียนบ้านหนองรุง 46
10 21.74
0 0.00
6 13.04
2 4.35
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
9  โรงเรียนบ้านเพ็ก 88
7 7.95
6 6.82
10 11.36
2 2.27
8 9.09
55 62.50
33 37.50%
10  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 281
27 9.61
29 10.32
17 6.05
28 9.96
0 0.00
180 64.06
101 35.94%
11  โรงเรียนบ้านหนองทา 54
8 14.81
5 9.26
5 9.26
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
12  โรงเรียนบ้านปะทาย 145
11 7.59
16 11.03
10 6.90
13 8.97
1 0.69
94 64.83
51 35.17%
13  โรงเรียนบ้านโนนงาม 83
7 8.43
3 3.61
15 18.07
3 3.61
1 1.20
54 65.06
29 34.94%
14  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 141
29 20.57
0 0.00
20 14.18
0 0.00
0 0.00
92 65.25
49 34.75%
15  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 78
5 6.41
11 14.10
8 10.26
3 3.85
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
16  โรงเรียนบ้านโนนแก 32
4 12.50
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
17  โรงเรียนบ้านแก 147
23 15.65
16 10.88
8 5.44
3 2.04
0 0.00
97 65.99
50 34.01%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 219
18 8.22
32 14.61
3 1.37
18 8.22
3 1.37
145 66.21
74 33.79%
19  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 90
10 11.11
9 10.00
6 6.67
4 4.44
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
20  โรงเรียนบ้านดู่ 147
18 12.24
17 11.56
5 3.40
5 3.40
2 1.36
100 68.03
47 31.97%
21  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2214
196 8.85
44 1.99
291 13.14
77 3.48
91 4.11
1515 68.43
699 31.57%
22  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 235
32 13.62
10 4.26
9 3.83
5 2.13
18 7.66
161 68.51
74 31.49%
23  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 167
10 5.99
10 5.99
16 9.58
11 6.59
5 2.99
115 68.86
52 31.14%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 171
11 6.43
11 6.43
11 6.43
15 8.77
5 2.92
118 69.01
53 30.99%
25  โรงเรียนบ้านเดื่อ 62
13 20.97
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
26  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 202
19 9.41
9 4.46
16 7.92
11 5.45
6 2.97
141 69.80
61 30.20%
27  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 126
14 11.11
14 11.11
5 3.97
2 1.59
3 2.38
88 69.84
38 30.16%
28  โรงเรียนบ้านนาขนวน 199
10 5.03
7 3.52
11 5.53
17 8.54
15 7.54
139 69.85
60 30.15%
29  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 371
10 2.70
16 4.31
39 10.51
22 5.93
23 6.20
261 70.35
110 29.65%
30  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 61
5 8.20
1 1.64
9 14.75
3 4.92
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
31  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 62
6 9.68
0 0.00
10 16.13
0 0.00
2 3.23
44 70.97
18 29.03%
32  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 245
18 7.35
26 10.61
23 9.39
1 0.41
3 1.22
174 71.02
71 28.98%
33  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 159
10 6.29
6 3.77
13 8.18
4 2.52
12 7.55
114 71.70
45 28.30%
34  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 139
8 5.76
15 10.79
10 7.19
6 4.32
0 0.00
100 71.94
39 28.06%
35  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 214
16 7.48
14 6.54
21 9.81
5 2.34
4 1.87
154 71.96
60 28.04%
36  โรงเรียนบ้านจองกอ 187
7 3.74
0 0.00
21 11.23
15 8.02
8 4.28
136 72.73
51 27.27%
37  โรงเรียนบ้านบักดอง 265
33 12.45
18 6.79
21 7.92
0 0.00
0 0.00
193 72.83
72 27.17%
38  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 81
6 7.41
4 4.94
12 14.81
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
39  โรงเรียนบ้านด่าน(กันทรลักษ์) 405
54 13.33
18 4.44
32 7.90
4 0.99
1 0.25
296 73.09
109 26.91%
40  โรงเรียนบ้านตาปรก 145
18 12.41
12 8.28
9 6.21
0 0.00
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
41  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 268
14 5.22
7 2.61
19 7.09
25 9.33
7 2.61
196 73.13
72 26.87%
42  โรงเรียนบ้านขนาด 108
4 3.70
9 8.33
14 12.96
2 1.85
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
43  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
5 11.11
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
44  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 608
57 9.38
27 4.44
33 5.43
22 3.62
23 3.78
446 73.36
162 26.64%
45  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 108
2 1.85
18 16.67
7 6.48
0 0.00
1 0.93
80 74.07
28 25.93%
46  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 63
5 7.94
5 7.94
3 4.76
2 3.17
1 1.59
47 74.60
16 25.40%
47  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 136
5 3.68
8 5.88
5 3.68
9 6.62
7 5.15
102 75.00
34 25.00%
48  โรงเรียนบ้านตาเครือ 48
8 16.67
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
49  โรงเรียนบ้านสว่าง 159
13 8.18
12 7.55
12 7.55
2 1.26
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
50  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 115
6 5.22
13 11.30
7 6.09
1 0.87
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
51  โรงเรียนบ้านกระหวัน 129
9 6.98
7 5.43
14 10.85
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
52  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 268
18 6.72
25 9.33
14 5.22
4 1.49
0 0.00
207 77.24
61 22.76%
53  โรงเรียนบ้านตาแบน 71
11 15.49
0 0.00
3 4.23
0 0.00
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
54  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 209
21 10.05
11 5.26
14 6.70
0 0.00
1 0.48
162 77.51
47 22.49%
55  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 134
10 7.46
7 5.22
13 9.70
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
56  โรงเรียนบ้านผือ 130
9 6.92
6 4.62
14 10.77
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
57  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 117
8 6.84
2 1.71
15 12.82
1 0.85
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
58  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 36
7 19.44
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
59  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 77
5 6.49
4 5.19
8 10.39
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
60  โรงเรียนบ้านศิวาลัย 141
12 8.51
4 2.84
15 10.64
0 0.00
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
61  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 123
8 6.50
7 5.69
9 7.32
3 2.44
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
62  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 201
16 7.96
15 7.46
3 1.49
8 3.98
2 1.00
157 78.11
44 21.89%
63  โรงเรียนบ้านอาราง 69
5 7.25
3 4.35
7 10.14
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
64  โรงเรียนบ้านกันทรอม 290
26 8.97
3 1.03
19 6.55
15 5.17
0 0.00
227 78.28
63 21.72%
65  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 56
6 10.71
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
66  โรงเรียนบ้านคำกลาง 75
4 5.33
4 5.33
6 8.00
2 2.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
67  โรงเรียนบ้านจะเนียว 169
12 7.10
4 2.37
11 6.51
6 3.55
3 1.78
133 78.70
36 21.30%
68  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 133
13 9.77
4 3.01
11 8.27
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
69  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 177
10 5.65
7 3.95
14 7.91
6 3.39
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
70  โรงเรียนบ้านตระกาจ 96
6 6.25
4 4.17
8 8.33
0 0.00
2 2.08
76 79.17
20 20.83%
71  โรงเรียนบ้านระหาร 106
7 6.60
8 7.55
7 6.60
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
72  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 106
8 7.55
3 2.83
11 10.38
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
73  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 58
4 6.90
4 6.90
0 0.00
4 6.90
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
74  โรงเรียนบ้านขะยูง 136
8 5.88
7 5.15
13 9.56
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
75  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 102
1 0.98
4 3.92
15 14.71
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
76  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 127
10 7.87
3 2.36
10 7.87
3 2.36
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
77  โรงเรียนบ้านตูม 909
30 3.30
108 11.88
46 5.06
0 0.00
0 0.00
725 79.76
184 20.24%
78  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 178
7 3.93
6 3.37
11 6.18
7 3.93
5 2.81
142 79.78
36 20.22%
79  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 109
6 5.50
2 1.83
14 12.84
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
80  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 119
6 5.04
3 2.52
7 5.88
1 0.84
7 5.88
95 79.83
24 20.17%
81  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 159
7 4.40
7 4.40
18 11.32
0 0.00
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
82  โรงเรียนบ้านตานวน 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
83  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 85
5 5.88
3 3.53
6 7.06
2 2.35
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
84  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 30
0 0.00
4 13.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
85  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 156
9 5.77
9 5.77
13 8.33
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
86  โรงเรียนบ้านตาเอก 141
4 2.84
6 4.26
6 4.26
8 5.67
4 2.84
113 80.14
28 19.86%
87  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 131
6 4.58
3 2.29
17 12.98
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
88  โรงเรียนบ้านหนองยาว 101
9 8.91
4 3.96
5 4.95
2 1.98
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
89  โรงเรียนบ้านนารังกา 178
5 2.81
7 3.93
7 3.93
11 6.18
5 2.81
143 80.34
35 19.66%
90  โรงเรียนบ้านขนุน 210
7 3.33
11 5.24
22 10.48
1 0.48
0 0.00
169 80.48
41 19.52%
91  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 93
10 10.75
4 4.30
1 1.08
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
92  โรงเรียนบ้านกระทิง 83
5 6.02
5 6.02
4 4.82
2 2.41
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
93  โรงเรียนบ้านตาแท่น 156
9 5.77
6 3.85
9 5.77
3 1.92
3 1.92
126 80.77
30 19.23%
94  โรงเรียนบ้านกระเจา 94
4 4.26
3 3.19
11 11.70
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
95  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 215
15 6.98
10 4.65
9 4.19
4 1.86
3 1.40
174 80.93
41 19.07%
96  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95
5 5.26
1 1.05
4 4.21
8 8.42
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
97  โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 223
10 4.48
9 4.04
22 9.87
1 0.45
0 0.00
181 81.17
42 18.83%
98  โรงเรียนบ้านหนองจิก 144
10 6.94
5 3.47
12 8.33
0 0.00
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
99  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 968
45 4.65
24 2.48
107 11.05
3 0.31
1 0.10
788 81.40
180 18.60%
100  โรงเรียนบ้านดอนข่า 81
2 2.47
3 3.70
10 12.35
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
101  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 168
9 5.36
5 2.98
16 9.52
1 0.60
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
102  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 76
8 10.53
1 1.32
3 3.95
2 2.63
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
103  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 109
8 7.34
0 0.00
10 9.17
2 1.83
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
104  โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 60
3 5.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
105  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 186
8 4.30
5 2.69
7 3.76
7 3.76
7 3.76
152 81.72
34 18.28%
106  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 66
5 7.58
3 4.55
3 4.55
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
107  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 183
15 8.20
9 4.92
9 4.92
0 0.00
0 0.00
150 81.97
33 18.03%
108  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 39
3 7.69
0 0.00
2 5.13
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
109  โรงเรียนบัานกันจด 67
4 5.97
5 7.46
2 2.99
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
110  โรงเรียนบ้านขนา 140
4 2.86
9 6.43
11 7.86
0 0.00
1 0.71
115 82.14
25 17.86%
111  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
112  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 242
11 4.55
14 5.79
18 7.44
0 0.00
0 0.00
199 82.23
43 17.77%
113  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 130
9 6.92
4 3.08
10 7.69
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
114  โรงเรียนบ้านกันจาน 51
2 3.92
4 7.84
3 5.88
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 91
2 2.20
5 5.49
8 8.79
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
116  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 86
0 0.00
3 3.49
8 9.30
4 4.65
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
117  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 226
26 11.50
4 1.77
5 2.21
4 1.77
0 0.00
187 82.74
39 17.26%
118  โรงเรียนบ้านพยอม 87
10 11.49
2 2.30
3 3.45
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
119  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 122
1 0.82
5 4.10
11 9.02
4 3.28
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
120  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 204
16 7.84
13 6.37
6 2.94
0 0.00
0 0.00
169 82.84
35 17.16%
121  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 70
7 10.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
122  โรงเรียนบ้านชำเขียน 59
6 10.17
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
123  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 195
6 3.08
9 4.62
18 9.23
0 0.00
0 0.00
162 83.08
33 16.92%
124  โรงเรียนบ้านโตนด 274
19 6.93
18 6.57
9 3.28
0 0.00
0 0.00
228 83.21
46 16.79%
125  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 298
14 4.70
23 7.72
11 3.69
2 0.67
0 0.00
248 83.22
50 16.78%
126  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 167
13 7.78
2 1.20
11 6.59
2 1.20
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
127  โรงเรียนบ้านสดำ 168
6 3.57
7 4.17
11 6.55
4 2.38
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
128  โรงเรียนบ้านสามเส้า 300
10 3.33
13 4.33
27 9.00
0 0.00
0 0.00
250 83.33
50 16.67%
129  โรงเรียนบ้านปุน 199
21 10.55
3 1.51
9 4.52
0 0.00
0 0.00
166 83.42
33 16.58%
130  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 103
6 5.83
4 3.88
6 5.83
0 0.00
1 0.97
86 83.50
17 16.50%
131  โรงเรียนบ้านสะพุง 231
13 5.63
6 2.60
16 6.93
3 1.30
0 0.00
193 83.55
38 16.45%
132  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 214
10 4.67
8 3.74
17 7.94
0 0.00
0 0.00
179 83.64
35 16.36%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 80
4 5.00
0 0.00
6 7.50
1 1.25
2 2.50
67 83.75
13 16.25%
134  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 260
20 7.69
5 1.92
15 5.77
2 0.77
0 0.00
218 83.85
42 16.15%
135  โรงเรียนบ้านชำม่วง 125
6 4.80
3 2.40
11 8.80
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 125
10 8.00
4 3.20
5 4.00
1 0.80
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
137  โรงเรียนบ้านระโยง 88
6 6.82
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
138  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 170
10 5.88
8 4.71
7 4.12
2 1.18
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
139  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 164
3 1.83
9 5.49
11 6.71
3 1.83
0 0.00
138 84.15
26 15.85%
140  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 95
6 6.32
3 3.16
5 5.26
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
141  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 209
8 3.83
5 2.39
20 9.57
0 0.00
0 0.00
176 84.21
33 15.79%
142  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 121
5 4.13
6 4.96
8 6.61
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
143  โรงเรียนบ้านกระบี่ 136
1 0.74
6 4.41
10 7.35
4 2.94
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
144  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 130
8 6.15
0 0.00
12 9.23
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
145  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 117
0 0.00
7 5.98
9 7.69
2 1.71
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
146  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 575
31 5.39
19 3.30
38 6.61
0 0.00
0 0.00
487 84.70
88 15.30%
147  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 46
1 2.17
2 4.35
2 4.35
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
148  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 106
5 4.72
2 1.89
9 8.49
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
149  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 247
20 8.10
9 3.64
7 2.83
1 0.40
0 0.00
210 85.02
37 14.98%
150  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 218
6 2.75
5 2.29
18 8.26
2 0.92
1 0.46
186 85.32
32 14.68%
151  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 116
4 3.45
9 7.76
4 3.45
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
152  โรงเรียนบ้านหนองบัว 145
6 4.14
3 2.07
12 8.28
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
153  โรงเรียนบ้านสลับ 125
4 3.20
7 5.60
6 4.80
1 0.80
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
154  โรงเรียนบ้านกราม 216
5 2.31
19 8.80
7 3.24
0 0.00
0 0.00
185 85.65
31 14.35%
155  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 112
9 8.04
0 0.00
6 5.36
1 0.89
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
156  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 142
7 4.93
5 3.52
8 5.63
0 0.00
0 0.00
122 85.92
20 14.08%
157  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 192
13 6.77
6 3.13
6 3.13
2 1.04
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
158  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 43
6 13.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
159  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 138
0 0.00
0 0.00
11 7.97
8 5.80
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
160  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 240
10 4.17
4 1.67
10 4.17
4 1.67
5 2.08
207 86.25
33 13.75%
161  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 89
4 4.49
4 4.49
3 3.37
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
162  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 104
5 4.81
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
163  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 143
10 6.99
4 2.80
5 3.50
0 0.00
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
164  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 275
4 1.45
8 2.91
15 5.45
9 3.27
0 0.00
239 86.91
36 13.09%
165  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 123
8 6.50
1 0.81
7 5.69
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
166  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 54
0 0.00
1 1.85
5 9.26
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 150
10 6.67
5 3.33
4 2.67
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
168  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.93
2 3.57
49 87.50
7 12.50%
169  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 72
2 2.78
3 4.17
4 5.56
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
170  โรงเรียนบ้านดอนเขียว 113
5 4.42
1 0.88
8 7.08
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
171  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 90
3 3.33
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
172  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 74
7 9.46
2 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
173  โรงเรียนบ้านตระกวน 99
4 4.04
3 3.03
5 5.05
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
174  โรงเรียนบ้านซำ 119
0 0.00
5 4.20
3 2.52
4 3.36
2 1.68
105 88.24
14 11.76%
175  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 154
5 3.25
5 3.25
8 5.19
0 0.00
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
176  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 438
16 3.65
10 2.28
17 3.88
7 1.60
0 0.00
388 88.58
50 11.42%
177  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 205
8 3.90
0 0.00
15 7.32
0 0.00
0 0.00
182 88.78
23 11.22%
178  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 107
2 1.87
2 1.87
5 4.67
0 0.00
3 2.80
95 88.79
12 11.21%
179  โรงเรียนบ้านกระเบา 102
4 3.92
0 0.00
6 5.88
1 0.98
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
180  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
181  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 96
2 2.08
4 4.17
2 2.08
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
182  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
183  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 70
5 7.14
1 1.43
0 0.00
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
184  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 136
6 4.41
0 0.00
6 4.41
1 0.74
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
185  โรงเรียนบ้านหนองผือ 42
0 0.00
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
186  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 74
5 6.76
1 1.35
1 1.35
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
187  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 87
5 5.75
3 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
188  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 169
2 1.18
4 2.37
9 5.33
0 0.00
0 0.00
154 91.12
15 8.88%
189  โรงเรียนบ้านหนองคู 113
1 0.88
3 2.65
6 5.31
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
190  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 114
4 3.51
2 1.75
3 2.63
1 0.88
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
191  โรงเรียนบ้านภูทอง 80
4 5.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
192  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 70
0 0.00
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
193  โรงเรียนบ้านโดนอาว 439
13 2.96
10 2.28
6 1.37
4 0.91
4 0.91
402 91.57
37 8.43%
194  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
195  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 286
8 2.80
4 1.40
5 1.75
3 1.05
2 0.70
264 92.31
22 7.69%
196  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 93
5 5.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.15
86 92.47
7 7.53%
197  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 168
7 4.17
2 1.19
3 1.79
0 0.00
0 0.00
156 92.86
12 7.14%
198  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 118
1 0.85
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
199  โรงเรียนบ้านโนนจิก 81
0 0.00
1 1.23
2 2.47
2 2.47
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
200  โรงเรียนบ้านจานเลียว 146
2 1.37
1 0.68
3 2.05
1 0.68
2 1.37
137 93.84
9 6.16%
201  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 82
2 2.44
2 2.44
1 1.22
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
202  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 33
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
203  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 71
2 2.82
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
204  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 115
0 0.00
1 0.87
5 4.35
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
205  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
206  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
207  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 185
4 2.16
0 0.00
4 2.16
0 0.00
0 0.00
177 95.68
8 4.32%
208  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 154
0 0.00
0 0.00
4 2.60
1 0.65
0 0.00
149 96.75
5 3.25%
209  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
210  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,086 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,104 6.36
เตี้ย  1,438 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,302 6.96
ผอมและเตี้ย  657 1.99
อ้วนและเตี้ย  348 1.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,237 79.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,849 คน


20.70%


Powered By www.thaieducation.net