ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.65
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 115
8 6.96
4 3.48
10 8.70
0 0.00
93 80.87
0 0.00
115 100.00%
2  โรงเรียนวัดเขียน 268
60 22.39
35 13.06
32 11.94
27 10.07
0 0.00
114 42.54
154 57.46%
3  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101
20 19.80
11 10.89
5 4.95
15 14.85
1 0.99
49 48.51
52 51.49%
4  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 141
12 8.51
10 7.09
10 7.09
22 15.60
13 9.22
74 52.48
67 47.52%
5  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 239
19 7.95
29 12.13
4 1.67
40 16.74
21 8.79
126 52.72
113 47.28%
6  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75
10 13.33
5 6.67
7 9.33
5 6.67
8 10.67
40 53.33
35 46.67%
7  โรงเรียนบ้านอาลัย 53
5 9.43
0 0.00
19 35.85
0 0.00
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
8  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 27
3 11.11
2 7.41
4 14.81
3 11.11
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
9  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 123
6 4.88
8 6.50
9 7.32
14 11.38
15 12.20
71 57.72
52 42.28%
10  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 411
53 12.90
33 8.03
59 14.36
20 4.87
8 1.95
238 57.91
173 42.09%
11  โรงเรียนบ้านแขว 201
10 4.98
18 8.96
7 3.48
28 13.93
21 10.45
117 58.21
84 41.79%
12  โรงเรียนบ้านสามขา 82
23 28.05
4 4.88
3 3.66
4 4.88
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
13  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 83
15 18.07
9 10.84
9 10.84
0 0.00
0 0.00
50 60.24
33 39.76%
14  โรงเรียนบ้านมะขาม 220
33 15.00
15 6.82
20 9.09
11 5.00
7 3.18
134 60.91
86 39.09%
15  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 172
10 5.81
5 2.91
17 9.88
22 12.79
13 7.56
105 61.05
67 38.95%
16  โรงเรียนบ้านปรือคัน 296
30 10.14
52 17.57
19 6.42
9 3.04
0 0.00
186 62.84
110 37.16%
17  โรงเรียนบ้านปราสาท 224
29 12.95
27 12.05
13 5.80
14 6.25
0 0.00
141 62.95
83 37.05%
18  โรงเรียนบ้านปะอุง 81
17 20.99
5 6.17
5 6.17
3 3.70
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
19  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 127
3 2.36
5 3.94
11 8.66
12 9.45
16 12.60
80 62.99
47 37.01%
20  โรงเรียนบ้านโคกตาล 244
38 15.57
7 2.87
19 7.79
26 10.66
0 0.00
154 63.11
90 36.89%
21  โรงเรียนบ้านทำนบ 116
7 6.03
14 12.07
14 12.07
4 3.45
0 0.00
77 66.38
39 33.62%
22  โรงเรียนบ้านหว้าน 122
6 4.92
9 7.38
19 15.57
5 4.10
2 1.64
81 66.39
41 33.61%
23  โรงเรียนบ้านกู่ 82
3 3.66
5 6.10
10 12.20
5 6.10
4 4.88
55 67.07
27 32.93%
24  โรงเรียนบ้านละลม 377
9 2.39
16 4.24
30 7.96
25 6.63
34 9.02
263 69.76
114 30.24%
25  โรงเรียนบ้านอังกุล 141
12 8.51
11 7.80
14 9.93
5 3.55
0 0.00
99 70.21
42 29.79%
26  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 525
33 6.29
34 6.48
43 8.19
33 6.29
13 2.48
369 70.29
156 29.71%
27  โรงเรียนบ้านพราน 64
7 10.94
2 3.13
3 4.69
7 10.94
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
28  โรงเรียนบ้านดองดึง 79
1 1.27
2 2.53
10 12.66
3 3.80
7 8.86
56 70.89
23 29.11%
29  โรงเรียนบ้านตาเจา 131
3 2.29
4 3.05
26 19.85
5 3.82
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
30  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 153
21 13.73
4 2.61
8 5.23
7 4.58
4 2.61
109 71.24
44 28.76%
31  โรงเรียนบ้านกะกำ 129
14 10.85
8 6.20
9 6.98
6 4.65
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
32  โรงเรียนบ้านเหล็ก 420
15 3.57
20 4.76
38 9.05
19 4.52
21 5.00
307 73.10
113 26.90%
33  โรงเรียนบ้านตรอย 60
5 8.33
3 5.00
4 6.67
1 1.67
3 5.00
44 73.33
16 26.67%
34  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 83
6 7.23
1 1.20
15 18.07
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
35  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106
12 11.32
9 8.49
6 5.66
1 0.94
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
36  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 145
11 7.59
20 13.79
6 4.14
1 0.69
0 0.00
107 73.79
38 26.21%
37  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 356
18 5.06
34 9.55
36 10.11
3 0.84
0 0.00
265 74.44
91 25.56%
38  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 51
6 11.76
3 5.88
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
39  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213
32 15.02
9 4.23
11 5.16
2 0.94
0 0.00
159 74.65
54 25.35%
40  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 119
11 9.24
9 7.56
9 7.56
1 0.84
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
41  โรงเรียนบ้านตาดม 36
4 11.11
2 5.56
2 5.56
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
42  โรงเรียนบ้านสมอ 117
4 3.42
5 4.27
15 12.82
5 4.27
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
43  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58
4 6.90
2 3.45
6 10.34
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
44  โรงเรียนบ้านติ้ว 112
6 5.36
3 2.68
4 3.57
7 6.25
7 6.25
85 75.89
27 24.11%
45  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 71
5 7.04
3 4.23
7 9.86
2 2.82
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
46  โรงเรียนบ้านโสน 165
3 1.82
10 6.06
25 15.15
1 0.61
0 0.00
126 76.36
39 23.64%
47  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 295
16 5.42
17 5.76
19 6.44
17 5.76
0 0.00
226 76.61
69 23.39%
48  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 186
4 2.15
19 10.22
18 9.68
2 1.08
0 0.00
143 76.88
43 23.12%
49  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 286
23 8.04
0 0.00
21 7.34
21 7.34
1 0.35
220 76.92
66 23.08%
50  โรงเรียนบ้านตาโสม 192
10 5.21
22 11.46
8 4.17
4 2.08
0 0.00
148 77.08
44 22.92%
51  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110
12 10.91
7 6.36
6 5.45
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
52  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 252
14 5.56
14 5.56
29 11.51
0 0.00
0 0.00
195 77.38
57 22.62%
53  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85
9 10.59
1 1.18
8 9.41
1 1.18
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
54  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 99
4 4.04
11 11.11
5 5.05
2 2.02
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
55  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 113
14 12.39
1 0.88
9 7.96
1 0.88
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
56  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 109
5 4.59
6 5.50
9 8.26
4 3.67
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
57  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 130
9 6.92
13 10.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
58  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 70
7 10.00
3 4.29
1 1.43
3 4.29
1 1.43
55 78.57
15 21.43%
59  โรงเรียนบ้านหนองกาด 126
8 6.35
17 13.49
2 1.59
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
60  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 141
18 12.77
7 4.96
4 2.84
0 0.00
1 0.71
111 78.72
30 21.28%
61  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 476
27 5.67
30 6.30
41 8.61
3 0.63
0 0.00
375 78.78
101 21.22%
62  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 331
21 6.34
18 5.44
25 7.55
6 1.81
0 0.00
261 78.85
70 21.15%
63  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 379
37 9.76
11 2.90
31 8.18
0 0.00
1 0.26
299 78.89
80 21.11%
64  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 109
6 5.50
0 0.00
15 13.76
2 1.83
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
65  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 120
9 7.50
8 6.67
5 4.17
3 2.50
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
66  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 88
8 9.09
4 4.55
5 5.68
1 1.14
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
67  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 176
8 4.55
8 4.55
6 3.41
7 3.98
7 3.98
140 79.55
36 20.45%
68  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137
14 10.22
1 0.73
12 8.76
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
69  โรงเรียนบ้านบัวบก 59
7 11.86
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
70  โรงเรียนบ้านตาสุด 222
18 8.11
15 6.76
10 4.50
2 0.90
0 0.00
177 79.73
45 20.27%
71  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194
12 6.19
3 1.55
23 11.86
1 0.52
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
72  โรงเรียนบ้านตราด 70
4 5.71
3 4.29
7 10.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
73  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 142
3 2.11
6 4.23
8 5.63
3 2.11
8 5.63
114 80.28
28 19.72%
74  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 143
11 7.69
9 6.29
7 4.90
1 0.70
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
75  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 154
9 5.84
7 4.55
14 9.09
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
76  โรงเรียนบ้านตาจวน 57
2 3.51
4 7.02
3 5.26
2 3.51
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
77  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 47
4 8.51
4 8.51
0 0.00
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
78  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 43
0 0.00
1 2.33
6 13.95
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
79  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 88
4 4.55
10 11.36
2 2.27
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
80  โรงเรียนบ้านเรียม 66
4 6.06
3 4.55
3 4.55
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
81  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 144
6 4.17
6 4.17
12 8.33
1 0.69
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
82  โรงเรียนบ้านกำแมด 147
3 2.04
8 5.44
14 9.52
0 0.00
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
83  โรงเรียนบ้านพอก 136
7 5.15
6 4.41
10 7.35
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
84  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 95
6 6.32
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
85  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 107
2 1.87
4 3.74
7 6.54
5 4.67
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
86  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 180
7 3.89
11 6.11
12 6.67
0 0.00
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
87  โรงเรียนบ้านบ่อ 114
6 5.26
1 0.88
12 10.53
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
88  โรงเรียนบ้านแทรง 96
6 6.25
3 3.13
6 6.25
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
89  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127
7 5.51
10 7.87
4 3.15
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
90  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 55
7 12.73
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 104
3 2.88
6 5.77
5 4.81
3 2.88
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
92  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 93
7 7.53
4 4.30
4 4.30
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
93  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 106
2 1.89
2 1.89
13 12.26
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
94  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125
4 3.20
4 3.20
12 9.60
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
95  โรงเรียนบ้านโพงกอก 83
2 2.41
1 1.20
9 10.84
0 0.00
1 1.20
70 84.34
13 15.66%
96  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 275
13 4.73
8 2.91
20 7.27
1 0.36
1 0.36
232 84.36
43 15.64%
97  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 361
14 3.88
14 3.88
18 4.99
8 2.22
1 0.28
306 84.76
55 15.24%
98  โรงเรียนบ้านหนองพัง 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
99  โรงเรียนบ้านไฮ 116
4 3.45
5 4.31
7 6.03
1 0.86
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
100  โรงเรียนบ้านดู่ 194
10 5.15
3 1.55
12 6.19
3 1.55
0 0.00
166 85.57
28 14.43%
101  โรงเรียนบ้านเขวิก 70
5 7.14
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
102  โรงเรียนบ้านขี้นาค 143
7 4.90
4 2.80
9 6.29
0 0.00
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
103  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 73
3 4.11
1 1.37
6 8.22
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
104  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117
3 2.56
0 0.00
13 11.11
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
105  โรงเรียนบ้านดินแดง 66
3 4.55
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
106  โรงเรียนวนาสวรรค์ 279
15 5.38
9 3.23
11 3.94
3 1.08
0 0.00
241 86.38
38 13.62%
107  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 194
6 3.09
8 4.12
11 5.67
1 0.52
0 0.00
168 86.60
26 13.40%
108  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 60
3 5.00
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
109  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 77
2 2.60
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
110  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
111  โรงเรียนบ้านหลัก 79
4 5.06
4 5.06
2 2.53
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
112  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 92
6 6.52
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
113  โรงเรียนบ้านหว้า 84
3 3.57
3 3.57
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
114  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
115  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 27
0 0.00
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
116  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 87
9 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
117  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 114
4 3.51
2 1.75
5 4.39
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
118  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 76
0 0.00
5 6.58
2 2.63
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
119  โรงเรียนบ้านสกุล 87
0 0.00
1 1.15
4 4.60
2 2.30
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
120  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 131
0 0.00
0 0.00
10 7.63
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
121  โรงเรียนบ้านโพง 84
0 0.00
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
122  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 59
3 5.08
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
123  โรงเรียนบ้านกันจาน 109
6 5.50
0 0.00
1 0.92
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
124  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
125  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 130
3 2.31
1 0.77
4 3.08
0 0.00
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
126  โรงเรียนจะกงวิทยา 167
1 0.60
3 1.80
6 3.59
0 0.00
0 0.00
157 94.01
10 5.99%
127  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 173
0 0.00
0 0.00
5 2.89
0 0.00
0 0.00
168 97.11
5 2.89%
128  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,093 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,231 6.80
เตี้ย  959 5.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,344 7.43
ผอมและเตี้ย  555 3.07
อ้วนและเตี้ย  333 1.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,671 75.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,422 คน


24.44%


Powered By www.thaieducation.net