ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 115
8 6.96
4 3.48
10 8.70
0 0.00
93 80.87
0 0.00
115 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 85
12 14.12
16 18.82
12 14.12
9 10.59
2 2.35
34 40.00
51 60.00%
3  โรงเรียนวัดเขียน 268
60 22.39
35 13.06
32 11.94
27 10.07
0 0.00
114 42.54
154 57.46%
4  โรงเรียนบ้านจันลม 188
30 15.96
33 17.55
15 7.98
20 10.64
7 3.72
83 44.15
105 55.85%
5  โรงเรียนนิคม ๑ 143
27 18.88
18 12.59
13 9.09
11 7.69
5 3.50
69 48.25
74 51.75%
6  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101
20 19.80
11 10.89
5 4.95
15 14.85
1 0.99
49 48.51
52 51.49%
7  โรงเรียนบ้านอาวอย 199
33 16.58
17 8.54
36 18.09
8 4.02
8 4.02
97 48.74
102 51.26%
8  โรงเรียนบ้านกฤษณา 131
21 16.03
30 22.90
2 1.53
13 9.92
0 0.00
65 49.62
66 50.38%
9  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 202
68 33.66
4 1.98
5 2.48
10 4.95
10 4.95
105 51.98
97 48.02%
10  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 141
12 8.51
10 7.09
10 7.09
22 15.60
13 9.22
74 52.48
67 47.52%
11  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 239
19 7.95
29 12.13
4 1.67
40 16.74
21 8.79
126 52.72
113 47.28%
12  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75
10 13.33
5 6.67
7 9.33
5 6.67
8 10.67
40 53.33
35 46.67%
13  โรงเรียนบ้านผือ 101
15 14.85
8 7.92
2 1.98
6 5.94
16 15.84
54 53.47
47 46.53%
14  โรงเรียนบ้านระกา 95
25 26.32
3 3.16
5 5.26
8 8.42
3 3.16
51 53.68
44 46.32%
15  โรงเรียนบ้านอาลัย 53
5 9.43
0 0.00
19 35.85
0 0.00
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
16  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 27
3 11.11
2 7.41
4 14.81
3 11.11
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
17  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 68
4 5.88
3 4.41
6 8.82
7 10.29
9 13.24
39 57.35
29 42.65%
18  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 162
22 13.58
20 12.35
7 4.32
19 11.73
1 0.62
93 57.41
69 42.59%
19  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 123
6 4.88
8 6.50
9 7.32
14 11.38
15 12.20
71 57.72
52 42.28%
20  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 411
53 12.90
33 8.03
59 14.36
20 4.87
8 1.95
238 57.91
173 42.09%
21  โรงเรียนบ้านแขว 201
10 4.98
18 8.96
7 3.48
28 13.93
21 10.45
117 58.21
84 41.79%
22  โรงเรียนบ้านสามขา 82
23 28.05
4 4.88
3 3.66
4 4.88
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
23  โรงเรียนบ้านชำแระ 86
10 11.63
10 11.63
12 13.95
3 3.49
0 0.00
51 59.30
35 40.70%
24  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 83
15 18.07
9 10.84
9 10.84
0 0.00
0 0.00
50 60.24
33 39.76%
25  โรงเรียนบ้านจำปานวง 189
5 2.65
31 16.40
18 9.52
7 3.70
13 6.88
115 60.85
74 39.15%
26  โรงเรียนบ้านมะขาม 220
33 15.00
15 6.82
20 9.09
11 5.00
7 3.18
134 60.91
86 39.09%
27  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 172
10 5.81
5 2.91
17 9.88
22 12.79
13 7.56
105 61.05
67 38.95%
28  โรงเรียนบ้านนาตราว 200
18 9.00
9 4.50
31 15.50
11 5.50
7 3.50
124 62.00
76 38.00%
29  โรงเรียนบ้านปรือคัน 296
30 10.14
52 17.57
19 6.42
9 3.04
0 0.00
186 62.84
110 37.16%
30  โรงเรียนบ้านปราสาท 224
29 12.95
27 12.05
13 5.80
14 6.25
0 0.00
141 62.95
83 37.05%
31  โรงเรียนบ้านปะอุง 81
17 20.99
5 6.17
5 6.17
3 3.70
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
32  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 127
3 2.36
5 3.94
11 8.66
12 9.45
16 12.60
80 62.99
47 37.01%
33  โรงเรียนบ้านโคกตาล 244
38 15.57
7 2.87
19 7.79
26 10.66
0 0.00
154 63.11
90 36.89%
34  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 178
16 8.99
12 6.74
17 9.55
17 9.55
2 1.12
114 64.04
64 35.96%
35  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 41
5 12.20
2 4.88
7 17.07
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
36  โรงเรียนบ้านทำนบ 116
7 6.03
14 12.07
14 12.07
4 3.45
0 0.00
77 66.38
39 33.62%
37  โรงเรียนบ้านหว้าน 122
6 4.92
9 7.38
19 15.57
5 4.10
2 1.64
81 66.39
41 33.61%
38  โรงเรียนบ้านกู่ 82
3 3.66
5 6.10
10 12.20
5 6.10
4 4.88
55 67.07
27 32.93%
39  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 167
16 9.58
8 4.79
6 3.59
14 8.38
10 5.99
113 67.66
54 32.34%
40  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 473
31 6.55
40 8.46
39 8.25
29 6.13
13 2.75
321 67.86
152 32.14%
41  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 107
9 8.41
3 2.80
13 12.15
1 0.93
8 7.48
73 68.22
34 31.78%
42  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 86
8 9.30
7 8.14
9 10.47
3 3.49
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
43  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 174
2 1.15
11 6.32
15 8.62
11 6.32
15 8.62
120 68.97
54 31.03%
44  โรงเรียนบ้านละลม 377
9 2.39
16 4.24
30 7.96
25 6.63
34 9.02
263 69.76
114 30.24%
45  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 144
7 4.86
4 2.78
30 20.83
2 1.39
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
46  โรงเรียนบ้านอังกุล 141
12 8.51
11 7.80
14 9.93
5 3.55
0 0.00
99 70.21
42 29.79%
47  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 525
33 6.29
34 6.48
43 8.19
33 6.29
13 2.48
369 70.29
156 29.71%
48  โรงเรียนบ้านพราน 64
7 10.94
2 3.13
3 4.69
7 10.94
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
49  โรงเรียนบ้านดองดึง 79
1 1.27
2 2.53
10 12.66
3 3.80
7 8.86
56 70.89
23 29.11%
50  โรงเรียนบ้านตาเจา 131
3 2.29
4 3.05
26 19.85
5 3.82
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
51  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 153
21 13.73
4 2.61
8 5.23
7 4.58
4 2.61
109 71.24
44 28.76%
52  โรงเรียนบ้านกะกำ 129
14 10.85
8 6.20
9 6.98
6 4.65
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
53  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63
5 7.94
7 11.11
4 6.35
2 3.17
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
54  โรงเรียนบ้านสำโรง 88
3 3.41
7 7.95
14 15.91
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
55  โรงเรียนบ้านเหล็ก 420
15 3.57
20 4.76
38 9.05
19 4.52
21 5.00
307 73.10
113 26.90%
56  โรงเรียนบ้านตรอย 60
5 8.33
3 5.00
4 6.67
1 1.67
3 5.00
44 73.33
16 26.67%
57  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 218
18 8.26
23 10.55
14 6.42
2 0.92
1 0.46
160 73.39
58 26.61%
58  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 83
6 7.23
1 1.20
15 18.07
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
59  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106
12 11.32
9 8.49
6 5.66
1 0.94
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
60  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 145
11 7.59
20 13.79
6 4.14
1 0.69
0 0.00
107 73.79
38 26.21%
61  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 356
18 5.06
34 9.55
36 10.11
3 0.84
0 0.00
265 74.44
91 25.56%
62  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 51
6 11.76
3 5.88
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
63  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213
32 15.02
9 4.23
11 5.16
2 0.94
0 0.00
159 74.65
54 25.35%
64  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 119
11 9.24
9 7.56
9 7.56
1 0.84
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
65  โรงเรียนบ้านกระแมด 40
5 12.50
4 10.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
66  โรงเรียนบ้านตาดม 36
4 11.11
2 5.56
2 5.56
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
67  โรงเรียนบ้านสมอ 117
4 3.42
5 4.27
15 12.82
5 4.27
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
68  โรงเรียนบ้านสวาย 232
20 8.62
6 2.59
18 7.76
13 5.60
0 0.00
175 75.43
57 24.57%
69  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 115
10 8.70
6 5.22
9 7.83
2 1.74
1 0.87
87 75.65
28 24.35%
70  โรงเรียนบ้านนาวา 128
4 3.13
4 3.13
21 16.41
1 0.78
1 0.78
97 75.78
31 24.22%
71  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58
4 6.90
2 3.45
6 10.34
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
72  โรงเรียนบ้านติ้ว 112
6 5.36
3 2.68
4 3.57
7 6.25
7 6.25
85 75.89
27 24.11%
73  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 71
5 7.04
3 4.23
7 9.86
2 2.82
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
74  โรงเรียนบ้านโสน 165
3 1.82
10 6.06
25 15.15
1 0.61
0 0.00
126 76.36
39 23.64%
75  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 213
5 2.35
15 7.04
15 7.04
0 0.00
15 7.04
163 76.53
50 23.47%
76  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 295
16 5.42
17 5.76
19 6.44
17 5.76
0 0.00
226 76.61
69 23.39%
77  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 186
4 2.15
19 10.22
18 9.68
2 1.08
0 0.00
143 76.88
43 23.12%
78  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 286
23 8.04
0 0.00
21 7.34
21 7.34
1 0.35
220 76.92
66 23.08%
79  โรงเรียนบ้านตาโสม 192
10 5.21
22 11.46
8 4.17
4 2.08
0 0.00
148 77.08
44 22.92%
80  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110
12 10.91
7 6.36
6 5.45
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
81  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 252
14 5.56
14 5.56
29 11.51
0 0.00
0 0.00
195 77.38
57 22.62%
82  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 111
20 18.02
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
83  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85
9 10.59
1 1.18
8 9.41
1 1.18
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
84  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 130
11 8.46
0 0.00
18 13.85
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
85  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 99
4 4.04
11 11.11
5 5.05
2 2.02
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
86  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 113
14 12.39
1 0.88
9 7.96
1 0.88
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
87  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 109
5 4.59
6 5.50
9 8.26
4 3.67
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
88  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 133
9 6.77
0 0.00
20 15.04
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
89  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 130
9 6.92
13 10.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
90  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 70
7 10.00
3 4.29
1 1.43
3 4.29
1 1.43
55 78.57
15 21.43%
91  โรงเรียนบ้านหนองกาด 126
8 6.35
17 13.49
2 1.59
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
92  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 141
18 12.77
7 4.96
4 2.84
0 0.00
1 0.71
111 78.72
30 21.28%
93  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 476
27 5.67
30 6.30
41 8.61
3 0.63
0 0.00
375 78.78
101 21.22%
94  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 331
21 6.34
18 5.44
25 7.55
6 1.81
0 0.00
261 78.85
70 21.15%
95  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 379
37 9.76
11 2.90
31 8.18
0 0.00
1 0.26
299 78.89
80 21.11%
96  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 109
6 5.50
0 0.00
15 13.76
2 1.83
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
97  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 120
9 7.50
8 6.67
5 4.17
3 2.50
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
98  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 112
10 8.93
4 3.57
9 8.04
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
99  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 88
8 9.09
4 4.55
5 5.68
1 1.14
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
100  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 176
8 4.55
8 4.55
6 3.41
7 3.98
7 3.98
140 79.55
36 20.45%
101  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137
14 10.22
1 0.73
12 8.76
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
102  โรงเรียนบ้านบัวบก 59
7 11.86
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
103  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 133
5 3.76
3 2.26
7 5.26
8 6.02
4 3.01
106 79.70
27 20.30%
104  โรงเรียนบ้านตาสุด 222
18 8.11
15 6.76
10 4.50
2 0.90
0 0.00
177 79.73
45 20.27%
105  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 74
3 4.05
4 5.41
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
106  โรงเรียนบ้านสนาย 134
7 5.22
5 3.73
14 10.45
1 0.75
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
107  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194
12 6.19
3 1.55
23 11.86
1 0.52
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
108  โรงเรียนบ้านตราด 70
4 5.71
3 4.29
7 10.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
109  โรงเรียนบ้านสลักได 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
110  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1287
27 2.10
10 0.78
109 8.47
37 2.87
71 5.52
1033 80.26
254 19.74%
111  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 142
3 2.11
6 4.23
8 5.63
3 2.11
8 5.63
114 80.28
28 19.72%
112  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 127
15 11.81
6 4.72
4 3.15
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
113  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 209
17 8.13
7 3.35
17 8.13
0 0.00
0 0.00
168 80.38
41 19.62%
114  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 143
11 7.69
9 6.29
7 4.90
1 0.70
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
115  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 154
9 5.84
7 4.55
14 9.09
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
116  โรงเรียนบ้านไทร 129
8 6.20
3 2.33
14 10.85
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
117  โรงเรียนบ้านตาจวน 57
2 3.51
4 7.02
3 5.26
2 3.51
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
118  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 52
3 5.77
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
119  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 47
4 8.51
4 8.51
0 0.00
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
120  โรงเรียนบ้านกะดึ 101
10 9.90
2 1.98
6 5.94
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
121  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 43
0 0.00
1 2.33
6 13.95
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
122  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104
8 7.69
6 5.77
5 4.81
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
123  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 88
4 4.55
10 11.36
2 2.27
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
124  โรงเรียนบ้านเรียม 66
4 6.06
3 4.55
3 4.55
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
125  โรงเรียนบ้านพนมชัย 139
15 10.79
0 0.00
10 7.19
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
126  โรงเรียนบ้านทะลอก 145
12 8.28
5 3.45
6 4.14
3 2.07
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
127  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 163
10 6.13
4 2.45
13 7.98
2 1.23
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 152
12 7.89
1 0.66
14 9.21
0 0.00
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
129  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 144
6 4.17
6 4.17
12 8.33
1 0.69
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
130  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81
4 4.94
4 4.94
6 7.41
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
131  โรงเรียนบ้านกำแมด 147
3 2.04
8 5.44
14 9.52
0 0.00
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
132  โรงเรียนบ้านหนองแวง 159
11 6.92
2 1.26
12 7.55
2 1.26
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
133  โรงเรียนบ้านพอก 136
7 5.15
6 4.41
10 7.35
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
134  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 95
6 6.32
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
135  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 107
2 1.87
4 3.74
7 6.54
5 4.67
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
136  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 180
7 3.89
11 6.11
12 6.67
0 0.00
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
137  โรงเรียนบ้านตะเภา 72
2 2.78
1 1.39
9 12.50
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
138  โรงเรียนบ้านบ่อ 114
6 5.26
1 0.88
12 10.53
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
139  โรงเรียนบ้านแทรง 96
6 6.25
3 3.13
6 6.25
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
140  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 222
6 2.70
9 4.05
21 9.46
1 0.45
0 0.00
185 83.33
37 16.67%
141  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127
7 5.51
10 7.87
4 3.15
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
142  โรงเรียนบ้านแซรไปร 262
8 3.05
16 6.11
19 7.25
0 0.00
0 0.00
219 83.59
43 16.41%
143  โรงเรียนบ้านเค็ง 122
7 5.74
7 5.74
6 4.92
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
144  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 55
7 12.73
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 104
3 2.88
6 5.77
5 4.81
3 2.88
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
146  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 43
3 6.98
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
147  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 93
7 7.53
4 4.30
4 4.30
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
148  โรงเรียนบ้านใจดี 137
9 6.57
1 0.73
11 8.03
1 0.73
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
149  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 106
2 1.89
2 1.89
13 12.26
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
150  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125
4 3.20
4 3.20
12 9.60
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
151  โรงเรียนบ้านโพงกอก 83
2 2.41
1 1.20
9 10.84
0 0.00
1 1.20
70 84.34
13 15.66%
152  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 115
8 6.96
5 4.35
5 4.35
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
153  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 275
13 4.73
8 2.91
20 7.27
1 0.36
1 0.36
232 84.36
43 15.64%
154  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 361
14 3.88
14 3.88
18 4.99
8 2.22
1 0.28
306 84.76
55 15.24%
155  โรงเรียนบ้านหนองพัง 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
156  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 115
7 6.09
3 2.61
7 6.09
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
157  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 61
5 8.20
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
158  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 129
12 9.30
7 5.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
159  โรงเรียนบ้านไฮ 116
4 3.45
5 4.31
7 6.03
1 0.86
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
160  โรงเรียนบ้านดู่ 194
10 5.15
3 1.55
12 6.19
3 1.55
0 0.00
166 85.57
28 14.43%
161  โรงเรียนบ้านเขวิก 70
5 7.14
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
162  โรงเรียนบ้านขี้นาค 143
7 4.90
4 2.80
9 6.29
0 0.00
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
163  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 73
3 4.11
1 1.37
6 8.22
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
164  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117
3 2.56
0 0.00
13 11.11
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
165  โรงเรียนบ้านดินแดง 66
3 4.55
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
166  โรงเรียนวนาสวรรค์ 279
15 5.38
9 3.23
11 3.94
3 1.08
0 0.00
241 86.38
38 13.62%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 177
6 3.39
8 4.52
9 5.08
1 0.56
0 0.00
153 86.44
24 13.56%
168  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 148
7 4.73
5 3.38
1 0.68
5 3.38
2 1.35
128 86.49
20 13.51%
169  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 194
6 3.09
8 4.12
11 5.67
1 0.52
0 0.00
168 86.60
26 13.40%
170  โรงเรียนบ้านตาเปียง 142
3 2.11
4 2.82
12 8.45
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
171  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 60
3 5.00
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
172  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 122
4 3.28
5 4.10
6 4.92
1 0.82
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
173  โรงเรียนบ้านตาอุด 369
16 4.34
11 2.98
20 5.42
1 0.27
0 0.00
321 86.99
48 13.01%
174  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 77
2 2.60
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
175  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
176  โรงเรียนบ้านตูม 150
3 2.00
1 0.67
15 10.00
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
177  โรงเรียนบ้านหลัก 79
4 5.06
4 5.06
2 2.53
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
178  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 92
6 6.52
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
179  โรงเรียนบ้านหว้า 84
3 3.57
3 3.57
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
180  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 93
0 0.00
6 6.45
5 5.38
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
181  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
182  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 27
0 0.00
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
183  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 87
9 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
184  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 114
4 3.51
2 1.75
5 4.39
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
185  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 193
7 3.63
4 2.07
3 1.55
2 1.04
2 1.04
175 90.67
18 9.33%
186  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 76
0 0.00
5 6.58
2 2.63
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
187  โรงเรียนบ้านสกุล 87
0 0.00
1 1.15
4 4.60
2 2.30
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
188  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 131
0 0.00
0 0.00
10 7.63
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
189  โรงเรียนบ้านโพง 84
0 0.00
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
190  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 59
3 5.08
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
191  โรงเรียนบ้านแดง 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
192  โรงเรียนบ้านกันจาน 109
6 5.50
0 0.00
1 0.92
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
193  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
194  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 130
3 2.31
1 0.77
4 3.08
0 0.00
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
195  โรงเรียนจะกงวิทยา 167
1 0.60
3 1.80
6 3.59
0 0.00
0 0.00
157 94.01
10 5.99%
196  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 173
0 0.00
0 0.00
5 2.89
0 0.00
0 0.00
168 97.11
5 2.89%
197  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านเขวา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,814 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,016 7.00
เตี้ย  1,482 5.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,202 7.64
ผอมและเตี้ย  850 2.95
อ้วนและเตี้ย  559 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,705 75.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,109 คน


24.67%


Powered By www.thaieducation.net