ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 105
14 13.33
18 17.14
6 5.71
8 7.62
1 0.95
58 55.24
47 44.76%
2  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 766
57 7.44
47 6.14
53 6.92
104 13.58
67 8.75
438 57.18
328 42.82%
3  โรงเรียนบ้านสะแร 162
12 7.41
12 7.41
22 13.58
11 6.79
10 6.17
95 58.64
67 41.36%
4  โรงเรียนบ้านณรงค์ 156
13 8.33
7 4.49
9 5.77
20 12.82
15 9.62
92 58.97
64 41.03%
5  โรงเรียนบ้านแดง 167
18 10.78
5 2.99
11 6.59
23 13.77
11 6.59
99 59.28
68 40.72%
6  โรงเรียนบ้านจารย์ 379
20 5.28
30 7.92
32 8.44
28 7.39
42 11.08
227 59.89
152 40.11%
7  โรงเรียนบ้านตาเตียว 110
7 6.36
8 7.27
5 4.55
15 13.64
9 8.18
66 60.00
44 40.00%
8  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 55
8 14.55
8 14.55
4 7.27
2 3.64
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
9  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 171
22 12.87
12 7.02
13 7.60
12 7.02
9 5.26
103 60.23
68 39.77%
10  โรงเรียนบ้านสกล 144
16 11.11
22 15.28
10 6.94
7 4.86
2 1.39
87 60.42
57 39.58%
11  โรงเรียนบ้านปวงตึก 268
16 5.97
18 6.72
33 12.31
16 5.97
23 8.58
162 60.45
106 39.55%
12  โรงเรียนบ้านตาโมม 199
13 6.53
9 4.52
17 8.54
22 11.06
17 8.54
121 60.80
78 39.20%
13  โรงเรียนบ้านเสรียง 132
17 12.88
17 12.88
10 7.58
6 4.55
1 0.76
81 61.36
51 38.64%
14  โรงเรียนบ้านพนมดิน 204
6 2.94
12 5.88
23 11.27
17 8.33
20 9.80
126 61.76
78 38.24%
15  โรงเรียนดมวิทยาคาร 218
25 11.47
7 3.21
16 7.34
22 10.09
10 4.59
138 63.30
80 36.70%
16  โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 294
23 7.82
21 7.14
11 3.74
26 8.84
26 8.84
187 63.61
107 36.39%
17  โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 77
5 6.49
11 14.29
10 12.99
1 1.30
1 1.30
49 63.64
28 36.36%
18  โรงเรียนบ้านพนม 55
4 7.27
6 10.91
10 18.18
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
19  โรงเรียนบ้านบักจรัง 276
28 10.14
26 9.42
22 7.97
21 7.61
3 1.09
176 63.77
100 36.23%
20  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 238
18 7.56
17 7.14
18 7.56
14 5.88
19 7.98
152 63.87
86 36.13%
21  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 251
15 5.98
10 3.98
20 7.97
24 9.56
21 8.37
161 64.14
90 35.86%
22  โรงเรียนบ้านอาโพน 318
31 9.75
26 8.18
36 11.32
12 3.77
9 2.83
204 64.15
114 35.85%
23  โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) 159
6 3.77
7 4.40
17 10.69
12 7.55
14 8.81
103 64.78
56 35.22%
24  โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 396
42 10.61
20 5.05
29 7.32
18 4.55
29 7.32
258 65.15
138 34.85%
25  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 139
19 13.67
14 10.07
13 9.35
2 1.44
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
26  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 273
24 8.79
5 1.83
20 7.33
29 10.62
16 5.86
179 65.57
94 34.43%
27  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 67
5 7.46
6 8.96
8 11.94
3 4.48
1 1.49
44 65.67
23 34.33%
28  โรงเรียนบ้านด่าน 350
18 5.14
14 4.00
62 17.71
5 1.43
21 6.00
230 65.71
120 34.29%
29  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1101
56 5.09
23 2.09
96 8.72
79 7.18
119 10.81
728 66.12
373 33.88%
30  โรงเรียนบ้านโนนทอง 142
15 10.56
15 10.56
18 12.68
0 0.00
0 0.00
94 66.20
48 33.80%
31  โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 162
19 11.73
12 7.41
8 4.94
15 9.26
0 0.00
108 66.67
54 33.33%
32  โรงเรียนบ้านโคกทม 217
16 7.37
19 8.76
16 7.37
8 3.69
12 5.53
146 67.28
71 32.72%
33  โรงเรียนบ้านมะเมียง 256
20 7.81
18 7.03
26 10.16
11 4.30
8 3.13
173 67.58
83 32.42%
34  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 56
6 10.71
5 8.93
6 10.71
1 1.79
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
35  โรงเรียนบ้านสน 349
15 4.30
12 3.44
22 6.30
27 7.74
34 9.74
239 68.48
110 31.52%
36  โรงเรียนบ้านสะกาด 172
30 17.44
13 7.56
6 3.49
5 2.91
0 0.00
118 68.60
54 31.40%
37  โรงเรียนบ้านวังปลัด 138
13 9.42
12 8.70
15 10.87
3 2.17
0 0.00
95 68.84
43 31.16%
38  โรงเรียนบ้านตอกตรา 155
21 13.55
14 9.03
11 7.10
0 0.00
1 0.65
108 69.68
47 30.32%
39  โรงเรียนบ้านบักดอก 305
27 8.85
18 5.90
10 3.28
27 8.85
10 3.28
213 69.84
92 30.16%
40  โรงเรียนบ้านโอทะลัน 239
29 12.13
27 11.30
14 5.86
0 0.00
0 0.00
169 70.71
70 29.29%
41  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 171
34 19.88
6 3.51
8 4.68
1 0.58
0 0.00
122 71.35
49 28.65%
42  โรงเรียนบ้านจรัส 318
15 4.72
10 3.14
20 6.29
25 7.86
21 6.60
227 71.38
91 28.62%
43  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 92
8 8.70
4 4.35
11 11.96
3 3.26
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
44  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 82
6 7.32
3 3.66
8 9.76
0 0.00
6 7.32
59 71.95
23 28.05%
45  โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 200
11 5.50
4 2.00
11 5.50
15 7.50
15 7.50
144 72.00
56 28.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองแวง 200
18 9.00
26 13.00
12 6.00
0 0.00
0 0.00
144 72.00
56 28.00%
47  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2011
135 6.71
57 2.83
328 16.31
34 1.69
0 0.00
1457 72.45
554 27.55%
48  โรงเรียนบ้านศรีสวาย 62
3 4.84
3 4.84
9 14.52
1 1.61
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
49  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 198
10 5.05
7 3.54
32 16.16
4 2.02
1 0.51
144 72.73
54 27.27%
50  โรงเรียนบ้านสวาท 81
12 14.81
7 8.64
3 3.70
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
51  โรงเรียนบ้านคูตัน 166
11 6.63
5 3.01
9 5.42
11 6.63
9 5.42
121 72.89
45 27.11%
52  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 185
13 7.03
11 5.95
8 4.32
11 5.95
7 3.78
135 72.97
50 27.03%
53  โรงเรียนบ้านโจรก 320
26 8.13
23 7.19
29 9.06
7 2.19
0 0.00
235 73.44
85 26.56%
54  โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 68
4 5.88
6 8.82
2 2.94
6 8.82
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
55  โรงเรียนบ้านสวาย 148
1 0.68
6 4.05
30 20.27
1 0.68
1 0.68
109 73.65
39 26.35%
56  โรงเรียนบ้านสังขะ 288
27 9.38
2 0.69
29 10.07
13 4.51
4 1.39
213 73.96
75 26.04%
57  โรงเรียนบ้านก็วล 120
8 6.67
7 5.83
4 3.33
6 5.00
6 5.00
89 74.17
31 25.83%
58  โรงเรียนบ้านกูน 168
5 2.98
4 2.38
13 7.74
9 5.36
12 7.14
125 74.40
43 25.60%
59  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 179
18 10.06
16 8.94
11 6.15
0 0.00
0 0.00
134 74.86
45 25.14%
60  โรงเรียนบ้านศรีนวล 176
12 6.82
17 9.66
14 7.95
1 0.57
0 0.00
132 75.00
44 25.00%
61  โรงเรียนหนองโสนวิทยา 213
11 5.16
33 15.49
9 4.23
0 0.00
0 0.00
160 75.12
53 24.88%
62  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 210
12 5.71
4 1.90
8 3.81
16 7.62
12 5.71
158 75.24
52 24.76%
63  โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 126
13 10.32
1 0.79
17 13.49
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
64  โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 489
22 4.50
30 6.13
18 3.68
27 5.52
23 4.70
369 75.46
120 24.54%
65  โรงเรียนบ้านปลัด 216
15 6.94
10 4.63
11 5.09
11 5.09
6 2.78
163 75.46
53 24.54%
66  โรงเรียนบ้านบัวเชด 228
25 10.96
8 3.51
13 5.70
8 3.51
1 0.44
173 75.88
55 24.12%
67  โรงเรียนบ้านอำปึลกง 195
10 5.13
12 6.15
10 5.13
13 6.67
2 1.03
148 75.90
47 24.10%
68  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 142
4 2.82
4 2.82
7 4.93
8 5.63
11 7.75
108 76.06
34 23.94%
69  โรงเรียนบ้านชำเบง 264
11 4.17
13 4.92
19 7.20
9 3.41
11 4.17
201 76.14
63 23.86%
70  โรงเรียนบ้านตะโนน 328
33 10.06
14 4.27
28 8.54
3 0.91
0 0.00
250 76.22
78 23.78%
71  โรงเรียนบ้านตาเสาะ 198
12 6.06
11 5.56
16 8.08
8 4.04
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
72  โรงเรียนบ้านปราสาท 110
14 12.73
5 4.55
4 3.64
3 2.73
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
73  โรงเรียนบ้านขอนแตก 187
19 10.16
8 4.28
12 6.42
5 2.67
0 0.00
143 76.47
44 23.53%
74  โรงเรียนจตุคามวิทยา 145
14 9.66
14 9.66
4 2.76
2 1.38
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
75  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 154
7 4.55
10 6.49
10 6.49
6 3.90
3 1.95
118 76.62
36 23.38%
76  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 252
7 2.78
8 3.17
19 7.54
4 1.59
20 7.94
194 76.98
58 23.02%
77  โรงเรียนบ้านละลมระไซ 109
12 11.01
7 6.42
6 5.50
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
78  โรงเรียนบ้านจีกแดก 201
28 13.93
8 3.98
7 3.48
3 1.49
0 0.00
155 77.11
46 22.89%
79  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 88
4 4.55
10 11.36
6 6.82
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
80  โรงเรียนบ้านพระแก้ว 383
45 11.75
25 6.53
17 4.44
0 0.00
0 0.00
296 77.28
87 22.72%
81  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 251
11 4.38
4 1.59
14 5.58
15 5.98
13 5.18
194 77.29
57 22.71%
82  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 282
19 6.74
19 6.74
18 6.38
5 1.77
3 1.06
218 77.30
64 22.70%
83  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 125
7 5.60
5 4.00
8 6.40
5 4.00
3 2.40
97 77.60
28 22.40%
84  โรงเรียนบ้านจารย์ 131
8 6.11
9 6.87
4 3.05
6 4.58
2 1.53
102 77.86
29 22.14%
85  โรงเรียนบ้านกะปู 97
2 2.06
2 2.06
14 14.43
3 3.09
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
86  โรงเรียนบ้านมหาชัย 65
1 1.54
6 9.23
7 10.77
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
87  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 85
2 2.35
2 2.35
13 15.29
1 1.18
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
88  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 305
38 12.46
10 3.28
16 5.25
0 0.00
0 0.00
241 79.02
64 20.98%
89  โรงเรียนบ้านโพนชาย 106
11 10.38
0 0.00
7 6.60
2 1.89
2 1.89
84 79.25
22 20.75%
90  โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 145
16 11.03
4 2.76
10 6.90
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
91  โรงเรียนบ้านราวนคร 49
2 4.08
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
92  โรงเรียนบ้านศาลา 84
5 5.95
2 2.38
6 7.14
2 2.38
2 2.38
67 79.76
17 20.24%
93  โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 203
11 5.42
8 3.94
21 10.34
0 0.00
1 0.49
162 79.80
41 20.20%
94  โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 119
5 4.20
5 4.20
5 4.20
6 5.04
3 2.52
95 79.83
24 20.17%
95  โรงเรียนบ้านตาวัง 144
5 3.47
3 2.08
9 6.25
9 6.25
3 2.08
115 79.86
29 20.14%
96  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 328
13 3.96
18 5.49
10 3.05
8 2.44
17 5.18
262 79.88
66 20.12%
97  โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 421
21 4.99
22 5.23
19 4.51
22 5.23
0 0.00
337 80.05
84 19.95%
99  โรงเรียนบ้านตาพราม 136
5 3.68
3 2.21
10 7.35
4 2.94
5 3.68
109 80.15
27 19.85%
100  โรงเรียนบ้านอำปึล 242
16 6.61
10 4.13
10 4.13
10 4.13
2 0.83
194 80.17
48 19.83%
101  โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 101
9 8.91
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
102  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 175
9 5.14
8 4.57
10 5.71
7 4.00
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
103  โรงเรียนบ้านชำสมิง 141
8 5.67
0 0.00
6 4.26
5 3.55
8 5.67
114 80.85
27 19.15%
104  โรงเรียนบ้านสองสะโกม 215
20 9.30
0 0.00
16 7.44
0 0.00
5 2.33
174 80.93
41 19.07%
105  โรงเรียนบ้านอุโลก 315
18 5.71
17 5.40
11 3.49
6 1.90
8 2.54
255 80.95
60 19.05%
106  โรงเรียนบ้านโดง 188
7 3.72
7 3.72
8 4.26
5 2.66
8 4.26
153 81.38
35 18.62%
107  โรงเรียนบ้านละมงค์ 216
10 4.63
9 4.17
21 9.72
0 0.00
0 0.00
176 81.48
40 18.52%
108  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 108
9 8.33
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
109  โรงเรียนอมรินทราวารี 293
9 3.07
10 3.41
21 7.17
14 4.78
0 0.00
239 81.57
54 18.43%
110  โรงเรียนบ้านละเอาะ 191
8 4.19
12 6.28
10 5.24
4 2.09
1 0.52
156 81.68
35 18.32%
111  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 246
11 4.47
11 4.47
18 7.32
3 1.22
2 0.81
201 81.71
45 18.29%
112  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 160
8 5.00
8 5.00
11 6.88
1 0.63
1 0.63
131 81.88
29 18.13%
113  โรงเรียนบ้านสมุด 105
6 5.71
4 3.81
9 8.57
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
114  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 206
6 2.91
2 0.97
12 5.83
8 3.88
9 4.37
169 82.04
37 17.96%
115  โรงเรียนบ้านหนองยาว 90
3 3.33
9 10.00
3 3.33
0 0.00
1 1.11
74 82.22
16 17.78%
116  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 276
11 3.99
13 4.71
25 9.06
0 0.00
0 0.00
227 82.25
49 17.75%
117  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 169
7 4.14
4 2.37
10 5.92
7 4.14
2 1.18
139 82.25
30 17.75%
118  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 204
9 4.41
10 4.90
17 8.33
0 0.00
0 0.00
168 82.35
36 17.65%
119  โรงเรียนบ้านจังเอิล 57
0 0.00
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
120  โรงเรียนบ้านรุน 462
34 7.36
10 2.16
34 7.36
3 0.65
0 0.00
381 82.47
81 17.53%
121  โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 174
9 5.17
5 2.87
7 4.02
1 0.57
8 4.60
144 82.76
30 17.24%
122  โรงเรียนบ้านร่มเย็น 135
2 1.48
8 5.93
9 6.67
4 2.96
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
123  โรงเรียนบ้านตายัวะ 83
10 12.05
2 2.41
2 2.41
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
124  โรงเรียนบ้านไทร 131
4 3.05
2 1.53
4 3.05
7 5.34
5 3.82
109 83.21
22 16.79%
125  โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 203
8 3.94
12 5.91
13 6.40
1 0.49
0 0.00
169 83.25
34 16.75%
126  โรงเรียนบ้านลำหาด 150
1 0.67
10 6.67
14 9.33
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
127  โรงเรียนบ้านสีโค 61
2 3.28
2 3.28
4 6.56
2 3.28
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
128  โรงเรียนบ้านกล้วย 210
19 9.05
3 1.43
12 5.71
0 0.00
0 0.00
176 83.81
34 16.19%
129  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 105
7 6.67
3 2.86
5 4.76
2 1.90
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
130  โรงเรียนบ้านแนงมุด 341
14 4.11
13 3.81
7 2.05
13 3.81
8 2.35
286 83.87
55 16.13%
131  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลัก 150
13 8.67
4 2.67
6 4.00
1 0.67
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
132  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 319
25 7.84
8 2.51
12 3.76
6 1.88
0 0.00
268 84.01
51 15.99%
133  โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 233
10 4.29
5 2.15
14 6.01
8 3.43
0 0.00
196 84.12
37 15.88%
134  โรงเรียนบ้านกระวัน 57
6 10.53
0 0.00
1 1.75
2 3.51
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
135  โรงเรียนบ้านทัพทัน 121
2 1.65
5 4.13
7 5.79
5 4.13
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
136  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 319
12 3.76
7 2.19
20 6.27
6 1.88
5 1.57
269 84.33
50 15.67%
137  โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 90
8 8.89
2 2.22
3 3.33
1 1.11
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
138  โรงเรียนมหาราช ๔ 175
4 2.29
9 5.14
14 8.00
0 0.00
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
139  โรงเรียนไพลศึกษาคาร 65
2 3.08
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
140  โรงเรียนปราสาท 426
8 1.88
9 2.11
36 8.45
7 1.64
5 1.17
361 84.74
65 15.26%
141  โรงเรียนบ้านกระสัง 256
13 5.08
10 3.91
14 5.47
1 0.39
1 0.39
217 84.77
39 15.23%
142  โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 342
10 2.92
11 3.22
11 3.22
10 2.92
10 2.92
290 84.80
52 15.20%
143  โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 125
0 0.00
7 5.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
144  โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 133
7 5.26
4 3.01
9 6.77
0 0.00
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
145  โรงเรียนบ้านโคกไทร 214
4 1.87
4 1.87
6 2.80
8 3.74
10 4.67
182 85.05
32 14.95%
146  โรงเรียนบ้านสนบ 268
11 4.10
6 2.24
22 8.21
1 0.37
0 0.00
228 85.07
40 14.93%
147  โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 141
10 7.09
1 0.71
5 3.55
0 0.00
5 3.55
120 85.11
21 14.89%
148  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
149  โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 171
12 7.02
5 2.92
8 4.68
0 0.00
0 0.00
146 85.38
25 14.62%
150  โรงเรียนบ้านสวายซอ 186
11 5.91
13 6.99
2 1.08
1 0.54
0 0.00
159 85.48
27 14.52%
151  โรงเรียนบ้านกู่ 146
6 4.11
7 4.79
7 4.79
1 0.68
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
152  โรงเรียนบ้านตาเบา 119
6 5.04
3 2.52
8 6.72
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
153  โรงเรียนบ้านนาครอง 78
3 3.85
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
154  โรงเรียนบ้านสำโรง 100
1 1.00
0 0.00
9 9.00
4 4.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
155  โรงเรียนบ้านทำนบ 136
7 5.15
0 0.00
12 8.82
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
156  โรงเรียนบ้านเถกิง 232
12 5.17
9 3.88
7 3.02
4 1.72
0 0.00
200 86.21
32 13.79%
157  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 233
8 3.43
8 3.43
15 6.44
1 0.43
0 0.00
201 86.27
32 13.73%
158  โรงเรียนบ้านตรวจ 226
8 3.54
9 3.98
10 4.42
3 1.33
1 0.44
195 86.28
31 13.72%
159  โรงเรียนบ้านลำพุก 95
4 4.21
3 3.16
4 4.21
2 2.11
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
160  โรงเรียนบ้านเสกกอง 148
6 4.05
3 2.03
7 4.73
4 2.70
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
161  โรงเรียนบ้านกุง 119
4 3.36
4 3.36
5 4.20
2 1.68
1 0.84
103 86.55
16 13.45%
162  โรงเรียนบ้านสะเดา 275
18 6.55
10 3.64
9 3.27
0 0.00
0 0.00
238 86.55
37 13.45%
163  โรงเรียนบ้านรันเดง 203
10 4.93
8 3.94
6 2.96
3 1.48
0 0.00
176 86.70
27 13.30%
164  โรงเรียนบ้านตานี 233
2 0.86
6 2.58
8 3.43
6 2.58
8 3.43
203 87.12
30 12.88%
165  โรงเรียนบ้านน้อย 140
6 4.29
4 2.86
7 5.00
1 0.71
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
166  โรงเรียนบ้านสระทอง 281
8 2.85
13 4.63
12 4.27
2 0.71
1 0.36
245 87.19
36 12.81%
167  โรงเรียนบ้านจบก (ปราสาท) 133
3 2.26
5 3.76
7 5.26
2 1.50
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
168  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 354
13 3.67
14 3.95
14 3.95
1 0.28
3 0.85
309 87.29
45 12.71%
169  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 239
7 2.93
8 3.35
14 5.86
0 0.00
0 0.00
210 87.87
29 12.13%
170  โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 66
5 7.58
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
171  โรงเรียนบ้านคะนา 91
2 2.20
5 5.49
4 4.40
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
172  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 261
15 5.75
7 2.68
8 3.07
1 0.38
0 0.00
230 88.12
31 11.88%
173  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 127
5 3.94
2 1.57
8 6.30
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
174  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 188
5 2.66
5 2.66
12 6.38
0 0.00
0 0.00
166 88.30
22 11.70%
175  โรงเรียนบ้านตาคง 198
4 2.02
4 2.02
14 7.07
1 0.51
0 0.00
175 88.38
23 11.62%
176  โรงเรียนบ้านลังโกม 226
7 3.10
4 1.77
14 6.19
1 0.44
0 0.00
200 88.50
26 11.50%
177  โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 184
1 0.54
1 0.54
17 9.24
2 1.09
0 0.00
163 88.59
21 11.41%
178  โรงเรียนบ้านโพนทอง 178
5 2.81
5 2.81
7 3.93
3 1.69
0 0.00
158 88.76
20 11.24%
179  โรงเรียนบ้านนา 111
0 0.00
7 6.31
4 3.60
1 0.90
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
180  โรงเรียนบ้านตะเคียน 176
5 2.84
7 3.98
7 3.98
0 0.00
0 0.00
157 89.20
19 10.80%
181  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 103
2 1.94
4 3.88
4 3.88
0 0.00
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
182  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 75
4 5.33
1 1.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
183  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 75
1 1.33
2 2.67
4 5.33
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
184  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 178
3 1.69
3 1.69
13 7.30
0 0.00
0 0.00
159 89.33
19 10.67%
185  โรงเรียนบ้านอาวอก 104
7 6.73
0 0.00
2 1.92
2 1.92
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
186  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 171
3 1.75
4 2.34
4 2.34
7 4.09
0 0.00
153 89.47
18 10.53%
187  โรงเรียนบ้านสนวน 114
2 1.75
2 1.75
8 7.02
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
188  โรงเรียนสหมิตรวิทยา 153
3 1.96
0 0.00
13 8.50
0 0.00
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
189  โรงเรียนบ้านโสน 154
6 3.90
6 3.90
4 2.60
0 0.00
0 0.00
138 89.61
16 10.39%
190  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 136
5 3.68
7 5.15
1 0.74
1 0.74
0 0.00
122 89.71
14 10.29%
191  โรงเรียนบ้านโนนทอง 146
3 2.05
3 2.05
9 6.16
0 0.00
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
192  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 166
5 3.01
5 3.01
7 4.22
0 0.00
0 0.00
149 89.76
17 10.24%
193  โรงเรียนบ้านโนนสบาย 147
4 2.72
5 3.40
6 4.08
0 0.00
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
194  โรงเรียนบ้านจีกแดก 59
1 1.69
2 3.39
1 1.69
2 3.39
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
195  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 79
4 5.06
2 2.53
1 1.27
1 1.27
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
196  โรงเรียนบ้านอังกอล 110
2 1.82
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
197  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 213
4 1.88
7 3.29
10 4.69
0 0.00
0 0.00
192 90.14
21 9.86%
198  โรงเรียนบ้านโคกกรม 132
3 2.27
7 5.30
3 2.27
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
199  โรงเรียนบ้านจบก 122
0 0.00
3 2.46
8 6.56
1 0.82
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
200  โรงเรียนบ้านถนน 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
3 3.23
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
201  โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 176
4 2.27
0 0.00
10 5.68
3 1.70
0 0.00
159 90.34
17 9.66%
202  โรงเรียนบ้านถนนชัย 167
4 2.40
4 2.40
8 4.79
0 0.00
0 0.00
151 90.42
16 9.58%
203  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 178
2 1.12
8 4.49
6 3.37
1 0.56
0 0.00
161 90.45
17 9.55%
204  โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 63
2 3.17
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
205  โรงเรียนบ้านเตาแดก 74
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
206  โรงเรียนบ้านลันแต้ 177
2 1.13
5 2.82
9 5.08
0 0.00
0 0.00
161 90.96
16 9.04%
207  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 155
3 1.94
3 1.94
8 5.16
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
208  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 91
5 5.49
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
209  โรงเรียนประชาสามัคคี 218
8 3.67
8 3.67
3 1.38
0 0.00
0 0.00
199 91.28
19 8.72%
210  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 140
4 2.86
2 1.43
5 3.57
1 0.71
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
211  โรงเรียนบ้านโคลด 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
212  โรงเรียนบ้านไทยเดิม 157
3 1.91
0 0.00
10 6.37
0 0.00
0 0.00
144 91.72
13 8.28%
213  โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 121
6 4.96
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
214  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 85
4 4.71
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
215  โรงเรียนบ้านแสนกาง 170
2 1.18
4 2.35
8 4.71
0 0.00
0 0.00
156 91.76
14 8.24%
216  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 62
3 4.84
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
217  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 134
4 2.99
2 1.49
4 2.99
0 0.00
0 0.00
124 92.54
10 7.46%
218  โรงเรียนบ้านตาวร 189
3 1.59
8 4.23
3 1.59
0 0.00
0 0.00
175 92.59
14 7.41%
219  โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 98
3 3.06
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
220  โรงเรียนบ้านโคกสมอง 85
0 0.00
5 5.88
1 1.18
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
221  โรงเรียนบ้านคูขาด 128
4 3.13
2 1.56
2 1.56
1 0.78
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
222  โรงเรียนบ้านห้วยปูน 87
3 3.45
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
223  โรงเรียนบ้านคลอง 179
1 0.56
5 2.79
3 1.68
3 1.68
0 0.00
167 93.30
12 6.70%
224  โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.01
6 3.61
155 93.37
11 6.63%
225  โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 93
4 4.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.15
87 93.55
6 6.45%
226  โรงเรียนบ้านตาลวก 156
1 0.64
4 2.56
5 3.21
0 0.00
0 0.00
146 93.59
10 6.41%
227  โรงเรียนบ้านตราด 84
1 1.19
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
228  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
229  โรงเรียนบ้านตาเมียง 296
4 1.35
7 2.36
3 1.01
0 0.00
0 0.00
282 95.27
14 4.73%
230  โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 213
2 0.94
3 1.41
3 1.41
1 0.47
0 0.00
204 95.77
9 4.23%
231  โรงเรียนบ้านโตงน้อย 249
2 0.80
1 0.40
4 1.61
1 0.40
0 0.00
241 96.79
8 3.21%
232  โรงเรียนบ้านหนองคันนา 367
5 1.36
0 0.00
3 0.82
1 0.27
0 0.00
358 97.55
9 2.45%
233  โรงเรียนบ้านกะดาด 216
0 0.00
0 0.00
1 0.46
0 0.00
0 0.00
215 99.54
1 0.46%

 

จำนวนนักเรียน  44,327 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,451 5.53
เตี้ย  1,808 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,901 6.54
ผอมและเตี้ย  1,266 2.86
อ้วนและเตี้ย  934 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,967 78.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,360 คน


21.12%


Powered By www.thaieducation.net