ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.34
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 163
42 25.77
24 14.72
29 17.79
25 15.34
15 9.20
28 17.18
135 82.82%
2  โรงเรียนบ้านกระดาน 177
11 6.21
16 9.04
15 8.47
37 20.90
32 18.08
66 37.29
111 62.71%
3  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 214
30 14.02
16 7.48
19 8.88
33 15.42
17 7.94
99 46.26
115 53.74%
4  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 218
34 15.60
43 19.72
7 3.21
23 10.55
7 3.21
104 47.71
114 52.29%
5  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 63
7 11.11
10 15.87
15 23.81
0 0.00
0 0.00
31 49.21
32 50.79%
6  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 75
14 18.67
7 9.33
8 10.67
7 9.33
2 2.67
37 49.33
38 50.67%
7  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2513
211 8.40
118 4.70
238 9.47
331 13.17
357 14.21
1258 50.06
1255 49.94%
8  โรงเรียนบ้านชุมแสง 152
22 14.47
25 16.45
12 7.89
14 9.21
2 1.32
77 50.66
75 49.34%
9  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 140
26 18.57
20 14.29
10 7.14
11 7.86
0 0.00
73 52.14
67 47.86%
10  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 69
15 21.74
5 7.25
11 15.94
1 1.45
0 0.00
37 53.62
32 46.38%
11  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 106
25 23.58
18 16.98
2 1.89
3 2.83
0 0.00
58 54.72
48 45.28%
12  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 100
13 13.00
8 8.00
9 9.00
8 8.00
7 7.00
55 55.00
45 45.00%
13  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 159
15 9.43
19 11.95
10 6.29
15 9.43
10 6.29
90 56.60
69 43.40%
14  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 167
17 10.18
11 6.59
3 1.80
28 16.77
13 7.78
95 56.89
72 43.11%
15  โรงเรียนบ้านกันแสง 91
22 24.18
5 5.49
5 5.49
7 7.69
0 0.00
52 57.14
39 42.86%
16  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 262
14 5.34
24 9.16
6 2.29
38 14.50
30 11.45
150 57.25
112 42.75%
17  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 173
9 5.20
10 5.78
17 9.83
18 10.40
18 10.40
101 58.38
72 41.62%
18  โรงเรียนบ้านราม 269
87 32.34
0 0.00
24 8.92
0 0.00
0 0.00
158 58.74
111 41.26%
19  โรงเรียนบ้านคาบ 249
43 17.27
20 8.03
19 7.63
12 4.82
8 3.21
147 59.04
102 40.96%
20  โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 186
22 11.83
36 19.35
13 6.99
4 2.15
0 0.00
111 59.68
75 40.32%
21  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 179
13 7.26
13 7.26
41 22.91
4 2.23
0 0.00
108 60.34
71 39.66%
22  โรงเรียนบ้านนาบัว 180
20 11.11
16 8.89
23 12.78
9 5.00
2 1.11
110 61.11
70 38.89%
23  โรงเรียนบ้านนาเสือก 81
6 7.41
2 2.47
20 24.69
1 1.23
2 2.47
50 61.73
31 38.27%
24  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 78
9 11.54
0 0.00
9 11.54
11 14.10
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
25  โรงเรียนเมืองที 255
19 7.45
27 10.59
10 3.92
27 10.59
10 3.92
162 63.53
93 36.47%
26  โรงเรียนบ้านโดนโอก 107
9 8.41
14 13.08
7 6.54
5 4.67
4 3.74
68 63.55
39 36.45%
27  โรงเรียนบ้านรัตนะ 198
27 13.64
16 8.08
24 12.12
4 2.02
0 0.00
127 64.14
71 35.86%
28  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 293
14 4.78
17 5.80
13 4.44
31 10.58
30 10.24
188 64.16
105 35.84%
29  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 164
20 12.20
18 10.98
15 9.15
3 1.83
1 0.61
107 65.24
57 34.76%
30  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 137
17 12.41
3 2.19
7 5.11
2 1.46
18 13.14
90 65.69
47 34.31%
31  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 145
37 25.52
4 2.76
6 4.14
0 0.00
0 0.00
98 67.59
47 32.41%
32  โรงเรียนบ้านแสรออ 228
31 13.60
29 12.72
2 0.88
0 0.00
11 4.82
155 67.98
73 32.02%
33  โรงเรียนบ้านกระออม 93
14 15.05
7 7.53
0 0.00
8 8.60
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
34  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 114
9 7.89
16 14.04
4 3.51
4 3.51
2 1.75
79 69.30
35 30.70%
35  โรงเรียนบ้านสำโรง 128
26 20.31
3 2.34
8 6.25
1 0.78
0 0.00
90 70.31
38 29.69%
36  โรงเรียนบ้านหนองจิก 66
2 3.03
5 7.58
12 18.18
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
37  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 50
6 12.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
38  โรงเรียนบ้านใหม่ 104
18 17.31
1 0.96
10 9.62
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
39  โรงเรียนบ้านหนองพญา 44
10 22.73
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
40  โรงเรียนบ้านขนวน 111
15 13.51
6 5.41
9 8.11
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
41  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 160
10 6.25
11 6.88
12 7.50
7 4.38
3 1.88
117 73.13
43 26.88%
42  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 142
9 6.34
3 2.11
21 14.79
4 2.82
1 0.70
104 73.24
38 26.76%
43  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 116
11 9.48
3 2.59
13 11.21
3 2.59
1 0.86
85 73.28
31 26.72%
44  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 49
6 12.24
4 8.16
3 6.12
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
45  โรงเรียนบ้านเปรียง 129
6 4.65
3 2.33
19 14.73
4 3.10
2 1.55
95 73.64
34 26.36%
46  โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 190
13 6.84
17 8.95
20 10.53
0 0.00
0 0.00
140 73.68
50 26.32%
47  โรงเรียนบ้านขยอง 42
10 23.81
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
48  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 84
7 8.33
12 14.29
3 3.57
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
49  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 158
16 10.13
5 3.16
13 8.23
7 4.43
0 0.00
117 74.05
41 25.95%
50  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 120
19 15.83
11 9.17
0 0.00
1 0.83
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
51  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 136
7 5.15
2 1.47
11 8.09
9 6.62
6 4.41
101 74.26
35 25.74%
52  โรงเรียนบ้านหนองบัว 102
9 8.82
0 0.00
11 10.78
6 5.88
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 95
12 12.63
7 7.37
5 5.26
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
54  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 36
1 2.78
4 11.11
2 5.56
2 5.56
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
55  โรงเรียนบ้านกะลัน 172
13 7.56
11 6.40
17 9.88
1 0.58
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
56  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 112
12 10.71
1 0.89
14 12.50
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
57  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 234
12 5.13
6 2.56
14 5.98
15 6.41
9 3.85
178 76.07
56 23.93%
58  โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 90
8 8.89
4 4.44
6 6.67
2 2.22
1 1.11
69 76.67
21 23.33%
59  โรงเรียนบ้านพันธุลี 73
6 8.22
4 5.48
4 5.48
2 2.74
1 1.37
56 76.71
17 23.29%
60  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3266
121 3.70
141 4.32
205 6.28
143 4.38
146 4.47
2510 76.85
756 23.15%
61  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 113
10 8.85
7 6.19
6 5.31
0 0.00
3 2.65
87 76.99
26 23.01%
62  โรงเรียนบ้านหนองยาง 161
11 6.83
11 6.83
13 8.07
2 1.24
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
63  โรงเรียนบ้านแกน้อย 122
18 14.75
4 3.28
6 4.92
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
64  โรงเรียนบ้านสลักได 172
14 8.14
14 8.14
11 6.40
0 0.00
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
65  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 270
17 6.30
14 5.19
7 2.59
14 5.19
9 3.33
209 77.41
61 22.59%
66  โรงเรียนบ้านจันรม 184
18 9.78
5 2.72
18 9.78
0 0.00
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
67  โรงเรียนบ้านสามโค 64
0 0.00
0 0.00
9 14.06
4 6.25
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
68  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 37
3 8.11
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
69  โรงเรียนบ้านโคกกรวด 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
70  โรงเรียนบ้านตระแบก 125
12 9.60
6 4.80
9 7.20
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
71  โรงเรียนบ้านทวารไพร 172
18 10.47
5 2.91
13 7.56
0 0.00
1 0.58
135 78.49
37 21.51%
72  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
73  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 130
1 0.77
5 3.85
15 11.54
1 0.77
5 3.85
103 79.23
27 20.77%
74  โรงเรียนทวีคามวิทยา 58
5 8.62
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
75  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 258
16 6.20
8 3.10
29 11.24
0 0.00
0 0.00
205 79.46
53 20.54%
76  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 64
3 4.69
0 0.00
7 10.94
3 4.69
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
77  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 215
15 6.98
6 2.79
16 7.44
5 2.33
1 0.47
172 80.00
43 20.00%
78  โรงเรียนบ้านอาวุธ 60
9 15.00
1 1.67
1 1.67
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
79  โรงเรียนเสกวิทยาคม 113
8 7.08
5 4.42
9 7.96
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
80  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 140
9 6.43
6 4.29
10 7.14
2 1.43
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
81  โรงเรียนบ้านขะเนก 222
6 2.70
5 2.25
23 10.36
4 1.80
4 1.80
180 81.08
42 18.92%
82  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 222
22 9.91
1 0.45
18 8.11
0 0.00
1 0.45
180 81.08
42 18.92%
83  โรงเรียนบ้านดงถาวร 186
15 8.06
4 2.15
15 8.06
1 0.54
0 0.00
151 81.18
35 18.82%
84  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 133
12 9.02
2 1.50
10 7.52
0 0.00
1 0.75
108 81.20
25 18.80%
85  โรงเรียนบ้านโนนลี 48
3 6.25
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
86  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 200
19 9.50
5 2.50
8 4.00
2 1.00
3 1.50
163 81.50
37 18.50%
87  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 195
25 12.82
0 0.00
11 5.64
0 0.00
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
88  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 164
14 8.54
9 5.49
7 4.27
0 0.00
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
89  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 170
10 5.88
9 5.29
10 5.88
2 1.18
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
90  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 72
6 8.33
4 5.56
3 4.17
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
91  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
2 11.76
14 82.35
3 17.65%
92  โรงเรียนบ้านจารพัต 260
17 6.54
11 4.23
17 6.54
0 0.00
0 0.00
215 82.69
45 17.31%
93  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 168
5 2.98
0 0.00
24 14.29
0 0.00
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
94  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 701
29 4.14
23 3.28
63 8.99
3 0.43
0 0.00
583 83.17
118 16.83%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 156
9 5.77
7 4.49
10 6.41
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
96  โรงเรียนบ้านม่วง 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
97  โรงเรียนบ้านหนองกับ 150
14 9.33
3 2.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
98  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 174
15 8.62
6 3.45
5 2.87
2 1.15
1 0.57
145 83.33
29 16.67%
99  โรงเรียนบ้านสดอ 205
12 5.85
11 5.37
5 2.44
4 1.95
2 0.98
171 83.41
34 16.59%
100  โรงเรียนวัดประสพ 139
11 7.91
2 1.44
6 4.32
4 2.88
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
101  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 80
0 0.00
5 6.25
5 6.25
3 3.75
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
102  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 99
5 5.05
2 2.02
9 9.09
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
103  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 273
6 2.20
7 2.56
25 9.16
6 2.20
0 0.00
229 83.88
44 16.12%
104  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 180
4 2.22
8 4.44
0 0.00
5 2.78
12 6.67
151 83.89
29 16.11%
105  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 146
12 8.22
0 0.00
4 2.74
0 0.00
7 4.79
123 84.25
23 15.75%
106  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 89
0 0.00
0 0.00
14 15.73
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
107  โรงเรียนบ้านประปืด 140
9 6.43
0 0.00
13 9.29
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
108  โรงเรียนบ้านหนองแคน 72
7 9.72
0 0.00
3 4.17
0 0.00
1 1.39
61 84.72
11 15.28%
109  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 165
10 6.06
3 1.82
5 3.03
7 4.24
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
110  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 231
11 4.76
4 1.73
14 6.06
4 1.73
2 0.87
196 84.85
35 15.15%
111  โรงเรียนบ้านบุอาไร 20
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
112  โรงเรียนบ้านหนองจอก 206
3 1.46
16 7.77
11 5.34
0 0.00
0 0.00
176 85.44
30 14.56%
113  โรงเรียนบ้านตรำดม 172
7 4.07
6 3.49
2 1.16
7 4.07
2 1.16
148 86.05
24 13.95%
114  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 66
2 3.03
2 3.03
4 6.06
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
115  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 156
3 1.92
2 1.28
14 8.97
2 1.28
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
116  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
117  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 237
7 2.95
6 2.53
7 2.95
8 3.38
3 1.27
206 86.92
31 13.08%
118  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 154
6 3.90
4 2.60
8 5.19
1 0.65
1 0.65
134 87.01
20 12.99%
119  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 163
7 4.29
0 0.00
14 8.59
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
120  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 63
2 3.17
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
121  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 64
5 7.81
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
122  โรงเรียนบ้านจารย์ 130
2 1.54
4 3.08
5 3.85
5 3.85
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
123  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
124  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 106
2 1.89
4 3.77
2 1.89
2 1.89
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
125  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 306
4 1.31
4 1.31
18 5.88
3 0.98
4 1.31
273 89.22
33 10.78%
126  โรงเรียนบ้านสะโน 103
3 2.91
4 3.88
2 1.94
1 0.97
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
127  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 87
4 4.60
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
128  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 170
8 4.71
3 1.76
4 2.35
2 1.18
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
129  โรงเรียนบ้านพะเนา 60
0 0.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
130  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 74
1 1.35
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
131  โรงเรียนบ้านตากูก 130
4 3.08
2 1.54
6 4.62
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
132  โรงเรียนบ้านตากแดด 124
0 0.00
0 0.00
10 8.06
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
133  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 124
6 4.84
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
134  โรงเรียนบ้านพม่า 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
135  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 36
0 0.00
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
136  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
137  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 142
2 1.41
0 0.00
7 4.93
2 1.41
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
138  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 165
2 1.21
4 2.42
6 3.64
0 0.00
0 0.00
153 92.73
12 7.27%
139  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
140  โรงเรียนบ้านตาเพชร 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
141  โรงเรียนบ้านระไซร์ 133
2 1.50
2 1.50
4 3.01
1 0.75
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
142  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 88
3 3.41
1 1.14
1 1.14
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
143  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 71
3 4.23
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
144  โรงเรียนบ้านหัวแรต 124
3 2.42
2 1.61
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
145  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
0 0.00
2 2.04
1 1.02
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
146  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 417
6 1.44
0 0.00
5 1.20
0 0.00
0 0.00
406 97.36
11 2.64%
147  โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 71
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%

 

จำนวนนักเรียน  25,979 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,922 7.40
เตี้ย  1,201 4.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,817 6.99
ผอมและเตี้ย  1,052 4.05
อ้วนและเตี้ย  838 3.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,149 73.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,830 คน


26.29%


Powered By www.thaieducation.net