ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 38
3 7.89
3 7.89
9 23.68
3 7.89
5 13.16
15 39.47
23 60.53%
2  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 143
32 22.38
17 11.89
16 11.19
19 13.29
0 0.00
59 41.26
84 58.74%
3  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 78
22 28.21
6 7.69
14 17.95
1 1.28
0 0.00
35 44.87
43 55.13%
4  โรงเรียนบ้านดอน 134
12 8.96
7 5.22
15 11.19
18 13.43
21 15.67
61 45.52
73 54.48%
5  โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 47
6 12.77
4 8.51
9 19.15
5 10.64
1 2.13
22 46.81
25 53.19%
6  โรงเรียนบ้านหนองการะโก 169
31 18.34
25 14.79
12 7.10
20 11.83
0 0.00
81 47.93
88 52.07%
7  โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 45
15 33.33
6 13.33
2 4.44
0 0.00
0 0.00
22 48.89
23 51.11%
8  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 100
8 8.00
25 25.00
11 11.00
5 5.00
2 2.00
49 49.00
51 51.00%
9  โรงเรียนวัดเทพรังษี 85
12 14.12
3 3.53
15 17.65
4 4.71
8 9.41
43 50.59
42 49.41%
10  โรงเรียนบ้านแคน 67
19 28.36
7 10.45
5 7.46
2 2.99
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
11  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 138
12 8.70
13 9.42
9 6.52
29 21.01
2 1.45
73 52.90
65 47.10%
12  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 200
33 16.50
22 11.00
21 10.50
12 6.00
4 2.00
108 54.00
92 46.00%
13  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 81
8 9.88
6 7.41
11 13.58
4 4.94
8 9.88
44 54.32
37 45.68%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 103
12 11.65
13 12.62
14 13.59
5 4.85
3 2.91
56 54.37
47 45.63%
15  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 78
9 11.54
7 8.97
7 8.97
3 3.85
8 10.26
44 56.41
34 43.59%
16  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 169
25 14.79
10 5.92
18 10.65
8 4.73
11 6.51
97 57.40
72 42.60%
17  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ 106
24 22.64
8 7.55
8 7.55
5 4.72
0 0.00
61 57.55
45 42.45%
18  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 110
26 23.64
6 5.45
12 10.91
2 1.82
0 0.00
64 58.18
46 41.82%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 282
58 20.57
40 14.18
7 2.48
11 3.90
1 0.35
165 58.51
117 41.49%
20  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 176
47 26.70
9 5.11
10 5.68
7 3.98
0 0.00
103 58.52
73 41.48%
21  โรงเรียนบ้านหนองรัก 49
8 16.33
5 10.20
4 8.16
3 6.12
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
22  โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก) 91
12 13.19
7 7.69
11 12.09
7 7.69
0 0.00
54 59.34
37 40.66%
23  โรงเรียนวัดชายอรัญ 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
9 24.32
3 8.11
22 59.46
15 40.54%
24  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 135
26 19.26
18 13.33
8 5.93
1 0.74
1 0.74
81 60.00
54 40.00%
25  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 149
4 2.68
16 10.74
26 17.45
9 6.04
4 2.68
90 60.40
59 39.60%
26  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 133
28 21.05
3 2.26
21 15.79
0 0.00
0 0.00
81 60.90
52 39.10%
27  โรงเรียนบ้านแพ 87
8 9.20
2 2.30
15 17.24
9 10.34
0 0.00
53 60.92
34 39.08%
28  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 41
4 9.76
0 0.00
12 29.27
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
29  โรงเรียนบ้านวังปลัด 93
14 15.05
8 8.60
9 9.68
4 4.30
1 1.08
57 61.29
36 38.71%
30  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 64
8 12.50
2 3.13
12 18.75
1 1.56
1 1.56
40 62.50
24 37.50%
31  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 99
21 21.21
9 9.09
7 7.07
0 0.00
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
32  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 70
6 8.57
6 8.57
4 5.71
10 14.29
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
33  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 221
17 7.69
9 4.07
33 14.93
6 2.71
15 6.79
141 63.80
80 36.20%
34  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 100
8 8.00
7 7.00
8 8.00
7 7.00
6 6.00
64 64.00
36 36.00%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 268
22 8.21
10 3.73
17 6.34
32 11.94
15 5.60
172 64.18
96 35.82%
36  โรงเรียนบ้านคูบอน 62
7 11.29
6 9.68
3 4.84
5 8.06
1 1.61
40 64.52
22 35.48%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 114
17 14.91
6 5.26
16 14.04
1 0.88
0 0.00
74 64.91
40 35.09%
38  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 609
48 7.88
55 9.03
61 10.02
47 7.72
0 0.00
398 65.35
211 34.65%
39  โรงเรียนบ้านโคกกุง 116
3 2.59
2 1.72
34 29.31
1 0.86
0 0.00
76 65.52
40 34.48%
40  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 58
8 13.79
3 5.17
8 13.79
1 1.72
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
41  โรงเรียนบ้านละกอ 32
3 9.38
3 9.38
4 12.50
1 3.13
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
42  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 47
5 10.64
4 8.51
0 0.00
4 8.51
3 6.38
31 65.96
16 34.04%
43  โรงเรียนบ้านหนองครก 130
12 9.23
13 10.00
16 12.31
3 2.31
0 0.00
86 66.15
44 33.85%
44  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 110
8 7.27
2 1.82
27 24.55
0 0.00
0 0.00
73 66.36
37 33.64%
45  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
8 11.11
4 5.56
7 9.72
5 6.94
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
46  โรงเรียนวัดชัยสมพร 84
10 11.90
6 7.14
12 14.29
0 0.00
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
47  โรงเรียนวัดสระจันทร์ 156
14 8.97
9 5.77
28 17.95
1 0.64
0 0.00
104 66.67
52 33.33%
48  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 118
14 11.86
8 6.78
17 14.41
0 0.00
0 0.00
79 66.95
39 33.05%
49  โรงเรียนบ้านป่าหนาม 73
7 9.59
7 9.59
6 8.22
4 5.48
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
50  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 55
7 12.73
1 1.82
6 10.91
2 3.64
2 3.64
37 67.27
18 32.73%
51  โรงเรียนวัดวงษ์วารี 93
14 15.05
4 4.30
8 8.60
4 4.30
0 0.00
63 67.74
30 32.26%
52  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 81
10 12.35
5 6.17
9 11.11
2 2.47
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
53  โรงเรียนวัดไพรงาม 50
4 8.00
1 2.00
10 20.00
1 2.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
54  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 556
34 6.12
49 8.81
44 7.91
19 3.42
26 4.68
384 69.06
172 30.94%
55  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 65
7 10.77
1 1.54
11 16.92
0 0.00
1 1.54
45 69.23
20 30.77%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 43
4 9.30
3 6.98
2 4.65
2 4.65
2 4.65
30 69.77
13 30.23%
57  โรงเรียนบ้านคูขาด 136
18 13.24
9 6.62
11 8.09
3 2.21
0 0.00
95 69.85
41 30.15%
58  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 104
4 3.85
5 4.81
18 17.31
1 0.96
2 1.92
74 71.15
30 28.85%
59  โรงเรียนบ้านจะหลวย 66
6 9.09
6 9.09
3 4.55
2 3.03
2 3.03
47 71.21
19 28.79%
60  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 35
2 5.71
0 0.00
8 22.86
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
61  โรงเรียนบ้านโนนยาง 121
14 11.57
10 8.26
7 5.79
2 1.65
1 0.83
87 71.90
34 28.10%
62  โรงเรียนบ้านงิ้ว 97
4 4.12
3 3.09
15 15.46
5 5.15
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
63  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 1126
117 10.39
40 3.55
108 9.59
7 0.62
38 3.37
816 72.47
310 27.53%
64  โรงเรียนบ้านปะคำดง 59
6 10.17
8 13.56
0 0.00
2 3.39
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
65  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 52
5 9.62
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
66  โรงเรียนบ้านสระกอไทร 45
5 11.11
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
67  โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 76
4 5.26
0 0.00
11 14.47
3 3.95
2 2.63
56 73.68
20 26.32%
68  โรงเรียนบ้านนาลาว 103
5 4.85
7 6.80
4 3.88
11 10.68
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
69  โรงเรียนบ้านหนองแคน 50
1 2.00
3 6.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
70  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 151
8 5.30
2 1.32
28 18.54
1 0.66
0 0.00
112 74.17
39 25.83%
71  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 74
0 0.00
0 0.00
11 14.86
8 10.81
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
72  โรงเรียนบ้านสวายสอ 43
2 4.65
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
73  โรงเรียนวัดบุปผาราม 51
2 3.92
0 0.00
10 19.61
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
74  โรงเรียนบ้านพงแขม 40
2 5.00
1 2.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
75  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 112
13 11.61
4 3.57
0 0.00
9 8.04
2 1.79
84 75.00
28 25.00%
76  โรงเรียนวัดหลักศิลา 76
10 13.16
1 1.32
8 10.53
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
77  โรงเรียนวัดโพธิ์ 186
11 5.91
9 4.84
16 8.60
3 1.61
7 3.76
140 75.27
46 24.73%
78  โรงเรียนบ้านเมืองแก 174
10 5.75
9 5.17
15 8.62
4 2.30
5 2.87
131 75.29
43 24.71%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัว 95
5 5.26
5 5.26
6 6.32
4 4.21
3 3.16
72 75.79
23 24.21%
80  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 254
26 10.24
12 4.72
19 7.48
4 1.57
0 0.00
193 75.98
61 24.02%
81  โรงเรียนบ้านยางทะเล 135
13 9.63
6 4.44
11 8.15
2 1.48
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
82  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 47
0 0.00
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
83  โรงเรียนบ้านหนองตาด 70
4 5.71
3 4.29
7 10.00
2 2.86
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
84  โรงเรียนบ้านจิก 181
18 9.94
1 0.55
20 11.05
2 1.10
0 0.00
140 77.35
41 22.65%
85  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 142
7 4.93
4 2.82
20 14.08
0 0.00
1 0.70
110 77.46
32 22.54%
86  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 67
5 7.46
8 11.94
2 2.99
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
87  โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 121
15 12.40
5 4.13
4 3.31
1 0.83
2 1.65
94 77.69
27 22.31%
88  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 255
18 7.06
11 4.31
26 10.20
1 0.39
0 0.00
199 78.04
56 21.96%
89  โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
0 0.00
1 4.35
18 78.26
5 21.74%
90  โรงเรียนวัดหงษ์ 318
24 7.55
13 4.09
27 8.49
5 1.57
0 0.00
249 78.30
69 21.70%
91  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 61
5 8.20
2 3.28
5 8.20
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
92  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
93  โรงเรียนบ้านสตึก 1247
70 5.61
23 1.84
137 10.99
19 1.52
15 1.20
983 78.83
264 21.17%
94  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 149
21 14.09
2 1.34
6 4.03
2 1.34
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
95  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 29
3 10.34
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
96  โรงเรียนบ้านหนองไทร 98
10 10.20
1 1.02
8 8.16
0 0.00
1 1.02
78 79.59
20 20.41%
97  โรงเรียนบ้านพรสำราญ 143
8 5.59
6 4.20
10 6.99
5 3.50
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
98  โรงเรียนวัดอิสาณ 114
1 0.88
5 4.39
17 14.91
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
99  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) 92
9 9.78
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
100  โรงเรียนบ้านโนนไฮ 80
8 10.00
4 5.00
1 1.25
0 0.00
2 2.50
65 81.25
15 18.75%
101  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 107
6 5.61
6 5.61
8 7.48
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
102  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 135
5 3.70
0 0.00
18 13.33
2 1.48
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
103  โรงเรียนบ้านดงพลอง 168
12 7.14
10 5.95
9 5.36
0 0.00
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
104  โรงเรียนบ้านโสกแต้ 60
3 5.00
0 0.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
105  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 225
5 2.22
13 5.78
18 8.00
5 2.22
0 0.00
184 81.78
41 18.22%
106  โรงเรียนบ้านตามา 185
18 9.73
4 2.16
7 3.78
4 2.16
0 0.00
152 82.16
33 17.84%
107  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 40
1 2.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
108  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 143
6 4.20
4 2.80
12 8.39
2 1.40
1 0.70
118 82.52
25 17.48%
109  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 71
2 2.82
2 2.82
4 5.63
2 2.82
2 2.82
59 83.10
12 16.90%
110  โรงเรียนวัดท่าเรียบ 107
8 7.48
2 1.87
7 6.54
1 0.93
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
111  โรงเรียนบ้านขาม 144
5 3.47
2 1.39
12 8.33
0 0.00
5 3.47
120 83.33
24 16.67%
112  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
113  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 54
3 5.56
1 1.85
3 5.56
1 1.85
1 1.85
45 83.33
9 16.67%
114  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 168
3 1.79
7 4.17
18 10.71
0 0.00
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
115  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
116  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 92
2 2.17
3 3.26
10 10.87
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
117  โรงเรียนวัดสิริมงคล 203
16 7.88
0 0.00
17 8.37
0 0.00
0 0.00
170 83.74
33 16.26%
118  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 149
8 5.37
11 7.38
3 2.01
2 1.34
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
119  โรงเรียนวัดธาตุ 81
0 0.00
0 0.00
11 13.58
1 1.23
1 1.23
68 83.95
13 16.05%
120  โรงเรียนวัดสระบัว 156
4 2.56
6 3.85
5 3.21
5 3.21
5 3.21
131 83.97
25 16.03%
121  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 100
3 3.00
4 4.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
122  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 150
8 5.33
6 4.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
123  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 94
4 4.26
5 5.32
6 6.38
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
124  โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 227
3 1.32
12 5.29
16 7.05
2 0.88
3 1.32
191 84.14
36 15.86%
125  โรงเรียนบ้านโจด 83
3 3.61
3 3.61
1 1.20
3 3.61
3 3.61
70 84.34
13 15.66%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 212
3 1.42
8 3.77
16 7.55
5 2.36
1 0.47
179 84.43
33 15.57%
127  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 90
5 5.56
4 4.44
4 4.44
0 0.00
1 1.11
76 84.44
14 15.56%
128  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 541
35 6.47
19 3.51
29 5.36
1 0.18
0 0.00
457 84.47
84 15.53%
129  โรงเรียนบ้านข่อย 84
0 0.00
3 3.57
10 11.90
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
130  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 52
2 3.85
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
131  โรงเรียนวัดบ้านพลับ 112
0 0.00
3 2.68
14 12.50
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
132  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 147
7 4.76
4 2.72
6 4.08
3 2.04
2 1.36
125 85.03
22 14.97%
133  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 54
0 0.00
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
134  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 300
16 5.33
8 2.67
12 4.00
8 2.67
0 0.00
256 85.33
44 14.67%
135  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง) 157
3 1.91
7 4.46
11 7.01
2 1.27
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
136  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 69
2 2.90
5 7.25
1 1.45
2 2.90
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
137  โรงเรียนวัดสระทอง 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
138  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 121
2 1.65
2 1.65
11 9.09
1 0.83
1 0.83
104 85.95
17 14.05%
139  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 107
0 0.00
0 0.00
13 12.15
2 1.87
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
140  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 93
6 6.45
2 2.15
5 5.38
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
141  โรงเรียนวัดสมณาวาส 123
4 3.25
2 1.63
10 8.13
0 0.00
1 0.81
106 86.18
17 13.82%
142  โรงเรียนบ้านตูม 146
5 3.42
3 2.05
6 4.11
4 2.74
2 1.37
126 86.30
20 13.70%
143  โรงเรียนบ้านดอนตูม 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
144  โรงเรียนบ้านทองหลาง 132
3 2.27
8 6.06
7 5.30
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
145  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
146  โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 125
1 0.80
3 2.40
13 10.40
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
147  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 172
4 2.33
12 6.98
4 2.33
3 1.74
0 0.00
149 86.63
23 13.37%
148  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 83
4 4.82
1 1.20
5 6.02
1 1.20
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
149  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 86
6 6.98
3 3.49
2 2.33
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
150  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 64
4 6.25
2 3.13
1 1.56
0 0.00
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
151  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 153
5 3.27
5 3.27
9 5.88
0 0.00
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
152  โรงเรียนบ้านหนองกับ 115
5 4.35
2 1.74
7 6.09
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
153  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 99
5 5.05
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
154  โรงเรียนบ้านชุมแสง 256
6 2.34
8 3.13
0 0.00
6 2.34
11 4.30
225 87.89
31 12.11%
155  โรงเรียนบ้านดงยายเภา 83
6 7.23
1 1.20
3 3.61
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
156  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 133
0 0.00
4 3.01
12 9.02
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
157  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 377
19 5.04
6 1.59
11 2.92
3 0.80
6 1.59
332 88.06
45 11.94%
158  โรงเรียนวัดพนมวัน 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
159  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 83
3 3.61
0 0.00
4 4.82
1 1.20
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
160  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 134
3 2.24
0 0.00
11 8.21
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
161  โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
162  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 91
0 0.00
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
163  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 112
1 0.89
2 1.79
3 2.68
3 2.68
2 1.79
101 90.18
11 9.82%
164  โรงเรียนบ้านโนนเพกา 82
3 3.66
3 3.66
2 2.44
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
165  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 137
1 0.73
0 0.00
4 2.92
0 0.00
8 5.84
124 90.51
13 9.49%
166  โรงเรียนบ้านดงย่อ 129
1 0.78
6 4.65
5 3.88
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
167  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 213
9 4.23
3 1.41
7 3.29
0 0.00
0 0.00
194 91.08
19 8.92%
168  โรงเรียนบ้านตาโหงก 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
169  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 82
1 1.22
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
170  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
171  โรงเรียนบ้านสระกุด 126
5 3.97
1 0.79
4 3.17
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
172  โรงเรียนบ้านกระสัง 190
3 1.58
3 1.58
3 1.58
3 1.58
3 1.58
175 92.11
15 7.89%
173  โรงเรียนบ้านหนองแวง 76
0 0.00
0 0.00
4 5.26
0 0.00
2 2.63
70 92.11
6 7.89%
174  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 89
3 3.37
2 2.25
1 1.12
1 1.12
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
175  โรงเรียนบ้านเสม็ด 155
5 3.23
3 1.94
2 1.29
0 0.00
2 1.29
143 92.26
12 7.74%
176  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
177  โรงเรียนบ้านคูบัว 93
2 2.15
2 2.15
2 2.15
0 0.00
1 1.08
86 92.47
7 7.53%
178  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 96
3 3.13
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
179  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 110
3 2.73
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
180  โรงเรียนบ้านปรือเกียน 106
2 1.89
1 0.94
4 3.77
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
181  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
2 2.63
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
182  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แดนดง) 199
8 4.02
5 2.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 93.47
13 6.53%
183  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 128
0 0.00
0 0.00
4 3.13
0 0.00
4 3.13
120 93.75
8 6.25%
184  โรงเรียนบ้านเขว้า 181
2 1.10
2 1.10
2 1.10
0 0.00
4 2.21
171 94.48
10 5.52%
185  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 109
4 3.67
2 1.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
186  โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 211
2 0.95
0 0.00
9 4.27
0 0.00
0 0.00
200 94.79
11 5.21%
187  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 58
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
188  โรงเรียนบ้านร่อนทอง 236
4 1.69
0 0.00
4 1.69
2 0.85
2 0.85
224 94.92
12 5.08%
189  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 152
5 3.29
0 0.00
2 1.32
0 0.00
0 0.00
145 95.39
7 4.61%
190  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 110
0 0.00
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
191  โรงเรียนวัดบัวทอง 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
125 98.43
2 1.57%
192  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%

 

จำนวนนักเรียน  24,889 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,742 7.00
เตี้ย  1,031 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,007 8.06
ผอมและเตี้ย  567 2.28
อ้วนและเตี้ย  315 1.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,227 77.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,662 คน


22.75%


Powered By www.thaieducation.net