ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.64
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 65
18 27.69
10 15.38
15 23.08
6 9.23
7 10.77
9 13.85
56 86.15%
2  โรงเรียนบ้านเสลา 128
4 3.13
2 1.56
94 73.44
2 1.56
2 1.56
24 18.75
104 81.25%
3  โรงเรียนบ้านสระขุด 145
23 15.86
16 11.03
11 7.59
38 26.21
27 18.62
30 20.69
115 79.31%
4  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 83
22 26.51
8 9.64
8 9.64
10 12.05
4 4.82
31 37.35
52 62.65%
5  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 112
7 6.25
3 2.68
19 16.96
10 8.93
22 19.64
51 45.54
61 54.46%
6  โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 153
6 3.92
18 11.76
39 25.49
1 0.65
14 9.15
75 49.02
78 50.98%
7  โรงเรียนบ้านปากช่อง 318
53 16.67
39 12.26
13 4.09
21 6.60
25 7.86
167 52.52
151 47.48%
8  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 38
4 10.53
2 5.26
6 15.79
4 10.53
2 5.26
20 52.63
18 47.37%
9  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 140
34 24.29
4 2.86
11 7.86
12 8.57
3 2.14
76 54.29
64 45.71%
10  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 418
49 11.72
35 8.37
75 17.94
18 4.31
13 3.11
228 54.55
190 45.45%
11  โรงเรียนบ้านหนองแวง 209
38 18.18
23 11.00
14 6.70
16 7.66
0 0.00
118 56.46
91 43.54%
12  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 167
7 4.19
14 8.38
11 6.59
18 10.78
21 12.57
96 57.49
71 42.51%
13  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 84
7 8.33
1 1.19
20 23.81
4 4.76
3 3.57
49 58.33
35 41.67%
14  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 78
14 17.95
6 7.69
8 10.26
4 5.13
0 0.00
46 58.97
32 41.03%
15  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 324
11 3.40
18 5.56
34 10.49
29 8.95
40 12.35
192 59.26
132 40.74%
16  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 164
20 12.20
27 16.46
19 11.59
0 0.00
0 0.00
98 59.76
66 40.24%
17  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 48
5 10.42
5 10.42
8 16.67
1 2.08
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
18  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 54
1 1.85
2 3.70
15 27.78
2 3.70
1 1.85
33 61.11
21 38.89%
19  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 103
12 11.65
11 10.68
7 6.80
7 6.80
3 2.91
63 61.17
40 38.83%
20  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 74
19 25.68
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
21  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 61
9 14.75
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
22  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 303
14 4.62
15 4.95
40 13.20
10 3.30
25 8.25
199 65.68
104 34.32%
23  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 149
9 6.04
2 1.34
18 12.08
11 7.38
11 7.38
98 65.77
51 34.23%
24  โรงเรียนบ้านหนองถนน 100
28 28.00
3 3.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
25  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 100
12 12.00
8 8.00
8 8.00
3 3.00
3 3.00
66 66.00
34 34.00%
26  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 189
33 17.46
10 5.29
12 6.35
8 4.23
1 0.53
125 66.14
64 33.86%
27  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 89
10 11.24
2 2.25
17 19.10
1 1.12
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
28  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 102
7 6.86
9 8.82
14 13.73
4 3.92
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
29  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 153
22 14.38
8 5.23
13 8.50
6 3.92
1 0.65
103 67.32
50 32.68%
30  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 127
26 20.47
4 3.15
10 7.87
0 0.00
1 0.79
86 67.72
41 32.28%
31  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 92
13 14.13
3 3.26
10 10.87
3 3.26
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
32  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 108
6 5.56
6 5.56
14 12.96
6 5.56
2 1.85
74 68.52
34 31.48%
33  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 134
12 8.96
10 7.46
16 11.94
3 2.24
1 0.75
92 68.66
42 31.34%
34  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 71
6 8.45
3 4.23
10 14.08
3 4.23
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
35  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 139
6 4.32
9 6.47
2 1.44
15 10.79
11 7.91
96 69.06
43 30.94%
36  โรงเรียนบ้านโคกขาม 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
4 7.55
2 3.77
37 69.81
16 30.19%
37  โรงเรียนบ้านโคกลอย 160
7 4.38
21 13.13
8 5.00
9 5.63
3 1.88
112 70.00
48 30.00%
38  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 78
5 6.41
0 0.00
14 17.95
1 1.28
3 3.85
55 70.51
23 29.49%
39  โรงเรียนบ้านหนองมัน 96
10 10.42
4 4.17
14 14.58
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
40  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 89
3 3.37
12 13.48
7 7.87
0 0.00
3 3.37
64 71.91
25 28.09%
41  โรงเรียนบ้านยายคำ 68
6 8.82
6 8.82
7 10.29
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
42  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 129
13 10.08
13 10.08
8 6.20
2 1.55
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
43  โรงเรียนบ้านสวายสอ 44
2 4.55
0 0.00
7 15.91
3 6.82
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
44  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 59
3 5.08
3 5.08
7 11.86
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
45  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 115
17 14.78
2 1.74
9 7.83
3 2.61
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
46  โรงเรียนบ้านคลองหิน 189
10 5.29
17 8.99
18 9.52
5 2.65
0 0.00
139 73.54
50 26.46%
47  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 161
13 8.07
0 0.00
17 10.56
0 0.00
12 7.45
119 73.91
42 26.09%
48  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 173
12 6.94
10 5.78
8 4.62
8 4.62
7 4.05
128 73.99
45 26.01%
49  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 151
15 9.93
13 8.61
9 5.96
2 1.32
0 0.00
112 74.17
39 25.83%
50  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 211
15 7.11
10 4.74
23 10.90
6 2.84
0 0.00
157 74.41
54 25.59%
51  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 153
21 13.73
3 1.96
15 9.80
0 0.00
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
52  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 122
4 3.28
13 10.66
13 10.66
1 0.82
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
53  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 138
6 4.35
9 6.52
12 8.70
4 2.90
4 2.90
103 74.64
35 25.36%
54  โรงเรียนบ้านบุ 162
6 3.70
17 10.49
18 11.11
0 0.00
0 0.00
121 74.69
41 25.31%
55  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 155
9 5.81
4 2.58
21 13.55
5 3.23
0 0.00
116 74.84
39 25.16%
56  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1653
129 7.80
54 3.27
163 9.86
41 2.48
27 1.63
1239 74.95
414 25.05%
57  โรงเรียนวัดห้วยหิน 65
3 4.62
2 3.08
11 16.92
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
58  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 61
3 4.92
1 1.64
7 11.48
3 4.92
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
59  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 300
13 4.33
7 2.33
20 6.67
16 5.33
17 5.67
227 75.67
73 24.33%
60  โรงเรียนบ้านโคกลอย 113
7 6.19
5 4.42
2 1.77
5 4.42
8 7.08
86 76.11
27 23.89%
61  โรงเรียนวราวัฒนา 148
4 2.70
6 4.05
23 15.54
2 1.35
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
62  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 625
60 9.60
23 3.68
63 10.08
0 0.00
0 0.00
479 76.64
146 23.36%
63  โรงเรียนบ้านหินโคน 167
12 7.19
14 8.38
13 7.78
0 0.00
0 0.00
128 76.65
39 23.35%
64  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 163
4 2.45
3 1.84
21 12.88
3 1.84
6 3.68
126 77.30
37 22.70%
65  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 277
24 8.66
8 2.89
29 10.47
0 0.00
0 0.00
216 77.98
61 22.02%
66  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 51
2 3.92
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
67  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 192
19 9.90
8 4.17
7 3.65
7 3.65
0 0.00
151 78.65
41 21.35%
68  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 206
12 5.83
3 1.46
16 7.77
12 5.83
0 0.00
163 79.13
43 20.87%
69  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 96
4 4.17
1 1.04
14 14.58
1 1.04
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
70  โรงเรียนบ้านหนองหมี 141
8 5.67
5 3.55
6 4.26
5 3.55
5 3.55
112 79.43
29 20.57%
71  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 143
6 4.20
9 6.29
11 7.69
3 2.10
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
72  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 232
23 9.91
0 0.00
24 10.34
0 0.00
0 0.00
185 79.74
47 20.26%
73  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 204
15 7.35
0 0.00
24 11.76
2 0.98
0 0.00
163 79.90
41 20.10%
74  โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 249
10 4.02
0 0.00
35 14.06
5 2.01
0 0.00
199 79.92
50 20.08%
75  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 155
1 0.65
11 7.10
19 12.26
0 0.00
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 308
19 6.17
3 0.97
39 12.66
0 0.00
0 0.00
247 80.19
61 19.81%
77  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 71
9 12.68
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
78  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 61
5 8.20
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
79  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 117
5 4.27
5 4.27
12 10.26
1 0.85
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
80  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 139
12 8.63
3 2.16
12 8.63
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
81  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 93
6 6.45
5 5.38
5 5.38
2 2.15
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
82  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 57
2 3.51
3 5.26
6 10.53
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
83  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 250
4 1.60
11 4.40
33 13.20
0 0.00
0 0.00
202 80.80
48 19.20%
84  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 513
42 8.19
24 4.68
32 6.24
0 0.00
0 0.00
415 80.90
98 19.10%
85  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 63
6 9.52
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
86  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 179
8 4.47
2 1.12
16 8.94
8 4.47
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
87  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 277
4 1.44
10 3.61
32 11.55
5 1.81
1 0.36
225 81.23
52 18.77%
88  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 80
5 6.25
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
89  โรงเรียนบ้านโนนทอง 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
22 81.48
5 18.52%
90  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 130
8 6.15
5 3.85
11 8.46
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
91  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 402
24 5.97
17 4.23
28 6.97
3 0.75
1 0.25
329 81.84
73 18.16%
92  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 133
9 6.77
1 0.75
13 9.77
1 0.75
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
93  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 123
8 6.50
2 1.63
9 7.32
2 1.63
1 0.81
101 82.11
22 17.89%
94  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 107
6 5.61
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
95  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 62
3 4.84
3 4.84
5 8.06
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
96  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 124
13 10.48
2 1.61
7 5.65
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
97  โรงเรียนบ้านตากอง 153
12 7.84
3 1.96
8 5.23
4 2.61
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 139
6 4.32
4 2.88
14 10.07
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
99  โรงเรียนบ้านไทรออ 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
100  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 151
4 2.65
5 3.31
15 9.93
2 1.32
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
101  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 216
4 1.85
3 1.39
26 12.04
4 1.85
0 0.00
179 82.87
37 17.13%
102  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 188
13 6.91
8 4.26
6 3.19
5 2.66
0 0.00
156 82.98
32 17.02%
103  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 100
6 6.00
4 4.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 131
11 8.40
9 6.87
0 0.00
2 1.53
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
105  โรงเรียนบ้านหนองกง 167
2 1.20
9 5.39
14 8.38
3 1.80
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
106  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 84
1 1.19
2 2.38
11 13.10
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
107  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 306
13 4.25
12 3.92
13 4.25
13 4.25
0 0.00
255 83.33
51 16.67%
108  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 120
0 0.00
0 0.00
20 16.67
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 121
6 4.96
0 0.00
14 11.57
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
110  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 129
4 3.10
6 4.65
10 7.75
1 0.78
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
111  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 249
11 4.42
5 2.01
19 7.63
5 2.01
0 0.00
209 83.94
40 16.06%
112  โรงเรียนบ้านโคกยาง 219
12 5.48
2 0.91
18 8.22
2 0.91
1 0.46
184 84.02
35 15.98%
113  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 126
5 3.97
3 2.38
12 9.52
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
114  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 401
26 6.48
9 2.24
26 6.48
1 0.25
0 0.00
339 84.54
62 15.46%
115  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 188
9 4.79
12 6.38
8 4.26
0 0.00
0 0.00
159 84.57
29 15.43%
116  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 143
9 6.29
4 2.80
9 6.29
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
117  โรงเรียนบ้านหนองยาง 206
18 8.74
0 0.00
4 1.94
9 4.37
0 0.00
175 84.95
31 15.05%
118  โรงเรียนบ้านซับคะนิง 221
9 4.07
9 4.07
8 3.62
7 3.17
0 0.00
188 85.07
33 14.93%
119  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 67
0 0.00
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
120  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 101
3 2.97
1 0.99
10 9.90
1 0.99
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
121  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 123
5 4.07
7 5.69
6 4.88
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
122  โรงเรียนบ้านถาวร 209
1 0.48
7 3.35
22 10.53
0 0.00
0 0.00
179 85.65
30 14.35%
123  โรงเรียนไตรคาม 84
5 5.95
1 1.19
5 5.95
1 1.19
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
124  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 200
10 5.00
5 2.50
11 5.50
2 1.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
125  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 115
1 0.87
8 6.96
7 6.09
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
126  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 102
4 3.92
2 1.96
6 5.88
2 1.96
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
127  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 95
4 4.21
1 1.05
3 3.16
3 3.16
2 2.11
82 86.32
13 13.68%
128  โรงเรียนบ้านสมจิต 66
4 6.06
0 0.00
4 6.06
0 0.00
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
129  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
130  โรงเรียนบ้านหนองกราด 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
131  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 144
5 3.47
3 2.08
7 4.86
4 2.78
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
132  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 122
4 3.28
3 2.46
6 4.92
3 2.46
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
133  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 146
5 3.42
2 1.37
10 6.85
1 0.68
1 0.68
127 86.99
19 13.01%
134  โรงเรียนบ้านสำราญ 108
8 7.41
4 3.70
0 0.00
0 0.00
2 1.85
94 87.04
14 12.96%
135  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 85
3 3.53
5 5.88
1 1.18
2 2.35
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
136  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 141
9 6.38
5 3.55
0 0.00
2 1.42
2 1.42
123 87.23
18 12.77%
137  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 87
0 0.00
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
138  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 160
5 3.13
0 0.00
15 9.38
0 0.00
0 0.00
140 87.50
20 12.50%
139  โรงเรียนบ้านฝ้าย 235
12 5.11
3 1.28
14 5.96
0 0.00
0 0.00
206 87.66
29 12.34%
140  โรงเรียนบ้านตะโก 197
12 6.09
2 1.02
10 5.08
0 0.00
0 0.00
173 87.82
24 12.18%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 307
6 1.95
2 0.65
26 8.47
3 0.98
0 0.00
270 87.95
37 12.05%
142  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 133
6 4.51
3 2.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
143  โรงเรียนวัดน้ำไหล 134
3 2.24
1 0.75
8 5.97
4 2.99
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
144  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 76
1 1.32
1 1.32
3 3.95
4 5.26
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
145  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 120
3 2.50
5 4.17
6 5.00
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
146  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 112
4 3.57
1 0.89
7 6.25
1 0.89
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
147  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 199
2 1.01
0 0.00
18 9.05
3 1.51
0 0.00
176 88.44
23 11.56%
148  โรงเรียนบ้านเขว้า 104
4 3.85
5 4.81
3 2.88
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
149  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 135
5 3.70
6 4.44
4 2.96
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
151  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 92
4 4.35
4 4.35
1 1.09
1 1.09
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
152  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 125
7 5.60
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
153  โรงเรียนบ้านหนองกก 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
154  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 109
4 3.67
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
155  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 144
1 0.69
2 1.39
11 7.64
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
156  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
157  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 280
2 0.71
10 3.57
15 5.36
0 0.00
0 0.00
253 90.36
27 9.64%
158  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 630
7 1.11
10 1.59
38 6.03
5 0.79
0 0.00
570 90.48
60 9.52%
159  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
160  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 151
2 1.32
0 0.00
10 6.62
0 0.00
1 0.66
138 91.39
13 8.61%
161  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
1 4.17
22 91.67
2 8.33%
162  โรงเรียนบ้านหนองโสน 98
0 0.00
1 1.02
2 2.04
0 0.00
5 5.10
90 91.84
8 8.16%
163  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
1 1.14
1 1.14
81 92.05
7 7.95%
164  โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
165  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 277
5 1.81
3 1.08
14 5.05
0 0.00
0 0.00
255 92.06
22 7.94%
166  โรงเรียนบ้านนาจาน 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
2 2.25
1 1.12
82 92.13
7 7.87%
167  โรงเรียนบ้านสระขาม 215
4 1.86
3 1.40
5 2.33
2 0.93
2 0.93
199 92.56
16 7.44%
168  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
169  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
170  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 495
13 2.63
3 0.61
13 2.63
2 0.40
0 0.00
464 93.74
31 6.26%
171  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 199
3 1.51
2 1.01
7 3.52
0 0.00
0 0.00
187 93.97
12 6.03%
172  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 68
2 2.94
1 1.47
0 0.00
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
173  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1027
12 1.17
9 0.88
19 1.85
4 0.39
5 0.49
978 95.23
49 4.77%
174  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 195
0 0.00
0 0.00
8 4.10
0 0.00
0 0.00
187 95.90
8 4.10%
175  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 147
3 2.04
0 0.00
0 0.00
1 0.68
2 1.36
141 95.92
6 4.08%
176  โรงเรียนบ้านหนองบัว 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
177  โรงเรียนบ้านหนองกราด 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
1 1.15
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
178  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
179  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,613 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,697 5.93
เตี้ย  998 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,391 8.36
ผอมและเตี้ย  580 2.03
อ้วนและเตี้ย  373 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,574 78.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,039 คน


21.11%


Powered By www.thaieducation.net