ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 65
18 27.69
10 15.38
15 23.08
6 9.23
7 10.77
9 13.85
56 86.15%
2  โรงเรียนบ้านเสลา 128
4 3.13
2 1.56
94 73.44
2 1.56
2 1.56
24 18.75
104 81.25%
3  โรงเรียนบ้านสระขุด 145
23 15.86
16 11.03
11 7.59
38 26.21
27 18.62
30 20.69
115 79.31%
4  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 83
22 26.51
8 9.64
8 9.64
10 12.05
4 4.82
31 37.35
52 62.65%
5  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 112
7 6.25
3 2.68
19 16.96
10 8.93
22 19.64
51 45.54
61 54.46%
6  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 194
37 19.07
29 14.95
15 7.73
21 10.82
0 0.00
92 47.42
102 52.58%
7  โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 153
6 3.92
18 11.76
39 25.49
1 0.65
14 9.15
75 49.02
78 50.98%
8  โรงเรียนวัดก้านเหลือง 183
14 7.65
28 15.30
25 13.66
13 7.10
9 4.92
94 51.37
89 48.63%
9  โรงเรียนบ้านปากช่อง 318
53 16.67
39 12.26
13 4.09
21 6.60
25 7.86
167 52.52
151 47.48%
10  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 38
4 10.53
2 5.26
6 15.79
4 10.53
2 5.26
20 52.63
18 47.37%
11  โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 457
46 10.07
52 11.38
43 9.41
37 8.10
38 8.32
241 52.74
216 47.26%
12  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 126
24 19.05
5 3.97
5 3.97
24 19.05
1 0.79
67 53.17
59 46.83%
13  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 140
34 24.29
4 2.86
11 7.86
12 8.57
3 2.14
76 54.29
64 45.71%
14  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 418
49 11.72
35 8.37
75 17.94
18 4.31
13 3.11
228 54.55
190 45.45%
15  โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 43
11 25.58
3 6.98
5 11.63
0 0.00
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
16  โรงเรียนบ้านหนองแวง 209
38 18.18
23 11.00
14 6.70
16 7.66
0 0.00
118 56.46
91 43.54%
17  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 167
7 4.19
14 8.38
11 6.59
18 10.78
21 12.57
96 57.49
71 42.51%
18  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1739
200 11.50
153 8.80
198 11.39
97 5.58
86 4.95
1005 57.79
734 42.21%
19  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 84
7 8.33
1 1.19
20 23.81
4 4.76
3 3.57
49 58.33
35 41.67%
20  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 78
14 17.95
6 7.69
8 10.26
4 5.13
0 0.00
46 58.97
32 41.03%
21  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 324
11 3.40
18 5.56
34 10.49
29 8.95
40 12.35
192 59.26
132 40.74%
22  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 164
20 12.20
27 16.46
19 11.59
0 0.00
0 0.00
98 59.76
66 40.24%
23  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 48
5 10.42
5 10.42
8 16.67
1 2.08
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
24  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 71
9 12.68
7 9.86
12 16.90
0 0.00
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
25  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 328
26 7.93
4 1.22
55 16.77
4 1.22
40 12.20
199 60.67
129 39.33%
26  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 54
1 1.85
2 3.70
15 27.78
2 3.70
1 1.85
33 61.11
21 38.89%
27  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 103
12 11.65
11 10.68
7 6.80
7 6.80
3 2.91
63 61.17
40 38.83%
28  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 184
21 11.41
43 23.37
4 2.17
2 1.09
0 0.00
114 61.96
70 38.04%
29  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 74
19 25.68
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
30  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 61
9 14.75
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
31  โรงเรียนบ้านสันติสุข 141
4 2.84
7 4.96
15 10.64
14 9.93
11 7.80
90 63.83
51 36.17%
32  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 303
14 4.62
15 4.95
40 13.20
10 3.30
25 8.25
199 65.68
104 34.32%
33  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 149
9 6.04
2 1.34
18 12.08
11 7.38
11 7.38
98 65.77
51 34.23%
34  โรงเรียนบ้านหนองถนน 100
28 28.00
3 3.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
35  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 100
12 12.00
8 8.00
8 8.00
3 3.00
3 3.00
66 66.00
34 34.00%
36  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 189
33 17.46
10 5.29
12 6.35
8 4.23
1 0.53
125 66.14
64 33.86%
37  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 89
10 11.24
2 2.25
17 19.10
1 1.12
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
38  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 102
7 6.86
9 8.82
14 13.73
4 3.92
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
39  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 153
22 14.38
8 5.23
13 8.50
6 3.92
1 0.65
103 67.32
50 32.68%
40  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 127
26 20.47
4 3.15
10 7.87
0 0.00
1 0.79
86 67.72
41 32.28%
41  โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 101
15 14.85
0 0.00
10 9.90
7 6.93
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
42  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 92
16 17.39
7 7.61
5 5.43
1 1.09
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
43  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 92
13 14.13
3 3.26
10 10.87
3 3.26
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
44  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 108
6 5.56
6 5.56
14 12.96
6 5.56
2 1.85
74 68.52
34 31.48%
45  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 134
12 8.96
10 7.46
16 11.94
3 2.24
1 0.75
92 68.66
42 31.34%
46  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 71
6 8.45
3 4.23
10 14.08
3 4.23
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
47  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 139
6 4.32
9 6.47
2 1.44
15 10.79
11 7.91
96 69.06
43 30.94%
48  โรงเรียนบ้านโคกขาม 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
4 7.55
2 3.77
37 69.81
16 30.19%
49  โรงเรียนบ้านโคกลอย 160
7 4.38
21 13.13
8 5.00
9 5.63
3 1.88
112 70.00
48 30.00%
50  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 78
5 6.41
0 0.00
14 17.95
1 1.28
3 3.85
55 70.51
23 29.49%
51  โรงเรียนบ้านหนองมัน 96
10 10.42
4 4.17
14 14.58
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
52  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 89
3 3.37
12 13.48
7 7.87
0 0.00
3 3.37
64 71.91
25 28.09%
53  โรงเรียนบ้านยายคำ 68
6 8.82
6 8.82
7 10.29
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
54  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 129
13 10.08
13 10.08
8 6.20
2 1.55
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
55  โรงเรียนบ้านสวายสอ 44
2 4.55
0 0.00
7 15.91
3 6.82
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
56  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 59
3 5.08
3 5.08
7 11.86
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
57  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 115
17 14.78
2 1.74
9 7.83
3 2.61
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
58  โรงเรียนบ้านคลองหิน 189
10 5.29
17 8.99
18 9.52
5 2.65
0 0.00
139 73.54
50 26.46%
59  โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 314
35 11.15
13 4.14
31 9.87
4 1.27
0 0.00
231 73.57
83 26.43%
60  โรงเรียนบ้านสระสะแก 168
18 10.71
8 4.76
12 7.14
2 1.19
4 2.38
124 73.81
44 26.19%
61  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 161
13 8.07
0 0.00
17 10.56
0 0.00
12 7.45
119 73.91
42 26.09%
62  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 173
12 6.94
10 5.78
8 4.62
8 4.62
7 4.05
128 73.99
45 26.01%
63  โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 116
8 6.90
9 7.76
6 5.17
5 4.31
2 1.72
86 74.14
30 25.86%
64  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 151
15 9.93
13 8.61
9 5.96
2 1.32
0 0.00
112 74.17
39 25.83%
65  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 74
4 5.41
7 9.46
4 5.41
4 5.41
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
66  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 211
15 7.11
10 4.74
23 10.90
6 2.84
0 0.00
157 74.41
54 25.59%
67  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 153
21 13.73
3 1.96
15 9.80
0 0.00
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
68  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 122
4 3.28
13 10.66
13 10.66
1 0.82
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
69  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 138
6 4.35
9 6.52
12 8.70
4 2.90
4 2.90
103 74.64
35 25.36%
70  โรงเรียนบ้านบุ 162
6 3.70
17 10.49
18 11.11
0 0.00
0 0.00
121 74.69
41 25.31%
71  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 155
9 5.81
4 2.58
21 13.55
5 3.23
0 0.00
116 74.84
39 25.16%
72  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1653
129 7.80
54 3.27
163 9.86
41 2.48
27 1.63
1239 74.95
414 25.05%
73  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 132
2 1.52
9 6.82
20 15.15
2 1.52
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
74  โรงเรียนวัดห้วยหิน 65
3 4.62
2 3.08
11 16.92
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
75  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 61
3 4.92
1 1.64
7 11.48
3 4.92
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
76  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 300
13 4.33
7 2.33
20 6.67
16 5.33
17 5.67
227 75.67
73 24.33%
77  โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 92
2 2.17
5 5.43
6 6.52
3 3.26
6 6.52
70 76.09
22 23.91%
78  โรงเรียนบ้านโคกลอย 113
7 6.19
5 4.42
2 1.77
5 4.42
8 7.08
86 76.11
27 23.89%
79  โรงเรียนวราวัฒนา 148
4 2.70
6 4.05
23 15.54
2 1.35
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
80  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 625
60 9.60
23 3.68
63 10.08
0 0.00
0 0.00
479 76.64
146 23.36%
81  โรงเรียนบ้านหินโคน 167
12 7.19
14 8.38
13 7.78
0 0.00
0 0.00
128 76.65
39 23.35%
82  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 163
4 2.45
3 1.84
21 12.88
3 1.84
6 3.68
126 77.30
37 22.70%
83  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 277
24 8.66
8 2.89
29 10.47
0 0.00
0 0.00
216 77.98
61 22.02%
84  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 51
2 3.92
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
85  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 192
19 9.90
8 4.17
7 3.65
7 3.65
0 0.00
151 78.65
41 21.35%
86  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 206
12 5.83
3 1.46
16 7.77
12 5.83
0 0.00
163 79.13
43 20.87%
87  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 96
4 4.17
1 1.04
14 14.58
1 1.04
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
88  โรงเรียนบ้านหนองหมี 141
8 5.67
5 3.55
6 4.26
5 3.55
5 3.55
112 79.43
29 20.57%
89  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 143
6 4.20
9 6.29
11 7.69
3 2.10
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
90  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 232
23 9.91
0 0.00
24 10.34
0 0.00
0 0.00
185 79.74
47 20.26%
91  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 204
15 7.35
0 0.00
24 11.76
2 0.98
0 0.00
163 79.90
41 20.10%
92  โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 249
10 4.02
0 0.00
35 14.06
5 2.01
0 0.00
199 79.92
50 20.08%
93  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 155
1 0.65
11 7.10
19 12.26
0 0.00
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 308
19 6.17
3 0.97
39 12.66
0 0.00
0 0.00
247 80.19
61 19.81%
95  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 71
9 12.68
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
96  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 61
5 8.20
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
97  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 117
5 4.27
5 4.27
12 10.26
1 0.85
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
98  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 139
12 8.63
3 2.16
12 8.63
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
99  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 93
6 6.45
5 5.38
5 5.38
2 2.15
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
100  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 57
2 3.51
3 5.26
6 10.53
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
101  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 177
14 7.91
0 0.00
20 11.30
0 0.00
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
102  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 250
4 1.60
11 4.40
33 13.20
0 0.00
0 0.00
202 80.80
48 19.20%
103  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 513
42 8.19
24 4.68
32 6.24
0 0.00
0 0.00
415 80.90
98 19.10%
104  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 63
6 9.52
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
105  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 179
8 4.47
2 1.12
16 8.94
8 4.47
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
106  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 277
4 1.44
10 3.61
32 11.55
5 1.81
1 0.36
225 81.23
52 18.77%
107  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 80
5 6.25
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
108  โรงเรียนบ้านโนนทอง 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
22 81.48
5 18.52%
109  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 130
8 6.15
5 3.85
11 8.46
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
111  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 402
24 5.97
17 4.23
28 6.97
3 0.75
1 0.25
329 81.84
73 18.16%
112  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 133
9 6.77
1 0.75
13 9.77
1 0.75
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
113  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 123
8 6.50
2 1.63
9 7.32
2 1.63
1 0.81
101 82.11
22 17.89%
114  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 107
6 5.61
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
115  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 62
3 4.84
3 4.84
5 8.06
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
116  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 124
13 10.48
2 1.61
7 5.65
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
117  โรงเรียนบ้านตากอง 153
12 7.84
3 1.96
8 5.23
4 2.61
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
118  โรงเรียนบ้านหนองกราด 51
2 3.92
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
119  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 127
15 11.81
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 139
6 4.32
4 2.88
14 10.07
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
121  โรงเรียนบ้านไทรออ 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
122  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 151
4 2.65
5 3.31
15 9.93
2 1.32
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
123  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 216
4 1.85
3 1.39
26 12.04
4 1.85
0 0.00
179 82.87
37 17.13%
124  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 188
13 6.91
8 4.26
6 3.19
5 2.66
0 0.00
156 82.98
32 17.02%
125  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 100
6 6.00
4 4.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 131
11 8.40
9 6.87
0 0.00
2 1.53
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
127  โรงเรียนบ้านหนองกง 167
2 1.20
9 5.39
14 8.38
3 1.80
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
128  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 84
1 1.19
2 2.38
11 13.10
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
129  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 306
13 4.25
12 3.92
13 4.25
13 4.25
0 0.00
255 83.33
51 16.67%
130  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 120
0 0.00
0 0.00
20 16.67
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
131  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 121
6 4.96
0 0.00
14 11.57
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
132  โรงเรียนวัดสุขสำราญ 146
4 2.74
6 4.11
10 6.85
3 2.05
1 0.68
122 83.56
24 16.44%
133  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 129
4 3.10
6 4.65
10 7.75
1 0.78
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
134  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 249
11 4.42
5 2.01
19 7.63
5 2.01
0 0.00
209 83.94
40 16.06%
135  โรงเรียนบ้านโคกยาง 219
12 5.48
2 0.91
18 8.22
2 0.91
1 0.46
184 84.02
35 15.98%
136  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 126
5 3.97
3 2.38
12 9.52
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
137  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 401
26 6.48
9 2.24
26 6.48
1 0.25
0 0.00
339 84.54
62 15.46%
138  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 188
9 4.79
12 6.38
8 4.26
0 0.00
0 0.00
159 84.57
29 15.43%
139  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 143
9 6.29
4 2.80
9 6.29
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
140  โรงเรียนบ้านหนองยาง 206
18 8.74
0 0.00
4 1.94
9 4.37
0 0.00
175 84.95
31 15.05%
141  โรงเรียนบ้านซับคะนิง 221
9 4.07
9 4.07
8 3.62
7 3.17
0 0.00
188 85.07
33 14.93%
142  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 67
0 0.00
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
143  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 101
3 2.97
1 0.99
10 9.90
1 0.99
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
144  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 123
5 4.07
7 5.69
6 4.88
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
145  โรงเรียนบ้านถาวร 209
1 0.48
7 3.35
22 10.53
0 0.00
0 0.00
179 85.65
30 14.35%
146  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 56
0 0.00
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
147  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 119
7 5.88
1 0.84
7 5.88
2 1.68
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
148  โรงเรียนไตรคาม 84
5 5.95
1 1.19
5 5.95
1 1.19
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
149  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 200
10 5.00
5 2.50
11 5.50
2 1.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
150  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 115
1 0.87
8 6.96
7 6.09
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
151  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 102
4 3.92
2 1.96
6 5.88
2 1.96
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
152  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 95
4 4.21
1 1.05
3 3.16
3 3.16
2 2.11
82 86.32
13 13.68%
153  โรงเรียนบ้านสมจิต 66
4 6.06
0 0.00
4 6.06
0 0.00
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
154  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 206
6 2.91
2 0.97
16 7.77
3 1.46
1 0.49
178 86.41
28 13.59%
155  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
156  โรงเรียนบ้านหนองกราด 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
157  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 144
5 3.47
3 2.08
7 4.86
4 2.78
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
158  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 122
4 3.28
3 2.46
6 4.92
3 2.46
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
159  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 146
5 3.42
2 1.37
10 6.85
1 0.68
1 0.68
127 86.99
19 13.01%
160  โรงเรียนบ้านสำราญ 108
8 7.41
4 3.70
0 0.00
0 0.00
2 1.85
94 87.04
14 12.96%
161  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 85
3 3.53
5 5.88
1 1.18
2 2.35
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
162  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 141
9 6.38
5 3.55
0 0.00
2 1.42
2 1.42
123 87.23
18 12.77%
163  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 87
0 0.00
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
164  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 160
5 3.13
0 0.00
15 9.38
0 0.00
0 0.00
140 87.50
20 12.50%
165  โรงเรียนบ้านฝ้าย 235
12 5.11
3 1.28
14 5.96
0 0.00
0 0.00
206 87.66
29 12.34%
166  โรงเรียนบ้านตะโก 197
12 6.09
2 1.02
10 5.08
0 0.00
0 0.00
173 87.82
24 12.18%
167  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 74
3 4.05
4 5.41
2 2.70
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
168  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 33
1 3.03
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
169  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 307
6 1.95
2 0.65
26 8.47
3 0.98
0 0.00
270 87.95
37 12.05%
170  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 133
6 4.51
3 2.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
171  โรงเรียนวัดน้ำไหล 134
3 2.24
1 0.75
8 5.97
4 2.99
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 411
12 2.92
4 0.97
26 6.33
7 1.70
0 0.00
362 88.08
49 11.92%
173  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 76
1 1.32
1 1.32
3 3.95
4 5.26
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
174  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 120
3 2.50
5 4.17
6 5.00
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
175  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 112
4 3.57
1 0.89
7 6.25
1 0.89
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
176  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 199
2 1.01
0 0.00
18 9.05
3 1.51
0 0.00
176 88.44
23 11.56%
177  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 156
2 1.28
8 5.13
8 5.13
0 0.00
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
178  โรงเรียนบ้านเขว้า 104
4 3.85
5 4.81
3 2.88
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
179  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
180  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 135
5 3.70
6 4.44
4 2.96
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
181  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 92
4 4.35
4 4.35
1 1.09
1 1.09
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
182  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 125
7 5.60
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
183  โรงเรียนบ้านหนองกก 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
184  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 109
4 3.67
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
185  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 144
1 0.69
2 1.39
11 7.64
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
186  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
187  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 280
2 0.71
10 3.57
15 5.36
0 0.00
0 0.00
253 90.36
27 9.64%
188  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 630
7 1.11
10 1.59
38 6.03
5 0.79
0 0.00
570 90.48
60 9.52%
189  โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 158
3 1.90
0 0.00
12 7.59
0 0.00
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
190  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
191  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 107
4 3.74
1 0.93
5 4.67
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
192  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 45
0 0.00
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
193  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 151
2 1.32
0 0.00
10 6.62
0 0.00
1 0.66
138 91.39
13 8.61%
194  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
1 4.17
22 91.67
2 8.33%
195  โรงเรียนบ้านหนองโสน 98
0 0.00
1 1.02
2 2.04
0 0.00
5 5.10
90 91.84
8 8.16%
196  โรงเรียนบ้านขามน้อย 186
2 1.08
9 4.84
4 2.15
0 0.00
0 0.00
171 91.94
15 8.06%
197  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
1 1.14
1 1.14
81 92.05
7 7.95%
198  โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
199  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 277
5 1.81
3 1.08
14 5.05
0 0.00
0 0.00
255 92.06
22 7.94%
200  โรงเรียนบ้านนาจาน 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
2 2.25
1 1.12
82 92.13
7 7.87%
201  โรงเรียนบ้านสระขาม 215
4 1.86
3 1.40
5 2.33
2 0.93
2 0.93
199 92.56
16 7.44%
202  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
203  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
204  โรงเรียนบ้านหนองยาง 71
1 1.41
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
205  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 495
13 2.63
3 0.61
13 2.63
2 0.40
0 0.00
464 93.74
31 6.26%
206  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 199
3 1.51
2 1.01
7 3.52
0 0.00
0 0.00
187 93.97
12 6.03%
207  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 68
2 2.94
1 1.47
0 0.00
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
208  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1027
12 1.17
9 0.88
19 1.85
4 0.39
5 0.49
978 95.23
49 4.77%
209  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 195
0 0.00
0 0.00
8 4.10
0 0.00
0 0.00
187 95.90
8 4.10%
210  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 147
3 2.04
0 0.00
0 0.00
1 0.68
2 1.36
141 95.92
6 4.08%
211  โรงเรียนบ้านหนองบัว 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
212  โรงเรียนบ้านหนองกราด 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
1 1.15
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
213  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
214  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 199
0 0.00
0 0.00
2 1.01
1 0.50
0 0.00
196 98.49
3 1.51%

 

จำนวนนักเรียน  35,523 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,268 6.38
เตี้ย  1,427 4.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,005 8.46
ผอมและเตี้ย  836 2.35
อ้วนและเตี้ย  572 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,415 77.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,108 คน


22.82%


Powered By www.thaieducation.net