ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.03
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเมืองไผ่ 100
11 11.00
11 11.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
2  โรงเรียนบ้านละลมติม 229
15 6.55
10 4.37
8 3.49
19 8.30
10 4.37
167 72.93
62 27.07%
3  โรงเรียนบ้านหนองแวง 111
9 8.11
0 0.00
6 5.41
5 4.50
10 9.01
81 72.97
30 27.03%
4  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 111
5 4.50
5 4.50
7 6.31
2 1.80
10 9.01
82 73.87
29 26.13%
5  โรงเรียนร่มเกล้า 387
29 7.49
16 4.13
19 4.91
13 3.36
20 5.17
290 74.94
97 25.06%
6  โรงเรียนกรุงไทย 115
6 5.22
3 2.61
15 13.04
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
7  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 147
7 4.76
5 3.40
7 4.76
5 3.40
5 3.40
118 80.27
29 19.73%
8  โรงเรียนบ้านหนองแสง 155
13 8.39
0 0.00
15 9.68
2 1.29
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
9  โรงเรียนวัดหนองม่วง 89
4 4.49
2 2.25
8 8.99
2 2.25
1 1.12
72 80.90
17 19.10%
10  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 355
28 7.89
9 2.54
30 8.45
0 0.00
0 0.00
288 81.13
67 18.87%
11  โรงเรียนวัดหนองติม 441
13 2.95
10 2.27
39 8.84
15 3.40
5 1.13
359 81.41
82 18.59%
12  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 71
0 0.00
2 2.82
10 14.08
1 1.41
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
13  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 160
10 6.25
10 6.25
6 3.75
3 1.88
0 0.00
131 81.88
29 18.13%
14  โรงเรียนบ้านหนองแอก 181
7 3.87
2 1.10
18 9.94
2 1.10
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
15  โรงเรียนทับทิมสยาม03 112
7 6.25
4 3.57
2 1.79
3 2.68
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
16  โรงเรียนบ้านพร้าว 165
5 3.03
5 3.03
13 7.88
0 0.00
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
17  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 73
4 5.48
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
18  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 108
5 4.63
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 196
6 3.06
5 2.55
12 6.12
0 0.00
0 0.00
173 88.27
23 11.73%
20  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1340
7 0.52
15 1.12
36 2.69
21 1.57
56 4.18
1205 89.93
135 10.07%
21  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 98
3 3.06
4 4.08
2 2.04
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
22  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 135
0 0.00
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
23  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 124
4 3.23
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
24  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
25  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 90
1 1.11
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
26  โรงเรียนบ้านสี่แยก 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
54 98.18
1 1.82%

 

จำนวนนักเรียน  5,216 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  200 3.83
เตี้ย  123 2.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  292 5.60
ผอมและเตี้ย  94 1.80
อ้วนและเตี้ย  118 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,389 84.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 827 คน


15.86%


Powered By www.thaieducation.net