ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสระปทุม 181
26 14.36
19 10.50
26 14.36
23 12.71
13 7.18
74 40.88
107 59.12%
2  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 151
18 11.92
14 9.27
10 6.62
8 5.30
11 7.28
90 59.60
61 40.40%
3  โรงเรียนบ้านโคกสูง 113
11 9.73
13 11.50
7 6.19
7 6.19
7 6.19
68 60.18
45 39.82%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 248
31 12.50
27 10.89
23 9.27
15 6.05
0 0.00
152 61.29
96 38.71%
5  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 130
15 11.54
8 6.15
20 15.38
0 0.00
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
6  โรงเรียนบ้านโคกไพล 240
26 10.83
19 7.92
10 4.17
13 5.42
9 3.75
163 67.92
77 32.08%
7  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 141
13 9.22
17 12.06
9 6.38
6 4.26
0 0.00
96 68.09
45 31.91%
8  โรงเรียนบ้านหนองหมู 61
2 3.28
2 3.28
5 8.20
4 6.56
6 9.84
42 68.85
19 31.15%
9  โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 157
13 8.28
8 5.10
9 5.73
10 6.37
8 5.10
109 69.43
48 30.57%
10  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 156
20 12.82
2 1.28
25 16.03
0 0.00
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
11  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 64
6 9.38
9 14.06
4 6.25
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
12  โรงเรียนเมืองไผ่ 100
11 11.00
11 11.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
13  โรงเรียนบีกริม 156
8 5.13
17 10.90
17 10.90
2 1.28
1 0.64
111 71.15
45 28.85%
14  โรงเรียนบ้านละลมติม 229
15 6.55
10 4.37
8 3.49
19 8.30
10 4.37
167 72.93
62 27.07%
15  โรงเรียนบ้านหนองแวง 111
9 8.11
0 0.00
6 5.41
5 4.50
10 9.01
81 72.97
30 27.03%
16  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 111
5 4.50
5 4.50
7 6.31
2 1.80
10 9.01
82 73.87
29 26.13%
17  โรงเรียนบ้านบุกะสัง 73
8 10.96
2 2.74
7 9.59
1 1.37
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 254
16 6.30
19 7.48
15 5.91
11 4.33
5 1.97
188 74.02
66 25.98%
19  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 81
2 2.47
9 11.11
10 12.35
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
20  โรงเรียนร่มเกล้า 387
29 7.49
16 4.13
19 4.91
13 3.36
20 5.17
290 74.94
97 25.06%
21  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 128
10 7.81
2 1.56
17 13.28
3 2.34
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
22  โรงเรียนบ้านหันทราย 140
20 14.29
0 0.00
15 10.71
0 0.00
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
23  โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 222
19 8.56
4 1.80
19 8.56
9 4.05
4 1.80
167 75.23
55 24.77%
24  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 584
51 8.73
28 4.79
39 6.68
21 3.60
5 0.86
440 75.34
144 24.66%
25  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 130
17 13.08
2 1.54
11 8.46
2 1.54
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
26  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 86
3 3.49
5 5.81
0 0.00
13 15.12
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
27  โรงเรียนบ้านหนองบัว 163
7 4.29
14 8.59
16 9.82
2 1.23
0 0.00
124 76.07
39 23.93%
28  โรงเรียนบ้านวังยาว 139
5 3.60
5 3.60
0 0.00
10 7.19
12 8.63
107 76.98
32 23.02%
29  โรงเรียนบ้านหนองหอย 66
3 4.55
4 6.06
5 7.58
2 3.03
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 116
11 9.48
6 5.17
9 7.76
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
31  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 197
5 2.54
10 5.08
22 11.17
7 3.55
0 0.00
153 77.66
44 22.34%
32  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 166
3 1.81
16 9.64
18 10.84
0 0.00
0 0.00
129 77.71
37 22.29%
33  โรงเรียนบ้านโนน 66
6 9.09
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
34  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 156
12 7.69
0 0.00
16 10.26
5 3.21
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
35  โรงเรียนกรุงไทย 115
6 5.22
3 2.61
15 13.04
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
36  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 390
20 5.13
8 2.05
33 8.46
5 1.28
15 3.85
309 79.23
81 20.77%
37  โรงเรียนบ้านทัพเซียม 160
0 0.00
3 1.88
18 11.25
12 7.50
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
38  โรงเรียนบ้านทัพไทย 131
17 12.98
0 0.00
7 5.34
0 0.00
3 2.29
104 79.39
27 20.61%
39  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 112
6 5.36
5 4.46
12 10.71
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
40  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 147
7 4.76
5 3.40
7 4.76
5 3.40
5 3.40
118 80.27
29 19.73%
41  โรงเรียนบ้านหนองแสง 155
13 8.39
0 0.00
15 9.68
2 1.29
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
42  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 109
2 1.83
5 4.59
13 11.93
1 0.92
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
43  โรงเรียนวัดหนองม่วง 89
4 4.49
2 2.25
8 8.99
2 2.25
1 1.12
72 80.90
17 19.10%
44  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 355
28 7.89
9 2.54
30 8.45
0 0.00
0 0.00
288 81.13
67 18.87%
45  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 263
6 2.28
28 10.65
6 2.28
9 3.42
0 0.00
214 81.37
49 18.63%
46  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 129
2 1.55
5 3.88
17 13.18
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
47  โรงเรียนวัดหนองติม 441
13 2.95
10 2.27
39 8.84
15 3.40
5 1.13
359 81.41
82 18.59%
48  โรงเรียนบ้านคลองวัว 103
4 3.88
4 3.88
6 5.83
4 3.88
1 0.97
84 81.55
19 18.45%
49  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 71
0 0.00
2 2.82
10 14.08
1 1.41
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
50  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 160
10 6.25
10 6.25
6 3.75
3 1.88
0 0.00
131 81.88
29 18.13%
51  โรงเรียนบ้านวังรี 117
5 4.27
5 4.27
11 9.40
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
52  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 175
18 10.29
0 0.00
13 7.43
0 0.00
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
53  โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 86
5 5.81
5 5.81
4 4.65
1 1.16
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
54  โรงเรียนบ้านกะสัง 167
11 6.59
6 3.59
9 5.39
3 1.80
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
55  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 200
23 11.50
2 1.00
9 4.50
0 0.00
0 0.00
166 83.00
34 17.00%
56  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 90
9 10.00
0 0.00
5 5.56
1 1.11
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
57  โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) 133
8 6.02
5 3.76
6 4.51
3 2.26
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
58  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 152
6 3.95
5 3.29
14 9.21
0 0.00
0 0.00
127 83.55
25 16.45%
59  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 198
22 11.11
10 5.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 83.84
32 16.16%
60  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 130
4 3.08
5 3.85
12 9.23
0 0.00
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 87
4 4.60
3 3.45
7 8.05
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
62  โรงเรียนบ้านหนองแอก 181
7 3.87
2 1.10
18 9.94
2 1.10
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
63  โรงเรียนบ้านโคกทหาร 163
9 5.52
8 4.91
9 5.52
0 0.00
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
64  โรงเรียนบ้านโคกแจง 139
9 6.47
6 4.32
4 2.88
3 2.16
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
65  โรงเรียนบ้านตะโก 192
16 8.33
1 0.52
9 4.69
1 0.52
3 1.56
162 84.38
30 15.63%
66  โรงเรียนอนุบรรพต 52
2 3.85
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
67  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 134
9 6.72
3 2.24
7 5.22
1 0.75
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
68  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 195
4 2.05
0 0.00
20 10.26
4 2.05
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
69  โรงเรียนทับทิมสยาม03 112
7 6.25
4 3.57
2 1.79
3 2.68
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
70  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) 207
3 1.45
5 2.42
20 9.66
1 0.48
0 0.00
178 85.99
29 14.01%
71  โรงเรียนบ้านพร้าว 165
5 3.03
5 3.03
13 7.88
0 0.00
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
72  โรงเรียนบ้านด่าน 58
1 1.72
3 5.17
3 5.17
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
73  โรงเรียนบ้านเขาจาน 174
15 8.62
4 2.30
3 1.72
0 0.00
2 1.15
150 86.21
24 13.79%
74  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 73
4 5.48
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
75  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 117
6 5.13
0 0.00
5 4.27
5 4.27
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
76  โรงเรียนบ้านโคคลาน 331
12 3.63
8 2.42
24 7.25
1 0.30
0 0.00
286 86.40
45 13.60%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
0 0.00
2 3.39
51 86.44
8 13.56%
78  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 75
5 6.67
2 2.67
2 2.67
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
79  โรงเรียนวัดพุทธิสาร 121
2 1.65
4 3.31
10 8.26
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
80  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 152
11 7.24
2 1.32
5 3.29
2 1.32
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 62
1 1.61
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
82  โรงเรียนบ้านทดเจริญ 163
7 4.29
4 2.45
10 6.13
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
83  โรงเรียนบ้านหนองจาน 82
0 0.00
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
84  โรงเรียนบ้านตุ่น 132
5 3.79
5 3.79
6 4.55
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
85  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 108
5 4.63
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
86  โรงเรียนบ้านหนองยาง 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
87  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 196
6 3.06
5 2.55
12 6.12
0 0.00
0 0.00
173 88.27
23 11.73%
88  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 259
8 3.09
5 1.93
6 2.32
5 1.93
5 1.93
230 88.80
29 11.20%
89  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 143
3 2.10
5 3.50
8 5.59
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
90  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 73
2 2.74
0 0.00
5 6.85
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
91  โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
92  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
93  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1340
7 0.52
15 1.12
36 2.69
21 1.57
56 4.18
1205 89.93
135 10.07%
94  โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 81
5 6.17
3 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
95  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 253
3 1.19
13 5.14
6 2.37
0 0.00
2 0.79
229 90.51
24 9.49%
96  โรงเรียนบ้านคลองหว้า 151
5 3.31
2 1.32
7 4.64
0 0.00
0 0.00
137 90.73
14 9.27%
97  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 98
3 3.06
4 4.08
2 2.04
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
98  โรงเรียนบ้านรัตนะ 263
18 6.84
4 1.52
2 0.76
0 0.00
0 0.00
239 90.87
24 9.13%
99  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 135
0 0.00
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
100  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 92
1 1.09
1 1.09
4 4.35
2 2.17
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
101  โรงเรียนบ้านโคก 131
7 5.34
0 0.00
1 0.76
2 1.53
1 0.76
120 91.60
11 8.40%
102  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 205
5 2.44
5 2.44
3 1.46
4 1.95
0 0.00
188 91.71
17 8.29%
103  โรงเรียนบ้านมะกอก 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
4 4.08
1 1.02
90 91.84
8 8.16%
104  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 437
5 1.14
11 2.52
17 3.89
0 0.00
0 0.00
404 92.45
33 7.55%
105  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 123
3 2.44
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
106  โรงเรียนบ้านแสนสุข 137
2 1.46
3 2.19
2 1.46
3 2.19
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
107  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 124
4 3.23
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
108  โรงเรียนบ้านกุดหิน 90
2 2.22
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
109  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
110  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 96
2 2.08
1 1.04
3 3.13
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
111  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
112  โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 159
2 1.26
2 1.26
3 1.89
1 0.63
1 0.63
150 94.34
9 5.66%
113  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 90
1 1.11
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
114  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 180
3 1.67
1 0.56
5 2.78
0 0.00
0 0.00
171 95.00
9 5.00%
115  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 222
0 0.00
0 0.00
5 2.25
6 2.70
0 0.00
211 95.05
11 4.95%
116  โรงเรียนบ้านสี่แยก 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
54 98.18
1 1.82%
117  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,800 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  957 5.09
เตี้ย  622 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,156 6.15
ผอมและเตี้ย  357 1.90
อ้วนและเตี้ย  237 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,471 82.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,329 คน


17.71%


Powered By www.thaieducation.net