ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 41 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.28
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 70
8 11.43
0 0.00
13 18.57
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 71
6 8.45
4 5.63
4 5.63
5 7.04
2 2.82
50 70.42
21 29.58%
3  โรงเรียนวังจระเข้ 104
11 10.58
0 0.00
18 17.31
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
4  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 61
16 26.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
5  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 96
7 7.29
6 6.25
12 12.50
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
6  โรงเรียนบ้านท่าระพา 132
5 3.79
0 0.00
14 10.61
14 10.61
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
7  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1000
37 3.70
24 2.40
138 13.80
16 1.60
22 2.20
763 76.30
237 23.70%
8  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 125
5 4.00
3 2.40
20 16.00
1 0.80
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
9  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 261
15 5.75
9 3.45
36 13.79
0 0.00
0 0.00
201 77.01
60 22.99%
10  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 50
1 2.00
3 6.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
11  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 71
2 2.82
2 2.82
11 15.49
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
12  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 276
10 3.62
5 1.81
17 6.16
15 5.43
8 2.90
221 80.07
55 19.93%
13  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 109
6 5.50
5 4.59
6 5.50
3 2.75
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
14  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 60
6 10.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
15  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 345
15 4.35
10 2.90
35 10.14
1 0.29
0 0.00
284 82.32
61 17.68%
16  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 86
2 2.33
3 3.49
9 10.47
1 1.16
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
17  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 69
4 5.80
1 1.45
5 7.25
2 2.90
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
18  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 151
3 1.99
9 5.96
11 7.28
0 0.00
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
19  โรงเรียนบ้านเขาข่า 73
0 0.00
4 5.48
7 9.59
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
20  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 81
6 7.41
2 2.47
3 3.70
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
21  โรงเรียนบ้านแก้ง 395
11 2.78
12 3.04
34 8.61
0 0.00
0 0.00
338 85.57
57 14.43%
22  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
23  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 79
5 6.33
0 0.00
5 6.33
0 0.00
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
24  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 303
11 3.63
0 0.00
26 8.58
1 0.33
4 1.32
261 86.14
42 13.86%
25  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 187
7 3.74
0 0.00
15 8.02
3 1.60
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
26  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 167
7 4.19
3 1.80
10 5.99
0 0.00
1 0.60
146 87.43
21 12.57%
27  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 73
2 2.74
0 0.00
4 5.48
2 2.74
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
28  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 224
5 2.23
4 1.79
8 3.57
2 0.89
4 1.79
201 89.73
23 10.27%
29  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 239
8 3.35
7 2.93
6 2.51
2 0.84
1 0.42
215 89.96
24 10.04%
30  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 70
1 1.43
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
31  โรงเรียนบ้านห้วย 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
32  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 96
1 1.04
4 4.17
3 3.13
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
33  โรงเรียนบ้านวังแดง 101
3 2.97
0 0.00
3 2.97
1 0.99
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
34  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
1 2.22
1 2.22
42 93.33
3 6.67%
35  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 110
4 3.64
0 0.00
1 0.91
0 0.00
2 1.82
103 93.64
7 6.36%
36  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 349
0 0.00
0 0.00
21 6.02
0 0.00
0 0.00
328 93.98
21 6.02%
38  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 249
2 0.80
4 1.61
8 3.21
0 0.00
0 0.00
235 94.38
14 5.62%
39  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 125
2 1.60
1 0.80
3 2.40
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
40  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 141
2 1.42
2 1.42
0 0.00
0 0.00
2 1.42
135 95.74
6 4.26%
41  โรงเรียนวังศรีทอง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
46 97.87
1 2.13%

 

จำนวนนักเรียน  6,480 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  240 3.70
เตี้ย  132 2.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  533 8.23
ผอมและเตี้ย  74 1.14
อ้วนและเตี้ย  49 0.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,452 84.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,028 คน


15.86%


Powered By www.thaieducation.net