ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 192
16 8.33
15 7.81
41 21.35
12 6.25
13 6.77
95 49.48
97 50.52%
2  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 99
8 8.08
7 7.07
25 25.25
4 4.04
0 0.00
55 55.56
44 44.44%
3  โรงเรียนบ้านคลองหาด 251
39 15.54
34 13.55
6 2.39
23 9.16
0 0.00
149 59.36
102 40.64%
4  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 190
30 15.79
12 6.32
27 14.21
5 2.63
1 0.53
115 60.53
75 39.47%
5  โรงเรียนบ้านวังจั่น 89
9 10.11
5 5.62
5 5.62
5 5.62
8 8.99
57 64.04
32 35.96%
6  โรงเรียนบ้านคลองหมี 38
4 10.53
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
7  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 132
7 5.30
4 3.03
14 10.61
9 6.82
11 8.33
87 65.91
45 34.09%
8  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 165
13 7.88
7 4.24
20 12.12
14 8.48
0 0.00
111 67.27
54 32.73%
9  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 96
0 0.00
10 10.42
11 11.46
10 10.42
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
10  โรงเรียนบ้านไทรทอง 124
12 9.68
13 10.48
14 11.29
0 0.00
0 0.00
85 68.55
39 31.45%
11  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 142
3 2.11
19 13.38
19 13.38
3 2.11
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
12  โรงเรียนบ้านลุงพลู 105
5 4.76
11 10.48
12 11.43
4 3.81
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
13  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 344
30 8.72
31 9.01
32 9.30
11 3.20
0 0.00
240 69.77
104 30.23%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 273
20 7.33
14 5.13
20 7.33
11 4.03
17 6.23
191 69.96
82 30.04%
15  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 70
8 11.43
0 0.00
13 18.57
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 71
6 8.45
4 5.63
4 5.63
5 7.04
2 2.82
50 70.42
21 29.58%
17  โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 83
2 2.41
3 3.61
19 22.89
0 0.00
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
18  โรงเรียนวังจระเข้ 104
11 10.58
0 0.00
18 17.31
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
19  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 83
6 7.23
4 4.82
6 7.23
5 6.02
2 2.41
60 72.29
23 27.71%
20  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 149
4 2.68
5 3.36
29 19.46
1 0.67
2 1.34
108 72.48
41 27.52%
21  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 34
6 17.65
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
22  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 61
16 26.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
23  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 96
7 7.29
6 6.25
12 12.50
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
24  โรงเรียนบ้านท่าระพา 132
5 3.79
0 0.00
14 10.61
14 10.61
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
25  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 155
0 0.00
21 13.55
0 0.00
14 9.03
3 1.94
117 75.48
38 24.52%
26  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 151
4 2.65
12 7.95
18 11.92
2 1.32
1 0.66
114 75.50
37 24.50%
27  โรงเรียนวัดเกศแก้ว 33
2 6.06
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
28  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 215
12 5.58
1 0.47
39 18.14
0 0.00
0 0.00
163 75.81
52 24.19%
29  โรงเรียนบ้านท่าแยก 105
7 6.67
2 1.90
13 12.38
3 2.86
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
30  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 147
6 4.08
12 8.16
14 9.52
3 2.04
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
31  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 126
17 13.49
3 2.38
8 6.35
2 1.59
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
32  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1000
37 3.70
24 2.40
138 13.80
16 1.60
22 2.20
763 76.30
237 23.70%
33  โรงเรียนบ้านซับน้อย 123
6 4.88
6 4.88
15 12.20
2 1.63
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
34  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 340
28 8.24
24 7.06
25 7.35
2 0.59
0 0.00
261 76.76
79 23.24%
35  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 125
5 4.00
3 2.40
20 16.00
1 0.80
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
36  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 91
3 3.30
9 9.89
8 8.79
0 0.00
1 1.10
70 76.92
21 23.08%
37  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 261
15 5.75
9 3.45
36 13.79
0 0.00
0 0.00
201 77.01
60 22.99%
38  โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 192
5 2.60
14 7.29
23 11.98
2 1.04
0 0.00
148 77.08
44 22.92%
39  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 763
19 2.49
23 3.01
102 13.37
13 1.70
14 1.83
592 77.59
171 22.41%
40  โรงเรียนบ้านชุมทอง 117
8 6.84
7 5.98
11 9.40
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
41  โรงเรียนบ้านเขามะกา 272
15 5.51
5 1.84
15 5.51
17 6.25
8 2.94
212 77.94
60 22.06%
42  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 50
1 2.00
3 6.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
43  โรงเรียนบ้านภูเงิน 110
4 3.64
6 5.45
13 11.82
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
44  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 242
29 11.98
6 2.48
17 7.02
0 0.00
0 0.00
190 78.51
52 21.49%
45  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 121
6 4.96
3 2.48
17 14.05
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
46  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
1 3.03
1 3.03
26 78.79
7 21.21%
47  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 71
2 2.82
2 2.82
11 15.49
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
48  โรงเรียนบ้านวังวน 142
3 2.11
7 4.93
18 12.68
2 1.41
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
49  โรงเรียนบ้านหนองไทร 95
2 2.11
9 9.47
9 9.47
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
50  โรงเรียนบ้านคลองผักขม 237
11 4.64
15 6.33
8 3.38
6 2.53
9 3.80
188 79.32
49 20.68%
51  โรงเรียนบ้านวังรี 127
6 4.72
4 3.15
14 11.02
2 1.57
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
52  โรงเรียนบ้านซับถาวร 105
3 2.86
8 7.62
10 9.52
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
53  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 145
14 9.66
3 2.07
10 6.90
2 1.38
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
54  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 65
2 3.08
3 4.62
8 12.31
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
55  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 276
10 3.62
5 1.81
17 6.16
15 5.43
8 2.90
221 80.07
55 19.93%
56  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 211
11 5.21
8 3.79
14 6.64
5 2.37
4 1.90
169 80.09
42 19.91%
57  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 106
6 5.66
0 0.00
3 2.83
0 0.00
12 11.32
85 80.19
21 19.81%
58  โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 56
4 7.14
4 7.14
3 5.36
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
59  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 205
15 7.32
5 2.44
18 8.78
2 0.98
0 0.00
165 80.49
40 19.51%
60  โรงเรียนบ้านหินกอง 206
10 4.85
7 3.40
9 4.37
8 3.88
5 2.43
167 81.07
39 18.93%
61  โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 122
19 15.57
2 1.64
0 0.00
2 1.64
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
62  โรงเรียนวังไผ่ 64
0 0.00
3 4.69
7 10.94
2 3.13
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
63  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 109
6 5.50
5 4.59
6 5.50
3 2.75
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
64  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 60
6 10.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
65  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 131
7 5.34
5 3.82
12 9.16
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
66  โรงเรียนบ้านวังบูรพา 264
10 3.79
4 1.52
31 11.74
3 1.14
0 0.00
216 81.82
48 18.18%
67  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 347
25 7.20
13 3.75
14 4.03
5 1.44
6 1.73
284 81.84
63 18.16%
68  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 698
26 3.72
11 1.58
36 5.16
26 3.72
27 3.87
572 81.95
126 18.05%
69  โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 62
2 3.23
2 3.23
6 9.68
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
70  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 345
15 4.35
10 2.90
35 10.14
1 0.29
0 0.00
284 82.32
61 17.68%
71  โรงเรียนเขาสิงโต 131
5 3.82
7 5.34
10 7.63
0 0.00
1 0.76
108 82.44
23 17.56%
72  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 86
2 2.33
3 3.49
9 10.47
1 1.16
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
73  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 69
4 5.80
1 1.45
5 7.25
2 2.90
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
74  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 285
12 4.21
6 2.11
26 9.12
5 1.75
0 0.00
236 82.81
49 17.19%
75  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 76
4 5.26
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
76  โรงเรียนบ้านบึงพระราม 76
4 5.26
2 2.63
7 9.21
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
77  โรงเรียนบ้านวังปืน 97
0 0.00
8 8.25
5 5.15
2 2.06
1 1.03
81 83.51
16 16.49%
78  โรงเรียนบ้านหนองแก 194
14 7.22
12 6.19
6 3.09
0 0.00
0 0.00
162 83.51
32 16.49%
79  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 725
17 2.34
17 2.34
83 11.45
0 0.00
0 0.00
608 83.86
117 16.14%
80  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 331
11 3.32
6 1.81
35 10.57
1 0.30
0 0.00
278 83.99
53 16.01%
81  โรงเรียนบ้านซับมะนาว 424
17 4.01
12 2.83
19 4.48
19 4.48
0 0.00
357 84.20
67 15.80%
82  โรงเรียนบ้านวังยาง 133
7 5.26
4 3.01
8 6.02
2 1.50
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
83  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 166
4 2.41
8 4.82
14 8.43
0 0.00
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
84  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 151
3 1.99
9 5.96
11 7.28
0 0.00
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
85  โรงเรียนบ้านเขาข่า 73
0 0.00
4 5.48
7 9.59
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
86  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 81
6 7.41
2 2.47
3 3.70
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
87  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 68
3 4.41
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
88  โรงเรียนบ้านวังทอง 116
10 8.62
5 4.31
0 0.00
2 1.72
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
89  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 191
7 3.66
7 3.66
12 6.28
2 1.05
0 0.00
163 85.34
28 14.66%
90  โรงเรียนบ้านแก้ง 395
11 2.78
12 3.04
34 8.61
0 0.00
0 0.00
338 85.57
57 14.43%
91  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 202
19 9.41
0 0.00
10 4.95
0 0.00
0 0.00
173 85.64
29 14.36%
92  โรงเรียนบ้านนาดี 133
0 0.00
9 6.77
10 7.52
0 0.00
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
93  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
94  โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 56
2 3.57
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
95  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 156
10 6.41
0 0.00
4 2.56
8 5.13
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
96  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 79
5 6.33
0 0.00
5 6.33
0 0.00
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
97  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 303
11 3.63
0 0.00
26 8.58
1 0.33
4 1.32
261 86.14
42 13.86%
98  โรงเรียนบ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) 73
3 4.11
4 5.48
0 0.00
1 1.37
2 2.74
63 86.30
10 13.70%
99  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 66
0 0.00
0 0.00
8 12.12
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
100  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 187
7 3.74
0 0.00
15 8.02
3 1.60
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
101  โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 202
10 4.95
5 2.48
10 4.95
2 0.99
0 0.00
175 86.63
27 13.37%
102  โรงเรียนบ้านสี่แยก 129
4 3.10
0 0.00
6 4.65
5 3.88
2 1.55
112 86.82
17 13.18%
103  โรงเรียนธรรมยานประยุต 76
3 3.95
4 5.26
2 2.63
1 1.32
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
104  โรงเรียนทับทิมสยาม05 76
4 5.26
1 1.32
5 6.58
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
105  โรงเรียนบ้านคลองทราย 109
4 3.67
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
106  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 63
3 4.76
3 4.76
1 1.59
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
107  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 71
3 4.23
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
108  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 95
0 0.00
5 5.26
3 3.16
2 2.11
2 2.11
83 87.37
12 12.63%
109  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 167
7 4.19
3 1.80
10 5.99
0 0.00
1 0.60
146 87.43
21 12.57%
110  โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 104
4 3.85
0 0.00
8 7.69
1 0.96
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
111  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 120
1 0.83
5 4.17
9 7.50
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
112  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 99
1 1.01
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
113  โรงเรียนบ้านพระเพลิง 362
16 4.42
9 2.49
13 3.59
2 0.55
1 0.28
321 88.67
41 11.33%
114  โรงเรียนบ้านหนองข่า 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
115  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 73
2 2.74
0 0.00
4 5.48
2 2.74
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
116  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 371
11 2.96
14 3.77
15 4.04
0 0.00
0 0.00
331 89.22
40 10.78%
117  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 197
11 5.58
2 1.02
8 4.06
0 0.00
0 0.00
176 89.34
21 10.66%
118  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 200
5 2.50
3 1.50
9 4.50
4 2.00
0 0.00
179 89.50
21 10.50%
119  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 224
5 2.23
4 1.79
8 3.57
2 0.89
4 1.79
201 89.73
23 10.27%
120  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 239
8 3.35
7 2.93
6 2.51
2 0.84
1 0.42
215 89.96
24 10.04%
121  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 70
1 1.43
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
122  โรงเรียนบ้านวังสำลี 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.88
46 90.20
5 9.80%
123  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2260
67 2.96
22 0.97
130 5.75
0 0.00
0 0.00
2041 90.31
219 9.69%
124  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 115
1 0.87
5 4.35
5 4.35
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
125  โรงเรียนบ้านห้วย 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
126  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 99
3 3.03
0 0.00
5 5.05
1 1.01
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
127  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 312
9 2.88
10 3.21
9 2.88
0 0.00
0 0.00
284 91.03
28 8.97%
128  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 104
2 1.92
1 0.96
5 4.81
1 0.96
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
129  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 260
16 6.15
4 1.54
0 0.00
2 0.77
0 0.00
238 91.54
22 8.46%
130  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 96
1 1.04
4 4.17
3 3.13
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
131  โรงเรียนบ้านวังแดง 101
3 2.97
0 0.00
3 2.97
1 0.99
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
132  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
133  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 120
2 1.67
0 0.00
5 4.17
1 0.83
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
134  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
1 2.22
1 2.22
42 93.33
3 6.67%
135  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 168
0 0.00
0 0.00
2 1.19
9 5.36
0 0.00
157 93.45
11 6.55%
136  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 110
4 3.64
0 0.00
1 0.91
0 0.00
2 1.82
103 93.64
7 6.36%
137  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 349
0 0.00
0 0.00
21 6.02
0 0.00
0 0.00
328 93.98
21 6.02%
139  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 249
2 0.80
4 1.61
8 3.21
0 0.00
0 0.00
235 94.38
14 5.62%
140  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 237
8 3.38
2 0.84
2 0.84
0 0.00
0 0.00
225 94.94
12 5.06%
141  โรงเรียนบ้านวังดารา 79
2 2.53
0 0.00
1 1.27
1 1.27
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
142  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 125
2 1.60
1 0.80
3 2.40
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
143  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 141
2 1.42
2 1.42
0 0.00
0 0.00
2 1.42
135 95.74
6 4.26%
144  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 90
0 0.00
1 1.11
1 1.11
1 1.11
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
145  โรงเรียนวังศรีทอง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
46 97.87
1 2.13%

 

จำนวนนักเรียน  25,777 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,146 4.45
เตี้ย  810 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,976 7.67
ผอมและเตี้ย  396 1.54
อ้วนและเตี้ย  206 0.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,243 82.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,534 คน


17.59%


Powered By www.thaieducation.net