ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 45
12 26.67
5 11.11
7 15.56
13 28.89
8 17.78
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 114
23 20.18
32 28.07
28 24.56
14 12.28
17 14.91
0 0.00
114 100.00%
3  โรงเรียน บ้านเนินหอม 123
4 3.25
7 5.69
11 8.94
0 0.00
98 79.67
3 2.44
120 97.56%
4  โรงเรียนวัดสระข่อย 115
23 20.00
18 15.65
25 21.74
11 9.57
9 7.83
29 25.22
86 74.78%
5  โรงเรียนวัดบางคาง 14
4 28.57
0 0.00
6 42.86
0 0.00
0 0.00
4 28.57
10 71.43%
6  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 72
13 18.06
4 5.56
9 12.50
4 5.56
10 13.89
32 44.44
40 55.56%
7  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 56
8 14.29
8 14.29
5 8.93
6 10.71
4 7.14
25 44.64
31 55.36%
8  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 61
19 31.15
5 8.20
8 13.11
0 0.00
1 1.64
28 45.90
33 54.10%
9  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 298
37 12.42
18 6.04
66 22.15
11 3.69
26 8.72
140 46.98
158 53.02%
10  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 55
8 14.55
0 0.00
12 21.82
3 5.45
6 10.91
26 47.27
29 52.73%
11  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 153
35 22.88
17 11.11
21 13.73
0 0.00
0 0.00
80 52.29
73 47.71%
12  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 176
17 9.66
5 2.84
36 20.45
5 2.84
11 6.25
102 57.95
74 42.05%
13  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 514
41 7.98
48 9.34
77 14.98
46 8.95
0 0.00
302 58.75
212 41.25%
14  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 34
6 17.65
0 0.00
6 17.65
2 5.88
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
15  โรงเรียนบ้านท่าตูม 364
115 31.59
0 0.00
32 8.79
0 0.00
0 0.00
217 59.62
147 40.38%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 298
35 11.74
24 8.05
49 16.44
12 4.03
0 0.00
178 59.73
120 40.27%
17  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 117
15 12.82
9 7.69
11 9.40
8 6.84
4 3.42
70 59.83
47 40.17%
18  โรงเรียน วัดลำดวน 162
21 12.96
16 9.88
23 14.20
5 3.09
0 0.00
97 59.88
65 40.12%
19  โรงเรียนวัดบางเตย 158
17 10.76
10 6.33
30 18.99
6 3.80
0 0.00
95 60.13
63 39.87%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 411
78 18.98
0 0.00
75 18.25
6 1.46
0 0.00
252 61.31
159 38.69%
21  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 101
7 6.93
15 14.85
16 15.84
1 0.99
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
22  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 93
11 11.83
9 9.68
8 8.60
6 6.45
0 0.00
59 63.44
34 36.56%
23  โรงเรียน วัดประชาวาส 47
5 10.64
2 4.26
4 8.51
4 8.51
2 4.26
30 63.83
17 36.17%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 701
28 3.99
18 2.57
88 12.55
46 6.56
62 8.84
459 65.48
242 34.52%
25  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 151
6 3.97
7 4.64
36 23.84
0 0.00
2 1.32
100 66.23
51 33.77%
26  โรงเรียนบ้านบางขาม 86
9 10.47
5 5.81
14 16.28
1 1.16
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
27  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 24
4 16.67
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
28  โรงเรียนบ้านประพาส 599
87 14.52
27 4.51
76 12.69
6 1.00
3 0.50
400 66.78
199 33.22%
29  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 57
2 3.51
0 0.00
12 21.05
0 0.00
4 7.02
39 68.42
18 31.58%
30  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 145
6 4.14
8 5.52
28 19.31
0 0.00
3 2.07
100 68.97
45 31.03%
31  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 281
7 2.49
47 16.73
24 8.54
2 0.71
7 2.49
194 69.04
87 30.96%
32  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 75
4 5.33
1 1.33
9 12.00
6 8.00
2 2.67
53 70.67
22 29.33%
33  โรงเรียนวัดหนองโพรง 151
5 3.31
15 9.93
24 15.89
0 0.00
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
34  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 103
15 14.56
3 2.91
11 10.68
1 0.97
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
35  โรงเรียนบ้านวังขอน 139
8 5.76
8 5.76
8 5.76
8 5.76
8 5.76
99 71.22
40 28.78%
36  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 164
14 8.54
13 7.93
4 2.44
8 4.88
8 4.88
117 71.34
47 28.66%
37  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
38  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 46
2 4.35
0 0.00
9 19.57
2 4.35
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
39  โรงเรียน บ้านดงบัง 195
7 3.59
7 3.59
39 20.00
1 0.51
1 0.51
140 71.79
55 28.21%
40  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 195
12 6.15
10 5.13
32 16.41
1 0.51
0 0.00
140 71.79
55 28.21%
41  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 71
5 7.04
6 8.45
8 11.27
1 1.41
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
42  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 203
23 11.33
8 3.94
20 9.85
6 2.96
0 0.00
146 71.92
57 28.08%
43  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 55
4 7.27
4 7.27
7 12.73
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
44  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 55
7 12.73
2 3.64
4 7.27
2 3.64
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
45  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
5 11.90
2 4.76
31 73.81
11 26.19%
46  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 394
34 8.63
17 4.31
47 11.93
5 1.27
0 0.00
291 73.86
103 26.14%
47  โรงเรียนวัดไผ่งาม 111
7 6.31
1 0.90
21 18.92
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
48  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1757
84 4.78
0 0.00
280 15.94
95 5.41
0 0.00
1298 73.88
459 26.12%
49  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
50  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 32
0 0.00
2 6.25
6 18.75
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
51  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 308
28 9.09
14 4.55
33 10.71
2 0.65
0 0.00
231 75.00
77 25.00%
52  โรงเรียนบ้านด่าน 65
4 6.15
0 0.00
3 4.62
2 3.08
7 10.77
49 75.38
16 24.62%
53  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 63
5 7.94
5 7.94
5 7.94
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
54  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 270
8 2.96
9 3.33
34 12.59
9 3.33
0 0.00
210 77.78
60 22.22%
55  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 477
24 5.03
27 5.66
38 7.97
17 3.56
0 0.00
371 77.78
106 22.22%
56  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 205
13 6.34
13 6.34
18 8.78
0 0.00
0 0.00
161 78.54
44 21.46%
57  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 122
13 10.66
4 3.28
7 5.74
2 1.64
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
58  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47
1 2.13
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 192
9 4.69
0 0.00
31 16.15
0 0.00
0 0.00
152 79.17
40 20.83%
60  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 352
8 2.27
9 2.56
55 15.63
1 0.28
0 0.00
279 79.26
73 20.74%
61  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 68
5 7.35
4 5.88
2 2.94
0 0.00
3 4.41
54 79.41
14 20.59%
62  โรงเรียนบ้านหนองหอย 73
7 9.59
0 0.00
5 6.85
0 0.00
3 4.11
58 79.45
15 20.55%
63  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 74
2 2.70
0 0.00
10 13.51
2 2.70
1 1.35
59 79.73
15 20.27%
64  โรงเรียนวัดศรีมงคล 129
0 0.00
1 0.78
24 18.60
0 0.00
1 0.78
103 79.84
26 20.16%
65  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 442
16 3.62
9 2.04
63 14.25
1 0.23
0 0.00
353 79.86
89 20.14%
66  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
67  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 108
4 3.70
3 2.78
12 11.11
2 1.85
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
68  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 99
0 0.00
1 1.01
18 18.18
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
69  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 131
13 9.92
2 1.53
9 6.87
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
70  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 188
19 10.11
1 0.53
14 7.45
0 0.00
0 0.00
154 81.91
34 18.09%
71  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 112
8 7.14
2 1.79
9 8.04
1 0.89
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
72  โรงเรียนวัดหาดสะแก 90
5 5.56
0 0.00
11 12.22
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
73  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 68
3 4.41
0 0.00
6 8.82
3 4.41
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
74  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 108
3 2.78
2 1.85
14 12.96
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
75  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 94
0 0.00
3 3.19
12 12.77
1 1.06
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
76  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 54
4 7.41
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
77  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 36
3 8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
78  โรงเรียนวัดอินทาราม 104
6 5.77
1 0.96
8 7.69
1 0.96
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
79  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 96
2 2.08
3 3.13
9 9.38
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
80  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
81  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
82  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 72
1 1.39
3 4.17
6 8.33
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
83  โรงเรียนวัดบ้านพระ 58
4 6.90
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
84  โรงเรียน วัดเนินสูง 67
2 2.99
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
85  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
86  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 664
8 1.20
22 3.31
31 4.67
18 2.71
8 1.20
577 86.90
87 13.10%
87  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 31
4 12.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
88  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 87
1 1.15
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
89  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
90  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
91  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 66
0 0.00
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
92  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
93  โรงเรียนวัดหัวกรด 103
0 0.00
0 0.00
11 10.68
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
94  โรงเรียนวัดบุพพาราม 47
4 8.51
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
95  โรงเรียนนิคมพัฒนา 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
96  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 92
3 3.26
1 1.09
4 4.35
0 0.00
1 1.09
83 90.22
9 9.78%
97  โรงเรียนวัดไชยมงคล 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
98  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 93
1 1.08
1 1.08
3 3.23
1 1.08
2 2.15
85 91.40
8 8.60%
99  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 59
0 0.00
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
100  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 77
1 1.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.49
71 92.21
6 7.79%
101  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 144
0 0.00
2 1.39
8 5.56
1 0.69
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
102  โรงเรียนหัวซาวิทยา 84
3 3.57
0 0.00
2 2.38
1 1.19
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
103  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 105
0 0.00
0 0.00
6 5.71
0 0.00
1 0.95
98 93.33
7 6.67%
104  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
105  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 82
1 1.22
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
106  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
107  โรงเรียนวัดบุยายใบ 124
1 0.81
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
108  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 318
5 1.57
1 0.31
10 3.14
0 0.00
0 0.00
302 94.97
16 5.03%
109  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
110  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
1 1.10
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
111  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 92
0 0.00
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%
112  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 136
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 98.53
2 1.47%
113  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
114  โรงเรียนวัดบ้านโนน 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
86 98.85
1 1.15%
115  โรงเรียนบ้านเขานันทา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดเกาะลอย 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,085 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,204 7.05
เตี้ย  612 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,009 11.76
ผอมและเตี้ย  425 2.49
อ้วนและเตี้ย  330 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,505 73.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,580 คน


26.81%


Powered By www.thaieducation.net