ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านสีระมัน 104
17 16.35
16 15.38
10 9.62
0 0.00
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
2  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 86
6 6.98
11 12.79
12 13.95
5 5.81
1 1.16
51 59.30
35 40.70%
3  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 208
15 7.21
20 9.62
14 6.73
24 11.54
7 3.37
128 61.54
80 38.46%
4  โรงเรียนวัดคลองปูน 202
23 11.39
8 3.96
43 21.29
0 0.00
0 0.00
128 63.37
74 36.63%
5  โรงเรียนวัดป่ายุบ 171
17 9.94
12 7.02
13 7.60
14 8.19
3 1.75
112 65.50
59 34.50%
6  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 111
14 12.61
1 0.90
23 20.72
0 0.00
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 153
14 9.15
9 5.88
25 16.34
4 2.61
0 0.00
101 66.01
52 33.99%
8  โรงเรียนบ้านชำสมอ 133
10 7.52
8 6.02
23 17.29
2 1.50
2 1.50
88 66.17
45 33.83%
9  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 78
3 3.85
2 2.56
13 16.67
5 6.41
2 2.56
53 67.95
25 32.05%
10  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 130
10 7.69
13 10.00
14 10.77
2 1.54
1 0.77
90 69.23
40 30.77%
11  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 164
21 12.80
8 4.88
20 12.20
1 0.61
0 0.00
114 69.51
50 30.49%
12  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 297
16 5.39
8 2.69
46 15.49
3 1.01
13 4.38
211 71.04
86 28.96%
13  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 81
8 9.88
2 2.47
12 14.81
0 0.00
1 1.23
58 71.60
23 28.40%
14  โรงเรียนวัดเนินทราย 87
5 5.75
3 3.45
12 13.79
3 3.45
1 1.15
63 72.41
24 27.59%
15  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 84
12 14.29
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 161
7 4.35
4 2.48
21 13.04
9 5.59
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
17  โรงเรียนวัดกองดิน 59
1 1.69
1 1.69
5 8.47
6 10.17
2 3.39
44 74.58
15 25.42%
18  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 938
67 7.14
65 6.93
77 8.21
19 2.03
10 1.07
700 74.63
238 25.37%
19  โรงเรียนบ้านชงโค 64
6 9.38
2 3.13
5 7.81
3 4.69
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
20  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 120
7 5.83
0 0.00
23 19.17
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
21  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2047
130 6.35
41 2.00
335 16.37
0 0.00
0 0.00
1541 75.28
506 24.72%
22  โรงเรียน วัดคลองชากพง 116
2 1.72
5 4.31
19 16.38
0 0.00
2 1.72
88 75.86
28 24.14%
23  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 96
7 7.29
1 1.04
13 13.54
1 1.04
1 1.04
73 76.04
23 23.96%
24  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 82
5 6.10
5 6.10
8 9.76
0 0.00
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
25  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 142
6 4.23
0 0.00
23 16.20
3 2.11
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
26  โรงเรียนบ้านชุมแสง 644
47 7.30
27 4.19
44 6.83
10 1.55
16 2.48
500 77.64
144 22.36%
27  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 173
7 4.05
12 6.94
18 10.40
1 0.58
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
28  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 216
14 6.48
3 1.39
30 13.89
0 0.00
0 0.00
169 78.24
47 21.76%
29  โรงเรียนวัดจำรุง 51
2 3.92
1 1.96
7 13.73
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
30  โรงเรียนวัดวังหว้า 120
5 4.17
8 6.67
8 6.67
4 3.33
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
31  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 145
9 6.21
7 4.83
7 4.83
5 3.45
2 1.38
115 79.31
30 20.69%
32  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 270
2 0.74
10 3.70
31 11.48
12 4.44
0 0.00
215 79.63
55 20.37%
33  โรงเรียน บ้านหนองไทร 96
6 6.25
1 1.04
12 12.50
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
34  โรงเรียน วัดพลงไสว 137
5 3.65
5 3.65
16 11.68
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
35  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 769
45 5.85
0 0.00
100 13.00
0 0.00
0 0.00
624 81.14
145 18.86%
36  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 630
15 2.38
9 1.43
69 10.95
24 3.81
0 0.00
513 81.43
117 18.57%
37  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 232
13 5.60
9 3.88
9 3.88
5 2.16
7 3.02
189 81.47
43 18.53%
38  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 159
8 5.03
10 6.29
11 6.92
0 0.00
0 0.00
130 81.76
29 18.24%
39  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 182
9 4.95
10 5.49
8 4.40
3 1.65
3 1.65
149 81.87
33 18.13%
40  โรงเรียนบ้านวังหิน 360
15 4.17
15 4.17
28 7.78
6 1.67
1 0.28
295 81.94
65 18.06%
41  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 495
17 3.43
12 2.42
60 12.12
0 0.00
0 0.00
406 82.02
89 17.98%
42  โรงเรียน วัดบ้านนา 145
3 2.07
0 0.00
23 15.86
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
43  โรงเรียนบ้านศรีประชา 136
4 2.94
5 3.68
14 10.29
1 0.74
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
44  โรงเรียนบ้านหนองคุย 125
4 3.20
3 2.40
7 5.60
2 1.60
6 4.80
103 82.40
22 17.60%
45  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 81
3 3.70
2 2.47
8 9.88
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
46  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 545
50 9.17
13 2.39
29 5.32
0 0.00
0 0.00
453 83.12
92 16.88%
47  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 89
3 3.37
6 6.74
6 6.74
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
48  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 104
5 4.81
5 4.81
2 1.92
3 2.88
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
49  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114
2 1.75
7 6.14
8 7.02
1 0.88
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
50  โรงเรียน วัดบุนนาค 135
5 3.70
2 1.48
14 10.37
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
51  โรงเรียน วัดกะแส 209
13 6.22
0 0.00
19 9.09
0 0.00
0 0.00
177 84.69
32 15.31%
52  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 125
3 2.40
10 8.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
53  โรงเรียน บ้านยางเอน 166
6 3.61
4 2.41
15 9.04
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
54  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 250
4 1.60
2 0.80
30 12.00
1 0.40
0 0.00
213 85.20
37 14.80%
55  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 96
2 2.08
4 4.17
7 7.29
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
56  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 161
1 0.62
6 3.73
13 8.07
0 0.00
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
57  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 90
1 1.11
5 5.56
4 4.44
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
58  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
59  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 74
1 1.35
2 2.70
4 5.41
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
60  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 225
8 3.56
0 0.00
12 5.33
2 0.89
2 0.89
201 89.33
24 10.67%
61  โรงเรียนวัดพังราด 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
62  โรงเรียนวัดเขากะโดน 60
3 5.00
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
63  โรงเรียน วัดท่ากง 141
5 3.55
6 4.26
1 0.71
1 0.71
1 0.71
127 90.07
14 9.93%
64  โรงเรียน วัดสมอโพรง 84
1 1.19
1 1.19
6 7.14
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
65  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 146
3 2.05
2 1.37
5 3.42
0 0.00
3 2.05
133 91.10
13 8.90%
66  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
67  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 222
7 3.15
3 1.35
6 2.70
2 0.90
1 0.45
203 91.44
19 8.56%
68  โรงเรียนบ้านน้ำใส 83
0 0.00
0 0.00
4 4.82
2 2.41
1 1.20
76 91.57
7 8.43%
69  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
70  โรงเรียนวัดเขาน้อย 124
2 1.61
1 0.81
6 4.84
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
71  โรงเรียนวัดเกาะลอย 139
3 2.16
0 0.00
7 5.04
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
72  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
73  โรงเรียน วัดสันติวัน 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
74  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 120
2 1.67
0 0.00
5 4.17
1 0.83
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
75  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 62
1 1.61
0 0.00
1 1.61
1 1.61
1 1.61
58 93.55
4 6.45%
76  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 156
7 4.49
0 0.00
0 0.00
3 1.92
0 0.00
146 93.59
10 6.41%
77  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 64
3 4.69
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
78  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 132
5 3.79
2 1.52
0 0.00
0 0.00
1 0.76
124 93.94
8 6.06%
79  โรงเรียนบ้านยางงาม 119
3 2.52
2 1.68
2 1.68
0 0.00
0 0.00
112 94.12
7 5.88%
80  โรงเรียนวัดเนินยาง 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
81  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 113
3 2.65
0 0.00
2 1.77
0 0.00
1 0.88
107 94.69
6 5.31%
82  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 222
0 0.00
0 0.00
11 4.95
0 0.00
0 0.00
211 95.05
11 4.95%
83  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 540
5 0.93
5 0.93
6 1.11
5 0.93
5 0.93
514 95.19
26 4.81%
84  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
85  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181
3 1.66
2 1.10
2 1.10
0 0.00
1 0.55
173 95.58
8 4.42%
86  โรงเรียนบ้านสองสลึง 273
3 1.10
2 0.73
3 1.10
3 1.10
0 0.00
262 95.97
11 4.03%
87  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%

 

จำนวนนักเรียน  17,021 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  834 4.90
เตี้ย  487 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,601 9.41
ผอมและเตี้ย  206 1.21
อ้วนและเตี้ย  101 0.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,792 81.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,229 คน


18.97%


Powered By www.thaieducation.net