ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.47
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านสีระมัน 104
17 16.35
16 15.38
10 9.62
0 0.00
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
2  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 208
15 7.21
20 9.62
14 6.73
24 11.54
7 3.37
128 61.54
80 38.46%
3  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 111
14 12.61
1 0.90
23 20.72
0 0.00
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 153
14 9.15
9 5.88
25 16.34
4 2.61
0 0.00
101 66.01
52 33.99%
5  โรงเรียนบ้านชำสมอ 133
10 7.52
8 6.02
23 17.29
2 1.50
2 1.50
88 66.17
45 33.83%
6  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 164
21 12.80
8 4.88
20 12.20
1 0.61
0 0.00
114 69.51
50 30.49%
7  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 81
8 9.88
2 2.47
12 14.81
0 0.00
1 1.23
58 71.60
23 28.40%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 161
7 4.35
4 2.48
21 13.04
9 5.59
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
9  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 938
67 7.14
65 6.93
77 8.21
19 2.03
10 1.07
700 74.63
238 25.37%
10  โรงเรียนบ้านชงโค 64
6 9.38
2 3.13
5 7.81
3 4.69
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
11  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2047
130 6.35
41 2.00
335 16.37
0 0.00
0 0.00
1541 75.28
506 24.72%
12  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 96
7 7.29
1 1.04
13 13.54
1 1.04
1 1.04
73 76.04
23 23.96%
13  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 142
6 4.23
0 0.00
23 16.20
3 2.11
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
14  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 173
7 4.05
12 6.94
18 10.40
1 0.58
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
15  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 216
14 6.48
3 1.39
30 13.89
0 0.00
0 0.00
169 78.24
47 21.76%
16  โรงเรียนวัดจำรุง 51
2 3.92
1 1.96
7 13.73
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
17  โรงเรียนวัดวังหว้า 120
5 4.17
8 6.67
8 6.67
4 3.33
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
18  โรงเรียน บ้านหนองไทร 96
6 6.25
1 1.04
12 12.50
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
19  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 630
15 2.38
9 1.43
69 10.95
24 3.81
0 0.00
513 81.43
117 18.57%
20  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 159
8 5.03
10 6.29
11 6.92
0 0.00
0 0.00
130 81.76
29 18.24%
21  โรงเรียน วัดบ้านนา 145
3 2.07
0 0.00
23 15.86
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
22  โรงเรียนบ้านศรีประชา 136
4 2.94
5 3.68
14 10.29
1 0.74
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
23  โรงเรียนบ้านหนองคุย 125
4 3.20
3 2.40
7 5.60
2 1.60
6 4.80
103 82.40
22 17.60%
24  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 81
3 3.70
2 2.47
8 9.88
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
25  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 89
3 3.37
6 6.74
6 6.74
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
26  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114
2 1.75
7 6.14
8 7.02
1 0.88
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
27  โรงเรียน วัดบุนนาค 135
5 3.70
2 1.48
14 10.37
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
28  โรงเรียน วัดกะแส 209
13 6.22
0 0.00
19 9.09
0 0.00
0 0.00
177 84.69
32 15.31%
29  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 125
3 2.40
10 8.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
30  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 96
2 2.08
4 4.17
7 7.29
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
31  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
32  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 74
1 1.35
2 2.70
4 5.41
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
33  โรงเรียนวัดพังราด 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
34  โรงเรียน วัดท่ากง 141
5 3.55
6 4.26
1 0.71
1 0.71
1 0.71
127 90.07
14 9.93%
35  โรงเรียน วัดสมอโพรง 84
1 1.19
1 1.19
6 7.14
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
36  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 146
3 2.05
2 1.37
5 3.42
0 0.00
3 2.05
133 91.10
13 8.90%
37  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
38  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 222
7 3.15
3 1.35
6 2.70
2 0.90
1 0.45
203 91.44
19 8.56%
39  โรงเรียนบ้านน้ำใส 83
0 0.00
0 0.00
4 4.82
2 2.41
1 1.20
76 91.57
7 8.43%
40  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
41  โรงเรียนวัดเขาน้อย 124
2 1.61
1 0.81
6 4.84
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
42  โรงเรียนวัดเกาะลอย 139
3 2.16
0 0.00
7 5.04
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
43  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
44  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 64
3 4.69
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
45  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 132
5 3.79
2 1.52
0 0.00
0 0.00
1 0.76
124 93.94
8 6.06%
46  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 113
3 2.65
0 0.00
2 1.77
0 0.00
1 0.88
107 94.69
6 5.31%
47  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
48  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181
3 1.66
2 1.10
2 1.10
0 0.00
1 0.55
173 95.58
8 4.42%
49  โรงเรียนบ้านสองสลึง 273
3 1.10
2 0.73
3 1.10
3 1.10
0 0.00
262 95.97
11 4.03%
50  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%

 

จำนวนนักเรียน  9,351 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  469 5.02
เตี้ย  281 3.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  942 10.07
ผอมและเตี้ย  111 1.19
อ้วนและเตี้ย  36 0.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,512 80.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,839 คน


19.67%


Powered By www.thaieducation.net