ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 42
9 21.43
8 19.05
14 33.33
6 14.29
5 11.90
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 318
54 16.98
63 19.81
75 23.58
42 13.21
42 13.21
42 13.21
276 86.79%
3  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 264
22 8.33
14 5.30
39 14.77
36 13.64
53 20.08
100 37.88
164 62.12%
4  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 476
42 8.82
28 5.88
141 29.62
16 3.36
35 7.35
214 44.96
262 55.04%
5  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 665
37 5.56
36 5.41
99 14.89
75 11.28
96 14.44
322 48.42
343 51.58%
6  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1236
90 7.28
132 10.68
105 8.50
164 13.27
103 8.33
642 51.94
594 48.06%
7  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 309
38 12.30
31 10.03
39 12.62
22 7.12
18 5.83
161 52.10
148 47.90%
8  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 160
20 12.50
17 10.63
18 11.25
8 5.00
12 7.50
85 53.13
75 46.88%
9  โรงเรียนวัดบ้านดอน 625
15 2.40
35 5.60
144 23.04
15 2.40
78 12.48
338 54.08
287 45.92%
10  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 363
34 9.37
10 2.75
69 19.01
5 1.38
38 10.47
207 57.02
156 42.98%
11  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 315
37 11.75
23 7.30
40 12.70
14 4.44
18 5.71
183 58.10
132 41.90%
12  โรงเรียนวัดมาบชลูด 419
31 7.40
29 6.92
50 11.93
47 11.22
16 3.82
246 58.71
173 41.29%
13  โรงเรียนวัดมาบข่า 708
14 1.98
26 3.67
84 11.86
124 17.51
41 5.79
419 59.18
289 40.82%
14  โรงเรียนบ้านมาบเตย 284
38 13.38
19 6.69
25 8.80
21 7.39
11 3.87
170 59.86
114 40.14%
15  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3278
159 4.85
48 1.46
568 17.33
207 6.31
315 9.61
1981 60.43
1297 39.57%
16  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 124
11 8.87
4 3.23
15 12.10
13 10.48
6 4.84
75 60.48
49 39.52%
17  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 163
19 11.66
13 7.98
26 15.95
4 2.45
0 0.00
101 61.96
62 38.04%
18  โรงเรียนบ้านชะวึก 128
14 10.94
8 6.25
16 12.50
6 4.69
2 1.56
82 64.06
46 35.94%
19  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53
8 15.09
0 0.00
4 7.55
0 0.00
7 13.21
34 64.15
19 35.85%
20  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 148
8 5.41
13 8.78
13 8.78
10 6.76
9 6.08
95 64.19
53 35.81%
21  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 343
32 9.33
13 3.79
48 13.99
14 4.08
14 4.08
222 64.72
121 35.28%
22  โรงเรียนบ้านยายจั่น 294
16 5.44
25 8.50
51 17.35
7 2.38
2 0.68
193 65.65
101 34.35%
23  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 483
27 5.59
21 4.35
80 16.56
10 2.07
27 5.59
318 65.84
165 34.16%
24  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 516
53 10.27
29 5.62
89 17.25
3 0.58
1 0.19
341 66.09
175 33.91%
25  โรงเรียนวัดสระแก้ว 351
62 17.66
18 5.13
31 8.83
7 1.99
1 0.28
232 66.10
119 33.90%
26  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1976
66 3.34
38 1.92
327 16.55
112 5.67
91 4.61
1342 67.91
634 32.09%
27  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 123
9 7.32
4 3.25
20 16.26
6 4.88
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
28  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 602
56 9.30
37 6.15
63 10.47
15 2.49
10 1.66
421 69.93
181 30.07%
29  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 200
15 7.50
0 0.00
44 22.00
0 0.00
0 0.00
141 70.50
59 29.50%
30  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2102
114 5.42
0 0.00
288 13.70
114 5.42
95 4.52
1491 70.93
611 29.07%
31  โรงเรียนวัดชากหมาก 412
23 5.58
0 0.00
57 13.83
20 4.85
18 4.37
294 71.36
118 28.64%
32  โรงเรียนวัดชากผักกูด 146
9 6.16
4 2.74
27 18.49
1 0.68
0 0.00
105 71.92
41 28.08%
33  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 100
12 12.00
7 7.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
72 72.00
28 28.00%
34  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 116
8 6.90
0 0.00
23 19.83
0 0.00
1 0.86
84 72.41
32 27.59%
35  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 214
13 6.07
9 4.21
29 13.55
8 3.74
0 0.00
155 72.43
59 27.57%
36  โรงเรียนวัดตากวน 530
40 7.55
32 6.04
54 10.19
10 1.89
10 1.89
384 72.45
146 27.55%
37  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 416
37 8.89
1 0.24
65 15.63
10 2.40
0 0.00
303 72.84
113 27.16%
38  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 586
39 6.66
33 5.63
52 8.87
15 2.56
14 2.39
433 73.89
153 26.11%
39  โรงเรียนบ้านหลังเขา 46
10 21.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
34 73.91
12 26.09%
40  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 309
7 2.27
43 13.92
30 9.71
0 0.00
0 0.00
229 74.11
80 25.89%
41  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1179
81 6.87
43 3.65
137 11.62
29 2.46
0 0.00
889 75.40
290 24.60%
42  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 119
12 10.08
0 0.00
17 14.29
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
43  โรงเรียนวัดเกาะ 190
17 8.95
13 6.84
16 8.42
0 0.00
0 0.00
144 75.79
46 24.21%
44  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 307
26 8.47
20 6.51
28 9.12
0 0.00
0 0.00
233 75.90
74 24.10%
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 626
33 5.27
29 4.63
60 9.58
18 2.88
10 1.60
476 76.04
150 23.96%
46  โรงเรียนวัดเนินพระ 904
42 4.65
35 3.87
138 15.27
0 0.00
0 0.00
689 76.22
215 23.78%
47  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 160
6 3.75
0 0.00
31 19.38
0 0.00
0 0.00
123 76.88
37 23.13%
48  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212
6 2.83
12 5.66
27 12.74
4 1.89
0 0.00
163 76.89
49 23.11%
49  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 221
13 5.88
8 3.62
29 13.12
1 0.45
0 0.00
170 76.92
51 23.08%
50  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 184
26 14.13
1 0.54
12 6.52
0 0.00
3 1.63
142 77.17
42 22.83%
51  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 378
20 5.29
12 3.17
40 10.58
7 1.85
7 1.85
292 77.25
86 22.75%
52  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181
7 3.87
7 3.87
21 11.60
4 2.21
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
53  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 65
3 4.62
4 6.15
5 7.69
1 1.54
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
54  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1327
75 5.65
73 5.50
58 4.37
25 1.88
50 3.77
1046 78.82
281 21.18%
55  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 157
6 3.82
4 2.55
23 14.65
0 0.00
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
56  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 111
4 3.60
4 3.60
15 13.51
0 0.00
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
57  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 64
5 7.81
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
58  โรงเรียนบ้านปากแพรก 254
29 11.42
2 0.79
19 7.48
0 0.00
0 0.00
204 80.31
50 19.69%
59  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 323
15 4.64
11 3.41
29 8.98
8 2.48
0 0.00
260 80.50
63 19.50%
60  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 145
12 8.28
2 1.38
14 9.66
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
61  โรงเรียนบ้านเขาลอย 83
5 6.02
2 2.41
8 9.64
1 1.20
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
62  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 297
16 5.39
8 2.69
14 4.71
5 1.68
14 4.71
240 80.81
57 19.19%
63  โรงเรียนบ้านหนองบอน 270
13 4.81
11 4.07
17 6.30
6 2.22
4 1.48
219 81.11
51 18.89%
64  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 207
8 3.86
6 2.90
20 9.66
5 2.42
0 0.00
168 81.16
39 18.84%
65  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 165
4 2.42
2 1.21
24 14.55
1 0.61
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
66  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 475
38 8.00
22 4.63
27 5.68
2 0.42
0 0.00
386 81.26
89 18.74%
67  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150
6 4.00
5 3.33
11 7.33
6 4.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
68  โรงเรียนวัดในไร่ 296
14 4.73
17 5.74
20 6.76
3 1.01
0 0.00
242 81.76
54 18.24%
69  โรงเรียนวัดห้วงหิน 205
9 4.39
13 6.34
7 3.41
6 2.93
2 0.98
168 81.95
37 18.05%
70  โรงเรียนวัดตะพงนอก 654
31 4.74
24 3.67
62 9.48
0 0.00
0 0.00
537 82.11
117 17.89%
71  โรงเรียนวัดท่าเรือ 451
16 3.55
14 3.10
48 10.64
1 0.22
0 0.00
372 82.48
79 17.52%
72  โรงเรียนวัดพลา 357
12 3.36
8 2.24
42 11.76
0 0.00
0 0.00
295 82.63
62 17.37%
73  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 123
8 6.50
1 0.81
12 9.76
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
74  โรงเรียนบ้านท่าเสา 135
8 5.93
6 4.44
4 2.96
5 3.70
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
75  โรงเรียนวัดตาขัน 196
22 11.22
0 0.00
6 3.06
5 2.55
0 0.00
163 83.16
33 16.84%
76  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1268
41 3.23
38 3.00
86 6.78
19 1.50
24 1.89
1060 83.60
208 16.40%
77  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117
13 11.11
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
78  โรงเรียนวัดกระเฉท 265
2 0.75
2 0.75
33 12.45
2 0.75
2 0.75
224 84.53
41 15.47%
79  โรงเรียนวัดหนองพะวา 395
12 3.04
7 1.77
37 9.37
2 0.51
0 0.00
337 85.32
58 14.68%
80  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 233
5 2.15
8 3.43
19 8.15
2 0.86
0 0.00
199 85.41
34 14.59%
81  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 179
1 0.56
1 0.56
23 12.85
1 0.56
0 0.00
153 85.47
26 14.53%
82  โรงเรียนวัดหนองกรับ 200
7 3.50
2 1.00
19 9.50
1 0.50
0 0.00
171 85.50
29 14.50%
83  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 440
16 3.64
6 1.36
33 7.50
7 1.59
0 0.00
378 85.91
62 14.09%
84  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 132
5 3.79
3 2.27
2 1.52
2 1.52
5 3.79
115 87.12
17 12.88%
85  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 149
8 5.37
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
86  โรงเรียนวัดน้ำคอก 345
6 1.74
6 1.74
24 6.96
5 1.45
0 0.00
304 88.12
41 11.88%
87  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 77
4 5.19
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
88  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
89  โรงเรียนวัดยายดา 215
6 2.79
4 1.86
15 6.98
0 0.00
0 0.00
190 88.37
25 11.63%
90  โรงเรียนบ้านหนองจอก 348
9 2.59
6 1.72
15 4.31
7 2.01
3 0.86
308 88.51
40 11.49%
91  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 142
4 2.82
3 2.11
6 4.23
1 0.70
2 1.41
126 88.73
16 11.27%
92  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262
13 4.96
0 0.00
3 1.15
6 2.29
7 2.67
233 88.93
29 11.07%
93  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79
3 3.80
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
94  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 82
3 3.66
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
95  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1469
0 0.00
0 0.00
125 8.51
1 0.07
0 0.00
1343 91.42
126 8.58%
96  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 117
0 0.00
0 0.00
5 4.27
3 2.56
2 1.71
107 91.45
10 8.55%
97  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 144
3 2.08
0 0.00
9 6.25
0 0.00
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
98  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 894
13 1.45
12 1.34
36 4.03
7 0.78
2 0.22
824 92.17
70 7.83%
99  โรงเรียนบ้านพยูน 159
4 2.52
0 0.00
8 5.03
0 0.00
0 0.00
147 92.45
12 7.55%
100  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
101  โรงเรียนวัดแกลงบน 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
1 0.86
3 2.59
108 93.10
8 6.90%
102  โรงเรียนวัดธงหงส์ 90
3 3.33
1 1.11
1 1.11
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
103  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 153
4 2.61
4 2.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 94.77
8 5.23%
104  โรงเรียนบ้านมาบตอง 195
1 0.51
3 1.54
5 2.56
1 0.51
0 0.00
185 94.87
10 5.13%
105  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 118
0 0.00
0 0.00
5 4.24
1 0.85
0 0.00
112 94.92
6 5.08%
106  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 217
0 0.00
1 0.46
8 3.69
0 0.00
1 0.46
207 95.39
10 4.61%
107  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 232
2 0.86
0 0.00
8 3.45
0 0.00
0 0.00
222 95.69
10 4.31%
108  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 163
0 0.00
0 0.00
6 3.68
1 0.61
0 0.00
156 95.71
7 4.29%
109  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 146
0 0.00
0 0.00
6 4.11
0 0.00
0 0.00
140 95.89
6 4.11%
110  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 501
7 1.40
5 1.00
4 0.80
2 0.40
2 0.40
481 96.01
20 3.99%
111  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 132
0 0.00
0 0.00
5 3.79
0 0.00
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
112  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 106
0 0.00
0 0.00
3 2.83
1 0.94
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
113  โรงเรียนบ้านคลองทราย 139
3 2.16
0 0.00
2 1.44
0 0.00
0 0.00
134 96.40
5 3.60%
114  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185
2 1.08
0 0.00
0 0.00
3 1.62
0 0.00
180 97.30
5 2.70%

 

จำนวนนักเรียน  41,432 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,199 5.31
เตี้ย  1,404 3.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,611 11.13
ผอมและเตี้ย  1,408 3.40
อ้วนและเตี้ย  1,335 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  30,475 73.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,957 คน


26.45%


Powered By www.thaieducation.net