ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 294
49 16.67
31 10.54
50 17.01
22 7.48
15 5.10
127 43.20
167 56.80%
2  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 265
40 15.09
34 12.83
24 9.06
22 8.30
7 2.64
138 52.08
127 47.92%
3  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 397
26 6.55
51 12.85
99 24.94
11 2.77
0 0.00
210 52.90
187 47.10%
4  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 130
6 4.62
5 3.85
22 16.92
11 8.46
16 12.31
70 53.85
60 46.15%
5  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 483
46 9.52
10 2.07
64 13.25
56 11.59
40 8.28
267 55.28
216 44.72%
6  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 39
3 7.69
2 5.13
12 30.77
0 0.00
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
7  โรงเรียนวัดหนองโรง 108
8 7.41
15 13.89
12 11.11
0 0.00
12 11.11
61 56.48
47 43.52%
8  โรงเรียนวัดหนองผักชี 68
8 11.76
0 0.00
18 26.47
3 4.41
0 0.00
39 57.35
29 42.65%
9  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 373
28 7.51
34 9.12
29 7.77
30 8.04
31 8.31
221 59.25
152 40.75%
10  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 177
17 9.60
13 7.34
33 18.64
7 3.95
0 0.00
107 60.45
70 39.55%
11  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 120
4 3.33
4 3.33
29 24.17
5 4.17
5 4.17
73 60.83
47 39.17%
12  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 225
12 5.33
11 4.89
52 23.11
12 5.33
1 0.44
137 60.89
88 39.11%
13  โรงเรียนบ้านหลังเขา 127
17 13.39
14 11.02
5 3.94
10 7.87
3 2.36
78 61.42
49 38.58%
14  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 93
0 0.00
14 15.05
20 21.51
0 0.00
1 1.08
58 62.37
35 37.63%
15  โรงเรียนวัดบ้านดอน 159
14 8.81
11 6.92
24 15.09
5 3.14
5 3.14
100 62.89
59 37.11%
16  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 294
7 2.38
18 6.12
26 8.84
32 10.88
25 8.50
186 63.27
108 36.73%
17  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 308
63 20.45
4 1.30
45 14.61
0 0.00
0 0.00
196 63.64
112 36.36%
18  โรงเรียนวัดขอนหอม 64
8 12.50
1 1.56
14 21.88
0 0.00
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
19  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 87
9 10.34
2 2.30
16 18.39
2 2.30
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
20  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 145
20 13.79
4 2.76
24 16.55
0 0.00
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
21  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 115
6 5.22
7 6.09
23 20.00
2 1.74
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
22  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 128
21 16.41
0 0.00
21 16.41
0 0.00
0 0.00
86 67.19
42 32.81%
23  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 193
17 8.81
13 6.74
25 12.95
8 4.15
0 0.00
130 67.36
63 32.64%
24  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 74
3 4.05
6 8.11
13 17.57
2 2.70
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
25  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 112
11 9.82
0 0.00
23 20.54
2 1.79
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
26  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 54
6 11.11
4 7.41
5 9.26
2 3.70
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
27  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 286
22 7.69
19 6.64
47 16.43
1 0.35
1 0.35
196 68.53
90 31.47%
28  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 83
6 7.23
7 8.43
7 8.43
4 4.82
2 2.41
57 68.67
26 31.33%
29  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 215
18 8.37
12 5.58
28 13.02
8 3.72
1 0.47
148 68.84
67 31.16%
30  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 61
5 8.20
1 1.64
13 21.31
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
31  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 84
6 7.14
2 2.38
17 20.24
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
32  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 903
42 4.65
51 5.65
159 17.61
19 2.10
7 0.78
625 69.21
278 30.79%
33  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 174
13 7.47
18 10.34
18 10.34
4 2.30
0 0.00
121 69.54
53 30.46%
34  โรงเรียนวัดโคกกลาง 33
1 3.03
4 12.12
5 15.15
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
35  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 70
7 10.00
0 0.00
12 17.14
1 1.43
1 1.43
49 70.00
21 30.00%
36  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 637
78 12.24
41 6.44
58 9.11
5 0.78
8 1.26
447 70.17
190 29.83%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 167
11 6.59
2 1.20
10 5.99
8 4.79
17 10.18
119 71.26
48 28.74%
38  โรงเรียนวัดบ้านจาน 91
5 5.49
2 2.20
19 20.88
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
39  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 137
7 5.11
5 3.65
27 19.71
0 0.00
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
40  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 104
8 7.69
7 6.73
14 13.46
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
41  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 61
0 0.00
13 21.31
3 4.92
0 0.00
1 1.64
44 72.13
17 27.87%
42  โรงเรียนวัดบึงไม้ 144
6 4.17
7 4.86
20 13.89
2 1.39
5 3.47
104 72.22
40 27.78%
43  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 44
3 6.82
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
44  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 63
3 4.76
7 11.11
7 11.11
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
45  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 149
8 5.37
0 0.00
18 12.08
7 4.70
7 4.70
109 73.15
40 26.85%
46  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 777
45 5.79
7 0.90
51 6.56
52 6.69
52 6.69
570 73.36
207 26.64%
47  โรงเรียนวัดโคกกรุง 239
19 7.95
10 4.18
32 13.39
0 0.00
0 0.00
178 74.48
61 25.52%
48  โรงเรียนบ้านท่าพลู 110
1 0.91
8 7.27
17 15.45
2 1.82
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
49  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 92
2 2.17
1 1.09
20 21.74
0 0.00
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
50  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 538
19 3.53
17 3.16
97 18.03
1 0.19
0 0.00
404 75.09
134 24.91%
51  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 139
8 5.76
3 2.16
22 15.83
1 0.72
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
52  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 45
0 0.00
1 2.22
10 22.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 189
2 1.06
7 3.70
37 19.58
0 0.00
0 0.00
143 75.66
46 24.34%
54  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 224
11 4.91
12 5.36
29 12.95
0 0.00
2 0.89
170 75.89
54 24.11%
55  โรงเรียนวัดหนองครก 132
5 3.79
1 0.76
23 17.42
2 1.52
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
56  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 78
3 3.85
2 2.56
5 6.41
2 2.56
6 7.69
60 76.92
18 23.08%
57  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 109
1 0.92
1 0.92
23 21.10
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
58  โรงเรียนวัดลำบัว 172
9 5.23
5 2.91
23 13.37
2 1.16
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
59  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 142
10 7.04
3 2.11
19 13.38
0 0.00
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
60  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 143
6 4.20
1 0.70
17 11.89
3 2.10
5 3.50
111 77.62
32 22.38%
61  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 99
1 1.01
2 2.02
19 19.19
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
62  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 163
7 4.29
4 2.45
24 14.72
1 0.61
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
63  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 68
4 5.88
4 5.88
6 8.82
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
64  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 127
5 3.94
6 4.72
16 12.60
1 0.79
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
65  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 73
8 10.96
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
66  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 78
0 0.00
1 1.28
16 20.51
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
67  โรงเรียนวัดชำผักแพว 204
17 8.33
5 2.45
21 10.29
1 0.49
0 0.00
160 78.43
44 21.57%
68  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 248
9 3.63
4 1.61
39 15.73
0 0.00
0 0.00
196 79.03
52 20.97%
69  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 145
7 4.83
2 1.38
20 13.79
1 0.69
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
70  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 195
11 5.64
9 4.62
20 10.26
0 0.00
0 0.00
155 79.49
40 20.51%
71  โรงเรียนวัดคลองห้า 127
6 4.72
0 0.00
19 14.96
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
72  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 51
2 3.92
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
73  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 143
8 5.59
4 2.80
16 11.19
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
74  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 256
11 4.30
17 6.64
21 8.20
1 0.39
0 0.00
206 80.47
50 19.53%
75  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 41
2 4.88
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
76  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 214
11 5.14
8 3.74
22 10.28
0 0.00
0 0.00
173 80.84
41 19.16%
77  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 106
6 5.66
4 3.77
10 9.43
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
78  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 181
12 6.63
0 0.00
22 12.15
0 0.00
0 0.00
147 81.22
34 18.78%
79  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 142
9 6.34
5 3.52
12 8.45
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
80  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 55
2 3.64
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
81  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 72
0 0.00
2 2.78
9 12.50
1 1.39
1 1.39
59 81.94
13 18.06%
82  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 78
3 3.85
3 3.85
8 10.26
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
83  โรงเรียนบ้านซับบอน 83
4 4.82
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
84  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 215
9 4.19
7 3.26
19 8.84
1 0.47
0 0.00
179 83.26
36 16.74%
85  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 72
2 2.78
3 4.17
2 2.78
0 0.00
5 6.94
60 83.33
12 16.67%
86  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 268
11 4.10
5 1.87
25 9.33
3 1.12
0 0.00
224 83.58
44 16.42%
87  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 92
5 5.43
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
88  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 780
22 2.82
4 0.51
101 12.95
0 0.00
0 0.00
653 83.72
127 16.28%
89  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 162
6 3.70
2 1.23
15 9.26
3 1.85
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
90  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 176
9 5.11
6 3.41
11 6.25
2 1.14
0 0.00
148 84.09
28 15.91%
91  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 44
0 0.00
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
92  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 95
1 1.05
3 3.16
11 11.58
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
93  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 57
1 1.75
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
94  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 102
3 2.94
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
95  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 182
4 2.20
12 6.59
11 6.04
1 0.55
0 0.00
154 84.62
28 15.38%
96  โรงเรียนบ้านหัวถนน 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
3 4.41
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
97  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 82
0 0.00
5 6.10
7 8.54
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
98  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 56
1 1.79
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
99  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 183
8 4.37
9 4.92
9 4.92
0 0.00
0 0.00
157 85.79
26 14.21%
100  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 114
4 3.51
0 0.00
12 10.53
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
101  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 362
16 4.42
0 0.00
34 9.39
0 0.00
0 0.00
312 86.19
50 13.81%
102  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 80
4 5.00
1 1.25
6 7.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
103  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 339
11 3.24
20 5.90
14 4.13
0 0.00
0 0.00
294 86.73
45 13.27%
104  โรงเรียนวัดบ้านดง 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
105  โรงเรียนวัดปากน้ำ 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
106  โรงเรียนบ้านบางกง 301
4 1.33
2 0.66
24 7.97
3 1.00
5 1.66
263 87.38
38 12.62%
107  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 145
4 2.76
2 1.38
9 6.21
3 2.07
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
108  โรงเรียนวัดคำพราน 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
109  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 136
6 4.41
0 0.00
10 7.35
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
110  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 77
0 0.00
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
111  โรงเรียนวัดบุรีการาม 98
3 3.06
5 5.10
3 3.06
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
112  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
113  โรงเรียนบ้านซับพริก 219
4 1.83
5 2.28
15 6.85
0 0.00
0 0.00
195 89.04
24 10.96%
114  โรงเรียนวัดโพนทอง 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
115  โรงเรียนบ้านคลองไทร 67
0 0.00
1 1.49
5 7.46
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
116  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 334
15 4.49
7 2.10
7 2.10
5 1.50
0 0.00
300 89.82
34 10.18%
117  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 138
0 0.00
0 0.00
7 5.07
7 5.07
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
118  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 52
0 0.00
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
119  โรงเรียนบ้านช่อง 57
3 5.26
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
120  โรงเรียนวัดนาบุญ 221
5 2.26
4 1.81
7 3.17
3 1.36
0 0.00
202 91.40
19 8.60%
121  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 109
4 3.67
1 0.92
3 2.75
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
122  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 143
5 3.50
0 0.00
5 3.50
0 0.00
0 0.00
133 93.01
10 6.99%
123  โรงเรียนวัดเตาปูน 203
3 1.48
0 0.00
10 4.93
0 0.00
0 0.00
190 93.60
13 6.40%
124  โรงเรียนวัดบ้านลาด 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
125  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 58
2 3.45
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
126  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 81
2 2.47
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
127  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.62
62 95.38
3 4.62%
128  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
129  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 310
0 0.00
1 0.32
3 0.97
3 0.97
5 1.61
298 96.13
12 3.87%
130  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 110
0 0.00
1 0.91
3 2.73
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
131  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 89
1 1.12
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
132  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
133  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
134  โรงเรียนวัดหนองปลิง 104
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
0 0.00
103 99.04
1 0.96%
135  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,560 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,170 5.43
เตี้ย  780 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,491 11.55
ผอมและเตี้ย  417 1.93
อ้วนและเตี้ย  295 1.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,407 76.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,153 คน


23.90%


Powered By www.thaieducation.net