ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 294
49 16.67
31 10.54
50 17.01
22 7.48
15 5.10
127 43.20
167 56.80%
2  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 264
40 15.15
34 12.88
24 9.09
22 8.33
7 2.65
137 51.89
127 48.11%
3  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 397
26 6.55
51 12.85
99 24.94
11 2.77
0 0.00
210 52.90
187 47.10%
4  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 130
6 4.62
5 3.85
22 16.92
11 8.46
16 12.31
70 53.85
60 46.15%
5  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 474
46 9.70
10 2.11
64 13.50
56 11.81
40 8.44
258 54.43
216 45.57%
6  โรงเรียนวัดหนองโรง 106
8 7.55
15 14.15
12 11.32
0 0.00
12 11.32
59 55.66
47 44.34%
7  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 39
3 7.69
2 5.13
12 30.77
0 0.00
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
8  โรงเรียนวัดหนองผักชี 68
8 11.76
0 0.00
18 26.47
3 4.41
0 0.00
39 57.35
29 42.65%
9  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 177
17 9.60
13 7.34
33 18.64
7 3.95
0 0.00
107 60.45
70 39.55%
10  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 120
4 3.33
4 3.33
29 24.17
5 4.17
5 4.17
73 60.83
47 39.17%
11  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 225
12 5.33
11 4.89
52 23.11
12 5.33
1 0.44
137 60.89
88 39.11%
12  โรงเรียนบ้านหลังเขา 127
17 13.39
14 11.02
5 3.94
10 7.87
3 2.36
78 61.42
49 38.58%
13  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 93
0 0.00
14 15.05
20 21.51
0 0.00
1 1.08
58 62.37
35 37.63%
14  โรงเรียนวัดบ้านดอน 159
14 8.81
11 6.92
24 15.09
5 3.14
5 3.14
100 62.89
59 37.11%
15  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 310
63 20.32
5 1.61
46 14.84
0 0.00
0 0.00
196 63.23
114 36.77%
16  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 294
7 2.38
18 6.12
26 8.84
32 10.88
25 8.50
186 63.27
108 36.73%
17  โรงเรียนวัดขอนหอม 64
8 12.50
1 1.56
14 21.88
0 0.00
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
18  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 371
13 3.50
17 4.58
48 12.94
15 4.04
32 8.63
246 66.31
125 33.69%
19  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 87
9 10.34
2 2.30
16 18.39
2 2.30
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
20  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 115
6 5.22
7 6.09
23 20.00
2 1.74
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
21  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 128
21 16.41
0 0.00
21 16.41
0 0.00
0 0.00
86 67.19
42 32.81%
22  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 193
17 8.81
13 6.74
25 12.95
8 4.15
0 0.00
130 67.36
63 32.64%
23  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 74
3 4.05
6 8.11
13 17.57
2 2.70
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
24  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 84
6 7.14
7 8.33
7 8.33
5 5.95
2 2.38
57 67.86
27 32.14%
25  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 112
11 9.82
0 0.00
23 20.54
2 1.79
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
26  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 145
19 13.10
4 2.76
23 15.86
0 0.00
0 0.00
99 68.28
46 31.72%
27  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 54
6 11.11
4 7.41
5 9.26
2 3.70
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
28  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 286
22 7.69
19 6.64
47 16.43
1 0.35
1 0.35
196 68.53
90 31.47%
29  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 214
18 8.41
12 5.61
28 13.08
8 3.74
1 0.47
147 68.69
67 31.31%
30  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 61
5 8.20
1 1.64
13 21.31
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
31  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 895
42 4.69
51 5.70
159 17.77
19 2.12
7 0.78
617 68.94
278 31.06%
32  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 84
6 7.14
2 2.38
17 20.24
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
33  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 174
13 7.47
18 10.34
18 10.34
4 2.30
0 0.00
121 69.54
53 30.46%
34  โรงเรียนวัดโคกกลาง 33
1 3.03
4 12.12
5 15.15
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
35  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 70
7 10.00
0 0.00
12 17.14
1 1.43
1 1.43
49 70.00
21 30.00%
36  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 647
78 12.06
41 6.34
58 8.96
5 0.77
8 1.24
457 70.63
190 29.37%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 167
11 6.59
2 1.20
10 5.99
8 4.79
17 10.18
119 71.26
48 28.74%
38  โรงเรียนวัดบ้านจาน 91
5 5.49
2 2.20
19 20.88
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
39  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 132
6 4.55
5 3.79
26 19.70
0 0.00
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
40  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 104
8 7.69
7 6.73
14 13.46
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
41  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 61
0 0.00
13 21.31
3 4.92
0 0.00
1 1.64
44 72.13
17 27.87%
42  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 44
3 6.82
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
43  โรงเรียนวัดบึงไม้ 144
5 3.47
7 4.86
20 13.89
2 1.39
5 3.47
105 72.92
39 27.08%
44  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 63
3 4.76
7 11.11
7 11.11
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
45  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 149
8 5.37
0 0.00
18 12.08
7 4.70
7 4.70
109 73.15
40 26.85%
46  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 777
45 5.79
7 0.90
51 6.56
52 6.69
52 6.69
570 73.36
207 26.64%
47  โรงเรียนวัดโคกกรุง 239
19 7.95
10 4.18
32 13.39
0 0.00
0 0.00
178 74.48
61 25.52%
48  โรงเรียนบ้านท่าพลู 110
1 0.91
8 7.27
17 15.45
2 1.82
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
49  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 92
2 2.17
1 1.09
20 21.74
0 0.00
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
50  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 538
19 3.53
17 3.16
97 18.03
1 0.19
0 0.00
404 75.09
134 24.91%
51  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 137
8 5.84
3 2.19
22 16.06
1 0.73
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 189
2 1.06
7 3.70
37 19.58
0 0.00
0 0.00
143 75.66
46 24.34%
53  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 224
11 4.91
12 5.36
29 12.95
0 0.00
2 0.89
170 75.89
54 24.11%
54  โรงเรียนวัดหนองครก 132
5 3.79
1 0.76
23 17.42
2 1.52
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
55  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 78
3 3.85
2 2.56
5 6.41
2 2.56
6 7.69
60 76.92
18 23.08%
56  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 109
1 0.92
1 0.92
23 21.10
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
57  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 44
0 0.00
1 2.27
9 20.45
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
58  โรงเรียนวัดลำบัว 172
9 5.23
5 2.91
23 13.37
2 1.16
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
59  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 142
10 7.04
3 2.11
19 13.38
0 0.00
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
60  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 143
6 4.20
1 0.70
17 11.89
3 2.10
5 3.50
111 77.62
32 22.38%
61  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 99
1 1.01
2 2.02
19 19.19
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
62  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 163
7 4.29
4 2.45
24 14.72
1 0.61
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
63  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 68
4 5.88
4 5.88
6 8.82
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
64  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 73
8 10.96
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
65  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 78
0 0.00
1 1.28
16 20.51
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
66  โรงเรียนวัดชำผักแพว 204
17 8.33
5 2.45
21 10.29
1 0.49
0 0.00
160 78.43
44 21.57%
67  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 123
5 4.07
6 4.88
14 11.38
1 0.81
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
68  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 248
9 3.63
4 1.61
39 15.73
0 0.00
0 0.00
196 79.03
52 20.97%
69  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 145
7 4.83
2 1.38
20 13.79
1 0.69
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
70  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 197
11 5.58
9 4.57
20 10.15
0 0.00
0 0.00
157 79.70
40 20.30%
71  โรงเรียนวัดคลองห้า 127
6 4.72
0 0.00
19 14.96
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
72  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 255
11 4.31
17 6.67
21 8.24
1 0.39
0 0.00
205 80.39
50 19.61%
73  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 51
3 5.88
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
74  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 143
8 5.59
4 2.80
16 11.19
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
75  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 41
2 4.88
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
76  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 214
11 5.14
8 3.74
22 10.28
0 0.00
0 0.00
173 80.84
41 19.16%
77  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 106
6 5.66
4 3.77
10 9.43
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
78  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 181
12 6.63
0 0.00
22 12.15
0 0.00
0 0.00
147 81.22
34 18.78%
79  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 142
9 6.34
5 3.52
12 8.45
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
80  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 55
2 3.64
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
81  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 72
0 0.00
2 2.78
9 12.50
1 1.39
1 1.39
59 81.94
13 18.06%
82  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 80
3 3.75
3 3.75
8 10.00
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
83  โรงเรียนบ้านซับบอน 82
4 4.88
1 1.22
9 10.98
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
84  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 215
9 4.19
7 3.26
19 8.84
1 0.47
0 0.00
179 83.26
36 16.74%
85  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 72
2 2.78
3 4.17
2 2.78
0 0.00
5 6.94
60 83.33
12 16.67%
86  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 158
6 3.80
2 1.27
15 9.49
3 1.90
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
87  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 268
11 4.10
5 1.87
25 9.33
3 1.12
0 0.00
224 83.58
44 16.42%
88  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 92
5 5.43
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
89  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 780
22 2.82
4 0.51
101 12.95
0 0.00
0 0.00
653 83.72
127 16.28%
90  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 176
9 5.11
6 3.41
11 6.25
2 1.14
0 0.00
148 84.09
28 15.91%
91  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 44
0 0.00
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
92  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 95
1 1.05
3 3.16
11 11.58
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
93  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 57
1 1.75
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
94  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 102
3 2.94
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
95  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 182
4 2.20
12 6.59
11 6.04
1 0.55
0 0.00
154 84.62
28 15.38%
96  โรงเรียนบ้านหัวถนน 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
3 4.41
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
97  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 82
0 0.00
5 6.10
7 8.54
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
98  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 56
1 1.79
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
99  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 183
8 4.37
9 4.92
9 4.92
0 0.00
0 0.00
157 85.79
26 14.21%
100  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 114
4 3.51
0 0.00
12 10.53
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
101  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 362
16 4.42
0 0.00
34 9.39
0 0.00
0 0.00
312 86.19
50 13.81%
102  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 80
4 5.00
1 1.25
6 7.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
103  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 335
11 3.28
20 5.97
14 4.18
0 0.00
0 0.00
290 86.57
45 13.43%
104  โรงเรียนวัดบ้านดง 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
105  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 146
4 2.74
2 1.37
10 6.85
3 2.05
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
106  โรงเรียนวัดปากน้ำ 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
107  โรงเรียนบ้านบางกง 301
4 1.33
2 0.66
24 7.97
3 1.00
5 1.66
263 87.38
38 12.62%
108  โรงเรียนวัดคำพราน 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
109  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 77
0 0.00
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
110  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 137
6 4.38
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
111  โรงเรียนวัดบุรีการาม 98
4 4.08
3 3.06
3 3.06
1 1.02
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
112  โรงเรียนบ้านคลองไทร 63
0 0.00
1 1.59
5 7.94
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
113  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
114  โรงเรียนบ้านซับพริก 219
4 1.83
5 2.28
15 6.85
0 0.00
0 0.00
195 89.04
24 10.96%
115  โรงเรียนวัดโพนทอง 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
116  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 137
0 0.00
0 0.00
7 5.11
7 5.11
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
117  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 119
2 1.68
2 1.68
5 4.20
3 2.52
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
118  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 81
1 1.23
0 0.00
5 6.17
1 1.23
1 1.23
73 90.12
8 9.88%
119  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 52
0 0.00
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
120  โรงเรียนบ้านช่อง 57
3 5.26
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
121  โรงเรียนวัดนาบุญ 221
5 2.26
4 1.81
7 3.17
3 1.36
0 0.00
202 91.40
19 8.60%
122  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 330
10 3.03
7 2.12
5 1.52
5 1.52
0 0.00
303 91.82
27 8.18%
123  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 109
4 3.67
1 0.92
3 2.75
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
124  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 143
5 3.50
0 0.00
5 3.50
0 0.00
0 0.00
133 93.01
10 6.99%
125  โรงเรียนวัดเตาปูน 202
3 1.49
0 0.00
10 4.95
0 0.00
0 0.00
189 93.56
13 6.44%
126  โรงเรียนวัดบ้านลาด 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
127  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 55
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
128  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 81
2 2.47
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
129  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.62
62 95.38
3 4.62%
130  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 310
0 0.00
1 0.32
3 0.97
3 0.97
5 1.61
298 96.13
12 3.87%
131  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 110
0 0.00
1 0.91
3 2.73
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
132  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 89
1 1.12
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
133  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
134  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
135  โรงเรียนวัดหนองปลิง 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%

 

จำนวนนักเรียน  21,597 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,152 5.33
เตี้ย  764 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,509 11.62
ผอมและเตี้ย  408 1.89
อ้วนและเตี้ย  297 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,467 76.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,130 คน


23.75%


Powered By www.thaieducation.net