ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.26
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 61
35 57.38
6 9.84
8 13.11
5 8.20
7 11.48
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 31
26 83.87
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 179
139 77.65
0 0.00
17 9.50
10 5.59
13 7.26
0 0.00
179 100.00%
4  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 494
116 23.48
51 10.32
34 6.88
167 33.81
85 17.21
41 8.30
453 91.70%
5  โรงเรียนวัดส้มป่อย 103
31 30.10
20 19.42
23 22.33
10 9.71
9 8.74
10 9.71
93 90.29%
6  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 93
6 6.45
10 10.75
16 17.20
16 17.20
26 27.96
19 20.43
74 79.57%
7  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 915
60 6.56
76 8.31
155 16.94
148 16.17
163 17.81
313 34.21
602 65.79%
8  โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 299
48 16.05
32 10.70
51 17.06
21 7.02
27 9.03
120 40.13
179 59.87%
9  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 22
7 31.82
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
10  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 114
26 22.81
10 8.77
8 7.02
6 5.26
5 4.39
59 51.75
55 48.25%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 144
11 7.64
4 2.78
23 15.97
15 10.42
13 9.03
78 54.17
66 45.83%
12  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 131
24 18.32
0 0.00
32 24.43
0 0.00
0 0.00
75 57.25
56 42.75%
13  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 903
41 4.54
19 2.10
163 18.05
60 6.64
101 11.18
519 57.48
384 42.52%
14  โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 62
7 11.29
4 6.45
8 12.90
5 8.06
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
15  โรงเรียนวัดช้าง 46
2 4.35
1 2.17
13 28.26
0 0.00
1 2.17
29 63.04
17 36.96%
16  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 715
55 7.69
45 6.29
122 17.06
35 4.90
0 0.00
458 64.06
257 35.94%
17  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 42
7 16.67
1 2.38
2 4.76
0 0.00
5 11.90
27 64.29
15 35.71%
18  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 87
3 3.45
11 12.64
10 11.49
7 8.05
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
19  โรงเรียนบ้านซับครก 115
11 9.57
9 7.83
16 13.91
4 3.48
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
20  โรงเรียนวัดบ้านยาง 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
6 17.14
23 65.71
12 34.29%
21  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 467
56 11.99
15 3.21
89 19.06
0 0.00
0 0.00
307 65.74
160 34.26%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
23  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 99
16 16.16
0 0.00
17 17.17
0 0.00
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
24  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 49
3 6.12
3 6.12
9 18.37
1 2.04
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
25  โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 69
6 8.70
5 7.25
6 8.70
3 4.35
2 2.90
47 68.12
22 31.88%
26  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 110
16 14.55
7 6.36
12 10.91
0 0.00
0 0.00
75 68.18
35 31.82%
27  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 81
2 2.47
3 3.70
17 20.99
3 3.70
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
28  โรงเรียนบ้านสระลำใย 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
3 13.04
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
29  โรงเรียนวัดห้วยลี่ 127
6 4.72
4 3.15
17 13.39
10 7.87
1 0.79
89 70.08
38 29.92%
30  โรงเรียนวัดหนองสีดา 92
0 0.00
4 4.35
23 25.00
0 0.00
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
31  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 41
5 12.20
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
32  โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 69
4 5.80
0 0.00
16 23.19
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
33  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 156
14 8.97
6 3.85
18 11.54
7 4.49
0 0.00
111 71.15
45 28.85%
34  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 182
6 3.30
2 1.10
42 23.08
2 1.10
0 0.00
130 71.43
52 28.57%
35  โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 69
9 13.04
0 0.00
4 5.80
6 8.70
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
36  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 222
24 10.81
4 1.80
23 10.36
7 3.15
2 0.90
162 72.97
60 27.03%
37  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 30
0 0.00
4 13.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
38  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 90
1 1.11
1 1.11
22 24.44
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
39  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 68
5 7.35
2 2.94
7 10.29
3 4.41
1 1.47
50 73.53
18 26.47%
40  โรงเรียนวัดหนองบัว 168
14 8.33
5 2.98
22 13.10
3 1.79
0 0.00
124 73.81
44 26.19%
41  โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 253
18 7.11
1 0.40
45 17.79
1 0.40
1 0.40
187 73.91
66 26.09%
42  โรงเรียนวัดแพะโคก 116
4 3.45
5 4.31
20 17.24
1 0.86
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
43  โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 86
6 6.98
0 0.00
16 18.60
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
44  โรงเรียนวัดสารภี 43
0 0.00
1 2.33
10 23.26
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
45  โรงเรียนวัดห้วยหวาย 67
2 2.99
2 2.99
12 17.91
1 1.49
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
46  โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 40
2 5.00
1 2.50
6 15.00
1 2.50
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
47  โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 24
0 0.00
2 8.33
3 12.50
0 0.00
1 4.17
18 75.00
6 25.00%
48  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 101
8 7.92
7 6.93
7 6.93
3 2.97
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
49  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 29
2 6.90
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
50  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 167
8 4.79
0 0.00
32 19.16
0 0.00
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
51  โรงเรียนวัดโคกเสลา 67
3 4.48
1 1.49
12 17.91
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
52  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 160
2 1.25
5 3.13
30 18.75
1 0.63
0 0.00
122 76.25
38 23.75%
53  โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 38
1 2.63
3 7.89
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
54  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 283
12 4.24
7 2.47
45 15.90
2 0.71
0 0.00
217 76.68
66 23.32%
55  โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
56  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 43
0 0.00
0 0.00
9 20.93
0 0.00
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
57  โรงเรียนพระพุทธบาท 93
8 8.60
0 0.00
12 12.90
1 1.08
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
58  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 789
20 2.53
10 1.27
147 18.63
0 0.00
0 0.00
612 77.57
177 22.43%
59  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 298
17 5.70
7 2.35
37 12.42
4 1.34
0 0.00
233 78.19
65 21.81%
60  โรงเรียนวัดสุนันทาราม 51
0 0.00
0 0.00
10 19.61
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
61  โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 106
3 2.83
2 1.89
17 16.04
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
62  โรงเรียนวัดเขาดิน 34
1 2.94
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
63  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 99
6 6.06
4 4.04
7 7.07
2 2.02
1 1.01
79 79.80
20 20.20%
64  โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 104
4 3.85
0 0.00
13 12.50
4 3.85
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
65  โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
2 4.44
36 80.00
9 20.00%
66  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 359
10 2.79
9 2.51
50 13.93
0 0.00
0 0.00
290 80.78
69 19.22%
67  โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 239
11 4.60
3 1.26
29 12.13
2 0.84
0 0.00
194 81.17
45 18.83%
68  โรงเรียนบ้านธารทองแดง 101
4 3.96
6 5.94
6 5.94
2 1.98
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
69  โรงเรียนวัดป่าคา 68
5 7.35
1 1.47
3 4.41
1 1.47
2 2.94
56 82.35
12 17.65%
70  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 161
3 1.86
4 2.48
15 9.32
6 3.73
0 0.00
133 82.61
28 17.39%
71  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
72  โรงเรียนวัดโคกงาม 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
73  โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 154
11 7.14
0 0.00
11 7.14
0 0.00
4 2.60
128 83.12
26 16.88%
74  โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 144
5 3.47
1 0.69
17 11.81
1 0.69
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
75  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 118
5 4.24
0 0.00
14 11.86
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
76  โรงเรียนธารเกษม 137
15 10.95
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
77  โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 85
10 11.76
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
78  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 105
2 1.90
0 0.00
11 10.48
1 0.95
2 1.90
89 84.76
16 15.24%
79  โรงเรียนบ้านหนองจาน 67
2 2.99
3 4.48
3 4.48
2 2.99
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
80  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 74
6 8.11
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
81  โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 68
4 5.88
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
82  โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
83  โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
84  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
85  โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 140
11 7.86
2 1.43
3 2.14
0 0.00
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
86  โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 100
0 0.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
87  โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
88  โรงเรียนวัดวังเลน 108
3 2.78
0 0.00
6 5.56
2 1.85
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
89  โรงเรียนวัดป่าสัก 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
90  โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 114
4 3.51
2 1.75
3 2.63
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
91  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
92  โรงเรียนวัดหนองหว้า 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
93  โรงเรียนบ้านเขาพลัด 109
0 0.00
0 0.00
6 5.50
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
94  โรงเรียนวัดหัวถนน 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
95  โรงเรียนบ้านซับชะอม 94
0 0.00
1 1.06
3 3.19
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
96  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนวัดท่าวัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนวัดนาร่อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนวัดพุแค 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
106  โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
107  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
108  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,071 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,099 8.41
เตี้ย  459 3.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,837 14.05
ผอมและเตี้ย  597 4.57
อ้วนและเตี้ย  481 3.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,598 65.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,473 คน


34.22%


Powered By www.thaieducation.net