ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 200
25 12.50
22 11.00
35 17.50
43 21.50
60 30.00
15 7.50
185 92.50%
2  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 129
21 16.28
20 15.50
18 13.95
19 14.73
28 21.71
23 17.83
106 82.17%
3  โรงเรียนวัดโคกสลุง 280
32 11.43
25 8.93
54 19.29
18 6.43
70 25.00
81 28.93
199 71.07%
4  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148
25 16.89
14 9.46
38 25.68
13 8.78
15 10.14
43 29.05
105 70.95%
5  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105
53 4.80
22 1.99
162 14.66
61 5.52
406 36.74
401 36.29
704 63.71%
6  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 139
10 7.19
10 7.19
19 13.67
20 14.39
29 20.86
51 36.69
88 63.31%
7  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 216
33 15.28
23 10.65
47 21.76
15 6.94
16 7.41
82 37.96
134 62.04%
8  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101
19 18.81
12 11.88
14 13.86
11 10.89
4 3.96
41 40.59
60 59.41%
9  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55
10 18.18
6 10.91
10 18.18
5 9.09
1 1.82
23 41.82
32 58.18%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94
20 21.28
13 13.83
7 7.45
13 13.83
0 0.00
41 43.62
53 56.38%
11  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40
10 25.00
3 7.50
4 10.00
3 7.50
2 5.00
18 45.00
22 55.00%
12  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65
4 6.15
4 6.15
16 24.62
2 3.08
9 13.85
30 46.15
35 53.85%
13  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262
31 11.83
54 20.61
24 9.16
14 5.34
15 5.73
124 47.33
138 52.67%
14  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193
25 12.95
19 9.84
14 7.25
15 7.77
22 11.40
98 50.78
95 49.22%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70
7 10.00
6 8.57
9 12.86
8 11.43
2 2.86
38 54.29
32 45.71%
16  โรงเรียนบ้านซับไทร 43
5 11.63
5 11.63
4 9.30
4 9.30
1 2.33
24 55.81
19 44.19%
17  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90
17 18.89
3 3.33
11 12.22
3 3.33
5 5.56
51 56.67
39 43.33%
18  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 76
8 10.53
6 7.89
10 13.16
7 9.21
1 1.32
44 57.89
32 42.11%
19  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58
11 18.97
3 5.17
0 0.00
1 1.72
9 15.52
34 58.62
24 41.38%
20  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80
3 3.75
6 7.50
12 15.00
12 15.00
0 0.00
47 58.75
33 41.25%
21  โรงเรียนบ้านนาโสม 56
2 3.57
3 5.36
13 23.21
3 5.36
2 3.57
33 58.93
23 41.07%
22  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232
19 8.19
44 18.97
21 9.05
8 3.45
2 0.86
138 59.48
94 40.52%
23  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 94
14 14.89
8 8.51
15 15.96
0 0.00
0 0.00
57 60.64
37 39.36%
24  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 89
8 8.99
8 8.99
11 12.36
6 6.74
2 2.25
54 60.67
35 39.33%
25  โรงเรียนช่องสาริกา 152
13 8.55
11 7.24
10 6.58
12 7.89
13 8.55
93 61.18
59 38.82%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65
13 20.00
0 0.00
12 18.46
0 0.00
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
27  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 131
6 4.58
6 4.58
36 27.48
2 1.53
0 0.00
81 61.83
50 38.17%
28  โรงเรียนบ้านวังทอง 315
18 5.71
18 5.71
35 11.11
18 5.71
26 8.25
200 63.49
115 36.51%
29  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56
7 12.50
6 10.71
4 7.14
2 3.57
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
30  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 77
4 5.19
2 2.60
19 24.68
1 1.30
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
31  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166
2 1.20
9 5.42
21 12.65
7 4.22
17 10.24
110 66.27
56 33.73%
32  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78
8 10.26
1 1.28
12 15.38
5 6.41
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
33  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 129
19 14.73
0 0.00
14 10.85
9 6.98
1 0.78
86 66.67
43 33.33%
34  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21
0 0.00
1 4.76
6 28.57
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
35  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84
6 7.14
4 4.76
8 9.52
5 5.95
5 5.95
56 66.67
28 33.33%
36  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 364
26 7.14
10 2.75
51 14.01
19 5.22
13 3.57
245 67.31
119 32.69%
37  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 186
22 11.83
12 6.45
16 8.60
9 4.84
0 0.00
127 68.28
59 31.72%
38  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 90
13 14.44
0 0.00
11 12.22
2 2.22
2 2.22
62 68.89
28 31.11%
39  โรงเรียนวัดหนองนา 159
18 11.32
8 5.03
21 13.21
2 1.26
0 0.00
110 69.18
49 30.82%
40  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85
6 7.06
2 2.35
13 15.29
3 3.53
2 2.35
59 69.41
26 30.59%
41  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119
8 6.72
6 5.04
21 17.65
1 0.84
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
42  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 43
9 20.93
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
43  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53
1 1.89
3 5.66
12 22.64
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
44  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41
4 9.76
1 2.44
6 14.63
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
45  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 134
11 8.21
6 4.48
16 11.94
5 3.73
1 0.75
95 70.90
39 29.10%
46  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 160
9 5.63
5 3.13
28 17.50
3 1.88
0 0.00
115 71.88
45 28.13%
47  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 62
8 12.90
8 12.90
1 1.61
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
48  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 149
16 10.74
6 4.03
9 6.04
9 6.04
0 0.00
109 73.15
40 26.85%
49  โรงเรียนบ้านเขารวก 94
7 7.45
3 3.19
15 15.96
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
50  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39
0 0.00
0 0.00
10 25.64
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
51  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262
18 6.87
15 5.73
34 12.98
0 0.00
0 0.00
195 74.43
67 25.57%
52  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106
2 1.89
7 6.60
16 15.09
1 0.94
1 0.94
79 74.53
27 25.47%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107
0 0.00
0 0.00
16 14.95
10 9.35
1 0.93
80 74.77
27 25.23%
54  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 155
8 5.16
5 3.23
24 15.48
1 0.65
1 0.65
116 74.84
39 25.16%
55  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 105
10 9.52
5 4.76
9 8.57
2 1.90
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
56  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 175
20 11.43
9 5.14
14 8.00
0 0.00
0 0.00
132 75.43
43 24.57%
57  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139
7 5.04
9 6.47
17 12.23
0 0.00
1 0.72
105 75.54
34 24.46%
58  โรงเรียนพรหมรังษี 319
28 8.78
4 1.25
42 13.17
3 0.94
1 0.31
241 75.55
78 24.45%
59  โรงเรียนบ้านวังแขม 66
3 4.55
3 4.55
7 10.61
1 1.52
2 3.03
50 75.76
16 24.24%
60  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 141
18 12.77
6 4.26
10 7.09
0 0.00
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
61  โรงเรียนบ้านหัวลำ 195
12 6.15
9 4.62
10 5.13
11 5.64
5 2.56
148 75.90
47 24.10%
62  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55
0 0.00
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
63  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43
6 13.95
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
64  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 142
8 5.63
5 3.52
17 11.97
2 1.41
1 0.70
109 76.76
33 23.24%
65  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406
14 3.45
7 1.72
72 17.73
0 0.00
0 0.00
313 77.09
93 22.91%
66  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35
3 8.57
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
67  โรงเรียนบ้านยางโทน 75
5 6.67
7 9.33
4 5.33
1 1.33
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
68  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 142
9 6.34
6 4.23
11 7.75
6 4.23
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
69  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55
3 5.45
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
70  โรงเรียนบ้านสระเพลง 193
12 6.22
9 4.66
20 10.36
0 0.00
0 0.00
152 78.76
41 21.24%
71  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100
1 1.00
3 3.00
16 16.00
0 0.00
1 1.00
79 79.00
21 21.00%
72  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 72
1 1.39
2 2.78
7 9.72
4 5.56
1 1.39
57 79.17
15 20.83%
73  โรงเรียนวัดดำรงบุล 217
11 5.07
4 1.84
30 13.82
0 0.00
0 0.00
172 79.26
45 20.74%
74  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
2 5.88
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
75  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287
11 3.83
2 0.70
33 11.50
12 4.18
1 0.35
228 79.44
59 20.56%
76  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 72
4 5.56
0 0.00
6 8.33
4 5.56
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
77  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 95
6 6.32
4 4.21
5 5.26
2 2.11
1 1.05
77 81.05
18 18.95%
78  โรงเรียนบ้านยางราก 206
4 1.94
8 3.88
26 12.62
1 0.49
0 0.00
167 81.07
39 18.93%
79  โรงเรียนบ้านคลอง 159
12 7.55
0 0.00
18 11.32
0 0.00
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
80  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106
10 9.43
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
81  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 34
1 2.94
2 5.88
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
82  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 179
5 2.79
3 1.68
6 3.35
8 4.47
9 5.03
148 82.68
31 17.32%
83  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 313
13 4.15
9 2.88
12 3.83
14 4.47
6 1.92
259 82.75
54 17.25%
84  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138
8 5.80
6 4.35
7 5.07
2 1.45
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
85  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42
0 0.00
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
86  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
87  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79
4 5.06
5 6.33
4 5.06
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
88  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80
4 5.00
2 2.50
7 8.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
89  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 81
2 2.47
0 0.00
10 12.35
1 1.23
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
90  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
91  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160
5 3.13
2 1.25
9 5.63
0 0.00
9 5.63
135 84.38
25 15.63%
92  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 205
5 2.44
0 0.00
14 6.83
9 4.39
4 1.95
173 84.39
32 15.61%
93  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
2 4.44
38 84.44
7 15.56%
94  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
95  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 91
6 6.59
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
96  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 80
4 5.00
2 2.50
5 6.25
1 1.25
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองจาน 83
0 0.00
0 0.00
11 13.25
0 0.00
1 1.20
71 85.54
12 14.46%
98  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217
7 3.23
4 1.84
13 5.99
4 1.84
0 0.00
189 87.10
28 12.90%
99  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 55
1 1.82
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
100  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 217
5 2.30
8 3.69
9 4.15
5 2.30
0 0.00
190 87.56
27 12.44%
101  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 121
5 4.13
3 2.48
5 4.13
1 0.83
1 0.83
106 87.60
15 12.40%
102  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105
5 4.76
6 5.71
1 0.95
1 0.95
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
103  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 91
0 0.00
2 2.20
7 7.69
2 2.20
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
104  โรงเรียนบ้านหนองบง 84
1 1.19
3 3.57
6 7.14
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
105  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 138
6 4.35
5 3.62
3 2.17
1 0.72
1 0.72
122 88.41
16 11.59%
106  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 190
0 0.00
1 0.53
21 11.05
0 0.00
0 0.00
168 88.42
22 11.58%
107  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 184
0 0.00
4 2.17
16 8.70
0 0.00
0 0.00
164 89.13
20 10.87%
108  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 83
3 3.61
1 1.20
5 6.02
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
109  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256
13 5.08
5 1.95
4 1.56
5 1.95
0 0.00
229 89.45
27 10.55%
110  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124
8 6.45
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
111  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 115
4 3.48
0 0.00
8 6.96
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
112  โรงเรียนบ้านเขาราบ 132
5 3.79
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
113  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
114  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 148
5 3.38
0 0.00
7 4.73
2 1.35
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
115  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
3 5.66
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
116  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
117  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
118  โรงเรียนบ้านซับโศก 127
3 2.36
2 1.57
3 2.36
2 1.57
1 0.79
116 91.34
11 8.66%
119  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 114
5 4.39
0 0.00
3 2.63
0 0.00
1 0.88
105 92.11
9 7.89%
120  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 191
5 2.62
1 0.52
9 4.71
0 0.00
0 0.00
176 92.15
15 7.85%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 130
0 0.00
2 1.54
8 6.15
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
122  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
123  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90
0 0.00
3 3.33
0 0.00
3 3.33
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
124  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
125  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
126  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
1 1.85
51 94.44
3 5.56%
127  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 211
1 0.47
1 0.47
5 2.37
1 0.47
2 0.95
201 95.26
10 4.74%
128  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
129  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
1 1.64
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
131  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
132  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 486
1 0.21
2 0.41
5 1.03
0 0.00
0 0.00
478 98.35
8 1.65%
133  โรงเรียนบ้านดีลัง 222
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
222 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 318
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
318 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,113 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,059 5.85
เตี้ย  689 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,792 9.89
ผอมและเตี้ย  551 3.04
อ้วนและเตี้ย  836 4.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,186 72.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,927 คน


27.20%


Powered By www.thaieducation.net