ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 151 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 75
20 26.67
10 13.33
20 26.67
20 26.67
5 6.67
0 0.00
75 100.00%
2  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 85
64 75.29
0 0.00
7 8.24
10 11.76
4 4.71
0 0.00
85 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหัวบึง 56
31 55.36
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
16 28.57
40 71.43%
4  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 233
7 3.00
15 6.44
53 22.75
20 8.58
44 18.88
94 40.34
139 59.66%
5  โรงเรียนบ้านหนองแก 82
8 9.76
9 10.98
10 12.20
14 17.07
5 6.10
36 43.90
46 56.10%
6  โรงเรียนบ้านดอนดึง 160
6 3.75
2 1.25
24 15.00
52 32.50
1 0.63
75 46.88
85 53.13%
7  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 101
4 3.96
4 3.96
16 15.84
8 7.92
20 19.80
49 48.51
52 51.49%
8  โรงเรียนวัดสำราญ 115
18 15.65
12 10.43
21 18.26
7 6.09
0 0.00
57 49.57
58 50.43%
9  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 14
3 21.43
0 0.00
4 28.57
0 0.00
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
10  โรงเรียนวัดดงสวอง 161
23 14.29
14 8.70
33 20.50
7 4.35
2 1.24
82 50.93
79 49.07%
11  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 52
4 7.69
7 13.46
9 17.31
2 3.85
2 3.85
28 53.85
24 46.15%
12  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 33
7 21.21
0 0.00
4 12.12
4 12.12
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
13  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 374
60 16.04
50 13.37
57 15.24
0 0.00
0 0.00
207 55.35
167 44.65%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 139
34 24.46
1 0.72
15 10.79
7 5.04
3 2.16
79 56.83
60 43.17%
15  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 112
6 5.36
11 9.82
7 6.25
6 5.36
18 16.07
64 57.14
48 42.86%
16  โรงเรียนวัดคลองเม่า 102
12 11.76
4 3.92
27 26.47
0 0.00
0 0.00
59 57.84
43 42.16%
17  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 117
8 6.84
6 5.13
13 11.11
8 6.84
13 11.11
69 58.97
48 41.03%
18  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 56
4 7.14
6 10.71
11 19.64
1 1.79
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
19  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 74
7 9.46
4 5.41
15 20.27
2 2.70
1 1.35
45 60.81
29 39.19%
20  โรงเรียนวัดหนองเมือง 144
18 12.50
6 4.17
22 15.28
5 3.47
1 0.69
92 63.89
52 36.11%
21  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 141
14 9.93
14 9.93
17 12.06
4 2.84
1 0.71
91 64.54
50 35.46%
22  โรงเรียนวัดดงพลับ 58
10 17.24
0 0.00
8 13.79
2 3.45
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
23  โรงเรียนวัดตะเคียน 18
2 11.11
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
24  โรงเรียนวัดบ้านทราย 66
7 10.61
7 10.61
8 12.12
0 0.00
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
25  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 127
22 17.32
2 1.57
18 14.17
0 0.00
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
26  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124
16 12.90
3 2.42
16 12.90
3 2.42
3 2.42
83 66.94
41 33.06%
27  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 109
6 5.50
5 4.59
22 20.18
2 1.83
1 0.92
73 66.97
36 33.03%
28  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 106
8 7.55
2 1.89
25 23.58
0 0.00
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
29  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 134
14 10.45
5 3.73
22 16.42
3 2.24
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
30  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 110
10 9.09
4 3.64
9 8.18
4 3.64
9 8.18
74 67.27
36 32.73%
31  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 185
17 9.19
0 0.00
43 23.24
0 0.00
0 0.00
125 67.57
60 32.43%
32  โรงเรียนวัดหนองหลวง 34
0 0.00
0 0.00
11 32.35
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
33  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 124
3 2.42
4 3.23
9 7.26
13 10.48
11 8.87
84 67.74
40 32.26%
34  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 118
6 5.08
0 0.00
32 27.12
0 0.00
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
35  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 63
4 6.35
5 7.94
10 15.87
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
36  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 67
9 13.43
4 5.97
6 8.96
0 0.00
2 2.99
46 68.66
21 31.34%
37  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 48
3 6.25
0 0.00
11 22.92
1 2.08
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
38  โรงเรียนวัดดงน้อย 129
7 5.43
11 8.53
12 9.30
5 3.88
5 3.88
89 68.99
40 31.01%
39  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 55
5 9.09
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
40  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 286
17 5.94
9 3.15
62 21.68
0 0.00
0 0.00
198 69.23
88 30.77%
41  โรงเรียนวัดหนองมน 36
4 11.11
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 72
2 2.78
3 4.17
14 19.44
1 1.39
2 2.78
50 69.44
22 30.56%
43  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 82
15 18.29
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
44  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 128
5 3.91
1 0.78
31 24.22
1 0.78
1 0.78
89 69.53
39 30.47%
45  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 168
9 5.36
4 2.38
38 22.62
0 0.00
0 0.00
117 69.64
51 30.36%
46  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 47
4 8.51
2 4.26
6 12.77
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
47  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 17
0 0.00
1 5.88
3 17.65
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
48  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 65
2 3.08
2 3.08
6 9.23
4 6.15
5 7.69
46 70.77
19 29.23%
49  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
4 8.33
2 4.17
34 70.83
14 29.17%
50  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 45
10 22.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
51  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 87
5 5.75
5 5.75
9 10.34
6 6.90
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
52  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 174
7 4.02
6 3.45
18 10.34
9 5.17
10 5.75
124 71.26
50 28.74%
53  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 108
0 0.00
0 0.00
14 12.96
17 15.74
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
54  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 161
9 5.59
1 0.62
30 18.63
5 3.11
1 0.62
115 71.43
46 28.57%
55  โรงเรียนบ้านหนองแขม 168
6 3.57
10 5.95
30 17.86
1 0.60
1 0.60
120 71.43
48 28.57%
56  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 130
14 10.77
0 0.00
23 17.69
0 0.00
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
57  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 254
26 10.24
15 5.91
29 11.42
2 0.79
0 0.00
182 71.65
72 28.35%
58  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 85
5 5.88
4 4.71
14 16.47
0 0.00
1 1.18
61 71.76
24 28.24%
59  โรงเรียนวัดชีแวะ 47
3 6.38
0 0.00
5 10.64
0 0.00
5 10.64
34 72.34
13 27.66%
60  โรงเรียนวัดมะค่า 47
3 6.38
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
61  โรงเรียนบ้านดงกลาง 48
4 8.33
4 8.33
2 4.17
2 4.17
1 2.08
35 72.92
13 27.08%
62  โรงเรียนวัดบ้านลาด 74
8 10.81
2 2.70
10 13.51
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
63  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 60
11 18.33
4 6.67
1 1.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
64  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 79
0 0.00
0 0.00
14 17.72
7 8.86
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
65  โรงเรียนวัดอัมพวัน 103
4 3.88
3 2.91
19 18.45
1 0.97
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
66  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 42
3 7.14
4 9.52
3 7.14
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
67  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 106
5 4.72
5 4.72
14 13.21
3 2.83
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
68  โรงเรียนวัดถนนแค 154
8 5.19
5 3.25
26 16.88
0 0.00
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
69  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 119
8 6.72
6 5.04
9 7.56
3 2.52
4 3.36
89 74.79
30 25.21%
70  โรงเรียนวัดสนามไชย 147
17 11.56
0 0.00
20 13.61
0 0.00
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
71  โรงเรียนบ้านหัวดง 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
72  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
73  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
74  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2441
97 3.97
19 0.78
475 19.46
1 0.04
1 0.04
1848 75.71
593 24.29%
75  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 108
6 5.56
0 0.00
20 18.52
0 0.00
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
76  โรงเรียนวัดรัตนาราม 104
7 6.73
5 4.81
13 12.50
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
77  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 105
4 3.81
7 6.67
14 13.33
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
78  โรงเรียนวัดท่าแค 139
14 10.07
0 0.00
19 13.67
0 0.00
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
79  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 274
19 6.93
14 5.11
18 6.57
11 4.01
3 1.09
209 76.28
65 23.72%
80  โรงเรียนบ้านพรมทิน 68
8 11.76
0 0.00
7 10.29
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
81  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 73
5 6.85
2 2.74
8 10.96
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
82  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 99
10 10.10
7 7.07
6 6.06
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
83  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 117
7 5.98
1 0.85
15 12.82
2 1.71
2 1.71
90 76.92
27 23.08%
84  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 74
0 0.00
4 5.41
7 9.46
6 8.11
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
85  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 127
8 6.30
0 0.00
19 14.96
2 1.57
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
86  โรงเรียนวัดไผ่แตร 119
10 8.40
3 2.52
14 11.76
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
87  โรงเรียนบ้านกล้วย 45
4 8.89
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
88  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 108
5 4.63
13 12.04
2 1.85
0 0.00
4 3.70
84 77.78
24 22.22%
89  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 154
7 4.55
2 1.30
25 16.23
0 0.00
0 0.00
120 77.92
34 22.08%
90  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 109
9 8.26
3 2.75
12 11.01
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
91  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 170
7 4.12
6 3.53
16 9.41
5 2.94
3 1.76
133 78.24
37 21.76%
92  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 88
6 6.82
9 10.23
4 4.55
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
93  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 130
7 5.38
3 2.31
15 11.54
3 2.31
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
94  โรงเรียนวัดหนองปลิง 48
3 6.25
1 2.08
6 12.50
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
95  โรงเรียนบ้านโคกตูม 381
28 7.35
4 1.05
37 9.71
5 1.31
5 1.31
302 79.27
79 20.73%
96  โรงเรียนวัดยวด 141
1 0.71
6 4.26
22 15.60
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
97  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 74
2 2.70
0 0.00
11 14.86
2 2.70
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
98  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 45
1 2.22
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
99  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 85
2 2.35
2 2.35
7 8.24
6 7.06
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
100  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 200
3 1.50
5 2.50
32 16.00
0 0.00
0 0.00
160 80.00
40 20.00%
101  โรงเรียนวัดสะแกราบ 184
7 3.80
4 2.17
25 13.59
0 0.00
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
102  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1840
55 2.99
40 2.17
234 12.72
26 1.41
0 0.00
1485 80.71
355 19.29%
103  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 109
1 0.92
5 4.59
15 13.76
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
1 1.35
1 1.35
12 16.22
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
105  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 112
4 3.57
0 0.00
13 11.61
4 3.57
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
106  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 59
1 1.69
1 1.69
9 15.25
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
107  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 59
2 3.39
0 0.00
7 11.86
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
108  โรงเรียนบ้านพุม่วง 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
109  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 120
2 1.67
0 0.00
20 16.67
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
110  โรงเรียนบ้านวังจั่น 94
3 3.19
6 6.38
8 8.51
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
111  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 94
3 3.19
2 2.13
10 10.64
2 2.13
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
112  โรงเรียนบ้านสระเตย 74
7 9.46
0 0.00
4 5.41
1 1.35
1 1.35
61 82.43
13 17.57%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
114  โรงเรียนวัดตองปุ 126
6 4.76
4 3.17
5 3.97
6 4.76
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
115  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 60
3 5.00
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
116  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
117  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 82
0 0.00
3 3.66
7 8.54
2 2.44
1 1.22
69 84.15
13 15.85%
118  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
119  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 57
5 8.77
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
120  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 117
3 2.56
0 0.00
15 12.82
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
121  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 79
0 0.00
2 2.53
10 12.66
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
122  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
123  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
124  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
125  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 125
6 4.80
0 0.00
8 6.40
0 0.00
2 1.60
109 87.20
16 12.80%
126  โรงเรียนโคกสำโรง 244
7 2.87
2 0.82
21 8.61
0 0.00
0 0.00
214 87.70
30 12.30%
127  โรงเรียนวัดเกตุ 131
0 0.00
0 0.00
11 8.40
1 0.76
4 3.05
115 87.79
16 12.21%
128  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 82
2 2.44
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
129  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 75
0 0.00
3 4.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
130  โรงเรียนบ้านเขาดิน 102
3 2.94
2 1.96
4 3.92
2 1.96
1 0.98
90 88.24
12 11.76%
131  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 164
7 4.27
0 0.00
7 4.27
5 3.05
0 0.00
145 88.41
19 11.59%
132  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 113
0 0.00
0 0.00
13 11.50
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
133  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 113
3 2.65
3 2.65
7 6.19
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
134  โรงเรียนวัดตะลุง 37
1 2.70
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
135  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 151
3 1.99
2 1.32
10 6.62
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
136  โรงเรียนวัดใดยาว 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
137  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
138  โรงเรียนวัดหนองหอย 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
139  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 264
9 3.41
0 0.00
13 4.92
0 0.00
0 0.00
242 91.67
22 8.33%
140  โรงเรียนวัดท่าข้าม 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
141  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 396
0 0.00
4 1.01
27 6.82
0 0.00
0 0.00
365 92.17
31 7.83%
142  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 103
0 0.00
2 1.94
2 1.94
2 1.94
2 1.94
95 92.23
8 7.77%
143  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 363
3 0.83
4 1.10
9 2.48
5 1.38
6 1.65
336 92.56
27 7.44%
144  โรงเรียนวัดสะพานคง 106
3 2.83
0 0.00
2 1.89
2 1.89
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
145  โรงเรียนวัดมหาสอน 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
146  โรงเรียนวัดคงคาราม 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
147  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
50 94.34
3 5.66%
148  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 68
1 1.47
0 0.00
1 1.47
0 0.00
1 1.47
65 95.59
3 4.41%
149  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 126
2 1.59
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
150  โรงเรียนวัดโป่งแค 129
0 0.00
0 0.00
4 3.10
0 0.00
0 0.00
125 96.90
4 3.10%
151  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 120
0 0.00
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
117 97.50
3 2.50%

 

จำนวนนักเรียน  20,076 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,184 5.90
เตี้ย  543 2.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,619 13.05
ผอมและเตี้ย  391 1.95
อ้วนและเตี้ย  223 1.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,116 75.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,960 คน


24.71%


Powered By www.thaieducation.net