ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 152 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 90 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.21
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 75
20 26.67
10 13.33
20 26.67
20 26.67
5 6.67
0 0.00
75 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหัวบึง 56
31 55.36
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
16 28.57
40 71.43%
3  โรงเรียนบ้านหนองแก 82
8 9.76
9 10.98
10 12.20
14 17.07
5 6.10
36 43.90
46 56.10%
4  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 14
3 21.43
0 0.00
4 28.57
0 0.00
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
5  โรงเรียนวัดดงสวอง 161
23 14.29
14 8.70
33 20.50
7 4.35
2 1.24
82 50.93
79 49.07%
6  โรงเรียนวัดคลองเม่า 102
12 11.76
4 3.92
27 26.47
0 0.00
0 0.00
59 57.84
43 42.16%
7  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 117
8 6.84
6 5.13
13 11.11
8 6.84
13 11.11
69 58.97
48 41.03%
8  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 56
4 7.14
6 10.71
11 19.64
1 1.79
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
9  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 141
14 9.93
14 9.93
17 12.06
4 2.84
1 0.71
91 64.54
50 35.46%
10  โรงเรียนวัดตะเคียน 18
2 11.11
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
11  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 127
22 17.32
2 1.57
18 14.17
0 0.00
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
12  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 110
10 9.09
4 3.64
9 8.18
4 3.64
9 8.18
74 67.27
36 32.73%
13  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 185
17 9.19
0 0.00
43 23.24
0 0.00
0 0.00
125 67.57
60 32.43%
14  โรงเรียนวัดหนองหลวง 34
0 0.00
0 0.00
11 32.35
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
15  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 124
3 2.42
4 3.23
9 7.26
13 10.48
11 8.87
84 67.74
40 32.26%
16  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 236
25 10.59
10 4.24
40 16.95
0 0.00
0 0.00
161 68.22
75 31.78%
17  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 48
3 6.25
0 0.00
11 22.92
1 2.08
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
18  โรงเรียนวัดหนองมน 36
4 11.11
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
19  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 82
15 18.29
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
20  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 128
5 3.91
1 0.78
31 24.22
1 0.78
1 0.78
89 69.53
39 30.47%
21  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 47
4 8.51
2 4.26
6 12.77
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
22  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 17
0 0.00
1 5.88
3 17.65
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
23  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 65
2 3.08
2 3.08
6 9.23
4 6.15
5 7.69
46 70.77
19 29.23%
24  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
4 8.33
2 4.17
34 70.83
14 29.17%
25  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 45
10 22.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
26  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 87
5 5.75
5 5.75
9 10.34
6 6.90
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
27  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 174
7 4.02
6 3.45
18 10.34
9 5.17
10 5.75
124 71.26
50 28.74%
28  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 108
0 0.00
0 0.00
14 12.96
17 15.74
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
29  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 161
9 5.59
1 0.62
30 18.63
5 3.11
1 0.62
115 71.43
46 28.57%
30  โรงเรียนบ้านหนองแขม 168
6 3.57
10 5.95
30 17.86
1 0.60
1 0.60
120 71.43
48 28.57%
31  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 130
14 10.77
0 0.00
23 17.69
0 0.00
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
32  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 254
26 10.24
15 5.91
29 11.42
2 0.79
0 0.00
182 71.65
72 28.35%
33  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 85
5 5.88
4 4.71
14 16.47
0 0.00
1 1.18
61 71.76
24 28.24%
34  โรงเรียนวัดชีแวะ 47
3 6.38
0 0.00
5 10.64
0 0.00
5 10.64
34 72.34
13 27.66%
35  โรงเรียนวัดมะค่า 47
3 6.38
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
36  โรงเรียนวัดถนนแค 154
8 5.19
5 3.25
26 16.88
0 0.00
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
37  โรงเรียนบ้านหัวดง 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
38  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
39  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2441
97 3.97
19 0.78
475 19.46
1 0.04
1 0.04
1848 75.71
593 24.29%
40  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 108
6 5.56
0 0.00
20 18.52
0 0.00
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
41  โรงเรียนวัดรัตนาราม 104
7 6.73
5 4.81
13 12.50
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
42  โรงเรียนวัดท่าแค 139
14 10.07
0 0.00
19 13.67
0 0.00
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
43  โรงเรียนบ้านพรมทิน 68
8 11.76
0 0.00
7 10.29
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
44  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 73
5 6.85
2 2.74
8 10.96
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
45  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 99
10 10.10
7 7.07
6 6.06
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
46  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 117
7 5.98
1 0.85
15 12.82
2 1.71
2 1.71
90 76.92
27 23.08%
47  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 74
0 0.00
4 5.41
7 9.46
6 8.11
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
48  โรงเรียนบ้านกล้วย 45
4 8.89
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
49  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 108
5 4.63
13 12.04
2 1.85
0 0.00
4 3.70
84 77.78
24 22.22%
50  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 170
7 4.12
6 3.53
16 9.41
5 2.94
3 1.76
133 78.24
37 21.76%
51  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 88
6 6.82
9 10.23
4 4.55
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
52  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 130
7 5.38
3 2.31
15 11.54
3 2.31
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
53  โรงเรียนวัดหนองปลิง 48
3 6.25
1 2.08
6 12.50
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
54  โรงเรียนวัดยวด 141
1 0.71
6 4.26
22 15.60
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
55  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 74
2 2.70
0 0.00
11 14.86
2 2.70
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
56  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 45
1 2.22
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
57  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 85
2 2.35
2 2.35
7 8.24
6 7.06
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
58  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1840
55 2.99
40 2.17
234 12.72
26 1.41
0 0.00
1485 80.71
355 19.29%
59  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 109
1 0.92
5 4.59
15 13.76
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
60  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
1 1.35
1 1.35
12 16.22
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
61  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 112
4 3.57
0 0.00
13 11.61
4 3.57
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
62  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 59
1 1.69
1 1.69
9 15.25
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
63  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 59
2 3.39
0 0.00
7 11.86
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
64  โรงเรียนบ้านพุม่วง 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
65  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 120
2 1.67
0 0.00
20 16.67
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
66  โรงเรียนวัดตองปุ 126
6 4.76
4 3.17
5 3.97
6 4.76
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
67  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
68  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
69  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 117
3 2.56
0 0.00
15 12.82
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
70  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
71  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 125
6 4.80
0 0.00
8 6.40
0 0.00
2 1.60
109 87.20
16 12.80%
72  โรงเรียนวัดเกตุ 131
0 0.00
0 0.00
11 8.40
1 0.76
4 3.05
115 87.79
16 12.21%
73  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 75
0 0.00
3 4.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
74  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 164
7 4.27
0 0.00
7 4.27
5 3.05
0 0.00
145 88.41
19 11.59%
75  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 113
0 0.00
0 0.00
13 11.50
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
76  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 113
3 2.65
3 2.65
7 6.19
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
77  โรงเรียนวัดตะลุง 37
1 2.70
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
78  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 151
3 1.99
2 1.32
10 6.62
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
79  โรงเรียนวัดใดยาว 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
80  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
81  โรงเรียนวัดหนองหอย 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
82  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 264
9 3.41
0 0.00
13 4.92
0 0.00
0 0.00
242 91.67
22 8.33%
83  โรงเรียนวัดท่าข้าม 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
84  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 103
0 0.00
2 1.94
2 1.94
2 1.94
2 1.94
95 92.23
8 7.77%
85  โรงเรียนวัดสะพานคง 106
3 2.83
0 0.00
2 1.89
2 1.89
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
86  โรงเรียนวัดมหาสอน 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
87  โรงเรียนวัดคงคาราม 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
88  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
50 94.34
3 5.66%
89  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 68
1 1.47
0 0.00
1 1.47
0 0.00
1 1.47
65 95.59
3 4.41%
90  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 120
0 0.00
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
117 97.50
3 2.50%

 

จำนวนนักเรียน  12,518 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  650 5.19
เตี้ย  282 2.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,694 13.53
ผอมและเตี้ย  203 1.62
อ้วนและเตี้ย  94 0.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,595 76.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,923 คน


23.35%


Powered By www.thaieducation.net