ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 33
23 69.70
3 9.09
3 9.09
2 6.06
2 6.06
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 54
10 18.52
2 3.70
16 29.63
5 9.26
5 9.26
16 29.63
38 70.37%
3  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 95
49 51.58
0 0.00
11 11.58
0 0.00
3 3.16
32 33.68
63 66.32%
4  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 128
15 11.72
14 10.94
26 20.31
19 14.84
2 1.56
52 40.63
76 59.38%
5  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 41
2 4.88
1 2.44
10 24.39
3 7.32
8 19.51
17 41.46
24 58.54%
6  โรงเรียนวัดโพทูล 19
1 5.26
0 0.00
7 36.84
3 15.79
0 0.00
8 42.11
11 57.89%
7  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2823
173 6.13
113 4.00
432 15.30
286 10.13
545 19.31
1274 45.13
1549 54.87%
8  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 50
6 12.00
11 22.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
23 46.00
27 54.00%
9  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1526
116 7.60
83 5.44
312 20.45
45 2.95
229 15.01
741 48.56
785 51.44%
10  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 37
5 13.51
5 13.51
6 16.22
3 8.11
0 0.00
18 48.65
19 51.35%
11  โรงเรียนวัดยาง 66
7 10.61
8 12.12
11 16.67
0 0.00
7 10.61
33 50.00
33 50.00%
12  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 175
13 7.43
7 4.00
35 20.00
18 10.29
12 6.86
90 51.43
85 48.57%
13  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 80
10 12.50
2 2.50
22 27.50
1 1.25
3 3.75
42 52.50
38 47.50%
14  โรงเรียนวัดม่วงคัน 186
25 13.44
9 4.84
36 19.35
8 4.30
8 4.30
100 53.76
86 46.24%
15  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 53
7 13.21
2 3.77
12 22.64
1 1.89
2 3.77
29 54.72
24 45.28%
16  โรงเรียนวัดหลวง 21
3 14.29
2 9.52
4 19.05
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
17  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 118
10 8.47
6 5.08
31 26.27
2 1.69
1 0.85
68 57.63
50 42.37%
18  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 88
12 13.64
5 5.68
20 22.73
0 0.00
0 0.00
51 57.95
37 42.05%
19  โรงเรียนกระทุ่มราย 75
2 2.67
1 1.33
24 32.00
2 2.67
2 2.67
44 58.67
31 41.33%
20  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 111
11 9.91
6 5.41
14 12.61
9 8.11
4 3.60
67 60.36
44 39.64%
21  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 56
4 7.14
4 7.14
12 21.43
2 3.57
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
22  โรงเรียนวัดรางฉนวน 95
20 21.05
7 7.37
8 8.42
2 2.11
0 0.00
58 61.05
37 38.95%
23  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 273
27 9.89
12 4.40
66 24.18
1 0.37
0 0.00
167 61.17
106 38.83%
24  โรงเรียนวัดคำหยาด 93
15 16.13
6 6.45
14 15.05
0 0.00
0 0.00
58 62.37
35 37.63%
25  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 59
6 10.17
6 10.17
4 6.78
4 6.78
2 3.39
37 62.71
22 37.29%
26  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 71
9 12.68
0 0.00
15 21.13
2 2.82
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
27  โรงเรียนวัดขุมทอง 23
5 21.74
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
28  โรงเรียนวัดลั่นทม 98
8 8.16
4 4.08
18 18.37
3 3.06
1 1.02
64 65.31
34 34.69%
29  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 131
10 7.63
4 3.05
31 23.66
0 0.00
0 0.00
86 65.65
45 34.35%
30  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 136
16 11.76
1 0.74
28 20.59
0 0.00
1 0.74
90 66.18
46 33.82%
31  โรงเรียนวัดกำแพง 42
2 4.76
2 4.76
10 23.81
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
32  โรงเรียนวัดทางพระ 86
4 4.65
3 3.49
21 24.42
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
33  โรงเรียนวัดรัตนาราม 81
2 2.47
0 0.00
24 29.63
0 0.00
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
34  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 97
15 15.46
2 2.06
14 14.43
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
35  โรงเรียนวัดสามโก้ 69
2 2.90
4 5.80
12 17.39
4 5.80
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 89
9 10.11
0 0.00
19 21.35
0 0.00
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
37  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 48
5 10.42
0 0.00
6 12.50
1 2.08
3 6.25
33 68.75
15 31.25%
38  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 101
3 2.97
1 0.99
26 25.74
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
39  โรงเรียนวัดโคศุภราช 98
9 9.18
0 0.00
20 20.41
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
40  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 78
5 6.41
5 6.41
8 10.26
4 5.13
1 1.28
55 70.51
23 29.49%
41  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 187
16 8.56
5 2.67
33 17.65
0 0.00
0 0.00
133 71.12
54 28.88%
42  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 70
3 4.29
0 0.00
17 24.29
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
43  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 42
2 4.76
1 2.38
9 21.43
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
44  โรงเรียนวัดสว่าง 46
1 2.17
0 0.00
8 17.39
2 4.35
2 4.35
33 71.74
13 28.26%
45  โรงเรียนวัดท่าโขลง 71
3 4.23
3 4.23
13 18.31
1 1.41
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
46  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 207
8 3.86
7 3.38
41 19.81
2 0.97
0 0.00
149 71.98
58 28.02%
47  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 58
4 6.90
3 5.17
9 15.52
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
48  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 80
10 12.50
3 3.75
9 11.25
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
49  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 132
5 3.79
5 3.79
12 9.09
5 3.79
9 6.82
96 72.73
36 27.27%
50  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 142
9 6.34
12 8.45
16 11.27
1 0.70
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
51  โรงเรียนวัดลานช้าง 45
0 0.00
0 0.00
11 24.44
0 0.00
1 2.22
33 73.33
12 26.67%
52  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 192
6 3.13
2 1.04
41 21.35
2 1.04
0 0.00
141 73.44
51 26.56%
53  โรงเรียนวัดงิ้วราย 118
6 5.08
9 7.63
9 7.63
7 5.93
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
54  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 46
8 17.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.70
34 73.91
12 26.09%
55  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 81
3 3.70
1 1.23
17 20.99
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
56  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 128
6 4.69
7 5.47
6 4.69
11 8.59
3 2.34
95 74.22
33 25.78%
57  โรงเรียนวัดต้นทอง 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
58  โรงเรียนวัดยางช้าย 148
12 8.11
1 0.68
25 16.89
0 0.00
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
59  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 652
26 3.99
13 1.99
126 19.33
0 0.00
1 0.15
486 74.54
166 25.46%
60  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 71
1 1.41
4 5.63
13 18.31
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
61  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 44
2 4.55
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
62  โรงเรียนวัดทำนบ 77
6 7.79
2 2.60
11 14.29
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
63  โรงเรียนวัดบ้านพราน 77
5 6.49
4 5.19
10 12.99
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
64  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 126
8 6.35
1 0.79
19 15.08
2 1.59
1 0.79
95 75.40
31 24.60%
65  โรงเรียนวัดละมุด 95
3 3.16
2 2.11
18 18.95
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
66  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
0 0.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
67  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 76
8 10.53
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
68  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 119
3 2.52
5 4.20
17 14.29
1 0.84
2 1.68
91 76.47
28 23.53%
69  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 56
2 3.57
0 0.00
11 19.64
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
70  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
71  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 74
0 0.00
0 0.00
8 10.81
1 1.35
8 10.81
57 77.03
17 22.97%
72  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 79
2 2.53
1 1.27
11 13.92
2 2.53
2 2.53
61 77.22
18 22.78%
73  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 142
12 8.45
6 4.23
14 9.86
0 0.00
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
74  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
5 8.62
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
75  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 188
6 3.19
11 5.85
25 13.30
0 0.00
0 0.00
146 77.66
42 22.34%
76  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
77  โรงเรียนวัดบ้านแก 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
2 1.90
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
78  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 64
3 4.69
3 4.69
7 10.94
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
79  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 74
3 4.05
4 5.41
8 10.81
1 1.35
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
80  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 110
14 12.73
2 1.82
6 5.45
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
81  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 72
0 0.00
0 0.00
12 16.67
3 4.17
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
82  โรงเรียนวัดท่าตลาด 136
5 3.68
4 2.94
19 13.97
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
83  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 68
3 4.41
0 0.00
10 14.71
1 1.47
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
84  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 68
1 1.47
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
85  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 185
12 6.49
1 0.54
25 13.51
0 0.00
0 0.00
147 79.46
38 20.54%
86  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 84
3 3.57
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
87  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 89
5 5.62
8 8.99
4 4.49
0 0.00
1 1.12
71 79.78
18 20.22%
88  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 166
5 3.01
4 2.41
24 14.46
0 0.00
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
89  โรงเรียนวัดหนองยาง 148
1 0.68
0 0.00
0 0.00
8 5.41
20 13.51
119 80.41
29 19.59%
90  โรงเรียนวัดเกษทอง 92
1 1.09
1 1.09
16 17.39
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
91  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
92  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 72
0 0.00
2 2.78
12 16.67
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
93  โรงเรียนวัดบุญเกิด 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
94  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 83
6 7.23
0 0.00
8 9.64
0 0.00
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
95  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 104
3 2.88
1 0.96
14 13.46
1 0.96
1 0.96
84 80.77
20 19.23%
96  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 127
5 3.94
0 0.00
9 7.09
0 0.00
10 7.87
103 81.10
24 18.90%
97  โรงเรียนวัดสามขาว 80
1 1.25
2 2.50
5 6.25
2 2.50
5 6.25
65 81.25
15 18.75%
98  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 169
4 2.37
20 11.83
4 2.37
2 1.18
1 0.59
138 81.66
31 18.34%
99  โรงเรียนวัดข่อย 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
100  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 112
8 7.14
0 0.00
10 8.93
0 0.00
2 1.79
92 82.14
20 17.86%
101  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
2 7.14
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
102  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
103  โรงเรียนวัดราชปักษี 85
2 2.35
0 0.00
11 12.94
1 1.18
1 1.18
70 82.35
15 17.65%
104  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 91
2 2.20
0 0.00
13 14.29
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
105  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 63
2 3.17
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
106  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 89
6 6.74
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
107  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 103
1 0.97
1 0.97
15 14.56
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
108  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 67
0 0.00
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
109  โรงเรียนวัดนางเล่ว 153
3 1.96
0 0.00
17 11.11
0 0.00
4 2.61
129 84.31
24 15.69%
110  โรงเรียนวัดสิทธาราม 166
5 3.01
2 1.20
19 11.45
0 0.00
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
111  โรงเรียนวัดถนน 118
4 3.39
2 1.69
12 10.17
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
112  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
113  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 87
5 5.75
0 0.00
7 8.05
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
114  โรงเรียนวัดมหานาม 141
0 0.00
0 0.00
21 14.89
0 0.00
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
115  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 113
2 1.77
0 0.00
14 12.39
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
116  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 191
2 1.05
3 1.57
22 11.52
0 0.00
0 0.00
164 85.86
27 14.14%
117  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 140
2 1.43
3 2.14
2 1.43
2 1.43
10 7.14
121 86.43
19 13.57%
118  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 160
5 3.13
0 0.00
16 10.00
0 0.00
0 0.00
139 86.88
21 13.13%
119  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 145
2 1.38
3 2.07
10 6.90
4 2.76
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
120  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 94
1 1.06
2 2.13
9 9.57
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
121  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 120
0 0.00
0 0.00
15 12.50
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
122  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 169
7 4.14
1 0.59
12 7.10
0 0.00
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
123  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 127
4 3.15
5 3.94
6 4.72
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
124  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
2 3.23
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
125  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 135
5 3.70
2 1.48
6 4.44
0 0.00
2 1.48
120 88.89
15 11.11%
126  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
127  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 38
2 5.26
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
128  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 74
1 1.35
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
129  โรงเรียนวัดเอกราช 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
130  โรงเรียนวัดยางทอง 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
131  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 92
2 2.17
1 1.09
5 5.43
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
132  โรงเรียนวัดศาลาดิน 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
133  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
134  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
135  โรงเรียนวัดจันทราราม 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
136  โรงเรียนวัดบ้านป่า 138
2 1.45
0 0.00
2 1.45
0 0.00
7 5.07
127 92.03
11 7.97%
137  โรงเรียนวัดป่ามุนี 102
0 0.00
0 0.00
6 5.88
2 1.96
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
138  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 117
3 2.56
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
139  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
140  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 65
0 0.00
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
141  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 173
0 0.00
1 0.58
6 3.47
0 0.00
0 0.00
166 95.95
7 4.05%
142  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
143  โรงเรียนวัดท่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดไผ่วง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,745 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,050 5.92
เตี้ย  537 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,573 14.50
ผอมและเตี้ย  512 2.89
อ้วนและเตี้ย  941 5.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,132 68.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,613 คน


31.63%


Powered By www.thaieducation.net