ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.03
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 54
10 18.52
2 3.70
16 29.63
5 9.26
5 9.26
16 29.63
38 70.37%
2  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 95
49 51.58
0 0.00
11 11.58
0 0.00
3 3.16
32 33.68
63 66.32%
3  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 50
6 12.00
11 22.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
23 46.00
27 54.00%
4  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 37
5 13.51
5 13.51
6 16.22
3 8.11
0 0.00
18 48.65
19 51.35%
5  โรงเรียนวัดยาง 66
7 10.61
8 12.12
11 16.67
0 0.00
7 10.61
33 50.00
33 50.00%
6  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 80
10 12.50
2 2.50
22 27.50
1 1.25
3 3.75
42 52.50
38 47.50%
7  โรงเรียนวัดหลวง 21
3 14.29
2 9.52
4 19.05
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
8  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 111
11 9.91
6 5.41
14 12.61
9 8.11
4 3.60
67 60.36
44 39.64%
9  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 56
4 7.14
4 7.14
12 21.43
2 3.57
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
10  โรงเรียนวัดคำหยาด 93
15 16.13
6 6.45
14 15.05
0 0.00
0 0.00
58 62.37
35 37.63%
11  โรงเรียนวัดขุมทอง 23
5 21.74
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
12  โรงเรียนวัดลั่นทม 98
8 8.16
4 4.08
18 18.37
3 3.06
1 1.02
64 65.31
34 34.69%
13  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 97
15 15.46
2 2.06
14 14.43
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
14  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 48
5 10.42
0 0.00
6 12.50
1 2.08
3 6.25
33 68.75
15 31.25%
15  โรงเรียนวัดสว่าง 46
1 2.17
0 0.00
8 17.39
2 4.35
2 4.35
33 71.74
13 28.26%
16  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 58
4 6.90
3 5.17
9 15.52
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
17  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 142
9 6.34
12 8.45
16 11.27
1 0.70
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
18  โรงเรียนวัดลานช้าง 45
0 0.00
0 0.00
11 24.44
0 0.00
1 2.22
33 73.33
12 26.67%
19  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 46
8 17.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.70
34 73.91
12 26.09%
20  โรงเรียนวัดต้นทอง 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
21  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 119
3 2.52
5 4.20
17 14.29
1 0.84
2 1.68
91 76.47
28 23.53%
22  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
23  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 74
0 0.00
0 0.00
8 10.81
1 1.35
8 10.81
57 77.03
17 22.97%
24  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 142
12 8.45
6 4.23
14 9.86
0 0.00
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
25  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
5 8.62
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
26  โรงเรียนวัดบ้านแก 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
2 1.90
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
27  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 64
3 4.69
3 4.69
7 10.94
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
28  โรงเรียนวัดหนองยาง 148
1 0.68
0 0.00
0 0.00
8 5.41
20 13.51
119 80.41
29 19.59%
29  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
30  โรงเรียนวัดบุญเกิด 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
31  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 127
5 3.94
0 0.00
9 7.09
0 0.00
10 7.87
103 81.10
24 18.90%
32  โรงเรียนวัดข่อย 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
33  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
2 7.14
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
34  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
35  โรงเรียนวัดราชปักษี 85
2 2.35
0 0.00
11 12.94
1 1.18
1 1.18
70 82.35
15 17.65%
36  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 67
0 0.00
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
37  โรงเรียนวัดนางเล่ว 153
3 1.96
0 0.00
17 11.11
0 0.00
4 2.61
129 84.31
24 15.69%
38  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
39  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 87
5 5.75
0 0.00
7 8.05
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
40  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 191
2 1.05
3 1.57
22 11.52
0 0.00
0 0.00
164 85.86
27 14.14%
41  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 145
2 1.38
3 2.07
10 6.90
4 2.76
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
42  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 94
1 1.06
2 2.13
9 9.57
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
43  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 38
2 5.26
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
44  โรงเรียนวัดเอกราช 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
45  โรงเรียนวัดศาลาดิน 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
46  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
47  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
48  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 173
0 0.00
1 0.58
6 3.47
0 0.00
0 0.00
166 95.95
7 4.05%
49  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%

 

จำนวนนักเรียน  3,676 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  245 6.66
เตี้ย  95 2.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  418 11.37
ผอมและเตี้ย  55 1.50
อ้วนและเตี้ย  79 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,784 75.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 892 คน


24.27%


Powered By www.thaieducation.net